Wyszukiwarka

<
Biblioteka cyfrowa

Biblioteka cyfrowa a witryna z tekstami utworów Biblioteka cyfrowa odzwierciedla stan zbiorów konkretnej biblioteki i prezentuje zdigitalizowaną wersję oryginalnego dokumentu wymaga specjalistycznego oprogramowania. Witryna internetowa zamieszcza kopie tekstów utworów bez nawiązań do konkretnego egzemplarza nie wymaga specjalistycznego oprogramowania.

 • 33
 • 6065
 • 98
Kultura i jej społeczne funkcje

EWOLUCJA DEFINICJI KULTURY Starożytność: (uprawa roli). kultura kultywacja Oświecenie (Voltaire): kultura jest przeciwieństwem natury; culture dobre, obyczaje, życie duchowe lub też poziom osiągnięty przez wykształcone jednostki.

 • 25
 • 4544
 • 52
Schematy dla zmysłów

Zmysły ludzkie powstały w toku ewolucji i ich pierwotną funkcją było podniesienie szans na przetrwanie gatunku. Obecnie wiele z nich zostało przytłumionych, a ich dawne role i funkcje uległy zmianie. Warto bliżej przyjrzeć się ludzkim zmysłom, dzięki którym mamy zdolność odbierania bodźców zewnętrznych.

 • 135
 • 8263
 • 126
Prawa dziecka

Najważniejsze prawa dziecka. Historia tworzenia praw dziecka. Rzecznik prawa dziecka.

 • 19
 • 26366
 • 4737
Społeczeństwo

Człowiek jako istota społeczna, socjalizacja, zbiorowości i grupy społeczne, naród, tożsamość narodowa, społeczeństwo i jego struktura.

 • 103
 • 22863
 • 2965
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie

Prawa człowieka 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka. W dokumencie tym znalazł się po raz pierwszy powszechnie akceptowany przez społeczność międzynarodową katalog uprawnień jednostki. Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka.

 • 20
 • 5585
 • 82
Rodzina

Rodzina w opinii powszechnej, rodzina w opinii socjologicznej, typy rodzin, funkcje rodziny, rodzina a zdrowie.

 • 64
 • 22688
 • 4036
Mózg

Móżdżek, odcinek mózgu u kręgowców graniczący ze śródmózgowiem ( układ nerwowy) i rdzeniem przedłużonym, część tyłomózgowia - u kręgowców wyższych pokryty całkowicie przez półkule mózgowe.

 • 88
 • 15278
 • 281
Metody szkolenia w dziedzinie BHP

Metaplan jest to metoda dyskusji w której debatują uczestnicy, wspólnie tworzący plakat, będącym graficznym przedstawieniem tematem dyskusji. Metaplan, może być przeprowadzany w dużej lub małej grupie.

 • 35
 • 4847
 • 26
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie

Wprowadzenie W 1944 r. psychiatra Hans Asperger pochodzący z Austrii opisał dziwne zachowania kilkorga dzieci przebywających w jego klinice. Dzieci te, według niego były do siebie podobne pod kątem pewnych wzorców zachowania i wyglądu. Artykuł Lorny Wing opublikowany w 1981 roku opisywał dzieci, przypominające według niej te, które opisał wcześniej Asperger.

 • 47
 • 7778
 • 103
Stratyfikacja społeczna

Stratyfikacja (przez socjologię nazywana stratyfikacją społeczną), czyli uwarstwienie społeczne - pojęcie wyrażające fakt, że wszelkie społeczeństwa można wyobrazić sobie jako składające się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania.

 • 26
 • 6515
 • 66
Zwierzęta Eurazji

Skorpion oddycha 4 parami przetchlinek, usytuowanych po stronie brzusznej, przez które powietrze zewnętrzne dostaje sie do tchawek, w których zawieszone są zwarte, bardzo delikatne blaszki, opłukiwane przez hemolimfę o zabarwieniu błękitnawym. Kolor ten pochodzi od barwnika oddechowego, zawierającego znaczne ilości miedzi. U skorpionów głowa jest zrośnięta z częścią tułowia, tworząc głowotułów. Z przodu otworu gębowego występują dwie szczękoczułki bardzo małe szczęki w kształcie szczypiec.

 • 22
 • 9488
 • 599
Matka Boska Loretańska

Michelangelo Merisi de Caravaggio Salome i głowa św. Jana Chrzciciela, ok.16091610, olej na płótnie, National Gallery, London Caravaggio, Ottavio Leoni, ok. 1621

 • 17
 • 4229
 • 104
Bierzmowanie

Czym jest bierzmowanie? Małemu dziecku rodzice dawali gotowe jedzenie, a gdy dorósł, zapraszają go, by razem z nimi przygotowywał posiłki.

 • 41
 • 9459
 • 456
Kultura Imperium Rzymskiego

Kultura Imperium Rzymskiego - prawo, literatura i sztuka. Pismo i tradycja. Architektura.

 • 57
 • 22665
 • 3369
Kultura Imperium Rzymskiego

Rzym od początku istnienia znajdował się w kręgu kultury greckiej i etruskiej i to im zawdzięcza swój rozkwit w VI w. p.n.e. oraz dalszy rozwój. Wtedy to powstał Rzym-miasto, z centralnym miejscem forum przeznaczonym na zgromadzenia. Przy nim znajdowały się też najważniejsze budynki miejskie publiczne oraz sakralne (świątynie).

 • 57
 • 5907
 • 86
Społeczeństwo w jednostce - Socjalizacja

SOCJALIZACJA oznacza wszechstronne wprowadzanie jednostki w obiektywny świat społeczny, czyli zdobywanie doświadczenia społecznego.

 • 20
 • 4609
 • 72
Wybrane zaburzenia rozwoju dzieci w wieku 0-7 lat

Integracja sensoryczna to, proces, w którym następuje organizacja wrażeń dostarczanych do organizmu, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcji adaptacyjnej.

 • 34
 • 5526
 • 45
Konflikty i negocjacje

Czym jest konflikt, rodzaje konfliktów, fazy rozwiązywania konfliktów, pozytywne skutki rozwiązywania konfliktów, charakterystyka sytuacji negocjacyjnej, style/sposoby negocjowania, techniki negocjacji.

 • 19
 • 27159
 • 4713
Współczesne zagrożenia rodziny

Nadzwyczajny Synod Biskupów 5 października 2014 - 19 października 2014 Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji

 • 65
 • 5917
 • 105
Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

Korzyści z wywozu czynników produkcji Uzyskanie wyższej stopy zysku: 1. migracja siły roboczej ma miejsce, gdy występuje różnica w poziomie płacy między krajem a zagranicą, wywóz kapitału zaś wtedy, gdy zastosowany za granicą przynosi większy zysk niż w kraju.

 • 66
 • 3892
 • 31
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie