Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO

Liczba slajdów:
66
Autor:
Ewa Widz
Rozmiar:
6.38 MB
Ilość pobrań:
22
Ilość wyświetleń:
1629
Kategoria:
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 65
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 0
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 1
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 2
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 3
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 4
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 5
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 6
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 7
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 8
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 9
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 10
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 11
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 12
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 13
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 14
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 15
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 16
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 17
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 18
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 19
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 20
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 21
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 22
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 23
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 24
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 25
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 26
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 27
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 28
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 29
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 30
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 31
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 32
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 33
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 34
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 35
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 36
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 37
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 38
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 39
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 40
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 41
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 42
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 43
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 44
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 45
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 46
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 47
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 48
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 49
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 50
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 51
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 52
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 53
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 54
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 55
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 56
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 57
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 58
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 59
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 60
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 61
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 62
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 63
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 64
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 65
Lista światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO - Slajd 0

Treść prezentacji

1
2
Co zawiera lista UNESCO? Na listę wpisane są obiekty objęte szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmowała w czerwcu 2009 roku 890 obiektów w 148 krajach, w tym 689 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 176 przyrodniczego (P) i 25 mieszanych (K, P).
3
Polskie obiekty wpisane 1. 1978 - Historyczne centrum Krakowa (K) na listę: 2. 1978 - Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce (K) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1979 - Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) (K) 1979 - Puszcza Białowieska - (wspólnie z Białorusią) (P) 1980 - Historyczne centrum Warszawy (K) 1992 - Stare Miasto w Zamościu - przykład renesansowej zabudowy miejskiej (K) 1997 - Średniowieczny zespół miejski Torunia (K) 1997 - Zamek Krzyżacki w Malborku (K) 1999 - Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. (K) 2001 - Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (K) 2003 - Drewniane kościoły południowej Małopolski Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa (K) 2004 - Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami) (K) 2006 - Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu (K)
4
1978 r. - Stare Miasto w Krakowie Najstarszy obszar Krakowa, otoczony Plantami. Jego centrum stanowi Rynek Główny. Stare Miasto razem ze wzgórzem wawelskim oraz zabytkami Kazimierza. Głównymi zabytkami krakowskiego Starego Miasta są znajdujące się na Rynku Głównym: Kościół Mariacki, Sukiennice i wieża ratuszowa, oraz pozostałości murów obronnych Brama Floriańska i Barbakan.
5
Kościół Mariacki w Krakowie
6
Rynek Starego Miasta w Krakowie
7
Planty wokół Starego Miasta
8
Kościół św. Wojciecha w Krakowie
9
1978 r.- Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce Kopalnia Soli Wieliczka jest jednym z najstarszych zakładów przemysłowych na świecie, jej początki sięgają XIII wieku. Przez całe stulecia była źródłem dochodów państwa, wpływała na rozwój kultury, dzisiaj jest jednym z najchętniej odwiedzanych polskich obiektów turystycznych. Kilkusetletnia eksploatacja złoża soli kamiennej ukształtowała obecny wygląd wyrobisk górniczych. Komory znajdują się pod miastem, usytuowane są na dziewięciu poziomach, sięgają głębokości 327 m. Podziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników i ok. 3000 komór. Część udostępniona dla turystów obejmuje 3,5 kilometrowy odcinek, położony na głębokości od 64 m do 135 m
10
Szyb Daniłowicza wejście do kopalni
11
Kaplica św. Kingi
12
Rzeźby z soli
13
1979r. Auschwitz Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Powstał w 1940 na tych terenach jako obóz przeznaczony początkowo do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.
14
Brama wejściowa
15
Krematorium
16
Wartownia i brama główna Auschwitz II
17
1979r. - Puszcza Białowieska (wspólnie z Białorusią) Puszcza Białowieska rozległy kompleks leśny, pozostałość dawnych puszcz, położony w województwie podlaskim oraz na Białorusi. Powierzchnia całej puszczy przekracza 1500 km2 (z czego w granicach Polski 620 km2). Jest pozostałością ostatnich na niżu Europy lasów naturalnych o charakterze pierwotnym w strefie lasów liściastych i mieszanych. Na jej terenie znajduje się Białowieski Park Narodowy
18
19
20
Dąb Maciek w Puszczy
21
1980 r. historyczne centrum Warszawy Stare Miasto w Warszawie najstarsze osiedle miejskie Warszawy będące zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIVXVI wieku.
22
Zamek Królewski w Warszawie
23
Kolumna Zygmunta wystawiona przez jego syna Władysława IV
24
Kamieniczki w rynku
25
Rynek Starego Miasta 1945 r.
26
Zamościu przykład renesansowej zabudowy miejskiej
27
Fizjonomia i układ przestrzenny miasta Zamość, nazywany Perłą Renesansu i Padwą Północy, to idealne miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej.
28
Ratusz na Rynku Wielkim i kamienice ormiańskie
29
30
Zachowany fragment fortyfikacji Zamościa
31
1997 r.- Średniowieczny zespół staromiejski Torunia
32
Baszta Monstrancja
33
Ulica Szeroka
34
Kościół św. Jakuba w Toruniu
35
1997r. Zamek Krzyżacki w Malborku
36
Historia Zamku w Malborku Zamek krzyżacki w Malborku - trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 września 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego.
37
Zdjęcie lotnicze zamku w Malborku
38
Refektarz letni w Zamku Średnim
39
Pałac Wielkich Mistrzów
40
1999 - Kalwaria Zebrzydowska manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. Sanktuarium pasyjno-maryjne OO. Bernardynów znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bazylika i klasztor położone są na południe od miasta, u szczytu Góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek. Kalwaryjskie sanktuarium jest jednym z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego- łączy zarówno kult Chrystusa cierpiącego, jak i Matki Bożej. Ideą przewodnią jest odwzorowanie ostatniej drogi Chrystusa (Droga Pojmania i Droga Krzyżowa). W sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej.
41
42
Misterium Męki Pańskiej
43
44
2001- Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze Kościoły te znajdują się w województwie dolnośląskim i są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. Powstały w II połowie XVII wieku, gdy naciskany przez protestancką Szwecję Katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy. Kościół w Głogowie spłonął w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna.
45
Kościół Pokoju w Świdnicy
46
47
Kościół Pokoju w Jaworze
48
49
50
2003 - Drewniane kościoły południowej Małopolski Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Dolna, Sękowa
51
Grupa cennych historycznie i ciekawych architektonicznie drewnianych kościołów najczęściej konstrukcji zrębowej, z których najstarsze pochodzą z XIV wieku (za najstarszy uważa się kościół w Haczowie z 1388 roku). Zachowały się w dobrym stanie do czasów współczesnych i stanowią drugie najstarsze tego rodzaju skupisko drewnianych świątyń w Europie, zaraz po norweskich kościołach klepkowych.
52
Drewniany kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej
53
Drewniany kościół św. Michała Archanioła w Biranowej
54
Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem
55
Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim
56
Kościół Wniebowzięcia NMP w Haczowie
57
Kościół św. Leonarda w Lipnicy Dolnej
58
2004r. Park Mużakowski Największy i najsłynniejszy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech. Park zajmuje ok. 5,45 km powierzchni na obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polskoniemiecką. Centrum parku znajduje się w niemieckiej miejscowości Bad Muskau. Od 1945 roku park podzielony jest granicą państw Polski i Niemiec. Dwie trzecie obszaru znajduje się po stronie polskiej w okolicy miasta Łęknica.
59
Nowy Zamek w Bad Muskau
60
Po obu stronach Nysy
61
Park Mużakowski
62
Park Mużakowski
63
2006r. Hala stulecia (ludowa) we Wrocławiu Hala widowiskowo-sportowa położona w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Wzniesiona w latach 19111913 według projektu Maxa Berga, w stylu wczesno modernistycznym. Wpisana do rejestru zabytków w 1962 oraz ponownie w 1977, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę.
64
Hala Ludowa
65
Hala Ludowa z 1920 roku
66
Źródła http:pl.wikipedia.orgwiki Prezentację przygotowała Ewa Widz nauczyciel geografii

Mogą Cię zainteresować

Kultura Materialna Kaszub - Slajd 1

Kultura Materialna Kaszub

Kultura Materialna Kaszub
Białowieski Park Narodowy - Slajd 1

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy
Oświęcim - Slajd 1

Oświęcim

Oświęcim
Rafy koralowe - Slajd 1

Rafy koralowe

Rafy koralowe

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?