Prezentacje z wychowania do życia w rodzinie

Podstawowe zagadnienia dotyczące wprowadzenia do dorosłego życia, różnica między antykoncepcją i naturalnym planowaniem rodziny, rodzaje antykoncepcji oraz choroby przenoszone drogą płciową.

Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze

Poszczególne funkcje rodziny są podstawą określania więzi w rodzinie oraz określenia więzi rodziny z otoczeniem społecznym.

 • 20
 • 12595
 • 1024
Rodzina

DEFINICJA RODZINY: rodzina - jest podstawową komórką społeczną; rodzina - jest najstarszą i najbardziej podstawową formą współżycia ludzi; rodzina to wzajemne więzi między jej członkami; rodzina to system o wyraźnej strukturze i zależnościach w zaspokajaniu podstawowych potrzeb jej członków.

 • 18
 • 5588
 • 64
Rola rodziny w procesie wychowania

Najbardziej chłonnym okresem jest wczesne dzieciństwo i okres szkolny. W tym to czasie dziecko jest najbardziej podatne na wpływy otoczenia, szczególnie szybko przyjmuje wszelkie pozytywne i negatywne procesy zachodzące wokół niego.

 • 26
 • 9474
 • 136
Rola i funkcje rodziny

Rola rodziny w procesie wychowania Wśród czynników środowiskowych najistotniejszy wpływ na rozwój jednostki wywiera podstawowa grupa społeczna, jaką jest rodzina. Jest to naturalne środowisko, w którym dziecko nabywa pierwszych doświadczeń, rozwija się, uczy, stawia pierwsze kroki w długim procesie socjalizacji.

 • 18
 • 7829
 • 309
Prawo rodzinne

Przedmiot regulacji 3 grupy stosunków prawnych Przedmiot regulacji stosunków prawnych: 3 grupy małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela; w zasadzie ściśle rodzinny charakter mają dwie pierwsze grupy, opieka i kuratela pojawiają się najczęściej poza relacjami rodzinnymi

 • 53
 • 6228
 • 122
Rodzina 500 plus

Liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym: 256,5 tys. W tym rodzin, w których świadczenie przyznane jest na pierwsze dziecko: 155 tys.

 • 28
 • 5515
 • 64
Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina (łac. familia) kategoria systematyczna niższa niż rząd, a wyższa niż rodzaj, aczkolwiek w szczegółowej systematyce rodzin posiadających wiele rodzajów wyróżnia się często jednostki pośrednie plemię (tribes) i podplemię (subtribes). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

 • 26
 • 7482
 • 108
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie