Przedsiębiorczość

Konflikty i negocjacje

5 lat temu

Zobacz slidy

Konflikty i negocjacje - Slide 1
Konflikty i negocjacje - Slide 2
Konflikty i negocjacje - Slide 3
Konflikty i negocjacje - Slide 4
Konflikty i negocjacje - Slide 5
Konflikty i negocjacje - Slide 6
Konflikty i negocjacje - Slide 7
Konflikty i negocjacje - Slide 8
Konflikty i negocjacje - Slide 9
Konflikty i negocjacje - Slide 10
Konflikty i negocjacje - Slide 11
Konflikty i negocjacje - Slide 12
Konflikty i negocjacje - Slide 13
Konflikty i negocjacje - Slide 14
Konflikty i negocjacje - Slide 15
Konflikty i negocjacje - Slide 16
Konflikty i negocjacje - Slide 17
Konflikty i negocjacje - Slide 18
Konflikty i negocjacje - Slide 19

Treść prezentacji

Slide 1

Konflikty i negocjacje

Slide 2

Co to jest konflikt? Konflikt (spór) interpersonalny (międzyludzki) oznacza sytuację trudną, w której interesy, dążenie i aspiracje dwu lub więcej osób nie są zgodne, a nawet są sprzeczne. Podłożem konfliktu są najczęściej różnice poglądów, postaw, przekonań, opinii lub wartości, zabarwione emocjami, zwłaszcza gniewu, lęku, bólu i niepokoju.

Slide 4

Rodzaje konfliktów terytorialny-terytorium psychologiczne, każdy człowiek ma swoje terytorium celów- związane z rodzina przyjaciółmi wyznaczamy sobie rożne cele z własnymi uczuciami-kochamy rożne osoby ale są sytuacje gdy nas denerwują i wybuchamy ekonomiczne-sytuacje materialne socjalne- np. gdy pracodawca nie wypłaca pensji wpływów- dotyczą prawa do decydowania o przebiegu danej sytuacji o wyższość własnych racji wartości i przekonań

Slide 5

Fazy rozwoju konfliktów sprzeczności lub niezgodności celów postaw opinii wartości zainteresowań i potrzeb dialogu zaspokojenie dążeń natury emocjonalnej-naciskanie na samego siebie gwałtu i przemiany-agresja złość bojki

Slide 8

Pozytywne skutki konfliktu Wzrost motywacji, konflikt może przyczynić się do wzrostu motywacji pracowników. Innowacyjność, konflikt może powodować wzrost innowacyjności pracowników i sprzyjać rozwojowi organizacji. Przyrost wiedzy, konflikt przyczynia się do pogłębienia wiedzy zarówno na swój temat, jak i na temat partnera. Wzrost zaufania, pozytywne rozwiązanie konfliktu może przyczynić się do zwiększenia zaufania pomiędzy uczestnikami i poczucia zrozumienia. Poczucie sprawiedliwości, rozwiązanie konfliktu może zaspokoić pragnienia członków organizacji.

Slide 9

Fazy rozwiązywania konfliktów Walka o walce mówimy wtedy, gdy daną osobę cechuje bardzo duża aktywność, przechodząca czasami w agresję oraz bardzo mała otwartość. Osoba o takiej postawie dąży do rozstrzygnięcia konfliktu na swoją korzyść. Unikanie charakteryzowane przez małą aktywność i małą otwartość (zamknięcie w sobie). Podporządkowanie się uległość Kompromis Współpraca

Slide 10

Sposobystyle rozwiązywania konfliktów arbitraż-wprowadzenie osoby trzeciej by rozwiązała konflikt facylitacja-w konflikcie bierze udział wiele stron i również bierze się osobę trzecia glosowanie losowanie Metoda IV kroków -zaplanowanie rozmowy -stworzenie warunków do rozmowy -przeprowadzenie rozmowy -zawarcie umowy

Slide 11

Co to jest negocjacja? Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

Slide 12

Charakterystyka sytuacji negocjacyjnej - Wymiar siły (argumentów, pozycji, sytuacji ekonomicznej, władzy itd.) - Wymiar wzajemnego zaufania stosunek sił oraz stopień zaufania wyznaczają typ wzajemnej relacji między partnerami.

Slide 13

StyleSposoby negocjowania Styl miękki zakładający koncentrację na interesach drugiej strony; Styl twardy zmierzający do realizacji wyłącznie swoich interesów; Negocjacje problemowe (zintegrowane, oparte na zasadach), poszukujące w negocjacjach tego co strony łączy, a nie dzieli. Negocjacje te dotyczą trzech grup interesów: - rzeczowego ( zdobywanie lub wydawanie pieniędzy, czasu), - proceduralnego (sposobu, w jaki załatwia się pewne rzeczy), - psychologiczne (sposobu traktowania ludzi, wartości i przekonań itd.).

Slide 14

Techniki negocjacji Technika wielkiego kłamstwa, Technika nie zgadzania się z pierwszą propozycją, Technika stopniowego redukowania napięć, Technika wskazywania ewentualnych konsekwencji, Technika segmentacji problemu.

Slide 15

Pułapki w negocjacjach blef w negocjacjach technika dobryzły facet technika wykorzystania czasu śmieszne (głupie) pieniądze technika ograniczonych kompetencji technika zastraszania gra co by było gdyby

Slide 16

Techniki manipulacji stosowanej w negocjacjach - Działanie integracyjne: podnoszenie wartości partnera negocjacji, podnoszenie swojej wartości, obniżanie swojej wartości, podporządkowanie się normom, zachowaniem i poglądom drugiej osoby. Machiawelizm, doktryna polityczna i cecha działania. Potocznie oznacza synonim wszelkich działań moralnie dwuznacznych i nacechowanych hipokryzją. Makiawelizmem określa się działania publiczne, które charakteryzuje podstęp, przebiegłość i bezwzględność 

Slide 17

Erystyka sztuka prowadzenia sporu, dyskutowanie, obejmująca przekonywanie innych o prawdziwości przedstawionych im poglądów. Techniki erystyczne: - uogólnienie, - używanie wyrazów mających różne znaczenie, - oprowadzenie partnera do złości, - blokowanie rozmowy, - odwoływanie się do poglądu, opinii i zachowań osób, szanowanych przez drugą osobę.

Slide 18

Cechy dobrego negocjatora uczucie współodpowiedzialności za losy innych, bezwzględne przestrzeganie zasad etyki, talent do przekonywania innych, umiejętność obserwacji i słuchania innych, wiedza pakowa, znajomość języków obcych.

Slide 19

Przygotowała: Ewelina Nowińska z kl. IV TG

Dane:
  • Liczba slajdów: 19
  • Rozmiar: 0.43 MB
  • Ilość pobrań: 4705
  • Ilość wyświetleń: 26708
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie