Prezentacje z zajęć artystycznych

Podstawowe dziedziny sztuk plastycznych i artystycznych, formy kreowania obrazu, malarstwo, rysunek, komiks oraz grafika, muzyka i teatr.

Sztuka średniowiecza (malarstwo, rzeźba, muzyka)

Średniowiecze to epoka, której nazwa pochodzi z łaciny (media aetas, medium aevum) i oznacza wiek średni. Została ona nadana przez papieża Giovanniego de Bussisako w XV wieku, jako określenie epoki oddzielającej starożytność od renesansu. renesansu Jednocześnie średniowiecze uznano za okres upadku kultury antycznej, a więc nazwa wiek średni dotyczy także oceny średniowiecza jako czasów upadku kultury wysokiej.

 • 46
 • 11086
 • 236
Średniowiecze: Architektura i malarstwo

Średniowiecze było okresem, kiedy zaczęły kształtować się narody i języki Europy. Wiele miast i miasteczek założono właśnie wtedy, wybudowano kościoły, uniwersytety i szpitale. Bogaci panowie i damy w wiekach średnich byli wielkimi mecenasami sztuki. Monarchowie na swych dworach gościli poetów, malarzy i muzyków. Najczęściej sztuka średniowiecza miała podłoże religijne, ale również po prostu zachwalała uroki życia dworskiego.

 • 13
 • 5379
 • 80
Architektura i sztuka średniowiecza w europie i w Polsce

architektura romańska: architektura gotycka cechy cechy pojęcia przykłady budowli schemat bazyliki witraże schemat kościoła trójnawowego sklepienia krzyżowo żebrowe sklepienia freski giotta przykłady budowli kamieniarstwo przykłady sklepień iluminatorstwo kamieniarstwo rzeźba w drewnie freski hans memling malarstwo

 • 96
 • 6752
 • 72
Malarstwo Hieronima Boscha, a filozofia średniowieczna

Główne nurty i filozofie epoki średniowiecza: Teocentryzm Augustynizm Tomizm Franciszkanizm Scholastyka Motyw śmierci Dualizm świata

 • 7
 • 5674
 • 124
Folklor

Pojęcia i terminy Etnograf zbieracz i badacz folkloru Folklor twórczość ludowa Region obszar kraju różniący się ukształtowaniem terenu i folklorem Region Kozła region, który swoją nazwę wziął od instrumentu ludowego kozła Skansen muzeum sztuki ludowej na wolnym powietrzu Kapela ludowa zespół muzykantów Gwara mowa ludu Polskie tańce narodowe: polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek

 • 18
 • 6941
 • 127
Sztuki plastyczne 1918-1939

Wassily Kandinsky (1866-1944) Rosyjski malarz, grafik i teoretyk sztuki. Współtwórca i jeden z przedstawicieli abstrakcjonizmu. Założyciel grupy Der Blaue Reiter Abstrakcjonizm jest to kierunek we współczesnych sztukach plastycznych, który charakteryzuje się wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w rzeczywistości. Jest to sztuka

 • 70
 • 4706
 • 43
Matematyka w sztuce

Co to jest sztuka w matematyce? Wydawać by się mogło, iż matematyka i sztuka to dwie zupełnie różne dziedziny. Z jednej strony surowość wzorów i zasad, jednoznacznie prowadzących do uzyskania konkretnego wyniku, z drugiej zaś nierzadko twórcza i improwizacyjna sztuka, o której Pablo Picasso mówił

 • 9
 • 4981
 • 81
Staroruska architektura sakralna

Christianizacja czasoprzestrzeni Przyjęcie przez Ruś chrześcijaństwa (988 r.) jako religii państwowej stało się impulsem do chrystianizacji przestrzeni publicznej i prywatnej. Obok władzy świeckiej powstają ośrodki administracji cerkiewnej (Kijów staje się siedzibą metropolii), powstają klasztory (szerzej o nich niżej). Na zlecenie Włodzimierza Wielkiego i jego następców bizantyjscy architekci zaczęli wznosić w Kijowie i in.

 • 47
 • 3893
 • 29
Andrzej Wajda

Andrzej Wajda

 • 31
 • 5057
 • 50
Sztuka a geometria chaosu

O ile nie posiadamy dowodów, że jest inaczej, oczekujemy niezmienności rzeczy. Bez zaufania w stabilność świata nie moglibyśmy przetrwać. Nasze zmysły nie poradziłyby sobie z zadaniem tworzenia w każdej chwili na nowo mapy otoczenia. ( ) Cały nasz aparat zmysłów nastrojony jest w zasadzie na monitorowanie nieoczekiwanych zmian.

 • 45
 • 4916
 • 68
Kościół Mariacki

Kościół Mariacki

 • 15
 • 4717
 • 22
Kultura w XIX wieku

Filozofia W XVIII wieku pojawił się nowy prąd myślowy stanowiący opozycje dla klasycyzmu ROMANTYZM, przeciwstawiający uczucia rozumowi i naukowej logice. Na podłożu romantyzmu powstał prąd filozoficzny zwany IDEALIZMEM, zakładający, że świadomośc ludzka składa się z idei.

 • 47
 • 5498
 • 94
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie