Prezentacje z geografii

Opracowania tematów, definicje, mapy, tabele, dane geograficzne z zakresu geografii fizycznej, geografii świata i geografii Polski w szkole średniej oraz liceum. Informacje z zakresu geografii ludności, Hydrosfera, gleby i rośliny.

Ojcowski Park Narodowy

Mapa Ojcowskiego Parku Narodowego, początek Ojcowskiego Parku Narodowego, historia Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska, zabytki Ojcowskiego Parku Narodowego

 • 11
 • 7380
 • 233
Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy powstał w celu ochrony krajobrazu krasowego, w tym kilkuset jaskiń oraz głębokich dolin o stromych zboczach, na których znajdują się malownicze skałki wapienne.

 • 12
 • 4733
 • 80
Ojcowski Park Narodowy

Co to jest park narodowy? Położenie Ojcowskiego Parku Narodowego. O Ojcowskim Parku Narodowym słów kilka. Skały i jaskinie. Flora parku Fauna parku. Zabytki na terenie parku

 • 37
 • 5289
 • 29
Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956, w województwie małopolskim. Powierzchnia 1592 ha - w tym 385 ha pod ochroną ścisłą. Siedzibą dyrekcji jest Ojców. Obejmuje malownicze tereny dolin Prądnika i Sąspówki rozcinające południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 • 11
 • 5541
 • 35
Parki narodowe i krajobrazowe

Parki narodowe są walorem przyrodniczym, krajoznawczym, przyciągającym rzesze turystów spragnionych obcowania z resztkami niemal dziewiczej przyrody. Park Narodowy to chroniony obszar przyrody, o powierzchni powyżej 10000 ha.

 • 42
 • 15574
 • 171
Symbole parków narodowych

jest Obecnie w Polsce funkcjonuje 23 parki narodowe, które obejmują ochroną różne rodzaje środowisk. Najstarszym parkiem jest Pieniński Park Narodowy (01.06.1932 r.), a najmłodszym Park Narodowy Ujście Warty (01.07.2001 r.). Największą powierzchnię zajmuje Biebrzański Park Narodowy (592,23 km2), a najmniejszą Ojcowski Park Narodowy (21,46 km2).

 • 26
 • 5758
 • 109
Parki narodowe w Polsce

Rozmieszczenie oraz opis parków narodowych w Polsce

 • 27
 • 6559
 • 108
Parki narodowe w Polsce

Parki narodowe w Polsce. Czym są Parki Narodowe. Inne formy ochrony przyrody

 • 55
 • 15938
 • 268
Wyżyny w Polsce

Położenie, rolnictwo i przemysł, główne miasta, klimat, gleby, surowce mineraln, roślinność, Parki Narodowe, erozja, o węglu kamiennym

 • 34
 • 7108
 • 83
Ochrona przyrody w Polsce oraz zagrożenia związen z jej niszczeniem

rzyroda Żyje Obserwowanie organizmów żywych i ich naturalnego środowiska. Dostrzeganie całego obrazu przyrody i wszystkich jego szczegółów.

 • 38
 • 6028
 • 42
Najważniejsze Parki Narodowe w Polsce i na Świecie

Opisy najważniejszych parków narodowych w Polsce i na świecei. Ich fauna i flora.

 • 37
 • 8190
 • 81
Krajobrazy Polski

W różnych krainach Polski Można tu wyróżnić obszary o krajobrazie górskim, wyżynnym i nizinnym. W północnej i północno-zachodniej części naszego kraju występują obszary pojezierzy. Nad Morzem Bałtyckim występują krajobrazy nadmorskie.

 • 83
 • 13398
 • 282
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie