Prezentacje z języka rosyjskiego

Gramatyka, czasy gramatyczne, formy wyrażania przyszłości, konstrukcje gramatyczne i czasowniki regularne i nieregularne. Teksty użytkowe, listy, ogłoszenia, zaproszania oraz słownictwo tematyczne i przydatne zwroty.

Rosyjski teatr ludowy

DLACZEGO TEATR POJAWIA SIĘ NA RUSI DOPIERO W XVII W.? 15.01.18 Opóźnione (w porównaniu z Europą Zachodnia i Polską) pojawienie się teatru w Rosji (zarówno ludowego, jak dworskiego) M. Pluchanowa wiąże z opóźnieniem procesów emancypacji jednostki, wyłonienia jej z kolektywu, z podporządkowaniem jednostki kolektywowi i państwu. (

 • 49
 • 4345
 • 84
Nobliści rosyjscy i radzieccy

Filharmonia Sztokholmska, w której wręczane są Nagrody Nobla, Michaił Aleksandrowicz Szołochow (1905-1984) Otrzymał Nagrodę Nobla w 1965 roku.

 • 33
 • 6603
 • 98
Rosja – jaki to kraj?

Rosja to państwo dziwne, co najmniej niesymetryczne. Nazwa Rosja powstała w XV w. Określenie to upowszechniło się w Rosji dopiero w XVIII wieku. Ojczyzna Dostojewskiego i Tołstoja poprzecinana jest aż 11 strefami czasowymi! Gdy Rosjanie na jednym końcu kładą się spać, na drugim jedzą już śniadanie. Sama Moskwa podzielona została na 2 strefy czasowe. Dzisiejsza Rosja składa się z bagatela: 46 obwodów, 21

 • 13
 • 6859
 • 167
Rosyjscy laureaci nagrody Nobla

rodził się w majątku swoich rodziców w Woroneżu w środkowej Rosji. Dzieciństwo spędził w majątku Oziorki w pobliżu Orła. Pochodził z ze zubożałej szlachty, podupadłej za czasów jego dziadka i ojca. W 1881 r. został wysłany do szkoły w Jelcu, musiał jednak przerwać edukację po pięciu latach. Jego wykształcony starszy brat, Julian zachęcał go do czytania klasyków rosyjskich i do samodzielnego pisania. W wieku 17 lat

 • 14
 • 5756
 • 182
Określanie czasu

W komunikatach na dworcach, w radiu, w telewizji stosuje się tzw. oficjalne określenie czasu, np.: Московское время десять часов десять минут (1010). Używa się w tym celu skali 24-godzinnej. czas oficjalny W codziennych rozmowach Rosjanie używają potocznych określeń czasu, np.: десять минут одиннадцатого (1010). Posługują się wówczas liczebnikami tylko do 12. czas potoczny Tak po rosyjsku pytamy o godzinę: Который час? menu

 • 18
 • 5432
 • 70
Ustrój polityczny Federacji Rosyjskiej

Zasady i wartości konstytucyjne - zasada demokratycznego państwa prawa (art.1), - zasada federalizmu i republikańskiej formy rządów (art.. 5), - zasada suwerenności narodu oraz prymatu praw i wolności człowieka (art.. 3, 12), - zasada demokracji pośredniej i bezpośredniej (referenda i wybory), -

 • 36
 • 5899
 • 80
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie