Wiedza o społeczeństwie

Przyczyny łamania praw człowieka na świecie

6 lat temu

Zobacz slidy

Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 1
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 2
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 3
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 4
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 5
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 6
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 7
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 8
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 9
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 10
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 11
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 12
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 13
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 14
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 15
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 16
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 17
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 18
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 19
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Slide 20

Treść prezentacji

Slide 1

Łamanie Praw Człowiekana świecie

Slide 2

Prawa człowieka 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka. W dokumencie tym znalazł się po raz pierwszy powszechnie akceptowany przez społeczność międzynarodową katalog uprawnień jednostki. Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Slide 3

Europejska Konwencja Praw Człowieka Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie Konwencja Europejska lub EKPC) umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Stronami Konwencji jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członkostwa w tej organizacji).

Slide 4

Organizacje zajmujące sie kontrolą przestrzegania praw człowieka Amnesty International międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku za wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie. Amnesty International finansuje swoją działalność głównie ze składek członkowskich i datków od indywidualnych osób. Amnesty nie przyjmuje jakiejkolwiek pomocy rządowej, a przyjmowanie datków od przedsiębiorstw i innych organizacji podlega licznym obostrzeniom.

Slide 5

Human Rights Watch (HRW) pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała w 1988 z przekształcenia Helsinki Watch. Początki organizacji sięgają roku 1978, gdy Helsinki Watch zostało założone przez Robert L. Bernstein, Aryeh Neier (został jej piewrszym dyrektorem) i Jeri Laber, w związku z realizacją postanowień KBWE. Siedziba HRW znajduje się w Nowym Jorku. Zajmuje się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka w różnych rejonach świata. Skupia się przede wszystkim na obronie wolności słowa i przekonań, zwalczaniu cenzury, zapewnieniu oskarżonym prawa do uczciwego procesu i ewentualnego azylu, przeciwdziała zabójstwom politycznym, zapobiega torturom i arbitralnemu pozbawianiu wolności, ochronie praw kobiet (w tym prawa do aborcji) i praw dziecka, zwalczaniu przekazywania broni reżimom i partyzantom naruszającym prawa człowieka. Dyrektorem HRW jest od 1993 roku Kenneth Roth.

Slide 6

ONZ - stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Idea powołania nowej organizacji, powstała jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, na konferencji w Teheranie w 1943. Jej głównym pomysłodawcą był prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, a jej nazwę zaproponował premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (określenie narody zjednoczone w trakcie wojny stosowano nieraz dla Aliantów).

Slide 7

Przyczyny łamania praw człowieka na świecie - Ekonomiczne - brak umiejętności wyegzekwowania praw jej przysługujących. - Kulturowe religia, obyczaje, prawa i tradycja z innych kultur. - Prawne - liczne państwa świata nie zostały związane konwencjami, gdyż uznały je za niezbyt doskonałe, oraz za bardzo restrykcyjne albo ograniczające skuteczność prowadzonej przez nie polityki. - Polityczne - coraz bardziej cywilizowany oraz coraz powszechniej przestrzega reguł demokracji, to jednak nadal w wielu krajach mają miejsce rządy autorytarne, które nie dopuszczają do realizacji praw politycznych albo które uznają je wyłącznie formalnie.

Slide 8

Wykaz państw, w których prawa człwieka są naruszane Brima werbowanie i zmuszanie mieszkańców do ciężkich prac przez armie nad budową gazociągu. Chiny łamanie większości praw : prawo do wolności wypowiedzi, prawo posiadania, ale również prawo do życia, co wydaje się absurdalne. Lecz gdy w ChRL, kiedy już ktoś trafi przed sąd nie ma praktycznie żadnych szans aby się wybronić, jest się pozbawionym wszelkich praw. Jest torturowany aby wymusic zeznania. Rosja - nagminnie łamane są podstawowe prawa człowieka: stosowanie tortur przez funkcjonariuszy państwowych (pobicia, rażenie prądem, gwałty, wiązanie w niewygodnych pozycjach przypadki tortur zdarzają się najczęściej w aresztach podczas pierwszych godzin po aresztowaniu, jeszcze przed postawieniem zarzutów.).

Slide 9

Tybet - brutalne traktowanie ludności, godząc w ich godność i życie. Polska izba wytrzeźwień (maltretowanie i bezkarne zatrzymywanie nietrzeźwych), Armia (nadużycie siły wobec rektutów). Ameryki (Poludniowa I Północna) - sprawcy dawnych i obecnych zbrodni cieszą się bezkarnością, torturowanie i maltretowanie więźniów i osób zatrzymywanych, prześladowanie obrońców praw człowieka. W Kolumbii, natomiast jej mieszkańcy padają ofiarami okrutnych zbrodni popełnianych przez siły zbrojne i ugrupowania paramilitarne. USA gwałty i inne formy nadużyć sexualnych, okrutne i poniżające stosowanie kajdan wobec kobiet ciężarnych lub obłożnie chorych. Niedostateczny jest również dostęp do opieki medycznej i psychologicznej.

Slide 10

Bliski wschód egzekucje, tortury i nieuczciwe procesy sądowe. Turcja tortury w więzieniach, zabójstwa I egzekucje pozasądowe dokonywane przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa, gwałty. Tunezja - tortury i okrutne traktowanie. Afryka rózne konflikty zbrojne. Egipt - popieranie zakazanych grup islamskich pozostawało pozbawionych wolności bez oskarżenia lub sądu. Tortury i znęcanie się nad osobami pozbawionymi wolności.

Slide 11

Zdjęcia Egipt http:fakty.interia.plraportrewolucja-w-krajach-islamskichnewsai-przestrzeganie-praw-czlowieka-w-egipcie-jak-za-mubaraka,1724722,7395 Źródło http:interia.pl Autor zdjęcia nieznany

Slide 12

Polska http:drabikpany.blogspot.com201108prawa-czowieka-w-polsce-to-fikcja.html Źródło fot. commons.wikimedia.org Autor zdjęcia nieznany

Slide 13

Afryka http:www.lodzprawczlowieka.plkatprawa-czlowiekapage2 Źródło http:www.lodzprawczlowieka.pl Autor zdjęć nieznany

Slide 14

Palestyna http:wiadomosci.monasterujkowice.pl?p10701 Autor zdjęcia nieznany Źródło: http:stopsyjonizmowi.wordpress.com20120210piec-z-szesciu-amerykanskich-veto-w-onz-mialo-na-celu-obrone-apartheidu :

Slide 15

Holokaust w czasie II wojny światowej - Europa http:rebelya.plpost2070krzyczeli-za-nimi-mydo Źródło http:rebelya.pl Autor Magdalena Januszewska Autor zdjęcia nieznany

Slide 16

Chiny http:mateuszjakubowski.blox.plhtml Źródło http:mateuszjakubowski.blox.pl Autor zdjęcia nieznany

Slide 17

Tybet Źródło http:www.gazeta.pl Autor zdjęcia - nieznany http:wiadomosci.gazeta.plwiadomosci1,114881,5570428,Tybetsieniepoddaje.html

Slide 18

Tybet http:dmm.pinger.plm212293 Źródło http:dmm.pinger.pl Autor zdjęcia - nieznany

Slide 19

Bibliografia http:pl.wikipedia.orgwikiAmnestyInternational http:pl.wikipedia.orgwikiHumanRightsWatch http:pl.wikipedia.orgwikiOrganizacjaNarodC3B3wZjednoczonych http:fed.home.pltegindex.php?optioncomcontentviewcategorylayo utblogid38Itemid185

Slide 20

Autorzy Bartek Orzechowski Kamil Patajewicz Krystian Piotrowicz Arkadiusz Sosnowski Damian Wałęsa Mateusz Wałęsa Kl. I MM

Dane:
  • Liczba slajdów: 20
  • Rozmiar: 0.55 MB
  • Ilość pobrań: 81
  • Ilość wyświetleń: 5480
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie