Wyszukiwarka

<
Rafael Santi

Rafael Santi - życiorys oraz największe osiągnięcia malarza.

 • 15
 • 32977
 • 4274
Rock i inne gatunki muzyki rozrywkowej

Gatunki dominujące w muzyce rozrywkowej w II połowie XX wieku. Rock i jego różne odmiany.

 • 37
 • 43650
 • 8294
Różne typy żródeł historycznych

Różne typy źródeł historycznych czyli w jaki sposób historycy poznają historię. Podział źródeł historycznych oraz liczne ilustracje przedstawiające różne źródła historyczne.

 • 29
 • 18498
 • 2038
Rzymski system liczbowy

Rzymski system liczbowy, cyfry, sposoby zapisu liczb, ciekawostki.

 • 5
 • 18695
 • 2300
Rada ministrów

Rada ministrów, siedziba rady ministrów, skład rady ministrów i jej kompetencje.

 • 58
 • 20465
 • 2662
Romantyzm i pozytywizm

Romantyzm i pozytywizm - podstawowe pojęcia i osobowości związane z tymi epokami.

 • 17
 • 15230
 • 2275
Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy - opis, powierzchnia, dane statystyczne, fauna i flora.

 • 12
 • 35761
 • 5777
Renesans

Renesans - sztuka renesansu, wielkie odkrycia geograficzne, konkwistadorzy.

 • 14
 • 32165
 • 6220
Ratusze gotyckie w Polsce

Ratusze gotyckie występujące na terenie Polski. Ratusze i wieże ratuszowe w Krakowie, Toruniu, Wrocławiu i Szczecinie.

 • 27
 • 13052
 • 1221
Renesans i Humanizm

RENESANS Powszechnie odrodzenie i renesans to dwie funkcjonujące równorzędnie nazwy tej samej epoki kulturowej, usytuowanej pomiędzy średniowieczem a barokiem. Polska nazwa odrodzenie jest tłumaczeniem francuskiego słowa renaissance (re znów, na nowo, la naissance narodziny). Nazwa epoki podkreśla zjawisko odrodzenia się kultury, sztuki i wiedzy starożytnej, a także sugeruje odrodzenie ludzkości, wznoszenie się na wyższy poziom moralny.

 • 19
 • 9649
 • 722
Region Krakowski

Krakowiak żywy, polski taniec ludowy z okolic Krakowa, zaliczany do polskich tańców narodowych, w metrum 24 i w charakterystycznym, synkopowanym rytmie. Nazwa tańca pochodzi z XVII wieku i odnosiła się do grupy tańców posiadających własne, lokalne nazwy: mijany, dreptany, ścig any, skalmierzak, przebiegany i in.

 • 11
 • 7888
 • 444
Romantyzm angielski

Definicja pojęcia Romantyzm to prąd ideowy, literacki i artystyczny nazwą tą określa się epokę w historii sztuki europejskiej od lat 90. XVIII wieku do 40. XIX wieku rozwinął się przede wszystkim w Europie Zachodniej Romantyzm objawiał się przeważnie w poezji, malarstwie i muzyce.

 • 20
 • 4603
 • 36
Romantyzm

Ramy czasowe: Europa pierwsza połowa XIX w.w od Rewolucji Francuskiej do Wiosny Ludów (1848r.) Polska od 1818 r. (lub 1822 r.) do 1863 r. r 1818 r. r teoretyczny początek romantyzmu: Kazimierz Brodziński wydał traktat O klasyczności i romantyczności.

 • 31
 • 7877
 • 87
Rodzina

DEFINICJA RODZINY: rodzina - jest podstawową komórką społeczną; rodzina - jest najstarszą i najbardziej podstawową formą współżycia ludzi; rodzina to wzajemne więzi między jej członkami; rodzina to system o wyraźnej strukturze i zależnościach w zaspokajaniu podstawowych potrzeb jej członków.

 • 18
 • 5633
 • 64
Rodzina 500 plus

Liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym: 256,5 tys. W tym rodzin, w których świadczenie przyznane jest na pierwsze dziecko: 155 tys.

 • 28
 • 5555
 • 64
Rosyjski teatr ludowy

DLACZEGO TEATR POJAWIA SIĘ NA RUSI DOPIERO W XVII W.? 15.01.18 Opóźnione (w porównaniu z Europą Zachodnia i Polską) pojawienie się teatru w Rosji (zarówno ludowego, jak dworskiego) M. Pluchanowa wiąże z opóźnieniem procesów emancypacji jednostki, wyłonienia jej z kolektywu, z podporządkowaniem jednostki kolektywowi i państwu. (

 • 49
 • 4374
 • 85
Rosja – jaki to kraj?

Rosja to państwo dziwne, co najmniej niesymetryczne. Nazwa Rosja powstała w XV w. Określenie to upowszechniło się w Rosji dopiero w XVIII wieku. Ojczyzna Dostojewskiego i Tołstoja poprzecinana jest aż 11 strefami czasowymi! Gdy Rosjanie na jednym końcu kładą się spać, na drugim jedzą już śniadanie. Sama Moskwa podzielona została na 2 strefy czasowe. Dzisiejsza Rosja składa się z bagatela: 46 obwodów, 21

 • 13
 • 6895
 • 169
Rosyjscy laureaci nagrody Nobla

rodził się w majątku swoich rodziców w Woroneżu w środkowej Rosji. Dzieciństwo spędził w majątku Oziorki w pobliżu Orła. Pochodził z ze zubożałej szlachty, podupadłej za czasów jego dziadka i ojca. W 1881 r. został wysłany do szkoły w Jelcu, musiał jednak przerwać edukację po pięciu latach. Jego wykształcony starszy brat, Julian zachęcał go do czytania klasyków rosyjskich i do samodzielnego pisania. W wieku 17 lat

 • 14
 • 5776
 • 182
Reformacja i kontrreformacja w Europie

Sytuacja w Kościele XV-wiecznym - Rywalizacja hierarchii kościelnej po wielkiej - - schizmie zachodniej światem chrześcijańskim rządzą dwa ośrodki- Rzym i Awinion na czele z papieżem lub antypapieżem; Tendencja do odzyskania niezależności politycznej; Wzmacnianie autorytetu papieskiego m.in. Przez mecenat sztuki; Wzrost świadczeń (annatów i świętopietrza) na rzecz Kościoła;

 • 21
 • 6234
 • 139
Rewolucja naukowo – techniczna w XIX wieku

Idee oświeceniowe powstałe w Europie w XVIII wieku miały swoją kontynuację w wieku XIX. Dotknęły niemal wszystkich dziedzin życia, a szczególnie sfery naukowobadawczej i technicznej. W wieku XIX następował szyki rozwój specjalizacji nauki, powstawały laboratoria naukowe, instytuty badawcze a zdobycze i nowinki techniczne szybko znajdowały zastosowanie w życiu codziennym.

 • 22
 • 5498
 • 73
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku

Rewolucja przemysłowa Termin rewolucja przemysłowa oznacza przewrót w gospodarce polegający na upowszechnieniu przemysłu opartego na pracy maszyn zastępując siłę rąk ludzkich. Jest to okres przemian w zakresie metod produkcji oraz czas dynamicznego postępu technologicznego. Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana została w Wielkiej Brytanii jeszcze w końcu XVIII wieku,

 • 16
 • 6086
 • 180
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie