Historia

Renesans i Humanizm

6 lat temu

Zobacz slidy

Renesans i Humanizm - Slide 1
Renesans i Humanizm - Slide 2
Renesans i Humanizm - Slide 3
Renesans i Humanizm - Slide 4
Renesans i Humanizm - Slide 5
Renesans i Humanizm - Slide 6
Renesans i Humanizm - Slide 7
Renesans i Humanizm - Slide 8
Renesans i Humanizm - Slide 9
Renesans i Humanizm - Slide 10
Renesans i Humanizm - Slide 11
Renesans i Humanizm - Slide 12
Renesans i Humanizm - Slide 13
Renesans i Humanizm - Slide 14
Renesans i Humanizm - Slide 15
Renesans i Humanizm - Slide 16
Renesans i Humanizm - Slide 17
Renesans i Humanizm - Slide 18
Renesans i Humanizm - Slide 19

Treść prezentacji

Slide 1

RENESANS I HUMANIZM

Slide 2

RENESANS Powszechnie odrodzenie i renesans to dwie funkcjonujące równorzędnie nazwy tej samej epoki kulturowej, usytuowanej pomiędzy średniowieczem a barokiem. Polska nazwa odrodzenie jest tłumaczeniem francuskiego słowa renaissance (re znów, na nowo, la naissance narodziny). Nazwa epoki podkreśla zjawisko odrodzenia się kultury, sztuki i wiedzy starożytnej, a także sugeruje odrodzenie ludzkości, wznoszenie się na wyższy poziom moralny.

Slide 3

NARODZINY RENESANSU U schyłku średniowiecza kultura zmieniła swoje oblicze : ludzie nie koncentrowali się wyłącznie na Bogu i sprawach wiary w centrum ich uwagi znalazł się człowiek , jego życie codzienne i otaczający go świat . Ożywione kontakty kupców włoskich z Bizancjum rozbudziły wśród ludzi wykształconych zainteresowanie kulturą antycznej Grecji i Rzymu . Pod koniec XIII w. w północnych Włoszech narodził się ruch umysłowy i kulturalny , który później został nazwany renesansem , czyli odrodzeniem . Twórcami europejskiego renesansu byli wszechstronnie uzdolnieni artyści , naukowcy , pisarze i reformatorzy . W swych dziełach przeciwstawiali się teocentrycznej kulturze średniowiecza. Ludzie odrodzenia, akceptując zasady religii chrześcijańskiej, nie traktowali jednak życia ziemskiego jedynie jako etapu na drodze do wieczności. Interesowano się doczesnością, zależnością pomiędzy człowiekiem a otaczającą go przyrodą . Bardzo ważną cechą europejskiego renesansu był rozwój literatury w językach narodowych .

Slide 4

ARCHITEKTURA POLSKIEGO RENESANSU Wpływy włoskiego renesansu dotarły do Polski już pod koniec XV w. Wtedy to, dzięki poparciu arcybiskupa Grzegorza z Sanoka, pojawił się na dworze królewskim w Krakowie włoski poeta Filippo Buonaccorsi, zwany Kallimachem. Pełnił on funkcję sekretarza Kazimierza Jagiellończyka i nauczyciela królewiczów. Inny cudzoziemiec, Niemiec Konrad Celtis, założył przy Akademii Krakowskiej towarzystwo literackie. Propagowało ono twórczość w nowym stylu i postulowało potrzebę reformy Akademii w duchu humanizmu. W Polsce odrodzenie w pełni rozwijało się od początku XVI w., głównie dzięki mecenatowi Zygmunta I Starego i jego drugiej żony, Bony Sforzy, wykształconej i kulturalnej Włoszki. W dziejach kultury polskiej wiek XVI został nazwany złotym. Symbolem zmian stała się przebudowa Wawelu w Krakowie w stylu włoskiego renesansu.

Slide 5

GENIUSZE RENESANSU Renesansowe Włochy wydały wielu wybitnych artystów. Mecenat papieży i włoskich władców przyczynił się do stworzenia wspaniałych, ponadczasowych dzieł. Największymi włoskimi artystami tego okresu byli Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti, Rafael Sanzio (Santi) i Tiziano Vecellio (Tycjan). Wszyscy oni dążyli do stworzenia idealnych dzieł, wolnych od najmniejszej skazy. Przez lata doskonalili swój warsztat pracy, pozostawiając potomnym niedościgłe wzorce piękna.

Slide 6

LEONARDO DA Leonardo da Vinci (14521519) włoski malarz , odkrywca , lekarz , architekt , badacz prawa , mechanik , rzeźbiarz , uczony i teoretyk sztuki ; mistrz psychologicznego portretu oddającego przeżycia duchowe i tajemnice człowieka . Człowiek renesansu wszechstronnie uzdolniony. VINCI :

Slide 7

PROJEKTY LEONARDA DA VINCI

Slide 8

MICHAŁ ANIOŁ Michał Anioł Buonarroti (1475 1564) genialny włoski rzeźbiarz , malarz , architekt i poeta ; najważniejszym tematem jego dzieła jest potęga ludzkiego ducha , manifestująca się przez moc , piękno i proporcje ciała .

Slide 9

RAFAEL Rafael Santi (1483 1520) włoski malarz i architekt ; jego sztuka stanowi doskonały przykład zharmonizowania studium duszy i ciała .

Slide 10

GALERIA RENESANSOWYCH ARTYSTÓW Leonardo da Vinci , Mona Lisa , Dama z gronostajem .

Slide 11

DAWID Michał Anioł , Dawid (1501 1504). Doskonałe proporcje , a także pozbawiona indywidualnych rysów twarz świadczą , że Dawid to raczej człowiek idealny , synteza doskonałości ludzkiego ciała .

Slide 12

MADONNA SYKSTYŃSKA Rafael , Madonna Sykstyńska (1512 1513)

Slide 13

ADAM I EWA Albrecht Dűrer , Adam i Ewa (1507). Podobnie jak inni twórcy renesansowi Dűrer starał sie uchwycić idealne piekno ludzkiego ciała .

Slide 14

RENESANS W EUROPIE Nowe prądy umysłowe zaczęły się szybko upowszechniać w Europie. Renesans dotarł do Francji, Hiszpanii, Niderlandów, Niemiec, Polski, Czech i Węgier, a także na Wyspy Brytyjskie. W każdym z tych krajów rozwinął indywidualne cechy. Rozprzestrzenianie idei odrodzenia ułatwiły częste w tym czasie podróże nie tylko o charakterze handlowym, ale podejmowane również w celu uzyskania wykształcenia na zagranicznych uniwersytetach. Przełomowym wydarzeniem okazało się wynalezienie około 1450 r. przez Jana Gutenberga z Moguncji (w Niemczech) ruchomych czcionek drukarskich. Książki stały się tańsze, a zatem poglądy twórców odrodzenia mogły docierać do szerszej grupy ludzi i kształtować nowe oblicze kultury europejskiej. Wszędzie powstawały koła humanistów; budowano pałace w renesansowym stylu, stawiano posągi i malowano obrazy. Humaniści domagali się reformy Kościoła, rozbudzali zainteresowanie przeszłością i tradycją nie tylko antyku, ale także ojczystych krajów. Zaczęła powstawać literatura w językach narodowych.

Slide 15

HUMANIZM Humanizm kierunek kulturalny ukształtowany we Włoszech w XIV wieku . Charakteryzowało go zainteresowanie antykiem oraz koncentrowanie się na człowieku , jego potrzebach i wzajemnych

Slide 16

MYŚLICIELE HUMANIZMU Nicolo Machiavelli Książę o dobrym władcy

Slide 17

ERAZM Z ROTTERDAMU Pochwała głupoty , krytyka średniowieczneg o światopoglądu

Slide 18

TOMASZ MORUS Utopia o idealnym społeczeństwie i państwie

Slide 19

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONIE C

Dane:
  • Liczba slajdów: 19
  • Rozmiar: 3.16 MB
  • Ilość pobrań: 721
  • Ilość wyświetleń: 9518
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie