Język Polski

Romantyzm i pozytywizm

6 lat temu

Zobacz slidy

Romantyzm i pozytywizm - Slide 1
Romantyzm i pozytywizm - Slide 2
Romantyzm i pozytywizm - Slide 3
Romantyzm i pozytywizm - Slide 4
Romantyzm i pozytywizm - Slide 5
Romantyzm i pozytywizm - Slide 6
Romantyzm i pozytywizm - Slide 7
Romantyzm i pozytywizm - Slide 8
Romantyzm i pozytywizm - Slide 9
Romantyzm i pozytywizm - Slide 10
Romantyzm i pozytywizm - Slide 11
Romantyzm i pozytywizm - Slide 12
Romantyzm i pozytywizm - Slide 13
Romantyzm i pozytywizm - Slide 14
Romantyzm i pozytywizm - Slide 15
Romantyzm i pozytywizm - Slide 16
Romantyzm i pozytywizm - Slide 17

Treść prezentacji

Slide 1

Romantyzm i pozytywizm

Slide 2

Romantyzm Romantyzm jako prąd ideowy, literacki i artystyczny w Europie Zachodniej rozwijał się czasu wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789 r.) do lat czterdziestych XIX wieku. Jego nazwa wywodzi się od słowa romanus, przekształconego w romant, które oznaczało obszerną powieść, późniejszy romans.

Slide 3

Główne idee romantyzmu -Odrzucenie filozofii oświecenia -Przedkładanie uczuć i intuicji nad rozum -Bunt przeciw klasycyzmowi i harmoni -Odrzucenie realizmu na rzecz fantastyki -Protest przeciw feudalnemu kształtow państwa,

Slide 4

Romantyzm w Polsce Początek romantyzmu w Polsce datuje się na rok 1822, kiedy to wydano tom I Poezji A. Mickiewicza, w którym znalazł się jego głośny cykl poetycki Ballady i romanse. Pierwszy etap romantyzmu zakończył się po upadku powstania listopadowego, następne trwały do 1863 (powstanie styczniowe).

Slide 5

Polscy pisarze romantyzmu Adam Mickiewicz Zygmunt Krasiński

Slide 6

Aleksander Fredro Cyprian Kamil Norwid

Slide 7

Zagraniczni pisarze romantyzmu George Gordon Byron (Anglia) Johann Wolfgang Goethe (Niemcy)

Slide 8

Victor Hugo (Francja) Aleksander Puszkin (Rosja)

Slide 9

Pozytywizm Pozytywizm (w Europie nazywany realizmem czy naturalizmem) jest epoką zamykającą etap narodowych zrywów niepodległościowy ch.

Slide 10

Dysonans między twórczością romantyczną a realistyczną jest tak duży, że epoka przypadająca w Polsce na II połowę XIX-wieku, a w Europie na lata 1850-1880, jest często nazywana całkowitym zaprzeczeniem swej poprzedniczki. Pozytywizm to epoka propagująca filozofię wiedzy, doświadczenia, badań naukowych, kultywująca ideał pracy, miłości do ziemi, wiek dominacji prozy czy poezji czasów niepoetyckich.

Slide 11

Idee literackie pozytywizmu Trzymano się realizmu, opisywano zwykłą codzienność Bohater literacki nie burzył norm, powściągał swoje ambicje i pragnienia Liczne i wyczerpujące opisy rzeczywistości, Zgłębienie wszystkich warstw społecznych Przedkładanie etyki obowiązku nad etykę miłości

Slide 12

Pozytywiści w Polsce Polski pozytywizm na pierwszy plan wysuwał program społeczny, odznaczający się szczególnym praktycyzmem. Pozytywiści pragnęli budować dojrzałe społeczeństwo i nowoczesne państwo, które edukacja miało objąć warstwę najuboższych i umocnić klasę średnią, zapewniając jej wpływ na rozwój kraju. Główną siłą mieli być inteligenci, przedsiębiorcy i kapitaliści, nie zaś ludzie dobrze urodzeni . Pozytywiści zamierzali kształtować i organizować na nowych zasadach ówczesne społeczeństwo. Kładli nacisk na pedagogikę i dydaktykę, pragnęli wytworzyć właściwe postawy w społeczeństwie. Pojawiły się pojęcia PRACA ORGANICZNA oraz PRACA U PODSTAW

Slide 13

Praca organiczna (1815-1905) postulat pozytywizmu, wzywający do podjęcia przez wszystkie warstwy społeczeństwa solidarnego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym przede wszystkim rozwoju handlu i przemysłu) oraz na rzecz umocnienia wewnętrznych więzi między poszczególnymi jego członami. Idea pracy organicznej wiązała się z przekonaniem, iż społeczeństwo jest swego rodzaju organizmem, który może funkcjonować sprawnie tylko wtedy, gdy zdrowe i silne są jego poszczególne organy.

Slide 14

Praca u podstaw praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją w okresie zaborów Polski. Pozytywiści rozumieli konieczność pracy na rzecz najbiedniejszych i najbardziej upośledzonych warstw narodu, które mając możność pełniejszego włączania się w struktury społeczne, swoją pracą pomnożą bogactwo ogólnonarodowe

Slide 15

Polscy pisarze epoki pozytywizmu Henryk Sienkiewicz Eliza Orzeszkowa

Slide 16

Maria Konopnicka Bolesław Prus

Slide 17

Autor: Kamila Narecka Źródła: http:www.polskina5.plromantyzm http:portalwiedzy.onet.pl27034,,,,romantyzm wliteraturzeifilozofii,haslo.html http:pozytywizm.klp.pl

Dane:
  • Liczba slajdów: 17
  • Rozmiar: 3.07 MB
  • Ilość pobrań: 2260
  • Ilość wyświetleń: 14995
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie