Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie

Liczba slajdów:
32
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
10.28 MB
Ilość pobrań:
8
Ilość wyświetleń:
1314
Kategoria:
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 31
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 0
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 1
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 2
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 3
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 4
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 5
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 6
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 7
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 8
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 9
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 10
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 11
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 12
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 13
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 14
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 15
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 16
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 17
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 18
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 19
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 20
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 21
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 22
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 23
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 24
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 25
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 26
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 27
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 28
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 29
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 30
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 31
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie 1.Kształtowanie się państwa czynniki państwotwórcze 2.Ustrój państwa monarchia despotyczna 3.Struktura społeczna 4.Religia i rola kapłanów
2
3
POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE Warunki naturalne Egipt leży w pn. wsch. Afryce. Pn. granica Morze Śródziemne; wsch. Morze Czerwone; pd. pierwsza katarakta Nilu; zach. Pustynia Libijska Klimat suchy Pod uprawę nadaje się tylko obszar doliny Nilu Duża ilość kamienia ( bazalty, piaskowce, wapienie); złoto na Pustyni Arabskiej i w Nubii; srebro na Półwyspie Synaj Brak rud żelaza, miedzi, cyny, drewna
4
Okres Predynastyczny (około 3300-2925 p.n.e.) Populacja w dolinie Nilu zaczęła się koncentrować w dwóch głównych ośrodkach: na północy, w Delcie i na południu w Hierakonpolis. W społeczeństwie wyłoniła się funkcja wodza, która z czasem przekształciła się w króla. Ostatni król Okresu Predynastycznego, Narmer, podbił Dolny Egipt i po raz pierwszy zjednoczył kraj
5
6
7
Okres Wczesnodynastyczny (około 2925-2715 p.n.e.) NEMES UREUSZ Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu ok. 3100 r. p.n.e. istnienie poboru podatków symbolika władzy BICZ NECHACHA LASKA HEKA PSZENT
8
Stare Państwo (około 2658-2150 p.n.e.) panowanie Dżesera pierwsza piramida schodkowa budowa największych piramid Teksty Piramid Utrwalenie podziału państwa na nomy Rozwój religijnej doktryny heliopolitalnej (kult Słońca) Uformowanie struktury państwa Powstanie centralnego aparatu państwa Wraz z końcem VI dynastii władza królewska osłabła. Dominującą rolę zaczęli odgrywać możnowładcy z prowincji. Piramida Dżesera Piramidy w Gizie: Chefrena,Cheopsa i Mykerinosa
9
STRUKTURA SPOŁECZNA EGIPTU a faraon - władca państwa i najwyższy kapłan Per- aa wielki dom Ten-który-należy-do-pszczoły-i-trzciny Król Górnego i Dolnego Egiptu Król Południa i Król Północy. Faraon to wcielenie Pana Niebios Horusa, przedstawianego w postaci sokoła z rozpostartymi skrzydłami, a później również synem boga Re. Po śmierci faraona stawał się Ozyrysem. b kapłani - ich obowiązkiem było odprawianie kultu za co dostawali ziemie, nie musieli również pracować. c urzędnicy - mieli sprawować kontrolę nad tym co się dzieje w państwie, ściągać podatki od chłopów, otrzymywali wynagrodzenie w formie ziemi. d armia - za żołd walczyła i broniła kraju przed najeźdzcami. e chłopi - pracowali na polu, musieli część plonów oddać faraonowi, gdyż ziemię tylko od niego dzierżawili. f niewolnicy - byli wykorzystywani do najcięższych robót, między innymi w kopalni
10
Pierwszy Okres Przejściowy (około 2150-2100 p.n.e.) Po śmierci Pepi II, nastąpiła epoka nazwana przez egiptologów Pierwszym Okresem Przejściowym. Królowie IX i X dynastii swoją stolicę ulokowali w Herakleopolis. W Tebach władzę objęła lokalna dynastia Intefów (I,II,III)
11
średnie Państwo (około 2100-1750 p.n.e.) Ponowne zjednoczenie (stolica Teby) przez Mentuhotepa II Opanowanie złotonośnych obszarów Nubii przez Senusereta Szczyt potęgi Średniego Państwa za Senusereta III - widoczny wzrost zamożności kupców - wpływy egipskie w Syrii i Palestynie Panowanie Amenemhata III zagospodarowanie Fajum Fajum Senuseret III Muzeum w Nowym Jorku
12
Drugi Okres Przejściowy (około 1750-1550 p.n.e.) Około roku 1750 p.n.e., pod koniec XII dynastii wzrost potęgi możnowładców drastycznie osłabił autorytet króla. Nubia odzyskała niepodległość. Egipt podbili Hyksosi. Nowi władcy założyli swoją stolicę w Delcie, w Awaris (dzisiejsze Tell el-Daba). Mniej więcej w roku 1550 p.n.e. tebańskiemu księciu Jahmesowi udało się wypędzić najeźdźców z Egiptu. Jahmes podniósł Egipt z upadku i dał początek XVIII dynastii - pierwszej dynastii Nowego Państwa Hyksoska figurka terakotowa
13
Nowe Państwo (około 1550 - 1075 p.n.e.) Zjednoczenie Egiptu przez władców Teb Panowanie Totmesa I - podbój państwa Kusz (po IV kataraktę) - wyprawa do Syrii - dotarcie do Eufratu - wzrost znaczenia Memfis Rozkwit budownictwa grobowców w Dolinie Królów Powstanie wielkiej świątyni królowej Hatszepsut Pokonanie przez Totmesa III państwa Mitanni oraz opanowanie Syrii, Palestyny, dotarcie do Eufratu szczyt potęgi państwa Próba wprowadzenia religii monoteistycznej (Aton) przez Amenhotepa IV Echnatona Przywrócenie tradycyjnej religii przez Tutanchamona Panowanie Ramzesa II - podział stref wpływów z Hetytami w Syrii) ( bitwa pod Kadesz 1274 r. p.n.e) - wzniesienie świątyni Abu Simbel najazdy ludów morza i Libijczyków
14
15
Bitwa pod Kadesz 1280 r. p.n.e.
16
17
świątynia królowej Hatszepsut
18
ŚWIĄTYNIA ABU SIMBEL
19
20
Nefertiti, Neferetiti, Nefertete, Nefretete, Nofretete (1. połowa XIV w. p.n.e.), żona króla egipskiego Echnatona
21
Kolosy Memnona posągi faraona Amenhotepa III z XVIII dynastii wysokości 15,60 m (z postumentem 17,90 m). Waga każdego kolosa to około 800 ton. Postawiono je około 1370 p.n.e.
22
Trzeci Okres Przejściowy (około 1076-713 p.n.e.) Okres ramessydzki zamyka panowanie Ramzesa XI. Podzielony na dwa królestwa, osłabiony Egipt utracił kontrolę nad Palestyną i Nubią. Potęga Teb upadła. Egipt zostal rozdrobniony na małe państewka. Kuszycki władca Pije, który założył XXV dynastię (kuszycką), podporządkował sobie Górny i Dolny Egipt.
23
Okres Późny (około 712-332 p.n.e.) W Egipcie nastał okres względnego rozwoju gospodarczego i rozkwitu sztuk pieknych. Pod panowaniem Kuszytów Egipt cieszył się prawdziwym dobrobytem i odzyskał status mocarstwa, z którym musiała się liczyć nawet potężna Asyria. W gospodarce nastąpił okres wzmożonego handlu z Fenicjanami i Grekami, w sztuce zaś epoka powrotu do klasycznej tradycji Egiptu z czasów Starego i średniego Państwa. Faraon Nektanebo wybudował świątynie na File i w Medinet Habu oraz pylon w Karnaku.
24
Okres Grecko-Rzymski (332 p.n.e.-395 n.e.) W 332 roku p.n.e. Aleksander Wielki triumfalnie wkroczył do Egiptu. Ptolemeusz, generał Aleksandra Wielkiego, wkroczył na tron Egiptu jako Ptolemeusz I Soter. W 48 roku p.n.e. do Egiptu przybył Juliusz Cezar, by dopomóc Kleopatrze w odzyskaniu tronu. Później w roku 32 p.n.e. w pościgu za Markiem Antoniuszem w Egipcie pojawił się Oktawian, późniejszy cesarz August. Oktawian rozgromił wojska Marka Antoniusza w bitwie pod Akcjum. Egipt stał się rzymską prowincją. Ptolemeusz I Soter
25
RELIGIA EGIPSKA - CECHY 1.Różne kulty związane z różnymi ośrodkami: POLITEIZM a)system heliopolitański Heliopolis - kult solarny(Atum bóg wschodzącego śłońca Amon bóg zachodzącego słońca, Re bóg słońca, stwórca wszechświata, Ozyrys bóg śmierci i inni) b) System hemopolitański Hermopolis cztery pary bogów( Nun i Naumet uosobienie oceanu; Huh i Hauhet uosobienie wody i ruchu; Kuk i Kauket uosobienie ciemności; Nat i Niau prasubstancja c) System memficki triada Bogów (Ptah bóg stwórca; Sechmet bogini wojny; Nefertum bóg ziemi d) Próba wprowadzenia monoteizmu przez Echnatona kult Atona Inne bóstwa powszechne: Anubis bóg zmarłych, Horus bóg nieba,Tot bóg księzyca Ra Atum Ozyrys Horus
26
RELIGIA EGIPSKA - CECHY 2. SYNKRETYZM łączenie dwóch lub więcej bóstw w jedną postać 3. Zoomorfizm przedstawianie bogów w postaci zwierząt lub ludzi z głowami zwierząt, bądź ludzi ( antropomorfizm) Ptah Apis Anubis
27
WIARA W ŻYCIE POZAGROBOWE Nie grzeszyłem przeciw ludziom, nie szkodziłem poddanym, nie czyniłem nieprawości w miejscu prawdy, nie znałem zła, nie popełniałem grzechów. Nigdy nie starałem się być pierwszym ani też, by dzieła rąk poddanych moich dawano mi wobec innych ludzi, nie stałęm się przyczyną nędzy biedaków, nie robiłem tego co jest wstrętne bogom. Nie oczerniałem sługi wobec przełożonego jego, nie stałem się przyczyną głodu, nie stałem się przyczyną płaczu, nie zabijałem sam ani nie kazałem zabijać, nie zadawałem cierpienia nikomu. Nie pomniejszałem ofiar w świątyniach, nie umniejszałem chlebów bożych, nie zabierałem placków duszom zmarłych. Nie oddawałem się rozpuście ani samogwałtowi... Ramzes II
28
SZTUKA OKRESU NOWEGO PAŃSTWA ŚWIĄTYNIA W LUKSORZE ŚWIĄTYNIA HATSZEPSUT
29
SZTUKA OKRESU NOWEGO PAŃSTWA ŚWIĄTYNIA ABU SIMBEL
30
SZTUKA OKRESU NOWEGO PAŃSTWA Ramzes II w Karnaku
31
OSIĄGNIĘCIA KULTURY EGIPTU - PISMO Hieroglify ze świątyni w Kom Ombo Pismo demotyczne fragment kamienia z Rosetty, British Museum
32
OSIĄGNIĘCIA KULTURY EGIPTU matematyka: wprowadzenie systemu dziesiętnego (bez zera), ułamki, rozwój geometrii koniecznej do obliczania wymiarów piramid; określenie liczby π (stosunek długości okręgu do jego średnicy) astronomia: określanie terminów wylewu Nilu oraz zaćmień; kalendarz słoneczny początkiem roku był dzień, w którym gwiazda Syriusz pokazywała się rano na horyzoncie razem ze Słońcem medycyna: badanie pulsu i bicia serca, znajomość anatomii człowieka

Mogą Cię zainteresować

Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - Slajd 1

Wojny polsko-rosyjskie w XVII w.

Wojny polsko-rosyjskie w XVII w.
ZSRR i blok wschodni w 2 poł. XX wieku - Slajd 1

ZSRR i blok wschodni w 2 poł. XX wieku

ZSRR i blok wschodni w 2 poł. XX wieku
Sztuka starożytnego Egiptu - Slajd 1

Sztuka starożytnego Egiptu

Sztuka starożytnego Egiptu
Państwa europejskie w poł. XIX wieku. Francja, W, Brytania i Włochy - cz. I - Slajd 1

Państwa europejskie w poł. XIX wieku. Francja, W, Brytania i Włochy - cz. I

Państwa europejskie w poł. XIX wieku. Francja, W, Brytania i Włochy - cz. I

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?