Zobacz slidy

Rodzina 500 plus - Slide 1
Rodzina 500 plus - Slide 2
Rodzina 500 plus - Slide 3
Rodzina 500 plus - Slide 4
Rodzina 500 plus - Slide 5
Rodzina 500 plus - Slide 6
Rodzina 500 plus - Slide 7
Rodzina 500 plus - Slide 8
Rodzina 500 plus - Slide 9
Rodzina 500 plus - Slide 10
Rodzina 500 plus - Slide 11
Rodzina 500 plus - Slide 12
Rodzina 500 plus - Slide 13
Rodzina 500 plus - Slide 14
Rodzina 500 plus - Slide 15
Rodzina 500 plus - Slide 16
Rodzina 500 plus - Slide 17
Rodzina 500 plus - Slide 18
Rodzina 500 plus - Slide 19
Rodzina 500 plus - Slide 20
Rodzina 500 plus - Slide 21
Rodzina 500 plus - Slide 22
Rodzina 500 plus - Slide 23
Rodzina 500 plus - Slide 24
Rodzina 500 plus - Slide 25
Rodzina 500 plus - Slide 26
Rodzina 500 plus - Slide 27
Rodzina 500 plus - Slide 28

Treść prezentacji

Slide 4

Liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym: 256,5 tys. W tym rodzin, w których świadczenie przyznane jest na pierwsze dziecko: 155 tys.

Slide 5

Liczba dzieci w gminach objętych świadczeniem wychowawczym w Wielkopolsce: 379,6 tys.

Slide 6

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych (przekazanych) w formie rzeczowej lub opłacenia usług: 124

Slide 7

w formie rzeczowej 93 w formie opłacenia usług 31

Slide 10

porównianiu W odniesieniu do roku 2016 kwota przeznaczona na rok 2017 na realizację programu Rodzina 500 została zwiększona o 386 976 819 zł tj. o 21,81

Slide 11

Rodzina 500 w 35 powiatach województwa wielkopolskiego

Slide 12

Rodzina 500 w powiatach Piecza zastępcza okres: 1 kwietnia 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Wydatki z budżetu państwa (bez środków na koszty obsługi): 18 069 409 zł Dotyczy rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej - placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego. (dodatki wychowawcze: 17 720 133 zł i dodatki do zryczałtowanej kwoty: 349 276 zł)

Slide 13

Rodzina 500 w powiatach piecza zastępcza okres: I kwartał 2017 r. Wydatki z budżetu państwa : 6 227 312 zł Dotyczy rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej - placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego. (dodatki wychowawcze: 6 101 608 zł i dodatki do zryczałtowanej kwoty: 124 704 zł)

Slide 14

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej program Rodzina 500 w 2016 r. odnotowano spadek zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu państwa na realizację zasiłków okresowych i programu dożywiania dzieci.

Slide 15

Pomoc państwa w zakresie dożywiania W 2016 r. w województwie wielkopolskim na dożywianie wykorzystano 38 896 664,81 zł z zaplanowanych środków nie wykorzystano 3 528 486,19zł zrealizowano 91,68 planowanych środków.

Slide 16

Pomoc państwa w zakresie dożywiania Rzeczywista liczba osób objętych programem była niższa w roku 2016 o 12,18 w stosunku do roku 2015.

Slide 17

Wpływ programu Rodzina 500 na zasiłki okresowe W 2015 r. liczba zasiłków okresowych wynosiła: 172 800 W 2016 r. liczba wypłaconych zasiłków okresowych wynosiła: 146 099

Slide 18

W odniesieniu do roku 2015 liczba zasiłków okresowych w 2016 roku zmniejszyła się o 15,45

Slide 19

Wpływ programu Rodzina 500 na zasiłki okresowe Liczba rodzin objętych zasiłkami okresowymi w 2015 r. : 32 013 (liczba osób w rodzinach: 85 234) Liczba rodzin objętych zasiłkami okresowymi w 2016 r. :

Slide 20

W odniesieniu do roku 2015 w 2016 roku liczba rodzin objętych zasiłkami okresowymi zmniejszyła się o 15,62

Slide 21

Wpływ programu Rodzina 500 na zasiłki okresowe Wykorzystane środki finansowe w 2015 r. : 55 175 135,70 zł Wykorzystane środki finansowe w 2016 r. : 48 560 318,14 zł

Slide 22

Wpływ programu Rodzina 500 na zasiłki okresowe W 2016 r. odnotowano spadek wykorzystanych środków pieniężnych na zasiłki okresowe w porównaniu z rokiem 2015 o 11,99

Slide 23

W 2016 r. w województwie wielkopolskim urodziło się ogółem 37 771 dzieci, tj. o 3 więcej niż w roku 2015

Slide 24

CBOS o programie Rodzina 500

Slide 25

CBOS o programie Rodzina 500

Slide 26

CBOS o programie Rodzina 500

Slide 27

16 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu inaugurujące cykl spotkań z Panią Elżbietą Rafalską Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania rządowego programu Rodzina 500 plus.

Slide 28

Dziękuję za uwagę

Dane:
  • Liczba slajdów: 28
  • Rozmiar: 8.74 MB
  • Ilość pobrań: 62
  • Ilość wyświetleń: 5357
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie