Historia

Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku

5 lat temu

Zobacz slidy

Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 1
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 2
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 3
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 4
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 5
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 6
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 7
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 8
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 9
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 10
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 11
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 12
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 13
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 14
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 15
Rewolucja przemysłowa w pocz. XIX wieku - Slide 16

Treść prezentacji

Slide 1

Rewolucja przemysło wa w Europie i j ej następstw a Przemiany społeczne i kulturow Europie w ew pocz. XIX wieku.

Slide 2

Rewolucja przemysłowa Termin rewolucja przemysłowa oznacza przewrót w gospodarce polegający na upowszechnieniu przemysłu opartego na pracy maszyn zastępując siłę rąk ludzkich. Jest to okres przemian w zakresie metod produkcji oraz czas dynamicznego postępu technologicznego. Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana została w Wielkiej Brytanii jeszcze w końcu XVIII wieku, tam zastosowanie znalazło najwięcej wynalazków, tam zgłaszano najwięcej nowych patentów. W XIX wieku Wyspy Brytyjskie zyskały miano fabryki świata

Slide 3

Industrializacja Proces industrializacji czyli uprzemysłowienia w XIX wieku objął niemal cały kontynent europejski, a o stopniu rozwoju państwa i jego bogactwie zaczął decydować poziom wydobycia węgla i produkcja stali. Spowodowało to, że tradycyjni rzemieślnicy bankrutowali i zasilali szeregi nowej grupy społecznej proletariatu (robotników fabrycznych).

Slide 4

Luddyzm Wielu proletariuszy nie godziło się ze swoim losem, za utratę pracy obwiniano postęp techniczny i wszczynano bunty. Dochodziło nawet do celowego niszczenia maszyn fabrycznych. Od nazwiska jednego z robotników Neda Ludda, który rozpoczął niszczenie maszyn, zjawisko to nazwano luddyzmem, a robotników niszczących maszyny luddystami.

Slide 5

Przemiany społeczne miasto i wieś Rewolucja przemysłowa przyniosła ze sobą szereg korzyści: -efektywniejszą pracę ludzi; -mechanizację produkcji -obniżenie cen towarów, dzięki czemu stały się one powszechne -wzrósł poziom życia mieszkańców miast i wzrosło znaczenie burżuazji, która głosząc hasła wolności przyczyniła się do upadku absolutyzmu; -wzrosła liczba robotników systematycznie zasilana imigrantami ze wsi;

Slide 6

- Zniesione zostało poddaństwo chłopów i wprowadzono ich uwłaszczenie; - Powstała nowa warstwa społeczna ziemianie, którymi byli wielcy właściciele ziemscy wywodzący się ze szlachty i bogatego mieszczaństwa; ta część szlachty, która nie potrafiła zarządzać majątkiem, najczęściej traciła je i przenosiła się do miast w poszukiwaniu zajęcia w administracji, handlu, bankowości itd. Powstała w ten sposób grupa inteligencji grupa ludzi utrzymująca się z pracy umysłowej;

Slide 7

Postęp w transporcie i łączności Maszyna parowa bardzo szybko znalazła zastosowanie w transporcie: 1807 r. Robert Fulton wykorzystał ja do napędzania statku; pierwszy parowiec pokonał Atlantyk już w 1819 r.

Slide 8

1825 George Stephenson zaprojektował lokomotywę, 1825 dokonano otwarcia pierwszej linii kolejowej Darling Stockton. Konkurs na najlepszą lokomotywę parową wygrał w roku 1829: Robert Stephenson lokomotywą The Rocket osiągającą prędkość 47 kmh 1830 r. otwarto pierwsza linię kolejową łączącą Manchester z Liverpoolem;

Slide 9

1835 Samuel Morse opracował sposób przesyłania wiadomości za pomocą kabla i impulsów elektrycznych wynalazł telegraf elektromagnetyczny; w 1866 r. podmorski kabel połączył Europę ze Stanami Zjednoczonymi;

Slide 10

Szybkie sposoby przekazywania informacji miały ogromny wpływ na rozwój prasy, tym bardziej że unowocześniano maszyny drukarskie. Wprowadzenie niewielkich opłat za wysyłanie wiadomości w postacie znaczków zapoczątkowało powstanie nowoczesnych usług pocztowych

Slide 11

Kultura europejska początku XIX wieku - ukształtowanie się ideologii romantyzmu, który miał ogromny wpływ na literaturę, malarstwo i muzykę; (okres od epoki napoleońskiej a połową XIX wieku nazywamy epoka romantyzmu); Romantycy odrzucali oświeceniowe teorie poznania za pomocą rozumu, kładąc nacisk na uczucie, emocjonalność, zainteresowanie kulturą ludową i orientem.

Slide 12

Pierwsi romantycy: - George Byron jeden z największych poetów angielskich, autor Giaura, Mazepy - Eugène Delacroix francuski malarz, autor obrazu Wolność wiodąca lud na barykady; -Friedrich Schiller niemiecki poeta, autor Ody do radości; -Johann Wolfgang Goethe autor Fausta, ballady Król Elfów, Ucznia czarnoksiężnika; -Aleksander Puszkin autor poematu dygresyjnego Eugeniusz Oniegin

Slide 13

- Honoriusz Balzak francuski powieściopisarz, autor Eugenii Grandet, Ojca Goriot, Straconych złudzeń ; - Stendhal - Marie-Henri Beyle - autor powieści Czerwone i czarne; - Wiktor Hugo autor powieści Nędznicy - Charles Dickens amerykański pisarz, autor powieści Oliver Twist, Klub Pickwicka. David Copperfield, Opowieść wigilijna;

Slide 14

Sztuki plastyczne Architektura i rzeźba: -Antonio Canova -Berthel Thorvaldsen -rozwój neogotyku inspiracje budowlami gotyckimi; -rozwój historyzmu naśladowanie wielkich stylów wcześniejszych epok; -ukształtowanie eklektyzmu łączenie dowolnych elementów wywodzących się z różnych stylów architektonicznych;

Slide 16

Biedermei er Głównym założeniem stylu było stwierdzenie, że jest to sztuka mieszczan dla mieszczan. Styl ten nigdy nie był dokładnie zdefiniowany, nie było żadnych manifestów programowych itp., dlatego zaliczenia dzieł sztuki do biedermeier w niektórych przypadkach jest problematyczne. Najbardziej wyraziście i powszechnie przejawiał się we wzornictwie wyposażenia wnętrz, sprzętów domowych, w tym w meblach. W tym przypadku nacisk położony był na użyteczność i wygodę projektowanych przedmiotów. Preferowano jasne, pogodne barwy, zarówno w doborze gatunków drewna jak i ozdób. Zdobnictwo było umiarkowane, podporządkowane użytkowości sprzętu. Często wykonywano stoły o zaokrąglonych kształtach i opierające się na jednej nodze. Charakter wnętrz mieszkalnych w typie biedermeier cechowała intymność i zaciszność, częste użycie jasnych, zdobionych rysunkiem kwiatów lub pasami tapet.

Dane:
  • Liczba slajdów: 16
  • Rozmiar: 7.92 MB
  • Ilość pobrań: 170
  • Ilość wyświetleń: 5799
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie