Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa

Liczba slajdów:
30
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.46 MB
Ilość pobrań:
8
Ilość wyświetleń:
3562
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 29
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 0
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 1
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 2
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 3
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 4
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 5
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 6
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 7
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 8
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 9
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 10
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 11
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 12
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 13
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 14
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 15
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 16
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 17
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 18
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 19
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 20
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 21
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 22
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 23
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 24
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 25
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 26
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 27
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 28
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 29
Polityka terytorialna jako instrument rozwoju województwa - Slajd 0

Treść prezentacji

1
POLITYKA TERYTORIALNA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Przysiek 16.05.2014
2
3
4
Podstawą strategii modernizacji jest zidentyfikowanie zagadnień, które będą podstawą modernizacji i nadanie im priorytetowego znaczenia a także wypracowanie nowych form, metod oraz instrumentów realizacji przy dużym zaangażowaniu partnerów społeczno - gospodarczych
5
Modernizacja
6
System modernizacji Powinien być oparty na strategii, partycypacji, refleksji, umiejętności łączenia oraz systematycznych przekształceniach
7
Stworzenie spójnego systemu wdrożenia Strategii rozwoju województwa SPÓJNY SYSTEM PROGRAMOWANIA ROZWOJU PARTNERZY SPOŁECZNI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Regionalne i subregionalne obszary funkcjonalne KOORDYNACJA ROZWOJU NA OBSZARZE POWIATÓW (NOWA ROLA STAROSTÓW) GMINYPOZIOM LOKALNY PARTNERZY GOSPODARCZY
8
Założenia polityki terytorialnej Wymiar terytorialny RPO i SRW, łącznik z PZPW Zintegrowane podejście do planowania rozwoju regionalnego i lokalnego Dopasowanie mechanizmów finansowych i zakresów tematycznych wsparcia Uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów, ich powiązań funkcjonalno-przestrzennych Wydobycie endogenicznych czynników rozwoju Kreowanie nowych form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
9
Polityka terytorialna jako instrument realizacji ustaleń Strategii Polityka terytorialna to różnicowanie działań wobec różnych obszarów adekwatnie do ich roli i znaczenia w systemie osadniczym W województwie kujawsko- pomorskim polityka terytorialna będzie prowadzona na czterech poziomach - dla których Poziom wojewódzki obejmuje Bydgoszcz i Toruń oraz będzie się odbywał proces jejmiasta planowania i wdrażania: ich obszary funkcjonalne Poziom regionalny i subregionalny obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi Poziom ponadlokalny obejmuje miasta powiatowe i ich obszar powiatu. Poziom lokalny rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS). Poziom ten będzie obejmował gminy wiejskie oraz miasta nie będące
10
W procesie realizacji idei Polityki Terytorialnej szczególna role będą odgrywać inwestycje zintegrowane Inwestycja Zintegrowana to zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, które mają wpływ na funkcjonalne obszary miejskie (Art.7 Rozporządzenia EFRR).
11
Idea inwestycji zintegrowanych sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych oraz kształtowanie komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych w ramach obszarów funkcjonalnych realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów funkcjonalnych kształtowanie relacji jednostek terytorialnych w ramach obszarów funkcjonalnych
12
Polityka TerytorialnaObszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
13
Poziom ponadlokalny (powiatowy) Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego(Poziom ponadlokalny - powiatowy) powinien obejmować swym zasięgiem każdorazowo jeden powiat ziemski Koordynatorem przedsięwzięć na tym obszarze jest Starosta Powiatowy, który podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków dla współpracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Współdziałanie Starostwa Powiatowego, pozostałych jednostek terytorialnych oraz partnerów społecznogospodarczych z obszaru powiatu odbywa się w ramach porozumienia, którego sygnatariuszami są przedstawiciele powiatu oraz poszczególnych miast i gmin
14
Wnioski do Polityki Terytorialnej Kierunek rozwoju Powiatu ( ORSG) PARTNERZY SPOŁECZNI SAMORZĄD GMINNY STAROSTA PARTNERZY GOSPODARCZY SAMORZĄD GMINNY
15
Na każdym poziomie polityki terytorialnej realizowane będą zadania odpowiadające specyfice danego obszaru. W tym celu zidentyfikowane będą główne problemy oraz kierunki rozwoju w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne na poziomie krajowym i regionalnym
16
Polityka Terytorialna Rozwój lokalnej gospodarki Rozwój społeczności lokalnej Nowoczesna struktura funkcjonalno-przestrzenna Rezultaty Zasoby wewnętrzne Partnerstwo Potencjały Baza
17
18
19
Warunki efektywnej realizacji idei Polityki Terytorialnej
20
Polityka terytorialna Aktywność samorządów lokalnych Zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych Konsekwencja w działaniu Analiza i wykorzystanie potencjałów endogenicznych Współpraca ze zmieniającym się otoczeniem i dokonywanie zmian wyprzedzających
21
22
Polityka terytorialna niesie konieczność rozwijania form uczestnictwa społecznego Celem jest zwiększenie skuteczności aktywnego i systematycznego udziału w procesie zarządzania rozwojem lokalnym oraz podniesienie jakości podejmowania decyzji
23
24
Społeczność zdezintegrowana
25
Tworzenie więzi ka na y it ial l r Po to ry Te
26
Społeczność współpracująca a a k y aln t i l ri o P yt o r e T
27
W ramach Polityki Terytorialnej dialog i udział społeczności w procesie rozwoju powinien prowadzić : Od rządu do współrządzenia Od samorządu do samorządności Od władzy do władztwa
28
W procesie budowy koncepcji rozwoju należy uwzględnić specyfikę obszaru dla którego planujemy proces rozwoju
29
Strategia Obszaru Wykaz Projektów Instytucja Zarządzająca Kontrakt Regional ny Realiza cja
30
Dziękuję za uwagę

Mogą Cię zainteresować

Sieć osadnicza Polski - Slajd 1

Sieć osadnicza Polski

Sieć osadnicza Polski
Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych - Slajd 1

Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych

Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych
Sprawiedliwy handel - Slajd 1

Sprawiedliwy handel

Sprawiedliwy handel
Systemy polityczne i partyjne - kraje skandynawskie - Slajd 1

Systemy polityczne i partyjne - kraje skandynawskie

Systemy polityczne i partyjne - kraje skandynawskie

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?