Wyszukiwarka

<
Rzymski system zapisywania liczb

BABILON Do najstarszych znaków cyfrowych BABILON należą znaki babilońskie. Babilończycy Do najstarszych znaków cyfrowych należą znaki babilońskie. Babilończycy pisali pismem, które nazywamy klinowym. Liter klinowych było bardzo dużo, ale znaków cyfrowych było niewiele. Liczby babilońskie są kombinacją trzech znaków: 1, 10 i 100. pisali pismem, które nazywamy klinowym. Liter klinowych było bardzo dużo, ale znaków cyfrowych było niewiele.

 • 18
 • 5216
 • 58
Pole powierzchni figur płaskich

Pola powierzchni figur płaskich zawiera aż 80 slajdów przedstawiających wzory oraz dokładne opisy jak liczyć pola figur płaskich.

 • 80
 • 26806
 • 4668
Parki Narodowe

Kolejna prezentacja przedstawiająca Parki Narodowe znajdujące się na terenie Naszego kraju.

 • 154
 • 17525
 • 2365
Parki narodowe

Parki narodowe w Polsce

 • 154
 • 3955
 • 41
Największe budowle świata

Burj Dubai w Dubaju, X-Seed 4000, Taipei 101 w Tajpei (Tajwan), Shanghai World Financial Center, Petronas Towers, Sears Tower, Two International Finance Center, Rose Rotana Suites, New York Times Building.

 • 36
 • 19876
 • 3120
Podstawowe jednostki długości w astronomii

Podstawowa jednostka długości - 1 metr Oczywiście w astronomii operujemy jednostką większą kilometr np. średnia odległość z Ziemi do Słońca wynosi 149 600 000 km. Jest to jednak jednostka zbyt mała.

 • 11
 • 4941
 • 46
Społeczeństwo

Człowiek jako istota społeczna, socjalizacja, zbiorowości i grupy społeczne, naród, tożsamość narodowa, społeczeństwo i jego struktura.

 • 103
 • 22863
 • 2965
Religie świata

Wszystkie główne religie jakie możemy spotkać na świecie.

 • 106
 • 53347
 • 12545
Czarna dziura

Czarne dziury - definicja Aby wydostać się z pola grawitacyjnego planety lub innego obiektu astronomicznego i uciec w kosmos, ciało musi rozpędzić się do dużej prędkości zwanej prędkością ucieczki. Dla ciał znajdujących się na Ziemi wynosi ona 11.2 kms. Jeśli nie zmieniając masy obiektu astronomicznego będziemy zmniejszać promień to prędkość ucieczki rośnie.

 • 21
 • 19192
 • 2410
Wielkości fizyczne

POMIAR, NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA Pomiar fizyczny to porównywanie mierzonej wielkości ze wzorcem tej wielkości przy pomocy odpowiedniego przyrządu pomiarowego. Każdy przyrząd ma skalę pomiarową. Wykonując pomiar mierzymy kilkakrotnie tę wielkość, następnie obliczamy średnią wartość pomiaru.

 • 13
 • 5994
 • 71
Historia matematyki

i Prehistoria Starożytny Wschód Chiny Mezopotamia Egipt Grecja Suwak logarytmiczny Mnożenie Dzielenie Dokładność Wielcy matematycy

 • 38
 • 7042
 • 104
Początki cywilizacji

Historia jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia pisma).

 • 54
 • 8893
 • 122
Grzechy Języka

Św. Jakub o języku (Jk 4) a) Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało b) Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia c) Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi

 • 16
 • 5458
 • 75
Migracje ludności

Klasyczny model migracji - pomimo pewnych limitów ilościowych, migrantów generalnie zachęca się do przyjazdu, gwarantuje się im obywatelstwo. Ta kategoria dotyczy tak zwanych narodów imigrantów, a więc USA, Kanada , Australia

 • 44
 • 6625
 • 141
Beton

Beton to jeden z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.

 • 280
 • 11733
 • 226
Prawo rodzinne

Przedmiot regulacji 3 grupy stosunków prawnych Przedmiot regulacji stosunków prawnych: 3 grupy małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela; w zasadzie ściśle rodzinny charakter mają dwie pierwsze grupy, opieka i kuratela pojawiają się najczęściej poza relacjami rodzinnymi

 • 53
 • 6331
 • 123
Wielka Brytania

Anglia jest częścią Wielkiej Brytanii. Stolica: Londyn Język urzędowy - język angielski Prawo głosu - powszechne, obywatele powyżej 18 lat Podział administracyjny Anglii -39 hrabstw plus 7 hrabstw metropolitalnych

 • 14
 • 5697
 • 72
Choroby roślin warzywnych

Główne rodziny warzyw hodowanych w Polsce, choroby roślin cebulowatych.

 • 73
 • 14138
 • 1117
Rodzina 500 plus

Liczba rodzin objętych świadczeniem wychowawczym: 256,5 tys. W tym rodzin, w których świadczenie przyznane jest na pierwsze dziecko: 155 tys.

 • 28
 • 5555
 • 64
Wzory skróconego mnożenia

Spis treści Wzór na kwadrat sumy Wzór na kwadrat różnicy Wzór na różnicę kwadratów Test sprawdzający

 • 53
 • 5426
 • 63
Wzory skróconego mnożenia

Wzór na kwadrat sumy Twierdzenie Dowód Przykłady 2.Wzór na kwadrat różnicy Twierdzenie Dowód Przykłady 3.Wzór na różnicę kwadratu Twierdzenie Dowód Przykłady 4.Test sprawdzający

 • 57
 • 5402
 • 46
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie