Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce

Liczba slajdów:
48
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
2.15 MB
Ilość pobrań:
1834
Ilość wyświetleń:
12699
Kategoria:
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 47
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 0
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 1
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 2
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 3
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 4
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 5
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 6
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 7
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 8
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 9
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 10
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 11
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 12
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 13
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 14
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 15
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 16
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 17
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 18
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 19
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 20
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 21
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 22
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 23
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 24
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 25
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 26
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 27
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 28
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 29
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 30
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 31
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 32
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 33
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 34
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 35
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 36
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 37
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 38
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 39
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 40
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 41
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 42
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 43
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 44
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 45
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 46
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 47
Najsławniejsi pisarze i poeci w Polsce - Slajd 0

Treść prezentacji

1
NAJSŁAWNIEJSI POLSCY PISARZE I POECI
2
ŚREDNIOWIECZE
3
Anonim zwany Gallem, także Gall Anonim pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich, autor Kroniki polskiej. Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem jest autorem Kroniki polskiej. Jan Długosz herbu Wieniawa (14151480) jego dzieło to Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego.
4
Gall Anonim
5
Jan Długosz
6
RENESANS
7
Jan Kochanowski (1530- 1584). Jego utwory to m.in.: Fraszki, Treny, Pieśni, Odprawa posłów greckich. Mikołaj Rej z Nagłowic( 1505 - 1569) - Po śmierci został uznany za Ojca polskiej literatury. Miano Ojca literatury polskiej Mikołaj Rej zawdzięcza autorskiemu posłaniu zawartemu w zbiorze Zwierzyniec (1562): A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
8
Jan Kochanowski
9
BAROK
10
Mikołaj Sęp Szarzyński (1550- 1581). Jest autorem zbioru Rytmy albo wiersze polskie. Wacław Potocki (1621- 1696). Jest m.in. autorem utworu: Transakcja wojny chocimskiej. Jan Andrzej Morsztyn (1621- 1693). Jest m.in. autorem zbiorów wierszy: Lutnia oraz Kanikuła albo Psia gwiazda. Daniel Naborowski (1573- 1640) . Jego bardziej znane utwory to między innymi: Na oczy królewny angielskiej..., Krótkość żywota, Cnota grunt wszystkiemu, Marność.
11
OŚWIECENIE
12
Ignacy Krasicki (1735- 1801) . Nazywany księciem poetów polskich. Jest autorem dzieła uznawanego za pierwszą polską powieść- Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Tworzył głównie bajki Malarze, Kałamarz i pióro, Pan i pies, satyry Żona modna i poematy heroikomiczne. Julian Ursyn Niemcewicz (1757 1841). Najsłynniejszym jego utworem jest komedia polityczna Powrót posła.
13
Ignacy Krasicki
14
ROMANTYZM
15
Cyprian Kamil Norwid (1821- 1883). Jego utwory to m.in.: Bema pamięci żałobny rapsod, (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie), W Weronie, Moja piosnka II. Juliusz Słowacki (1809 -1849). Jego utwory to m.in.: Grób Agamemnona, Hymn o zachodzie słońca na morzu (Smutno mi, Boże!), Sowiński w okopach Woli, Testament mój, Kordian.
16
Juliusz Słowacki
17
Cyprian Kamil Norwid
18
Adam Mickiewicz (1798- 1855). W 1820 opublikował Odę do młodości. Ballady i romanse - tomik wierszy Adama Mickiewicza, wydany w 1822 r. Datę ukazania się tego zbiorku uznaje się za symboliczny początek romantyzmu w literaturze polskiej. Tom zawiera m.in. utwory Romantyczność, Świtezianka, Pani Twardowska. Jeden ze słynniejszych wierszy napisany w 1823 roku: Do M. Do największych utworów poety należą: Dziady część II i IV, Dziady część III, Pan Tadeusz, Sonety krymskie, Konrad Wallenrod.
19
Adam Mickiewicz
20
Aleksander hrabia Fredro 1793- 1876). Jego utwory to: Zemsta, Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca, Damy i huzary. Zygmunt Napoleon Krasiński (1812 -1859). Jego najsłynniejszym utworem jest Nie-Boska komedia.
21
Zygmunt Krasiński
22
POZYTYWIZM
23
Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos (1846- 1916) polski powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1905 za całokształt twórczości. Jego dzieła to: Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Latarnik, Sachem, Trylogia: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Quo vadis, Krzyżacy.
24
Henryk Sienkiewicz
25
Eliza Orzeszkowa (1841 - 1910), polska pisarka nurtu pozytywizmu. Jej dzieła to: Nad Niemnem, Gloria victis (zbiór opowiadań). Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki (1847 -1912). Jego utwory to: Michałko, Antek, Katarynka, Kamizelka, Anielka, Placówka, Lalka.
26
Eliza Orzeszkowa
27
Adam Asnyk (1838 - 1897), polski poeta, dramatopisarz. Najsłynniejsze wiersze to: (Jednego serca! tak mało! tak mało), Daremne żale, Między nami nic nie było. Maria Konopnicka, ps. Jan Sawa, (1842- 1910), polska poetka i nowelistka, krytyczka literacka, publicystka, tłumaczka; działaczka na rzecz praw kobiet. Jej dzieła to: Dym, Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Na jagody, Nasza szkapa, Rota. Stefan Żeromski (1864- 1925) polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany sumieniem polskiej literatury. Jest autorem: Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni, Popioły, O żołnierzu tułaczu, Wierna rzeka, Przedwiośnie, Siłaczka, Zmierzch Zapomnienie, Doktor Piotr.
28
Maria Konopnicka
29
MŁODA POLSKA
30
Jan Kasprowicz (1860- 1926) poeta, dramaturg, krytyk i tłumacz; czołowy przedstawiciel Młodej Polski. Najsłynniejsze utwory: Z chałupy, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach, Ginącemu światu, Ballada o słoneczniku, Księga ubogich, Hymny, Dies Irae. Stanisław Wyspiański (1869 -1907) polski dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli. Najsłynniejszy utwór to: Wesele.
31
Stanisław Wyspiański
32
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865- 1940) polski poeta, nowelista, powieściopisarz i dramaturg. Jest autorem utworów: Koniec wieku XIX, Hymn do Nirwany, EVVIVA LARTE, Anioł Pański, A kiedy (A kiedy będziesz moją żoną), Na skalnym Podhalu, Legenda Tatr.
33
Władysław Stanisław Reymont (1867 1925) polski pisarz, prozaik i nowelista, Laureat nagrody Nobla za czterotomową epopeję chłopską pt. Chłopi. Leopold Staf (1878- 1957) poeta polski, tłumacz a także eseista. Najsłynniejsze utwory (wierze) to: Deszcz jesienny, Kowal, Przedśpiew.
34
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
35
Jan Brzechwa (właściwie Jan Wiktor Lesman) (18981966) - polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, m.in. Akademia Pan Kleksa, Pchła Szachrajka, Kaczka Dziwaczka.   Leszek Józef Serafinowicz, pseudonim Jan Lechoń (1899- 1956) był poetą, krytykiem literackim i teatralnym, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Najważniejsze dzieła (zbiory wierszy): Karmazynowy poemat, Srebrne i czarne. Bolesław Leśmian, właściwie Bolesław Lesman (1877- 1937) - polski poeta pochodzenia żydowskiego. Stryjeczny brat innego polskiego poety, Jana Brzechwy. Jego dzieła (wiersze) to: Dusiołek, Urszula Kochanowska.
36
Kornel Makuszyński (1884- 1953) polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta. Najsłynniejsze utwory to: Bezgrzeszne lata, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Przyjaciel wesołego diabła, Panna z mokrą głową, Awantura o Basię, Szatan z siódmej klasy, Szaleństwa panny Ewy, 120 przygód Koziołka Matołka.
37
Antoni Słonimski (1895- 1976) - polski poeta, felietonista, dramatopisarz, satyryk, krytyk teatralny i działacz. Najsłynniejszy wiersz to Alarm. Julian Tuwim (1894 -1953) polski poeta pochodzenia żydowskiego, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Najsłynniejsze utwory to: Czyhanie na Boga, Sokrates tańczący, Rzecz czarnoleska, Biblia cygańska i inne wiersze, Jarmark rymów, Kwiaty polskie.
38
LITERATURA WOJNY I OKUPACJI
39
Jerzy Andrzejewski (1909- 1983) polski prozaik, publicysta, felietonista, scenarzysta, działacz opozycji demokratycznej w PRLu. Najsłynniejszy utwór to Popiół i diament. Krzysztof Kamil Baczyński (1921- 1944) polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej, jeden z przedstawicieli pokolenia KOLUMBÓW. Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej. Najsłynniejsze dzieła: Elegia o chłopcu polskim, Rodzicom, Mazowsze, Deszcze. Tadeusz Gajcy (1922- 1944) poeta czasu wojny, żołnierz Armii Krajowej. Ogłosił dwa tomiki wierszy: Widma.
40
Krzysztof Kamil Baczyński
41
Tadeusz Borowski (1922- 1951) polski poeta, prozaik, publicysta. Najsłynniejsze utwory to: opowiadania: Byliśmy w Oświęcimiu, Pożegnanie z Marią, Chłopiec z Biblią, U nas w Auschwitzu, Ludzie, którzy szli, Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu.   Gustaw HerlingGrudziński (19192000) pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień łagrów. Najsłynniejszy utwór to Inny świat.
42
Miron Białoszewski (1922- 1983) polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny. Najsłynniejsze utwory to: Pamiętnik z powstania warszawskiego, z licznych wierszy m.in. Podłogo błogosław.
43
LITERATURA WSPÓŁCZESNA
44
Witold Gombrowicz (1904- 1969) polski powieściopisarz, nowelista i dramaturg. Najsłynniejszy utwór to Ferdydurke. Zbigniew Herbert (1924- 1998), polski poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk. Najsłynniejsze utwory to: Tomy poetyckie m.in.: Struna światła, Hermes, pies i gwiazda, Studium przedmiotu, Pan Cogito, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Epilog burzy.
45
Czesław Miłosz (1911- 2004) polski poeta, laureat literackiej nagrody Nobla w 1980 roku. Otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Najsłynniejsze utwory to: Zniewolony umysł, Dolina Issy oraz liczne zbiory wierszy; utwory: Przypowieść o maku, Ojciec objaśnia.
46
Czesław Miłosz
47
Jan Twardowski (1915- 2006) ksiądz katolicki, poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej. Najsłynniejsze utwory: Śpieszmy się kochać ludzi. Wisława Szymborska (urodzona 2 lipca 1923) polska poetka, eseistka i krytyk literacki, a także tłumaczka literatury francuskiej. Laureatka literackiej Nagrody Nobla. Najważniejsze dzieła: Dlatego żyjemy ,Pytania zadawane sobie, Wołanie do Yeti, Sto pociech, Ludzie na moście, Koniec i początek.
48
Wisława Szymborska

Mogą Cię zainteresować

Historia Języka Polskiego - Slajd 1

Historia Języka Polskiego

Historia Języka Polskiego
Barok - Slajd 1

Barok

Barok
Starożytność, kultury, teatr - Slajd 1

Starożytność, kultury, teatr

Starożytność, kultury, teatr
Biografia Adama Mickiewicza - Slajd 1

Biografia Adama Mickiewicza

Biografia Adama Mickiewicza

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?