Zabytki Warszawy

Liczba slajdów:
38
Autor:
Filip Zawadka Janek Dąbrowski Olek Partyga Julka Lang Ula Fenrych Ola Kaziów Janek Walczak Julka Grupińska
Rozmiar:
3.18 MB
Ilość pobrań:
18
Ilość wyświetleń:
2328
Zabytki Warszawy - Slajd 37
Zabytki Warszawy - Slajd 0
Zabytki Warszawy - Slajd 1
Zabytki Warszawy - Slajd 2
Zabytki Warszawy - Slajd 3
Zabytki Warszawy - Slajd 4
Zabytki Warszawy - Slajd 5
Zabytki Warszawy - Slajd 6
Zabytki Warszawy - Slajd 7
Zabytki Warszawy - Slajd 8
Zabytki Warszawy - Slajd 9
Zabytki Warszawy - Slajd 10
Zabytki Warszawy - Slajd 11
Zabytki Warszawy - Slajd 12
Zabytki Warszawy - Slajd 13
Zabytki Warszawy - Slajd 14
Zabytki Warszawy - Slajd 15
Zabytki Warszawy - Slajd 16
Zabytki Warszawy - Slajd 17
Zabytki Warszawy - Slajd 18
Zabytki Warszawy - Slajd 19
Zabytki Warszawy - Slajd 20
Zabytki Warszawy - Slajd 21
Zabytki Warszawy - Slajd 22
Zabytki Warszawy - Slajd 23
Zabytki Warszawy - Slajd 24
Zabytki Warszawy - Slajd 25
Zabytki Warszawy - Slajd 26
Zabytki Warszawy - Slajd 27
Zabytki Warszawy - Slajd 28
Zabytki Warszawy - Slajd 29
Zabytki Warszawy - Slajd 30
Zabytki Warszawy - Slajd 31
Zabytki Warszawy - Slajd 32
Zabytki Warszawy - Slajd 33
Zabytki Warszawy - Slajd 34
Zabytki Warszawy - Slajd 35
Zabytki Warszawy - Slajd 36
Zabytki Warszawy - Slajd 37
Zabytki Warszawy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Zabytki Warszawy Filip Zawadka Janek Dąbrowski Olek Partyga Julka Lang Ula Fenrych Ola Kaziów Janek Walczak Julka Grupińska
2
Spis treści: Zamek Królewski Łazienki Pałac na Wodzie Wilanów Katedra Świętego Jana Kościół Zbawiciela Belweder Pałac Prezydencki Sejm Arsenał Cytadela
3
Zamek Królewski Spis treści
4
Lokalizacja Adres: Plac Zamkowy 4 Zamek Królewski znajduje się w Warszawie przy placu Zamkowym Spis treści
5
Okoliczności powstania, epoka Jest to zamek rezydencyjny, jego architektem był Matteo Castelli. Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. Od 1920 do 1922 siedziba Naczelnika Państwa. 19261939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. Po 1971 odbudowany i zrekonstruowany. W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. Spis treści
6
Styl Zamek Królewski jest w stylu barokowo-klasycystycznym Spis treści
7
Funkcja kiedyś i dziś Obecnie stanowi pomnik historii i kultury narodowej, pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Wpisany jest do Państwowego Rejestru Muzeów Spis treści
8
Ciekawostki W 1980 Zamek Królewski, wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na Zamku Królewskim w Warszawie przechowywane są insygnia władzy Prezydenta RP: tłoki pieczętne Prezydenta Rzeczypospolitej, Chorągiew Rzeczypospolitej oraz dokumenty państwowe, które 22 grudnia 1990 roku Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie. Spis treści
9
Łazienki Pałac na wodzie Spis treści
10
,,Pałac na wodzie był początkowo rezydencją magnacką, od końca XVIII wieku królewską. Należy do najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków klasycystycznych W sąsiedztwie pałacu znajduje się letni Teatr na Wyspie z 1790 roku, naśladujący starożytne ruin Spis treści
11
Pałac w Wilanowie Spis treści
12
Pałac w Wilanowie Pałac został zbudowany w Warszawie, na Wilanowie Królewskim, koło Morysina. Został wzniesiony w latach 1681-1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery wg projektu Augustyna Locciego. Skrzydła boczne zostały dobudowane w latach 1723-1729. Architektura tego barokowego pałacu jest oryginalna polega na efektownym połączeniu sztuki europejskiej ze staropolską tradycją budowy. Dziś spełnia on funkcję muzeum, które sprawuje opiekę i eksponuje zbiory sztuki. Spis treści
13
Katedra św. Jana Spis treści
14
Lokalizacja Katedra archidiecezji warszawskiej znajduje się na Starym Mieście w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8 Spis treści
15
Okoliczności powstania , epoka Archikatedra św. Jana to najstarszy kościół w Warszawie, od 1339 roku znany jako parafialny, w latach 1402-1406 podniesiony do godności kolegiaty, od 1797 roku katedra, od 1818 archikatedra, od 1960 roku bazylika mniejsza Spis treści
16
Styl W latach 1836-1840 przebudowana przez A. Idźkowskiego w stylu gotyku angielskiego. Spis treści
17
Zdjęcie Spis treści
18
Kościół Najświętszego Zbawiciela Spis treści
19
Położenie Śródmieście Ulica Marszałkowska 37 Spis treści
20
Powstanie Kościół wzniesiono według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, Ludwika Panczakiewicza i Władysława Żychlewicza. Bazylikę poświęcono 12 października 1901 r Jego styl nawiązuje do form polskiego renesansu i baroku. Spis treści
21
Ciekawostki W czasie II wojny światowej Niemcy podłożyli materiał wybuchowy i wysadzili kościół dolny w przeddzień ucieczki ze stolicy. Runęły sklepienia, hełm drugiej wieży i kościół dolny. Nadzwyczaj silna konstrukcja filarów i arkad sklepiennych wytrzymała jednak ten wstrząs. Po wojnie Władze komunistyczne nakazały przesunięcie osi ulicy Marszałkowskiej, aby zasłonić widok na kościół. Spis treści
22
Belweder Spis treści
23
Lokalizacja Pałac w Warszawie, w Śródmieściu, w Parku Łazienkowskim, przy Trakcie Królewskim Spis treści
24
Okoliczności powstania, epoka Wzniesiony w latach 18191822 według projektu Jakuba Kubickiego w miejscu barokowego pałacu projektu Jakuba Fontany Spis treści
25
Styl W stylu klasycystycznym Spis treści
26
Funkcja kiedyś i dziś Pałac był siedzibą Naczelnika Państwa i Prezydenta II Rzeczypospolitej do 1926, ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego Obecnie Belweder pozostaje własnością Kancelarii Prezydenta RP i jest używany do celów reprezentacyjnych. Spis treści
27
Ciekawostki Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wykonujący obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zakazał organizowania jakichkolwiek oficjalnych uroczystości (z wyjątkiem żałobnych) w Pałacu Prezydenckim Wszystkie ceremonie) odbywały się w Belwederze. Spis treści
28
Funkcja kiedyś i dziś Stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa, tu miały miejsce śluby, koronacje 2 władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja. Do dziś odbywają się w niej ważne uroczystości narodowe. Od 1994 jest także miejscem odbywania się Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Spis treści
29
Ciekawostka W południowo-wschodnią ścianę katedry jest wmurowana pamiątka z powstania warszawskiego: fragment gąsienicy z niemieckiego czołgu Spis treści
30
Od 1505 roku najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Sejm Budynek Sejmu i inne gmachy parlamentu usytuowane są nad skarpą wiślaną w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Maszyńskiego w Warszawie. Najważniejszymi pomieszczeniami w Sejmie są Sala Posiedzeń i Sala Kolumnowa. Cały kompleks został zbudowany między 1925 a 1928 rokiem. 30 Spis treści
31
Historia sejmu W 1505 roku podczas Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil novi w której poważnie ograniczono kompetencje prawodawcze monarchy I Rzeczypospolitej na rzecz szlachty. Zakazywała ona królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty, reprezentowanej przez Senat i izbę poselską; król mógł wydawać samodzielne edykty tylko w sprawach miast królewskich, Żydów, lenn, chłopów w królewszczyznach i w sprawach górniczych. Trzy stany reprezentowane w Sejmie to: posłowie, senatorowie i król. Ustawy wówczas nazywano konstytucjami. W kompetencjach Sejmu było: uchwalanie konstytucji (ustaw) w sprawach wydatków i dochodów państwa, wielkości podatków, liczebności wojska oraz podejmowanie decyzji o wojnie, przymierzach politycznych i sojuszach wojskowych. Sejm był zwoływany przez króla, a w okresie bezkrólewia (interregnum) przez prymasainterrexa. Sejmy były: zwyczajne, które zbierały się co 2 lata na okres 6 tygodni; nadzwyczajne, które mogły być zwołane w dowolnym terminie na okres 2 tygodni. Spis treści
32
Pałac Prezydencki Mieszczący się na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, Pałac Prezydencki aktualnie (od roku 1993) pełni funkcje miejsca zamieszkania prezydenta RP. Pierwotnie jednak była to rezydencja hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Od roku budowy (1646) został spalony (częściowo)i wielokrotnie przebudowywany. Przed wejściem głównym do pałacu stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.
33
Arsenał Królewski Warszawa Spis treści
34
Mieszczący się przy ul. Długiej 52 w Warszawie wczesnobarokowy arsenał broni. Powstała w latach 1638-1643 dwupiętrowa budowla przeżyła wiele dramatycznych wydarzeń, lecz największym z nich była znana Akcja pod Arsenałem przeprowadzona przez zastępy Szarych Szeregów. Od roku 1958 Arsenał należy do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Spis treści
35
Cytadela Spis treści
36
Powstała według projektu generała majora Iwana rozpoczęto 31 maja 1832. Teren miał powierzchnię 36 ha i plan zbliżony do pięcioboku, którego najdłuższy bok przylegał do skarpy wiślanej. Spis treści
37
Cytadela Aleksandrowska stanowiła umocnienie bastionowe z suchą fosą. Dnem fosy poprowadzono Mur Carnota, który do dziś poza niewielkimi fragmentami zachowany jest w dobrym stanie. W 1835 roku na prawym brzegu Wisły wzniesiono tzw. Fort Śliwickiego, pełniący funkcję bardzo silnego przedmościa Spis treści
38
Obecnie na Cytadeli mieści się Dowództwo Wojsk Lądowych i 3 batalion zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych, w skład którego wchodzi Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Spis treści

Mogą Cię zainteresować

Podstawowe prawa człowieka - Slajd 1

Podstawowe prawa człowieka

Podstawowe prawa człowieka
Kary, środki karne i środki zabezpieczające - Slajd 1

Kary, środki karne i środki zabezpieczające

Kary, środki karne i środki zabezpieczające
Terroryzm w XXI wieku. - Slajd 1

Terroryzm w XXI wieku.

Terroryzm w XXI wieku.
Subkultura country - Slajd 1

Subkultura country

Subkultura country

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?