Religia

Religie świata

6 lat temu

Zobacz slidy

Religie świata - Slide 1
Religie świata - Slide 2
Religie świata - Slide 3
Religie świata - Slide 4
Religie świata - Slide 5
Religie świata - Slide 6
Religie świata - Slide 7
Religie świata - Slide 8
Religie świata - Slide 9
Religie świata - Slide 10
Religie świata - Slide 11
Religie świata - Slide 12
Religie świata - Slide 13
Religie świata - Slide 14
Religie świata - Slide 15
Religie świata - Slide 16
Religie świata - Slide 17
Religie świata - Slide 18
Religie świata - Slide 19
Religie świata - Slide 20
Religie świata - Slide 21
Religie świata - Slide 22
Religie świata - Slide 23
Religie świata - Slide 24
Religie świata - Slide 25
Religie świata - Slide 26
Religie świata - Slide 27
Religie świata - Slide 28
Religie świata - Slide 29
Religie świata - Slide 30
Religie świata - Slide 31
Religie świata - Slide 32
Religie świata - Slide 33
Religie świata - Slide 34
Religie świata - Slide 35
Religie świata - Slide 36
Religie świata - Slide 37
Religie świata - Slide 38
Religie świata - Slide 39
Religie świata - Slide 40
Religie świata - Slide 41
Religie świata - Slide 42
Religie świata - Slide 43
Religie świata - Slide 44
Religie świata - Slide 45
Religie świata - Slide 46
Religie świata - Slide 47
Religie świata - Slide 48
Religie świata - Slide 49
Religie świata - Slide 50
Religie świata - Slide 51
Religie świata - Slide 52
Religie świata - Slide 53
Religie świata - Slide 54
Religie świata - Slide 55
Religie świata - Slide 56
Religie świata - Slide 57
Religie świata - Slide 58
Religie świata - Slide 59
Religie świata - Slide 60
Religie świata - Slide 61
Religie świata - Slide 62
Religie świata - Slide 63
Religie świata - Slide 64
Religie świata - Slide 65
Religie świata - Slide 66
Religie świata - Slide 67
Religie świata - Slide 68
Religie świata - Slide 69
Religie świata - Slide 70
Religie świata - Slide 71
Religie świata - Slide 72
Religie świata - Slide 73
Religie świata - Slide 74
Religie świata - Slide 75
Religie świata - Slide 76
Religie świata - Slide 77
Religie świata - Slide 78
Religie świata - Slide 79
Religie świata - Slide 80
Religie świata - Slide 81
Religie świata - Slide 82
Religie świata - Slide 83
Religie świata - Slide 84
Religie świata - Slide 85
Religie świata - Slide 86
Religie świata - Slide 87
Religie świata - Slide 88
Religie świata - Slide 89
Religie świata - Slide 90
Religie świata - Slide 91
Religie świata - Slide 92
Religie świata - Slide 93
Religie świata - Slide 94
Religie świata - Slide 95
Religie świata - Slide 96
Religie świata - Slide 97
Religie świata - Slide 98
Religie świata - Slide 99
Religie świata - Slide 100
Religie świata - Slide 101
Religie świata - Slide 102
Religie świata - Slide 103
Religie świata - Slide 104
Religie świata - Slide 105
Religie świata - Slide 106

Treść prezentacji

Slide 1

RELIGIE ŚWIATA

Slide 2

CZYM JEST RELIGIA

Slide 3

Religia pochodzi od łacińskiego słowa  religio.  Jest to wiara w istoty nadprzyrodzone(Boga lub bóstwa) i nieśmiertelność duszy oraz związane z nimi zachowania tj. kult religijny i obrzędy

Slide 4

PODZIAŁ RELIGII -JUDAIZM -BUDDYZM -HINDUIZM -ISLAM -CHRZEŚCIJAŃSTWO

Slide 5

JUDAIZM

Slide 7

JUDAIZM JEST RELIGIĄ NARODU ŻYDOWSKIEGO .OBECNIE WYZNAJE JĄ OK. 15 MLN. LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE.

Slide 10

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEJ WIARY NABYWA SIĘ PRZEZ NARODZENIE Z MATKI ŻYDÓWKI.

Slide 12

JEST TO RELIGIA MONOTEISTYCZNA POLEGAJĄCA NA DWÓCH PODSTAWOWYCH ZAŁOŻENIACH:

Slide 13

1. WIERZE W JEDNEGO BOGA , STWÓRCY I PANA WSZECHŚWIATA , KTÓRY OCZEKUJE OD LUDZI MORALNEGO POSTĘPOWANIA.

Slide 15

PRZEKONANIA O POSŁANNICTWIE ŻYDÓW , Z KTÓRYMI BÓG ZAWARŁ PRZYMIERZE JAKO Z NARODEM WYBRANYM.

Slide 17

HISTORIA NARODU ŻYDOWSKIEGO JEST OPISANA W TANACHU , HEBRAJSKIM STARYM TESTAMENCIE , KTÓREGO GŁÓWNĄ CZĘŚCIĄ JEST PIĘCIOKSIĄG TORA .

Slide 19

UKAZUJE ONA MIN. ABRAHAMA JAKO TWÓRCĘ NARODU I PIERWSZEGO , KTÓRY GŁOSIŁ WIARĘ W JEDNEGO BOGA.

Slide 21

DRUGĄ POWAŻNĄ POSTACIĄ KSIĄG JEST MOJŻESZ , KTÓRY PROWADZIŁ POTOMKÓW ABRAHAMA Z NIEWOLI EGIPSKIEJ DO ZIEMI OBIECANEJ , GDZIE MIELI ŻYĆ W WOLNOŚCI , ZGODNIE Z PRAWEM BOŻYM .

Slide 23

ZA POCZĄTEK HISTORII I TOŻSAMOŚCI JUDAIZMU UWAŻA SIĘ OBJAWIENIE NA GÓRZE SYNAJ .

Slide 25

GŁÓWNE ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE TO ROSZ HA SZANA ŚWIĘTO NOWEGO ROKU ZWANE TEŻ ŚWIĘTEM TRĄBEK .

Slide 27

10 DNI PÓŹNIEJ ŚWIĘTO JOM KIP PUR -DZIEŃ ODPUSZCZENIA .

Slide 28

CHANUKA ŚWIĘTO ŚWIATEŁ TRWAJĄCE 8 DNI .

Slide 29

MIEJSCEM KULTU WYZNAWCÓW JUDAIZMU JEST SYNAGOGA .

Slide 31

ŚWIĘTYM MIASTEM JUDAIZMU JEST JEROZOLIMA ZE ŚCIANĄ PŁACZU ,KTÓRA JAKO JEDYNA OCALAŁA W ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ WZNIESIONEJ PRZEZ KRÓLA SALOMONA .

Slide 33

GRUPA HEREDIM NEGATYWNIE BYŁA NASTAWIONA DO POSTĘPU I OGRANICZAŁA KONTAKTY ZE ŚWIATEM.DOMAGAŁA SIĘ ZAKAZU PODRÓŻOWANIA W SZABAT. NOSZĄ UBIORY XIX WIECZNE ( CZARNE KAPELUSZE LUB JARMUŁKI ) NIE SKRACAJĄC BRODY . JARMUŁKA

Slide 34

WYRÓŻNIA SIĘ DWIE ODMIANY RÓŻNIĄCE SIĘ LITURGICZNIE , DLATEGO TEŻ NA CZELE WSPÓLNOTY STOI DWÓCH RABINÓW IZRAELA.

Slide 36

CZARNI ŻYDZI ZWANI FALASZAMI WYZNAJĄ JUDAIZM ,ALE NIE ZNAJĄC JĘZYKA HEBRAJSKIEGO POSŁUGUJA SIĘ JEZYKIEM GYYZ .

Slide 38

BUDDYZM

Slide 41

POWSTAŁ W V WIEKU P.N.E. W PÓŁNOCNYCH INDIACH. WIĄŻE SIĘ Z OSOBĄ SIDDHARDHA GAUTAMA , KTÓRY DZIĘKI SWEJ MĄDROŚCI JEST DZIŚ ZNANY JAKO BUDDA-PRZEBUDZONY.

Slide 43

NAUKI PO JEGO ŚMIERCI ZOSTAŁY SPISANE W ZBIORZE PISM TIPITAKA . SĄ TAM ZAWARTE 4 PODSTAWOWE ZASADY BUDDYZMU:

Slide 45

RELIGIA NIETYPOWA NIE WYMAGA WIARY W BOGA.

Slide 46

SZCZEGÓLNYM ICH ŚWIĘTEM JEST WESAK OBCHODZONY W KAŻDĄ ROCZNICĘ NARODZIN , OŚWIECENIA I ŚMIERCI BUDDY. MIEJSCA TYCH WYDARZEŃ SĄ MIEJSCAMI PIELGRZYMEK.

Slide 48

POSĄGI BUDDY SĄ ŚWIĘTE.

Slide 49

CHARAKTERYSTYCZN E DLA BUDDYZMU SĄ RELIGIJNE BUDOWLE- STUPY ZAWIERAJĄCE RELIKWIE SAMEGO BUDDY LUB INNYCH OSÓB OTOCZONYCH KULTEM.

Slide 51

BUDDYZM CHAN W CHINACH

Slide 52

BUDDYZM ZEN W JAPONII

Slide 53

AMIDYZM W AZJI WSCHODNIEJ

Slide 54

BUDDYZM TYBETAŃSKI

Slide 55

HINDUIZM

Slide 56

BRAHMA

Slide 57

SYMBOLE HINDUIZMU

Slide 58

JEST NAJSTARSZĄ RELIGIĄ ŚWIATA.POWSTAŁ OK. 2 TYŚ. LAT P.N.E. OBEJMUJE WIELE RELIGII I KULTÓW GŁÓWNIE NA PÓŁWYSPIE INDYJSKIM , A WYZNAJE GO OK. 800 MLN. LUDZI.

Slide 60

WYZNAWCY HINDUIZMU NIE MAJĄ WYZNACZONEGO WYZNANIA WIARY.

Slide 62

ŚWIĘTE KSIĘGI HINDUIZMU SĄ NAPISANE W SANSKRYCIE WEDY , OPISUJĄ MIN. ŻYWOTY BOGÓW.

Slide 63

Z TRADYCJĄ HINDUIZMU WIĄŻE SIĘ KULT ŚWIĘTYCH KRÓW ORAZ PIELGRZYMKI NAD RZEKĘ GANGES.

Slide 66

WAŻNE ŚWIĘTO DIWALI ODBYWA SIĘ W HINDUSKI NOWY ROK. OZNACZA ŚWIĘTO ŚWIATEŁ.

Slide 68

ISLAM

Slide 71

RELIGIA MONOTEISTYCZNA POWSTAŁA NA PÓŁWYSPIE ARABSKIM W VII WIEKU. PROROK MAHOMET TWÓRCA ISLAMU GŁOSIŁ, ŻE JEST WYSŁANNIKIEM BOGA.

Slide 73

PROROKIEM BYŁ TEŻ JEZUS CHRYSTUS , JEDNAK NIE BYŁ ON TAK WAŻNY DLA NARODU ARABSKIEGO .

Slide 75

GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM WIARY JEST DLA MUZUŁMANÓW KORAN , A MEKKA NAJWAŻNIEJSZYM MIEJSCEM KULTU .

Slide 78

PRZYWÓDCY KRAJÓW ARABSKICH SĄ JEDNYMI Z NAJLEPIEJ WYKSZTAŁCONYCH PRZYWÓDCÓW. ARABOWIE KORZYSTAJĄ Z FILOZOFII STAROŻYTNYCH FILOZOFÓW JAK ARYSTOTELES CZY PLATON .

Slide 80

GŁÓWNE UGRUPOWANIA W ISLAMIE

Slide 81

SUNICI STANOWIĄ WIĘKSZOŚĆ WYZNAWCÓW

Slide 84

Szyizm  obok sunnizmu i charydżyzmu  stanowi jeden z trzech głównych nurtów współczesnego islamu, drugi po sunnizmie co do liczby wyznawców.

Slide 86

Charydżyzm  - najmniejszy z trzech nurtów islamu obok  sunnizmu i szyizmu. Był pierwszą grupą rozłamową w tej religii, co miało miejsce wskutek sporu o sukcesję do tronu kalifa.

Slide 87

PIĘĆ FILARÓW ISLAMU

Slide 88

SALAT -modlitwa jest jednym z filarów islamu. Oznacza to, że obowiązkiem minimalnym muzułmanina jest odmawianie modlitw pięć razy dziennie, w określonej formie i o określonych godzinach.

Slide 89

SZAHADA PODSTAWOWE WYZNANIE WIARY .

Slide 90

Post  w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego ( ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.

Slide 91

Jałmużna  określoną część swych dochodów muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.

Slide 92

Pielgrzymka do Mekki  muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna.

Slide 94

CHRZEŚCIJAŃSTWO

Slide 95

Chrześcijaństwo powstało w I połowie I wieku w rzymskiej prowincji Judei wśród wyznawców judaizmu , jako wynik działalności  Jezusa z Nazaretu. 

Slide 96

Chrześcijaństwo narodziło się i rozwija po dzień dzisiejszy wokół osoby Jezusa z Nazaretu, zwanego najczęściej Jezusem Chrystusem. 

Slide 98

W pierwszym stuleciu istnienia chrześcijaństwa spisano jej święte księgi, które otrzymały nazwę Nowy Testamentu, stanowiące razem z księgami Starego Testamentu (święte księgi Żydów) Biblię lub Pismo Święte. 

Slide 99

Chrześcijaństwo podzielono na liczne nurty i grupy wyznaniowe, które zaczęły różnić się strukturami organizacyjnymi, zwyczajami, ale także doktryną. W jednym tylko doktryna była niezmienna wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Slide 100

Katolicyzm jest jednym z nurtów religii chrześcijańskiej (chrześcijaństwo), która narodziła się około 2000 lat temu wokół osoby Jezusa Chrystusa.

Slide 101

Prawosławie doktryna wschodnich kościołów chrześcijańskich .Nie uznaje pochodzenia  Ducha Świętego od Syna , odrzuca też ideę odpustu, czyśćca,  nie uznaje prymatu papieża .

Slide 102

Protestantyzm to jeden z trzech wielkich odłamów chrześcijaństwa wywodzący się z ruchów reformatorskich w Kościele rzymskokatolickim w XVI w. Ich inicjatorami byli m.in. Marcin Luter i Jan Kalwin. Protestantyzm obejmuje blisko 2 tysięcy ugrupowań, Kościołów chrześcijańskich, związków wyznaniowych i wspólnot, którzy Uznają one Biblię za jedyne źródło objawienia i podstawę wiary.

Slide 103

NAJWAŻNIEJSZE OBRZĘDY CHRZEŚCIJAN.

Slide 104

Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa .

Slide 105

Boże Narodzenie  w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to liturgiczne święto stałe .  Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem.

Slide 106

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MYŚLĘ ŻE SIĘ PODOBAŁO . PATRYCJA FRYSCH V A .

Dane:
  • Liczba slajdów: 106
  • Rozmiar: 14.32 MB
  • Ilość pobrań: 12529
  • Ilość wyświetleń: 53002
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie