Początki cywilizacji

Liczba slajdów:
54
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
3.99 MB
Ilość pobrań:
29
Ilość wyświetleń:
1414
Kategoria:
Początki cywilizacji - Slajd 53
Początki cywilizacji - Slajd 0
Początki cywilizacji - Slajd 1
Początki cywilizacji - Slajd 2
Początki cywilizacji - Slajd 3
Początki cywilizacji - Slajd 4
Początki cywilizacji - Slajd 5
Początki cywilizacji - Slajd 6
Początki cywilizacji - Slajd 7
Początki cywilizacji - Slajd 8
Początki cywilizacji - Slajd 9
Początki cywilizacji - Slajd 10
Początki cywilizacji - Slajd 11
Początki cywilizacji - Slajd 12
Początki cywilizacji - Slajd 13
Początki cywilizacji - Slajd 14
Początki cywilizacji - Slajd 15
Początki cywilizacji - Slajd 16
Początki cywilizacji - Slajd 17
Początki cywilizacji - Slajd 18
Początki cywilizacji - Slajd 19
Początki cywilizacji - Slajd 20
Początki cywilizacji - Slajd 21
Początki cywilizacji - Slajd 22
Początki cywilizacji - Slajd 23
Początki cywilizacji - Slajd 24
Początki cywilizacji - Slajd 25
Początki cywilizacji - Slajd 26
Początki cywilizacji - Slajd 27
Początki cywilizacji - Slajd 28
Początki cywilizacji - Slajd 29
Początki cywilizacji - Slajd 30
Początki cywilizacji - Slajd 31
Początki cywilizacji - Slajd 32
Początki cywilizacji - Slajd 33
Początki cywilizacji - Slajd 34
Początki cywilizacji - Slajd 35
Początki cywilizacji - Slajd 36
Początki cywilizacji - Slajd 37
Początki cywilizacji - Slajd 38
Początki cywilizacji - Slajd 39
Początki cywilizacji - Slajd 40
Początki cywilizacji - Slajd 41
Początki cywilizacji - Slajd 42
Początki cywilizacji - Slajd 43
Początki cywilizacji - Slajd 44
Początki cywilizacji - Slajd 45
Początki cywilizacji - Slajd 46
Początki cywilizacji - Slajd 47
Początki cywilizacji - Slajd 48
Początki cywilizacji - Slajd 49
Początki cywilizacji - Slajd 50
Początki cywilizacji - Slajd 51
Początki cywilizacji - Slajd 52
Początki cywilizacji - Slajd 53
Początki cywilizacji - Slajd 0

Treść prezentacji

1
POCZĄTKI CYWILIZACJI POWTÓRZENIE MATERIAŁU
2
HISTORIA Historia jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia pisma).
3
źródła historyczne - to wszelkie ślady przeszłości dostarczające nam wiedzy o niej. Źródła dzielimy na: pisane kroniki, listy, pamiętniki, konstytucje, statuty, kodeksy, umowy, dekrety niepisane (materialne) narzędzia, monety, ozdoby, broń, ruiny budowli, szczątki ludzkie
4
Jakie to źródła historyczne?
5
Jakie to źródła historyczne?
6
Chronologia nauka o czasie: - era długi okres w dziejach ludzkości zapoczątkowany ważnym wydarzeniem (np. narodzenie Jezusa), od którego liczy się czas - milenium tysiąclecie 1000 lat, - wiek stulecie 100 lat, - dekada dziesięciolecie 10 lat - epoka historyczna dłuższy okres czasu, w którym ludzie żyli w podobnych warunkach, mieli zbliżone poglądy i w podobny sposób patrzyli na świat.
7
Podział dziejów na epoki: Prahistoria (od pojawienia się człowieka na ziemi do wynalezienia pisma ok. 4000 lat p.n.e.)
8
Podział dziejów na epoki: Starożytność (od wynalezienia pisma do upadku Rzymu w 476 r. n.e.)
9
Podział dziejów na epoki: Średniowiecze (od 476 r. do odkrycia Ameryki w 1492 r.)
10
Podział dziejów na epoki: Nowożytność (od 1492 do początków XX w. 1918 r.)
11
Podział dziejów na epoki: Współczesność (od 1918 r. do dziś)
12
Czas w historii - wieki 1358 13 1 XIV w. To oznacza, że minęło już 13 całych wieków od narodzin Jezusa i 58 lat czternastego. 1700 17 0 XVII w. 97 0 1 I w. 7 0 1 I w.
13
Kiedy zaczyna się i kończy wiek? - w naszej erze: I w. (1 100) II w. (101 200) XVIII w. (1701 1800) - przed naszą erą: I w. p.n.e. (100 p.n.e. 1 p.n.e.) II w. p.n.e. (200 p.n.e. 101 p.n.e.) XIV w. p.n.e. (1400 p.n.e. 1301 p.n.e.)
14
I i II połowa wieku Każdy wiek dzieli się na połowy: - w naszej erze: (1 50) I połowa I w. (51 100) II połowa I w. - przed naszą erą: (100 p.n.e. 51 p.n.e.) I połowa I w. p.n.e. (50 p.n.e. 1 p.n.e.) II połowa I w. p.n.e.
15
Zapisywanie liczb rzymskich: I1 V5 X 10 L 50 C 100 D 500 M - 1000 Przykłady: 1984 MCMLXXXIV 378 CCCLXXVIII
16
Początki cywilizacji
17
Ewolucja człowieka Australopitek, Człowiek uzdolniony, Człowiek wyprostowany, Neandertalczyk, Człowiek rozumny (homo sapiens).
18
PRAHISTORIA KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA polegał na ciągłym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności, ludzie polowali wówczas na zwierzęta i zajmowali się zbieractwem, zamieszkiwali jaskinie i prymitywne szałasy, nie znali uprawy roli oraz hodowli zwierząt
19
PRAHISTORIA OSIADŁY TRYB ŻYCIA polegał na stałym zamieszkiwaniu w jednym miejscu, dzięki opanowaniu umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, człowiek miał wystarczającą ilość pożywienia, aby nie musiał się ciągle przenosić w jego poszukiwaniu - zaczął zakładać trwałe osady
20
Rewolucja neolityczna to ważne dla ludzkości zmiany, które miały miejsce w neolicie polegające na opanowaniu przez człowieka umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, dzięki temu człowiek zmienił tryb życia z koczowniczego na osiadły, zaczął budować trwalsze domostwa, pojawił się podział pracy: jedni zajmowali się rolnictwem, inni rzemiosłem
21
PRAHISTORIA rysunki naskalne
22
PRAHISTORIA - MEGALITY
23
PRAHISTORIA - DOLMENY
24
PRAHISTORIA epoka kamienia: paleolit (starsza) epoka kamienia łupanego, mezolit (średnia), neolit (młodsza) epoka kamienia gładzonego epoka brązu (brąz miedź cyna) epoka żelaza
25
NAJSTARSZE CYWILIZACJE cywilizacje zorganizowane społeczeństwa, które potrafiły budować miasta, posługiwały się pismem i utworzyły państwa o skomplikowanej administracji NAJSTARSZE CYWILIZACJE POWSTAŁY NAD WIELKIMI RZEKAMI.
26
MEZOPOTAMIA Mezopotamia Międzyrzecze, czyli kraina położona między dwiema rzekami Eufrat i Tygrys, tam dzięki urodzajnym glebom i sprzyjającym warunkom klimatu powstała pierwsza cywilizacja. Mezopotamia była częścią tzw. Żyznego Półksiężyca.
27
CYWILIZACJE MEZOPOTAMII Sumerowie (miasta państwa na południu) Babilonia (państwo ze stolicą w Babilonie) Asyria (państwo ze stolicą w Niniwie)
28
MEZOPOTAMIA - SUMEROWIE Sumerowie pierwsi mieszkańcy Mezopotamii, osiedlili się tam w IV tyś. p.n.e., utworzyli tam małe państewka, ich największym wynalazkiem było pismo
29
MEZOPOTAMIA KODEKS HAMMURABIEGO pierwszy zachowany zbiór praw, spisany z polecenia króla Hammurabiego w XVIII w. p.n.e. na steli, charakteryzował się dużą surowością praw, zawierał zasadę oko za oko, ząb za ząb
30
MEZOPOTAMIA KODEKS HAMMURABIEGO
31
MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT
32
MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT
33
EGIPT państwo faraonów
34
EGIPT - faraon faraon władca Egiptu, był władcą despotycznym, uważano go za syna najwyższego boga Re, najwyższy kapłan, dowódca wojskowy, właściciel całej ziemi egipskiej, samodzielnie decydował o wojnie i pokoju, ustalał prawa, ale im nie podlegał
35
EGIPT - SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo Egiptu było zhierarchizowane: faraon najwyższy urzędnik kapłani urzędnicy rzemieślnicy żołnierze chłopi niewolnicy
36
EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE: mumia zabalsamowane ciało zmarłego Egipcjanina, owinięte w bandaże, znajdowało się w drewnianej trumnie w kształcie człowieka, którą umieszczano w sarkofagu
37
EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE: mumifikacja (inaczej balsamowanie) skomplikowany proces konserwacji ciała zmarłego w Egipcie polegający na wyjęciu wnętrzności i nasączeniu ciała substancjami konserwującymi, aby ciało nie uległo rozkładowi, wierzono bowiem, że dusza żyje dopóki jest zachowane ciało zmarłego
38
EGIPT OBRZĘDY POGRZEBOWE sarkofag kamienna skrzynia do której wkładano drewnianą trumnę zawierającą mumię ze zwłokami Egipcjanina, najczęściej władcy - faraona
39
EGIPT OBRZĘDY POGRZEBOWE
40
EGIPT piramidy piramida miejsce pochówku niektórych władców Egiptu (faraonów), najsłynniejsze piramidy znajdują się w Gizie, faraonowie budowali je przez wiele lat, a pracowały przy nich dziesiątki tysięcy ludzi, piramidy miały chronić ciało władcy po śmierci i zabezpieczać jego spokój. Faraonowie byli też chowani w grobowcach w Dolinie Królów.
41
EGIPT piramidy
42
EGIPT wnętrze piramidy
43
Egipt wyobrażenia bogów Egipcjanie wyobrażali sobie bogów pod postaciami zwierząt lub ludzi z głowami zwierząt.
44
Egipt wyobrażenia bogów
45
Egipt wyobrażenia bogów Bogowie egipscy: Re, Ozyrys, Thot, Horus, Izyda, Set, Amon, Anubis,
46
Żydzi Żydzi inaczej Judejczycy lub Hebrajczycy, Izraelici, mieszkańcy Palestyny (Kanaanu), jako jedyny naród w starożytności wierzyli w jednego Boga Jahwe, ich dzieje spisane są w Biblii (Starym Testamencie) Na zdj. menora i Gwiazda Dawida.
47
Judaizm judaizm nazwa religii żydowskiej, wiara w jedynego Boga Jahwe, dzieje Jego kontaktów z narodem wybranym, czyli Żydami są spisane w Biblii (Starym Testamencie)
48
DEKALOG dekalog zbiór 10 przykazań, które Mojżesz otrzymał od Boga Jahwe na Górze Synaj, w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Palestyny) ok. XIII w. p.n.e., Żydzi mieli ich przestrzegać, a przechowywano je w Arce Przymierza
49
Typy wierzeń: POLITEIZM inaczej wielobóstwo, wiara w wielu bogów, którym przyporządkowano różne sprawy i dziedziny życia człowieka, wiara w wielu bogów charakteryzowała wszystkie ludy w starożytności z wyjątkiem Żydów MONOTEIZM wiara w jednego Boga, w starożytności w jednego Boga wierzyli tylko Żydzi (Hebrajczycy), ich Bogiem był Jahwe (a ich religia to judaizm)
50
HISTORIA PISMA Pierwszym rodzajem pisma powstałym ok. 4000 lat p.n.e. było pismo obrazkowe (piktograficzne). Rodzajem tego pisma było pismo sumeryjskie w Mezopotamii oraz egipskie hieroglify.
51
HIEROGLIFY
52
HISTORIA PISMA PISMO KLINOWE stosowali je mieszkańcy Mezopotamii, pisano nim na glinianych tabliczkach zaostrzonym rylcem, składało się z wielu znaków. W Egipcie używano też pisma demotycznego (pisano nim na papirusie).
53
PISMO KLINOWE
54
HISTORIA PISMA ALFABET prosty system pisma wynaleziony przez Fenicjan, składał się z 22 znaków, które odpowiadały poszczególnym dźwiękom mowy ludzkiej. Z tych znaków składa się wyrazy i zdania. Od Fenicjan alfabet przejęli Grecy i Rzymianie, a od nich następne ludy m.in. Polacy.

Mogą Cię zainteresować

Średniowiecze - Slajd 1

Średniowiecze

Średniowiecze
Zjednoczenie Włoch - Slajd 1

Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Włoch
Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego - Slajd 1

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego
Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej - Slajd 1

Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej

Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?