Historia

Początki cywilizacji

5 lat temu

Zobacz slidy

Początki cywilizacji - Slide 1
Początki cywilizacji - Slide 2
Początki cywilizacji - Slide 3
Początki cywilizacji - Slide 4
Początki cywilizacji - Slide 5
Początki cywilizacji - Slide 6
Początki cywilizacji - Slide 7
Początki cywilizacji - Slide 8
Początki cywilizacji - Slide 9
Początki cywilizacji - Slide 10
Początki cywilizacji - Slide 11
Początki cywilizacji - Slide 12
Początki cywilizacji - Slide 13
Początki cywilizacji - Slide 14
Początki cywilizacji - Slide 15
Początki cywilizacji - Slide 16
Początki cywilizacji - Slide 17
Początki cywilizacji - Slide 18
Początki cywilizacji - Slide 19
Początki cywilizacji - Slide 20
Początki cywilizacji - Slide 21
Początki cywilizacji - Slide 22
Początki cywilizacji - Slide 23
Początki cywilizacji - Slide 24
Początki cywilizacji - Slide 25
Początki cywilizacji - Slide 26
Początki cywilizacji - Slide 27
Początki cywilizacji - Slide 28
Początki cywilizacji - Slide 29
Początki cywilizacji - Slide 30
Początki cywilizacji - Slide 31
Początki cywilizacji - Slide 32
Początki cywilizacji - Slide 33
Początki cywilizacji - Slide 34
Początki cywilizacji - Slide 35
Początki cywilizacji - Slide 36
Początki cywilizacji - Slide 37
Początki cywilizacji - Slide 38
Początki cywilizacji - Slide 39
Początki cywilizacji - Slide 40
Początki cywilizacji - Slide 41
Początki cywilizacji - Slide 42
Początki cywilizacji - Slide 43
Początki cywilizacji - Slide 44
Początki cywilizacji - Slide 45
Początki cywilizacji - Slide 46
Początki cywilizacji - Slide 47
Początki cywilizacji - Slide 48
Początki cywilizacji - Slide 49
Początki cywilizacji - Slide 50
Początki cywilizacji - Slide 51
Początki cywilizacji - Slide 52
Początki cywilizacji - Slide 53
Początki cywilizacji - Slide 54

Treść prezentacji

Slide 1

POCZĄTKI CYWILIZACJI POWTÓRZENIE MATERIAŁU

Slide 2

HISTORIA Historia jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia pisma).

Slide 3

źródła historyczne - to wszelkie ślady przeszłości dostarczające nam wiedzy o niej. Źródła dzielimy na: pisane kroniki, listy, pamiętniki, konstytucje, statuty, kodeksy, umowy, dekrety niepisane (materialne) narzędzia, monety, ozdoby, broń, ruiny budowli, szczątki ludzkie

Slide 4

Jakie to źródła historyczne?

Slide 5

Jakie to źródła historyczne?

Slide 6

Chronologia nauka o czasie: - era długi okres w dziejach ludzkości zapoczątkowany ważnym wydarzeniem (np. narodzenie Jezusa), od którego liczy się czas - milenium tysiąclecie 1000 lat, - wiek stulecie 100 lat, - dekada dziesięciolecie 10 lat - epoka historyczna dłuższy okres czasu, w którym ludzie żyli w podobnych warunkach, mieli zbliżone poglądy i w podobny sposób patrzyli na świat.

Slide 7

Podział dziejów na epoki: Prahistoria (od pojawienia się człowieka na ziemi do wynalezienia pisma ok. 4000 lat p.n.e.)

Slide 8

Podział dziejów na epoki: Starożytność (od wynalezienia pisma do upadku Rzymu w 476 r. n.e.)

Slide 9

Podział dziejów na epoki: Średniowiecze (od 476 r. do odkrycia Ameryki w 1492 r.)

Slide 10

Podział dziejów na epoki: Nowożytność (od 1492 do początków XX w. 1918 r.)

Slide 11

Podział dziejów na epoki: Współczesność (od 1918 r. do dziś)

Slide 12

Czas w historii - wieki 1358 13 1 XIV w. To oznacza, że minęło już 13 całych wieków od narodzin Jezusa i 58 lat czternastego. 1700 17 0 XVII w. 97 0 1 I w. 7 0 1 I w.

Slide 13

Kiedy zaczyna się i kończy wiek? - w naszej erze: I w. (1 100) II w. (101 200) XVIII w. (1701 1800) - przed naszą erą: I w. p.n.e. (100 p.n.e. 1 p.n.e.) II w. p.n.e. (200 p.n.e. 101 p.n.e.) XIV w. p.n.e. (1400 p.n.e. 1301 p.n.e.)

Slide 14

I i II połowa wieku Każdy wiek dzieli się na połowy: - w naszej erze: (1 50) I połowa I w. (51 100) II połowa I w. - przed naszą erą: (100 p.n.e. 51 p.n.e.) I połowa I w. p.n.e. (50 p.n.e. 1 p.n.e.) II połowa I w. p.n.e.

Slide 15

Zapisywanie liczb rzymskich: I1 V5 X 10 L 50 C 100 D 500 M - 1000 Przykłady: 1984 MCMLXXXIV 378 CCCLXXVIII

Slide 16

Początki cywilizacji

Slide 17

Ewolucja człowieka Australopitek, Człowiek uzdolniony, Człowiek wyprostowany, Neandertalczyk, Człowiek rozumny (homo sapiens).

Slide 18

PRAHISTORIA KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA polegał na ciągłym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności, ludzie polowali wówczas na zwierzęta i zajmowali się zbieractwem, zamieszkiwali jaskinie i prymitywne szałasy, nie znali uprawy roli oraz hodowli zwierząt

Slide 19

PRAHISTORIA OSIADŁY TRYB ŻYCIA polegał na stałym zamieszkiwaniu w jednym miejscu, dzięki opanowaniu umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, człowiek miał wystarczającą ilość pożywienia, aby nie musiał się ciągle przenosić w jego poszukiwaniu - zaczął zakładać trwałe osady

Slide 20

Rewolucja neolityczna to ważne dla ludzkości zmiany, które miały miejsce w neolicie polegające na opanowaniu przez człowieka umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, dzięki temu człowiek zmienił tryb życia z koczowniczego na osiadły, zaczął budować trwalsze domostwa, pojawił się podział pracy: jedni zajmowali się rolnictwem, inni rzemiosłem

Slide 21

PRAHISTORIA rysunki naskalne

Slide 22

PRAHISTORIA - MEGALITY

Slide 23

PRAHISTORIA - DOLMENY

Slide 24

PRAHISTORIA epoka kamienia: paleolit (starsza) epoka kamienia łupanego, mezolit (średnia), neolit (młodsza) epoka kamienia gładzonego epoka brązu (brąz miedź cyna) epoka żelaza

Slide 25

NAJSTARSZE CYWILIZACJE cywilizacje zorganizowane społeczeństwa, które potrafiły budować miasta, posługiwały się pismem i utworzyły państwa o skomplikowanej administracji NAJSTARSZE CYWILIZACJE POWSTAŁY NAD WIELKIMI RZEKAMI.

Slide 26

MEZOPOTAMIA Mezopotamia Międzyrzecze, czyli kraina położona między dwiema rzekami Eufrat i Tygrys, tam dzięki urodzajnym glebom i sprzyjającym warunkom klimatu powstała pierwsza cywilizacja. Mezopotamia była częścią tzw. Żyznego Półksiężyca.

Slide 27

CYWILIZACJE MEZOPOTAMII Sumerowie (miasta państwa na południu) Babilonia (państwo ze stolicą w Babilonie) Asyria (państwo ze stolicą w Niniwie)

Slide 28

MEZOPOTAMIA - SUMEROWIE Sumerowie pierwsi mieszkańcy Mezopotamii, osiedlili się tam w IV tyś. p.n.e., utworzyli tam małe państewka, ich największym wynalazkiem było pismo

Slide 29

MEZOPOTAMIA KODEKS HAMMURABIEGO pierwszy zachowany zbiór praw, spisany z polecenia króla Hammurabiego w XVIII w. p.n.e. na steli, charakteryzował się dużą surowością praw, zawierał zasadę oko za oko, ząb za ząb

Slide 30

MEZOPOTAMIA KODEKS HAMMURABIEGO

Slide 31

MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT

Slide 32

MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT

Slide 33

EGIPT państwo faraonów

Slide 34

EGIPT - faraon faraon władca Egiptu, był władcą despotycznym, uważano go za syna najwyższego boga Re, najwyższy kapłan, dowódca wojskowy, właściciel całej ziemi egipskiej, samodzielnie decydował o wojnie i pokoju, ustalał prawa, ale im nie podlegał

Slide 35

EGIPT - SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo Egiptu było zhierarchizowane: faraon najwyższy urzędnik kapłani urzędnicy rzemieślnicy żołnierze chłopi niewolnicy

Slide 36

EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE: mumia zabalsamowane ciało zmarłego Egipcjanina, owinięte w bandaże, znajdowało się w drewnianej trumnie w kształcie człowieka, którą umieszczano w sarkofagu

Slide 37

EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE: mumifikacja (inaczej balsamowanie) skomplikowany proces konserwacji ciała zmarłego w Egipcie polegający na wyjęciu wnętrzności i nasączeniu ciała substancjami konserwującymi, aby ciało nie uległo rozkładowi, wierzono bowiem, że dusza żyje dopóki jest zachowane ciało zmarłego

Slide 38

EGIPT OBRZĘDY POGRZEBOWE sarkofag kamienna skrzynia do której wkładano drewnianą trumnę zawierającą mumię ze zwłokami Egipcjanina, najczęściej władcy - faraona

Slide 39

EGIPT OBRZĘDY POGRZEBOWE

Slide 40

EGIPT piramidy piramida miejsce pochówku niektórych władców Egiptu (faraonów), najsłynniejsze piramidy znajdują się w Gizie, faraonowie budowali je przez wiele lat, a pracowały przy nich dziesiątki tysięcy ludzi, piramidy miały chronić ciało władcy po śmierci i zabezpieczać jego spokój. Faraonowie byli też chowani w grobowcach w Dolinie Królów.

Slide 41

EGIPT piramidy

Slide 42

EGIPT wnętrze piramidy

Slide 43

Egipt wyobrażenia bogów Egipcjanie wyobrażali sobie bogów pod postaciami zwierząt lub ludzi z głowami zwierząt.

Slide 44

Egipt wyobrażenia bogów

Slide 45

Egipt wyobrażenia bogów Bogowie egipscy: Re, Ozyrys, Thot, Horus, Izyda, Set, Amon, Anubis,

Slide 46

Żydzi Żydzi inaczej Judejczycy lub Hebrajczycy, Izraelici, mieszkańcy Palestyny (Kanaanu), jako jedyny naród w starożytności wierzyli w jednego Boga Jahwe, ich dzieje spisane są w Biblii (Starym Testamencie) Na zdj. menora i Gwiazda Dawida.

Slide 47

Judaizm judaizm nazwa religii żydowskiej, wiara w jedynego Boga Jahwe, dzieje Jego kontaktów z narodem wybranym, czyli Żydami są spisane w Biblii (Starym Testamencie)

Slide 48

DEKALOG dekalog zbiór 10 przykazań, które Mojżesz otrzymał od Boga Jahwe na Górze Synaj, w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Palestyny) ok. XIII w. p.n.e., Żydzi mieli ich przestrzegać, a przechowywano je w Arce Przymierza

Slide 49

Typy wierzeń: POLITEIZM inaczej wielobóstwo, wiara w wielu bogów, którym przyporządkowano różne sprawy i dziedziny życia człowieka, wiara w wielu bogów charakteryzowała wszystkie ludy w starożytności z wyjątkiem Żydów MONOTEIZM wiara w jednego Boga, w starożytności w jednego Boga wierzyli tylko Żydzi (Hebrajczycy), ich Bogiem był Jahwe (a ich religia to judaizm)

Slide 50

HISTORIA PISMA Pierwszym rodzajem pisma powstałym ok. 4000 lat p.n.e. było pismo obrazkowe (piktograficzne). Rodzajem tego pisma było pismo sumeryjskie w Mezopotamii oraz egipskie hieroglify.

Slide 51

HIEROGLIFY

Slide 52

HISTORIA PISMA PISMO KLINOWE stosowali je mieszkańcy Mezopotamii, pisano nim na glinianych tabliczkach zaostrzonym rylcem, składało się z wielu znaków. W Egipcie używano też pisma demotycznego (pisano nim na papirusie).

Slide 53

PISMO KLINOWE

Slide 54

HISTORIA PISMA ALFABET prosty system pisma wynaleziony przez Fenicjan, składał się z 22 znaków, które odpowiadały poszczególnym dźwiękom mowy ludzkiej. Z tych znaków składa się wyrazy i zdania. Od Fenicjan alfabet przejęli Grecy i Rzymianie, a od nich następne ludy m.in. Polacy.

Dane:
  • Liczba slajdów: 54
  • Rozmiar: 3.99 MB
  • Ilość pobrań: 117
  • Ilość wyświetleń: 8684
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie