Wyszukiwarka

<
Recykling

Recykling-rozumie się przez taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji i materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym recykling organiczny, wyjątkiem jest odzysk energii.

 • 33
 • 5271
 • 56
Ochrona praw konsumenta

Prawa konsumenta, instytucje chroniące prawa konsumenta, prawo do reklamacji i zwrotu towaru.

 • 17
 • 28542
 • 5222
Makulatura - czy warto ją zbierać?

Segregowanie odpadów w świetle prawa II. Co to jest makulatura? III. Cykl przetwarzania makulatury IV. Co produkuje się z makulatury? V. Ciekawostki VI. Sortuj odpady VII. Akcja Chrońmy lasy, zbierając makulaturę w SP nr 15 w Rybniku.

 • 13
 • 3966
 • 26
Konflikty międzynarodowe

Podział konfliktów międzynarodowych Spory o wody morskie dostęp do szelfu bądź o tereny połowowe (Morze Ochockie) Spory o dostęp do wody pitnej na terenach suchych np. o wzgórza Golan między Syrią a Izraelem Spory o terytorium pakistańsko indyjski o Kaszmir, chińsko tajwański o Tajwan, grecko turecki o Cypr, armeńsko azerbejdżański o Górny Karabach,

 • 63
 • 11372
 • 158
Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej

Dlaczego lokalizacje farm wiatrowych budzą niepokoje społeczne? Elektrownie wiatrowe: Emitują hałas , wibracje i niesłyszalne dla ucha infradźwięki Pogarszają walory widokowo-krajobrazowe, kulturowe (brak wdrożenia do polskiego systemu tzw. Dyrektywy Krajobrazowej)

 • 14
 • 4354
 • 18
Procedura ustawodawcza

Zgłoszenie do Sejmu inicjatywy ustawodawczej Inicjatywa ustawodawcza przysługuje: Grupie co najmniej 15 posłów lub komisji sejmowej Senatowi Prezydentowi RP Radzie Ministrów Grupie co najmniej 100 000 obywateli

 • 8
 • 3975
 • 28
Stop Narkotykom

1) SKUTKI ZDROWOTNE NARKOMANII 2) PIERWSZA POMOC WOBEC OSOBY POD WPŁYWEM 3) NARKOTYKI A PRAWO

 • 22
 • 4640
 • 64
Przedsiębiorca w kontekście przedsiębiorstawa państwowego i działalności gospodarczej

Definicja legalna przedsiębiorcy wg. art. 4 usdg Przedsiębiorcą jest: 1)osoba fizyczna, 2)osoba prawna, 3)jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • 30
 • 6871
 • 415
Historia Polski w obrazach Jana Matejki

Bitwa pod Grunwaldem Obraz przedstawia największe zwycięstwo wojsk Polski i Litwy nad zakonem krzyżackim bitwę pod Grunwaldem, która miała miejsce 15 lipca 1410 roku. W centrum widoczne są dwie charakterystyczne postacie: wielki książę litewski Witold ze wzniesionym do góry mieczem oraz wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen. Król Polski Władysław Jagiełło, znajduje się w prawym, górnym rogu obrazu, siedząc na koniu.

 • 9
 • 5229
 • 118
Rada ministrów

Rada ministrów, siedziba rady ministrów, skład rady ministrów i jej kompetencje.

 • 58
 • 20408
 • 2662
Ustrój polityczny Rzeczpospolitej

Ustrój polityczny regulacje prawne odnoszące się do struktury organizacyjnej, kompetencji i wzajemnych relacji organów państwa oraz sposobu rządzenia nim.

 • 53
 • 5696
 • 50
Ustrój polityczny Rzeczpospolitej Polskiej

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku, konstytucja, struktura organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej, funkcje parlamentu.

 • 53
 • 23289
 • 4397
Historia Polski w obrazach Jana Matejki

W bardzo ładny sposób przedstawiona historia Polski w obrazach Jana Matejki.

 • 9
 • 24833
 • 3927
Myśl sejmu czteroletniego i podstawy doktrynalne

Sejm Czteroletni, tło międzynarodowe, przymierze polsko-pruskie, Konstytucja 3 maja, konstytucja a stosunki zagraniczne Rzeczpospolitej.

 • 20
 • 15935
 • 2089
Władza wykonawcza - prezydent RP

Wszyscy prezydenci Polski, Konstytucja RP na temat władzy prezydenta, kompetencje w zakresie stosunków międzynarodowych.

 • 17
 • 20607
 • 3442
Władza wykonawcza - prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 2.Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 • 17
 • 5996
 • 252
Żywienie, choroby żywieniowe, GMO

Wpływ na zdrowie wg WHO, żywienie, normy żywieniowe, piramida żywienia, niedożywienie, otyłość, miażdżyca, dieta a nowotwory, GMO.

 • 65
 • 19180
 • 3513
Opakowania

Geneza nazw tworzyw Tworzywa sztuczne to ogólnie i powszechnie przyjęta nazwa materiałów, których podstawowym (a nieraz wyłącznym) składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa plastyczna, ale i obecnie stosowany plastik jest nieprawidłowy, nie budzi natomiast zastrzeżeń zestawienie konkretnej grupy tworzyw sztucznych z końcówką -plast np. fenoplasty, aminoplasty, fluoroplasty czy duroplasty.

 • 35
 • 5702
 • 79
Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych

p Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie złożonej tematyki przyrodniczego, a w szczególności rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych urzędom miejskim, gminnym, zakładom komunalnym, zakładom ogrodniczym, lasom państwowym, placówkom doświadczalnym, a przede wszystkim rolniczym spółdzielniom produkcyjnym i indywidualnym gospodarstwom rolniczym.

 • 24
 • 3761
 • 14
Wojciech Korfanty

Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 roku w Sadzawce, na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich. Źródło ilustracji: Elżbieta Kazibut: Wielki Polak z familoka. Trybuna Śląska. Dzień z 7 kwietnia 2000. s. 23.

 • 42
 • 5181
 • 191
Rządy sanacji 1926-1939

RZĄDY SANACJI 1926-1939 1. 2. 3. 4. 5. 6. Geneza i przebieg zamachu majowego 12-14 V 1926 Układ sił politycznych w Polsce po przewrocie majowym Konstytucja kwietniowa 23 IV 1935 r. Polityka zagraniczna J. Piłsudskiego Sanacja po śmierci Piłsudskiego (12 V 1935) Reformy gospodarcze Eugeniusza Kwiatkowskiego (COP)

 • 22
 • 5780
 • 104
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie