Części mowy

Liczba slajdów:
33
Autor:
JOLANTA PACZKOWSKA
Rozmiar:
213.50 KB
Ilość pobrań:
45
Ilość wyświetleń:
6871
Kategoria:
Części mowy - Slajd 32
Części mowy - Slajd 0
Części mowy - Slajd 1
Części mowy - Slajd 2
Części mowy - Slajd 3
Części mowy - Slajd 4
Części mowy - Slajd 5
Części mowy - Slajd 6
Części mowy - Slajd 7
Części mowy - Slajd 8
Części mowy - Slajd 9
Części mowy - Slajd 10
Części mowy - Slajd 11
Części mowy - Slajd 12
Części mowy - Slajd 13
Części mowy - Slajd 14
Części mowy - Slajd 15
Części mowy - Slajd 16
Części mowy - Slajd 17
Części mowy - Slajd 18
Części mowy - Slajd 19
Części mowy - Slajd 20
Części mowy - Slajd 21
Części mowy - Slajd 22
Części mowy - Slajd 23
Części mowy - Slajd 24
Części mowy - Slajd 25
Części mowy - Slajd 26
Części mowy - Slajd 27
Części mowy - Slajd 28
Części mowy - Slajd 29
Części mowy - Slajd 30
Części mowy - Slajd 31
Części mowy - Slajd 32
Części mowy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Części mowy ŚCIĄGAWKA KOPIOWANIE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORKI JOLANTA PACZKOWSKA
2
CZĘŚCI ODMIENNE NIEODMIENNE RZECZOWNIK PRZYSŁÓWEK PRZYMIOTNIK ZAIMEK PRZYSŁOWNY CZASOWNIK PRZYIMEK LICZEBNIK SPÓJNIK ZAIMEK PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 2
3
CZĘŚCI SAMODZIELNE NIESAMODZIELNE RZECZOWNIK PRZYIMEK PRZYMIOTNIK SPÓJNIK CZASOWNIK LICZEBNIK ZAIMEK PRZYSŁÓWEK PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 3
4
rzeczown ik kto? co? odpowiada na pytania M. kto? co? Kościuszko, zegar D. kogo czego? Kościuszki, zegara C. komu? czemu? Kościuszce, zegarowi B. kogo? co? Kościuszkę, zegar N. z kim? czym? Kościuszką, zegarem Ms. o kim? czym? Kościuszce, zegarze W. ----Kościuszko! zegarze! PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 4
5
rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby (pojedynczą i mnogą) występuje w rodzajach PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 5
6
rodzaj rzeczownika LICZBA POJEDYNCZA męski (ten) żeński (ta) nijaki (to) dzban sąsiadka dziecko harcerz opowieść okno LICZBA MNOGA męskoosobowy (ci) bohaterowie synowie PAŹDZIERNIK 2 004 niemęskoosobowy (te) bohaterki córki JOLANTA PACZKOWSKA 6
7
rzeczownik oznacza przedmio ty osoby zwierzęta ,rośliny pojęcia, cechy czynności zjawiska przyrody ołówek Ewelina kot dobro malowani e wiatr zeszyt nauczyci el marchew miłość skok burza kwiat brat wierzba wesołość nauka śnieg PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 7
8
rzeczowniki dzielimy na własne: - Nowa Sól Malinowski Jacek Wenus Gopło Odra PAŹDZIERNIK 2 004 pospolite: - miasto - nazwisko - imię - planeta - jezioro - rzeka JOLANTA PACZKOWSKA 8
9
rzeczowniki dzielimy na żywotne: osobowe Basia lekarz królowa PAŹDZIERNIK 2 004 nieosobowe wiewiórka koza motyl nieżywotne: stół widelec książka JOLANTA PACZKOWSKA 9
10
czasownikoznacza czynności lub stany Odpowiada na pytania: Co robi? łowi, gra, piecze Co się z nim dzieje? pachnie, wieje, świeci W jakim jest stanie? smuci się, cieszy się, złości się PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 10
11
czasownik odmienia się przez osoby, liczby, czasy Zapamiętaj! Czasownik jest jedyną częścią mowy, która odmienia się przez osoby i czasy. czasy Formy czasownika osobowe nieosobowe bezokoliczniki: -ć kryć, iść, znaleźć -c biec, móc PAŹDZIERNIK 2 004 formy zakończone na no,-to: no,-to -no czytano -to rozpoczęto JOLANTA PACZKOWSKA 11
12
czasy teraźniejs zy przeszły przyszły złożony prosty liczba pojedyncza 1. 2. 3. ja czytam ty czytasz on czyta, ona czyta, ono czyta 1. 2. 3. ja czytałem, czytałam ty czytałeś, czytałaś on czytał, ona czytała, ono czytało PAŹDZIERNIK 2 004 1. 2. 3. ja będę czytał, czytała, czytać ty będziesz czytał, czytała, czytać on będzie czytał, czytać ona będzie czytała, czytać ono będzie czytało, czytać JOLANTA PACZKOWSKA 1. ja przeczytam 2. ty przeczytasz 3. on, ona, ono przeczyta 12
13
czasy teraźniejs zy przeszły przyszły złożony prosty liczba mnoga 1. 2. 3. my czytamy wy czytacie oni czytają, one czytają 1. 2. 3. my czytaliśmy, czytałyśmy wy czytaliście, czytałyście oni czytali, one czytały 1. 2. 3. PAŹDZIERNIK 2 004 my będziemy czytali, czytały, czytać wy będziecie czytali, czytały, czytać oni będą czytali, czytać one będą czytały, czytać JOLANTA PACZKOWSKA 1. my przeczytamy 2. wy przeczytacie 3. oni, one przeczytają 13
14
rodzaj czasownika W liczbie pojedynczej czasownik występuje w rodzaju: męskim, żeńskim i nijakim. W liczbie mnogiej występuje w rodzaju: męskoosobowym i niemęskoosobowym. Rodzaj możemy określić tylko w czasie przeszłym i przyszłym złożonym składającym się z dwóch czasowników w formie osobowej, np. będę pisała. Patrz str. 15 PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 14
15
czasy a rodzaje TERAŹNIEJSZ Y PRZESZŁ Y PRZYSZŁY PROSTY 1. piszę 1. pisałam rodzaj --- rodzaj żeński PAŹDZIERNIK 2 004 1.napiszę rodzaj --- ZŁOŻONY 1. będę pisać rodzaj --będę pisała rodzaj żeński JOLANTA PACZKOWSKA 15
16
przymiotnik Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? ładny, miła, kochane który? która? które? wyższe, lepsze, droższe czyj? czyja? czyje? uczniowski, nauczycielski Oznacza cechy. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 16
17
przymiotnik stopniuje się stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy stopniowanie regularne biały bielszy najbielszy mądry mądrzejszy najmądrzejs zy PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 17
18
przymiotnik stopniuje się stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy stopniowanie nieregularne duży większy największy dobry lepszy najlepszy PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 18
19
przymiotnik stopniuje się stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy stopniowanie opisowe kolorowy bardziej najbardziej kolorowy kolorowy śliski PAŹDZIERNIK 2 004 mniej śliski najmniej śliski JOLANTA PACZKOWSKA 19
20
przymiotnik nie stopniuje się, się gdy oznacza cechę stałą, stałą np. materiał, z którego dana rzecz została wykonana Przykłady: papierowa (serwetka) bawełniane (nici) skórzana (piłka) szklany (wazon) drewniane (schody) gumowy (wąż) PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 20
21
liczebnik Oznacza liczbę osób, zwierząt i rzeczy. Pytamy: ile? Określa ich kolejność liczbową. Pytamy: który z kolei? PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 21
22
liczebnik główny porządko ułamko zbiorow wy wy y Odpowiada na pytanie: ile? Odpowiada na pytanie: który z kolei? Odpowiada na pytanie: ile? Odpowiada na pytanie: ile? piętnaście, pięciu, dwadzieścia dwie, sto, tysiąc, milion piętnasty, dwudziesty drugi, sześćdziesiąta, setne, jedna piętnasta, pół, półtorej, dwie trzecie, piętnaścioro, trojga, ośmiorgiem, jedenaściorgu Odmienia się przez przypadki i rodzaje Odmienia się przez przypadki, rodzaje i liczby Odmienia się przez rodzaje Odmienia się przez przypadki PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 22
23
zaimek Zastępuje inne części mowy, tj. rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i przysłówki. Zaimki są bardzo potrzebne, gdyż pozwalają unikać powtórzeń, ale trzeba pamiętać, aby używać ich umiejętnie i oszczędnie, aby wypowiedź była jasna. PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 23
24
zaimek rzeczow ny przymiot ny liczebn przysłow y ny Odpowiada na pytanie: kto? co? Odpowiada na pytanie: jaki? który? czyj? Odpowiada na pytanie: ile? Który z kolei? Odpowiada na pytanie: jak? gdzie? kiedy? ja, ona, wy, kto, mój, twój, wasz, co, nikt, nic jaki, który, ten, ci ile, tyle Jest nieodmienny patrz str. 29 Odmienia się przez przypadki i rodzaje Odmienia się przez przypadki i rodzaje Odmienia się przez przypadki i rodzaje PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 24
25
przysłówek Odpowiada na pytania: jak?- powoli, całkiem, smutno gdzie?- wszędzie, niedaleko, blisko kiedy?- wczoraj, dawno, zawsze Przysłówki utworzone od przymiotników stopniują się tak jak przymiotniki. Patrz str. 26-28 PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 25
26
przysłówek stopniuje się stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy stopniowanie regularne wesoło weselej najweselej mądrze mądrzej najmądrzej PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 26
27
przysłówek stopniuje się stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy stopniowanie nieregularne dużo więcej najwięcej dobrze lepiej najlepiej PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 27
28
przysłówek stopniuje się stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy stopniowanie opisowe słodko bardziej najbardziej słodko słodko elegancko PAŹDZIERNIK 2 004 mniej elegancko najmniej elegancko JOLANTA PACZKOWSKA 28
29
zaimek przysłowny Zastępuje przysłówek, więc odpowiada również na pytania: jak?- tak, jak, jakoś gdzie?- tu, tam, gdzie, gdzieś kiedy?- wtedy, kiedy, kiedyś PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 29
30
przyimek Jest niesamodzielną częścią mowy, nie odpowiada na pytania. Łączy się z rzeczownikami i zaimkami rzeczownymi, czasem także z liczebnikami (zawsze w określonym przypadku), tworząc wyrażenie przyimkowe, przyimkowe np. na głowie (przyimekrzeczownik) od ciebie (przyimekzaimek) o drugiej (przyimekliczebnik) PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 30
31
przyimki dzielimy na proste do, od, dla, na, bez, nad, przy, o, w, z, za, u, nad, bez, przed, po, między PAŹDZIERNIK 2 004 złożone ponad (ponad) poprzez (poprzez) zza (zza) znad (znad) spod (zpod) spoza (zpoza) sprzed (zprzed) spośród (zpośród) spomiędzy (zpomiędzy) JOLANTA PACZKOWSKA 31
32
spójnik Jest niesamodzielną częścią mowy, nie odpowiada na pytania. Łączy wyrazy i zdania. Zapamiętaj! Nie rozdzielamy przecinkiem równorzędnych części zdania oraz zdań składowych, jeżeli są połączone spójnikami: i, oraz, lub, albo, ani, czy, bądź. Jednak stawiamy przecinek przed tymi spójnikami, gdy powtarzają się co najmniej dwa razy. PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 32
33
Na koniec słówko do moich uczniów: No, kochani, teraz chyba już nie wypada się migać?! Przyjemnej i skutecznej nauki! PAŹDZIERNIK 2 004 JOLANTA PACZKOWSKA 33

Mogą Cię zainteresować

Powtórka ze średniowiecza - Slajd 1

Powtórka ze średniowiecza

Powtórka ze średniowiecza
Części mowy - Slajd 1

Części mowy

Części mowy
Barok - charakterystyka epoki - Slajd 1

Barok - charakterystyka epoki

Barok - charakterystyka epoki
Historia teatru w Polsce - Slajd 1

Historia teatru w Polsce

Historia teatru w Polsce

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?