Wyszukiwarka

<
System wersalsko waszyngtoński

Skutki geopolityczne I wojny światowej Rozpad monarchii austro węgierskiej Upadek cesarstwa w Niemczech i powstanie republiki Upadek europejskich dynastii Hohenzollernów, Romanowów, Habsburgów Rewolucja bolszewicka w Rosji Nowy podział kolonii w Afryce i Azji Powstanie lub odrodzenie nowych państw w Europie: Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia

 • 8
 • 8529
 • 724
System wersalski i jego funkcjonowanie

System wersalski Konferencja w Paryżu i traktat wersalski stały się determinantem nowej sytuacji polityczno gospodarczej w Europie. Przyszłość jednak pokazała, że długotrwałe ustalenia Wielkiej Czwórki, nigdy nie zostały zrealizowane w całości i, że już wkrótce dojdzie do powszechnego łamania zasad ustalonych w Paryżu.

 • 18
 • 4791
 • 76
Polska polityka zagraniczna okresu międzywojennego

Na dobry początek . - Przypomnijcie postanowienia konferencji w Wersalu w sprawie Gdańska. - Przypomnijcie w jaki sposób Polska walczyła o ustalenie granic.

 • 22
 • 4146
 • 94
Geneza II wojny światowej

II RP w polityce międzynarodowej dwudziestolecia międzywojennego Po zakończeniu I wojny światowej II RP znalazła się w sąsiedztwie państw, które dążyły do obalenia systemu wersalskiego. Zarówno Niemcy jak i ZSRR były nastawione wrogo do Polski - Rosja Radziecka chciała utworzenia Polskiej Republiki Rad,

 • 22
 • 5688
 • 93
Pierwsze lata II Rzeczpospolitej

Pierwsze lata II Rzeczpospolitej Geneza odzyskania niepodległości 1. Upadek państw zaborczych Kryzys i wojna domowa w Rosji Klęska w wojnie światowej Niemiec i Austro-Węgier 2. Uznanie potrzeby powstania niepodległego państwa polskiego przez zwycięskie państwa ententy 3. Powstanie polskich ośrodków politycznych i wojskowych w kraju i na emigracji

 • 33
 • 4898
 • 76
Najpiękniejsze zabytki świata

Butrint w Albani Butrint to ważna pamiątka dla Albani Miasto została założone jako grecka kolonia w miejscu starej koloni iliryjskiej, następnie było rzymskim ośrodkiem i siedzibą biskupstwa Do naszych czasów przetrwały wszystkie okresy historyczne

 • 27
 • 6448
 • 95
Oświecenie

Oświecenie - charakterystyka epoki.

 • 15
 • 32403
 • 7047
Molier - najwybitniejszy komediopisarz klasycyzmu francuskiego

Molier Molier, właściwie Jean Baptiste Poquelin (ur.1622 w Paryżu, zm. 1673 tamże), najwybitniejszy komediopisarz w historii literatury francuskiej, aktor, reżyser, dyrektor teatru, organizował też dworskie widowiska. Molier - Nicolas Mignard

 • 14
 • 4992
 • 50
L'Etat C'est Moi! - droga Francji do absolutyzmu

Ludwik XIII i Ludwik XIV Po zakończeniu wojen religijnych we Francji władzę po Henryku IV przejęli Ludwik XIII i Ludwik XIV z dynastii Burbonów. Prowadzili oni konsekwentną politykę wzmacniania władzy monarszej w państwie.

 • 11
 • 4975
 • 80
Wojna polsko - bolszewicka

Wojna polsko-bolszewicka była konfliktem pomiędzy odtworzoną w 1918 roku Rzeczpospolitą a powstałą w 1917 roku na skutek Rewolucji Październikowej Rosją Radziecką. Dla Polski: -stawką wojny było zachowanie kruchej jeszcze niepodległości, określenie ostatecznej granicy wschodniej, określenie ustroju państwa ale też utworzenie korzystnej sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowej - najbliższym sąsiedztwie Polski

 • 51
 • 9876
 • 294
Sztuka baroku

Architektura Budowle barakowe występują na terenie całej Europy i Ameryki Łacińskiej. Są jednak bardzo różnorodne, związane z lokalnymi tradycjami i uwarunkowaniami. Łączy je jednak jeden wspólny element, przesada i brak logiki.

 • 28
 • 7231
 • 127
Wiek Wojen

Monarchia parlamentarna w Anglii Parlament angielski składał się z: - Izby Lordów (wielcy właściciele ziemscy i biskupi) - Izby Gmin (średnia szlachta i bogate mieszczaństwo) Głową państwa był król, a zakres jego władzy był szeroki.

 • 45
 • 10165
 • 268
W czasach baroku

. Historia baroku 2. Sztuka w krajach katolickich 3. Protestanccy mistrzowie malarstwa 4. Literatura i teatr 5. Barok w Polsce

 • 12
 • 4587
 • 42
Kultura baroku w europie

Barok pojęcie. Architektura baroku. Sztuka baroku. Malarstwo Rzeźba Muzyka barokowa. Filozofia w okresie baroku. Myśl polityczna . Nauka

 • 37
 • 7964
 • 122
Niemcy

Niemcy - kraj piwa, Mercedesa, bajkowych zamków w Bawarii, naród który wzbudza podziw swą gospodarnością, czasem nieufność tych, którym daleko do niemieckiej zamożności, a także niechęć tych, dla których spotkanie z Niemcami przed 60 laty oznaczało życiową tragedię.

 • 44
 • 11584
 • 362
Zjednoczenie Niemiec

3 etapy walk o zjednoczenie a) b) c) Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego o utworzeniu Związku Niemieckiego pod zwierzchnictwem Austrii Walki podczas tzw. Wiosny Ludów i działania Parlamentu frankfurckiego Walki w latach 1860 -1871

 • 12
 • 7831
 • 211
Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Kolonie angielskie w Ameryce W latach 1620 1732 na wschodnim wybrzeżu Ameryki Płn. powstało 13 angielskich kolonii. Zostały one założone albo przez kompanie handlowe, albo przez wyznawców różnych wyznań uciekających z Europy przed prześladowaniami. Osadnicy ci byli także różnych narodowości : Anglicy, Szkoci, Irlandczycy, Francuzi, Żydzi.

 • 18
 • 5614
 • 117
Barok

Znaczenie terminu - z portugalskiego barocco ostry, sterczący z wody kamień - z francuskiego baroque nieforemna perła; - W sztukach plastycznych terminem tym nazywano styl charakteryzujący się przepychem form, bogactwem barw, dekoracyjnością detali; - W literaturze oznaczał nagromadzenie figur retorycznych i ozdobników formalnych nieraz zacierających sedno utworu.

 • 43
 • 4907
 • 146
Prawa człowieka i ich ochrona

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw.

 • 44
 • 5179
 • 87
Sztuka barokowa w Polsce i Europie

arok styl ( od końca XVI do początku XVIII wieku); korzystał z doświadczeń poprzednich epok. Budowle były monumentalne, pełne różnorodnych dekoracji. Kościoły były budowane na planie krzyża. Na skrzyżowaniu nawy głównej z poprzeczną, znajdowała się kopuła, a w niej okienka wpuszczające do środka promienie słoneczne.

 • 48
 • 5911
 • 37
Współczesne uzależnienia

Pierwszym i chyba najczęściej spotykanym uzależnieniem, jest uzależnienie od Nadmiernego korzystania z telefonu. Uzależnienie to jest bardzo rozległe i prawdopodobnie występuje ono nawet w naszej klasie !

 • 27
 • 7669
 • 271
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie