Wyszukiwarka

<
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

 • 74
 • 20646
 • 3477
Pierwsza pomoc przedmedyczna

1. Co to jest pierwsza pomoc? 2. Najważniejsze regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy. 3. Najczęstsze urazy dzieci w wieku szkolnym. 4. Podsumowanie i dyskusja.

 • 68
 • 11278
 • 693
Pierwsza pomoc

UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA RATOWNIKA !!! Zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie. Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zarażenia wieloma chorobami np. wirusowe zapalenie wątroby, wirus HIV - dlatego podczas wykonywania wszelkich czynności przy poszkodowanym ratownik powinien mieć założone lateksowe lub foliowe rękawiczki jednorazowego użytku.

 • 64
 • 6181
 • 120
Stop Narkotykom

1) SKUTKI ZDROWOTNE NARKOMANII 2) PIERWSZA POMOC WOBEC OSOBY POD WPŁYWEM 3) NARKOTYKI A PRAWO

 • 22
 • 4640
 • 64
Udzielanie pierwszej pomocy

Łańcuch ratunku Przebieg udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków lub nagłych zachorowań jest określany mianem łańcucha ratunku i obejmuje udzielanie pomocy od pierwszych chwil po wypadku aż do momentu udzielenia pomocy najbardziej kwalifikowanej, czyli pomocy lekarskiej.

 • 31
 • 4353
 • 36
Urazy głowy, kończyn i tułowia

Postępowanie przy złamaniach, skręceniach i zwichnięciach, objawy złamania, wstrząsu, urazy, złamania, zwichnięcia.

 • 73
 • 25686
 • 3183
Oparzenia chemiczne

Rozróżniamy trzy rodzaje urazów chemicznych: zewnętrzne wziewne połknięte

 • 15
 • 5155
 • 32
Bezpieczeństwo w górach

Nie daj się zaskoczyć Właściwe przygotowanie wycieczki Bezpieczne wędrowanie po górach Odpowiednie postępowanie w razie wypadku

 • 20
 • 5986
 • 48
Choroby i higiena skóry

Grzybica, łuszczyca, opryszczka, trądzik, świerzb, wszawica, higiena skóry, nowotwór skóry, choroby alergiczne, odmrożenie, oparzenie, profilaktyka gruczołu sutkowego

 • 20
 • 47814
 • 8450
Bogata Północ - Biedne Południe

Definicja kraju biednego i bogatego. Podział na bogatą północ i biedne południe – przyczyny. Wojna Secesyjna.

 • 11
 • 37254
 • 11189
Układ Słoneczny oraz Mikołaj Kopernik

Galaktyki można podzielić na trzy główne typy Klasyfikacja galaktyk Hubbla . 1. 2. 3. spiralna bez poprzeczki - typ S (od: spiral) z poprzeczką - typ SB (od spiral barred) Eliptyczna typ E (od: elliptical) nieregularna typ Irr (od: Irregular)

 • 18
 • 5797
 • 34
Polityka dynastyczna Jagiellonów

Polityka Jagiellonów Za czasów panowania dynastii Jagiellonów w Polsce, rozwiązano w kraju wiele dotychczasowych kwestii spornych: - Uporządkowano sprawy między monarchą a Kościołem ( wprowadzono nowy tytuł prymasa) - Utrwalił się udział możnowładztwa w rządzeniu państwem; - Nadania przywilejów; - Utrwalono priorytety polityki dynastycznej;

 • 13
 • 3975
 • 46
Ruch obrotowy Ziemi i jego nastepstwa

Czas słoneczny słoneczny to czas o kreślony na podstawie momentu górowania Słońca na danym południku.

 • 31
 • 6193
 • 59
Fizyka starożytna: dwie metody pomiaru odległości Słońca od Ziemi

Natura widziana oczami Greka Na początku była filozofia przyrody Pitagorejska matematyzacja przyrody od praktyki do teorii Idealizacja myślenia odejście od praktyki; filozofia systemów Metafizyka pierwszą filozofią Fizyka pojmowana jako nauka teoretyczna Aksjomatyczne: religijne i metafizyczne wyjaśnianie przyczyn Ksenokratesa podział filozofii na: fizykę, logikę i etykę

 • 25
 • 4113
 • 58
Wirusy

Powstanie wirusów do dziś nie zostało wyjaśnione. Na ten temat istnieją trzy hipotezy. Pierwsza zakłada, że są to formy przejściowe pomiędzy martwą i żywą materią organiczną.

 • 19
 • 6790
 • 147
Fizyka w fotografii

Historia fotografii w pigułce Leonardo da Vinci zaprojektował prototyp camery obscury 1826 r. Joseph Niecpe odtworzył widok z okna ze swojej pracowni pierwsza fotografia na świecie (hielografia) 19 VIII 1839 umowna data narodzin fotografii Louis Gaguerre przedstawił swój wynalazek dagerotypię z czasem po zdjęciach czarno białych pojawiły się kolorowe

 • 15
 • 4479
 • 42
Dlaczego święta Wielkanocne są ruchome ?

Jak obliczyć datę Wielkanocy: Pismo Święte podaje, że śmierć Chrystusa nastąpiła w dniu przygotowania do Paschy (piątek) Decyzją soboru Nicejskiego, data Wielkanocy ma wypadać w pierwszą niedzielę po wiosennej (paschalnej) pełni Księżyca. Problemem jest tu zarówno dokładne ustalenie daty równonocy, jak i daty pełni.

 • 21
 • 4475
 • 24
Ułamki równe skracanie i rozszerzanie

Zapamiętaj!!! Jeżeli licznik i mianownik ułamka pomnożymy przez tę samą liczbę, różną od zera, to mówimy, że rozszerzyliśmy ułamek. Jeżeli licznik i mianownik ułamka podzielimy przez tę samą liczbę, różną od zera, to mówimy, że skróciliśmy ułamek.

 • 11
 • 5279
 • 71
II WOJNA ŚWIATOWA Kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa lub wojna obronna Polski to określenie pierwszego etapu II wojny światowej, polegającego na obronie terytorium Polski przed wojskami niemieckiej III Rzeszy i ZSRR. Była to pierwsza kampania II wojny światowej, zakończona klęską wojsk polskich, trwająca od 1 września 1939 do 5 października 1939 roku.

 • 16
 • 6277
 • 166
Zimna Wojna

Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR. Toczył się na wielu płaszczyznach: wojskowej ideologicznej psychologicznej gospodarczej Jednak zasadniczą cechą zimnej wojny był wyścig zbrojeń, w tym rozwój technologii kosmicznych.

 • 11
 • 11003
 • 632
Judaizm

Judaizm religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodową Żydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. Jej wyznawcy znajdują się na całym świecie, ale obecnie jest ich najwięcej w Stanach Zjednoczonych - 5,6 mln i Izraelu - 4,7 mln. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym),

 • 15
 • 7043
 • 197
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie