Wirusy

Liczba slajdów:
19
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
6.12 MB
Ilość pobrań:
88
Ilość wyświetleń:
3511
Kategoria:
Wirusy - Slajd 18
Wirusy - Slajd 0
Wirusy - Slajd 1
Wirusy - Slajd 2
Wirusy - Slajd 3
Wirusy - Slajd 4
Wirusy - Slajd 5
Wirusy - Slajd 6
Wirusy - Slajd 7
Wirusy - Slajd 8
Wirusy - Slajd 9
Wirusy - Slajd 10
Wirusy - Slajd 11
Wirusy - Slajd 12
Wirusy - Slajd 13
Wirusy - Slajd 14
Wirusy - Slajd 15
Wirusy - Slajd 16
Wirusy - Slajd 17
Wirusy - Slajd 18
Wirusy - Slajd 0

Treść prezentacji

1
WIRUSY
2
Co łączy AIDS, wściekliznę, ospę i chorobę zwaną mozaiką tytoniową??? Wszystkie te choroby są wywoływane przez wirusy, znajdujące się na pograniczu materii nieożywionej i organizmami żywymi. Określa się je jako drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze. Mimo określenia, które sugeruje, że chodzi o jakieś organizmy, wirusy we współczesnej systematyce nie zostały przypisane do żadnego z królestw. Dzieje się tak dlatego, że wykazują szereg cech takich jak: - brak budowy komórkowej; - brak jakichkolwiek samodzielnych czynności życiowych, a szczególnie możliwości realizowania przemian metabolicznych związanych z przekształcaniem energii; - brak zdolności do rozmnażania wirusy mogą się jedynie namnażać w środowisku zakażonych przez siebie komórek. Fakt realizowania programu życiowego wyłącznie w komórkach powoduje, że wirusy są bezwzględnymi pasożytami.
3
Powstanie wirusów do dziś nie zostało wyjaśnione. Na ten temat istnieją trzy hipotezy. Pierwsza zakłada, że są to formy przejściowe pomiędzy martwą i żywą materią organiczną. Są jak gdyby żyjącym dowodem na powstanie protobiontów (hipotetycznych, najprymitywniejszych form życia) poprzez łączenie się kwasów nukleinowych z białkami. Według drugiej hipotezy, prosta budowa wirusów jest uwstecznieniem adaptacją do pasożytniczego trybu życia. Wreszcie trzecia hipoteza zakłada, że wirusy to fragmenty komórek (chromosomów lub kwasów nukleinowych), które oddzieliły się od struktur macierzystych i stanowią elementy patologiczne, zdolne do powielania się w komórkach.
4
Nazwa wirus pochodzi z języka łacińskiego (virus jad) i jest związane z faktem iż znane są wyłącznie wirusy pasożytnicze. Według Andre Lwoffa odkrywcy struktury wirusów można je zdefiniować jako: zakaźny, potencjalnie patogenny nukleoproteid, istniejący tylko pod postacią jednego kwasu nukleinowego, który reprodukuje materiał genetyczny, jest niezdolny do podziałów poza komórką i zazwyczaj nie posiada enzymów (a zatem nie wykazuje metabolizmu).
5
Wielkość wirusów Analiza wielkości wirusów i elementów ich budowy była możliwa dzięki mikroskopii elektronowej. Do największych należy wirus ospy, którego można dostrzec już w mikroskopie świetlnym oraz wirus świnki i wścieklizny, które osiągają wielkość 200 400 nm. Do najmniejszych należą z kolei: wirus choroby HeinegoMedina, zapalenia mózgu i pryszczycy, osiągając wielkość kilkudziesięciu, kilkunastu nm (są więc znacznie mniejsze od komórek bakteryjnych).
6
Budowa wirusów Pojedynczą cząstkę wirusa nazywamy wirionem. Wirion ma bardzo prostą budowę - składa się z dwóch elementów. Jednym jest materiał genetyczny (DNA lub RNA nigdy oba naraz) (1), natomiast drugi element to otoczka białkowa zwana kapsydem (2), który ochrania materiał genetyczny. Niektóre wirusy są również pokryte zewnętrzną, błoniastą osłonką (3) zawierającą białka, lipidy, węglowodany i ślady metali. Częste zmiany białek w osłonkach m.in. wirusów grypy i HIV, prowadzą do szybkiego powstawania nowych odmian, co utrudnia naukowcom opracowywanie skutecznych szczepionek. 1 2 3
7
Kształt wirusów Kształt wirusów określany jest przez układ jednostek białkowych kapsomerów tworzących kapsyd. Znane są wirusy o różnym stopniu skomplikowania, od stosunkowo prostych, bryłowych (zbudowanych jedynie z kwasu nukleinowego połączonego białkiem), poprzez pałeczkowate i bryłowo spiralne. Wirusy bryłowe mają kształt wielościanów (wirus choroby Heinego Medina) lub kul z kompleksami glikoprotein na powierzchni (wirus grypy). Wirusy pałeczkowate (spiralne) najczęściej posiadają kształt pałeczki (wirus mozaiki tytoniowej). Najciekawsze kształty: bryłowo spiralne mają bakteriofagi (fagi) wirusy atakujące komórki bakterii.
8
Kształt wirusów
9
BAKTERIOFAGII 1 2 3 4 Są to wirusy atakujące komórki bakteryjne, należą do najbardziej złożonych wirusów. Najczęściej składają się z wielościennej główki (1), wewnątrz której znajduje się zwinięta cząsteczka kwasu nukleinowego (2). Większość, lecz nie wszystkie, zawierają jako materiał genetyczny DNA. Wiele fagów ma także do główki doczepiony ogonek (3), od którego odchodzą włókna (4)służące do przyczepiania się do komórki bakterii. Ponieważ fagi można łatwo hodować w laboratorium wewnątrz żywych bakterii, większość aktualnej wiedzy na temat wirusów pochodzi właśnie z badań nad bakteriofagami.
10
Wirusy nie wykazują metabolizmu, nie posiadają także organelli, które umożliwiłyby im rozmnażanie. Wirusy potomne powstają wyłącznie w żywych komórkach, stąd proces ten przyjęto nazywać namnażaniem (aby odróżnić go od rozmnażania mającego związek z podziałami komórek). Proces namnażania się wirusów składa się z kilku faz: - adsorpcji, - penetracji (wnikania), - replikacji, - dojrzewania (składania), - uwalniania (elucji).
11
Namnażanie wirusów rozpoczyna się fazą adsorpcji, w której wirus styka się z powierzchnią atakowanej komórki. Zasadnicze znaczenie dla zakażenia wirusowego mają receptory komórkowe. Jeżeli komórka nie posiada receptorów swoistych dla danego wirusa nie może zostać przez niego zaatakowana (stąd np. ludzie nie mogą ulec zakażeniu wirusem mozaiki tytoniowej, gdyż na powierzchni ludzkich komórek nie ma receptorów dla tego wirusa). Po połączeniu z receptorem cały wirion przenika do cytoplazmy komórki na drodze pinocytozy lub tzw. wiropeksji (rodzaj fagocytozy) etap ten to faza penetracji. ADSORPCJA WIRUS RECEPTOR
12
Pierwszy etap zakażania jest nieco odmienny w przypadku bakteriofagów. Ponieważ u bakterii nie zachodzą procesy pinocytozy ani fagocytozy bakteriofagi po połączeniu się z receptorem wstrzykują do wnętrza komórki bakteryjnej kwas nukleinowy, natomiast cała reszta (kapsyd) pozostaje na zewnątrz. Wstrzykiwanie materiału genetycznego odbywa się przez skracanie trzonka. Dalsze etapy namnażania wirusów są takie same zarówno w przypadku atakowanych komórek eukariotycznych jaki prokariotycznych. WSTRZYKIWANIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO BAKTERIOFAGA
13
Po wniknięciu do komórki rozpoczyna się faza replikacji. Wirus wchodzi w tzw. okres utajenia (eklipsy), w którym nie można stwierdzić mikroskopowo jego obecności w komórce. Wówczas też uwolniony z kapsydu kwas nukleinowy podporządkowuje sobie metabolizm zainfekowanej komórki. Wykorzystując rybosomy komórki gospodarza, jego energię i wiele z jego enzymów, wirus powiela elementy składowe własnych cząsteczek, kwasu nukleinowego jak i składników kapsydu). Jedynie osłonki nie są wytwarzane przez wirusa, ale porywane z błony komórki gospodarza, w czasie opuszczania ją przez wirusy potomne. Te wirusy, które jako materiał genetyczny zawierają RNA a nie DNA, na początku swego kwasu nukleinowego zawierają zapis enzymu odwrotnej transkryptazy. W obecności tego enzymu na matrycy wirusowego RNA syntetyzowana jest cząsteczka DNA, a następnie zostaje ona wykorzystana jako gen do powielania cząstek wirusowego RNA i jego składników.
14
Faza składania (dojrzewania) rozpoczyna się gdy zreplikowany materiał genetyczny oraz podjednostki białkowe łączą się w cząstki wirusowe. Wyeksploatowana do granic komórka często ulega rozpadowi i wówczas zreplikowane cząstki wirusa wydostają się na zewnątrz, zakażając inne komórki. Faza ta uwalniania, elucji zachodzi zarówno w komórkach, które ulegają rozpadowi (lizie) oraz w tych, które nie zostają całkowicie zniszczone. Wówczas wirusy wydostają się kanałami siateczki śródplazmatycznej , albo też uwypuklają plazmolemmę a następnie odrywają się wraz z jej kawałkami.
15
Nowo powstałe wirusy po opuszczeniu komórki gospodarza atakują kolejne. Gdyby nie mechanizmy obronne, takie namnażanie wirusów w krótkim czasie doprowadziłoby do zniszczenia wszystkich komórek danego rodzaju. Jedną z linii obronnych jest zdolność atakowanych komórek do uwalniania białka interferonu. Uniemożliwia on namnażanie wirusów w komórkach. Również po pewnym czasie od zakażenia po około 14 dniach zaatakowany organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała, które niszczą wirusy.
16
Namnażanie cząstek wirusa, kończące się śmiercią komórki gospodarza, nosi nazwę cyklu litycznego i jest charakterystyczne dla wirusów zjadliwych (wirulentnych). Istnieją jednak także wirusy tzw. łagodne, które nie niszczą swoich gospodarzy. Wirusy te włączają własny materiał genetyczny w obręb komórkowego DNA, a następnie replikują go wraz z materiałem gospodarza. Nie powodując rozpadu takiej komórki wirusy mogą zostać przekazane komórkom potomnym w procesach podziałów mitotycznych. Cykl taki nosi nazwę lizogennego i wbrew nazwy nie powoduje lizy komórek. Wirus w postaci zamaskowanej jest jednak potencjalnie lizogenny, co oznacza, że może powrócić do normalnego cyklu namnażania kończącego się lizą.
17
ADSORPCJA ELUCJA WNIKANIE DOJRZEWANIE REPLIKACJA
18
2 1 3 CLT CLG Zależność pomiędzy cyklem litycznym CLT, a cyklem lizogennym CLG 1-bakteriofag, 2-DNA bakteriofaga, 3-chromosom bakteryjny
19
Literatura: Lewiński W., Walkiewicz J., 2000. Biologia 1. Operon, Rumia Danowski J., Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na uczelnie medyczne. Tom 3. Medyk, Warszawa Villee i inni, 1996. Biologia. Multico, Warszawa

Mogą Cię zainteresować

Tajemnice bakterii - Slajd 1

Tajemnice bakterii

Tajemnice bakterii
Odnawialne źródła energii - Slajd 1

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii
Skład chemiczny żywności. Właściwości białek i ich rola w organizmie. - Slajd 1

Skład chemiczny żywności. Właściwości białek i ich rola w organizmie.

Skład chemiczny żywności. Właściwości białek i ich rola w organizmie.
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne -  Budowa i Różnice - Slajd 1

Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice

Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?