Wyszukiwarka

<
Maria Konopnicka

Opis życia i twórczości Marii Stanisławy Konopnickiej.

 • 18
 • 22738
 • 3717
Mechanika kręgosłupa

Mechanika i urazy kręgosłupa.

 • 37
 • 13676
 • 1479
Męskość i ojcostwo w XIX i XX w.

Niewidzialna męskość, honor mężczyzny, mężczyźni i pojedynki, krótka historia kawalerstwa, osłabienie roli ojca na rzecz państwa, modele męskości: mężczyzna metroseksualny.

 • 21
 • 11938
 • 1430
Maryja

Prezentacja o Marii Magdalenie.

 • 22
 • 16840
 • 2130
Myśl sejmu czteroletniego i podstawy doktrynalne

Sejm Czteroletni, tło międzynarodowe, przymierze polsko-pruskie, Konstytucja 3 maja, konstytucja a stosunki zagraniczne Rzeczpospolitej.

 • 20
 • 15935
 • 2089
Międzynarodowa klasyfikacja chmur

Podstawowa klasyfikacja chmur obejmująca rodzaje, następnie gatunki i odmiany chmur oraz zjawiska im towarzyszące.

 • 28
 • 14848
 • 1889
Majowie, Inkowie, Aztekowie

Opis trzech starożytnych cywilizacji.

 • 10
 • 29977
 • 5126
Mięśnie ręki

Podział mięśni ręki, mięśnie kłębu, mięśnie kłębika, odwodziciel krótki kciuka, zginacz krótki palca małego, mięśnie środkowe dłoni, mm. międzykostne grzbietowe.

 • 17
 • 18793
 • 2004
Mięśnie szkieletowe człowieka

Podział i ogólna budowa mięśni, rozmieszczenie mięśni, układ mięśniowy, mięśnie poszczególnych części i narządów ciała.

 • 22
 • 24554
 • 3294
Mikroskop jonowy

Mikroskopia jonowa polowa (FIM), model działania, zalety i wady, skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS, mikroanaliza rentgenowska.

 • 14
 • 14261
 • 1291
Mutacje

Mutacja co to takiego? Mutacja (łac. mutatio - zmiana), nagła, skokowa, bezkierunkowa, dziedzicząca się zmiana w materiale genetycznym organizmu. Termin po raz pierwszy wprowadzony przez biologa Hugo de Vriesa na przełomie XIX i XX wieku, oznaczający zmianę zapisu informacji genetycznej, pierwotne źródło zmienności genetycznej organizmów.

 • 28
 • 14364
 • 1018
Makroekonomia - Równowaga producenta

EKONOMICZNE PODSTAWY PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ PRODUCENTA CZYLI ILE PRODUKOWAĆ I PO JAKIEJ CENIE SPRZEDAĆ ABY OSIĄGNĄĆ

 • 17
 • 8173
 • 392
Mierniki makroekonomiczne

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PKB opisuje wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju

 • 20
 • 6921
 • 392
Maria Salomea Skłodowska-Curie

Maria Salomea Skłodowska-Curie 7.11.1867- 4.06.1934 Ja zaś myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne, a o to głównie chodzi, aby go nie zmarnować i móc sobie powiedzieć, jak Jean Christophe: JAK TYLKO MOGŁEM

 • 35
 • 6366
 • 30
Małgorzata Musierowicz

Małgorzata Musierowicz Małgorzata Musierowicz, z domu Barańczak (ur. 9.01.1945r. w Poznaniu). Autorka książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorka. Twórczyni cyklu powieściowego Jeżycjada.

 • 45
 • 4538
 • 31
Metody prezentacji map tematycznych

Mapy tematyczne Def. map tematycznych uwypuklone elem. map ogólnogeograficznych (sieć drogowa), graficzna interpretacja zjawisk i procesów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych (rozkł. temp.) Podkład mapy elem. treści ogólnogeogr. spełniające funkcję lokalizacji obiektów (hydrografia). Formalnie mapami tematycznymi są również mapy przeznaczone dla konkretnego użytkownika, np. mapy samochodowe, mapy lotnicze, mapy geologiczne.

 • 18
 • 4549
 • 25
Metoda kartogramów

Definicja Metoda służy do przedstawiania średniej intensywności zjawiska w granicach określonych pól odniesienia. Wartości obliczane są dla określonych jednostek odniesienia względny charakter danych (relacja dwóch zjawisk zmiennej i wartości stałej której wyrazem jest ułamek o stałym mianowniku).

 • 17
 • 4575
 • 27
Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

Korzyści z wywozu czynników produkcji Uzyskanie wyższej stopy zysku: 1. migracja siły roboczej ma miejsce, gdy występuje różnica w poziomie płacy między krajem a zagranicą, wywóz kapitału zaś wtedy, gdy zastosowany za granicą przynosi większy zysk niż w kraju.

 • 66
 • 3871
 • 31
Mała powtórka z geografii

Geografia to ... nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi.

 • 26
 • 5394
 • 34
Makrostruktury społeczne

Mezzostruktura formy życia społecznego pośredniczące w regulowaniu stosunków między jednostkami, grupami społecznymi lub innymi zbiorowościami a społeczeństwem jako całością organizacje, zrzeszenia, stowarzyszenia, kluby, itp.. Makrostruktura wielkie i największe elementy społeczeństwa globalnego (wielkie zbiorowości, klasy, kategorie zawodów, grupy polityczne

 • 21
 • 4299
 • 24
Mieszaniny

Substancje czyste chemicznie to substancje zawierające tylko jeden rodzaj atomów bądź cząsteczek chemicznych. Mają ściśle określony skład i charakterystyczne właściwości fizyczne i chemiczne. Dzieli się je na pierwiastki i związki chemiczne.

 • 25
 • 6119
 • 99
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie