Wyszukiwarka

<
Renesans

Renesans - charakterystyka epoki.

 • 49
 • 53181
 • 6489
Filozofia grecka

Filozofia (gr. philosophia) określenie to pochodzi (prawdopodobnie) od matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI wieku p.n.e. Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości (gr. phileo kochać, sophia mądrość). W uproszczeniu można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata

 • 23
 • 9426
 • 176
Społeczeństwo

Człowiek jako istota społeczna, socjalizacja, zbiorowości i grupy społeczne, naród, tożsamość narodowa, społeczeństwo i jego struktura.

 • 103
 • 22811
 • 2963
Etyka - cnoty i wady moralne

Cnota Cnota (łac. virtus, gr. ἀρετή - arete) nabyta, wyćwiczona, trwała predyspozycja do czynienie dobra nabyta, wyćwiczona, trwała predyspozycja do przestrzegania zasad moralnych Cnotami zajmuje się aretologia dział tzw. filozofii praktycznej dotyczący sprawności moralnych i poznawczych

 • 27
 • 5693
 • 313
Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego omówiony bardzo szczegółowo bo aż na 25 slajdach.

 • 25
 • 20793
 • 3040
Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego

Od połowy I w. n.e. Cesarstwo Rzymskie nękane było coraz to potężniejszymi konfliktami wewnętrznymi oraz regularnie osłabiane przez wrogów zewnętrznych. Największe zagrożenie pojawiło się w czasach Marka Aureliusza, kiedy to granicom Imperium zagrozili Partowie zamieszkujący tereny Mezopotamii i dzisiejszego Iranu. Rzymianom z trudem udało się odeprzeć nieprzyjaciela.

 • 25
 • 4370
 • 37
Św. Tomasz z Akwinu

Prezentacja sylwetki Świętego Tomasza z Akwinu.

 • 57
 • 22972
 • 3088
Filozofia Sokratesa i Platona

Sokrates Urodzony: 469r. p.n.e. w Atenach Zmarł: 399r. p.n.e. w Atenach gr. Σωκράτης Myśliciel i działacz Nazywano go sofistą, choć w przeciwieństwie do nich uczył za darmo oraz jego nauka miała inną treść Uznawany za dziwaka czy nawet kogoś niebezpiecznego W wieku 70 lat został oskarżony publicznie o szkodliwą działalność

 • 14
 • 12304
 • 918
Sławni matematycy

Tales z Samos Krótki życiorys Twierdzenie Zastosowanie i przykłady twierdzenia Ciekawostki Pitagoras Krótki życiorys Twierdzenie Zastosowanie, przykłady i dowody Ciekawostki

 • 13
 • 6372
 • 159
Karpaty

Karpaty to łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria siedmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.

 • 21
 • 18072
 • 2066
Sokrates

Sokrates życie, poglądy oraz jego śmierć.

 • 16
 • 18456
 • 2351
Starożytność, kultury, teatr

Kultura starożytnych państw takich jak Grecja, Rzym czy Mezopotamia. Teatr grecki - budowa sceny, podział sztuki, postacie występujące w sztuce.

 • 17
 • 45839
 • 7852
Renesans

Renesans - sztuka renesansu, wielkie odkrycia geograficzne, konkwistadorzy.

 • 14
 • 32143
 • 6220
Konstrukcje geometryczne na płaszczyźnie

Problemy matematyczne towarzyszą ludziom od czasów antycznych po dzień dzisiejszy. Matematyka jest bowiem obecna w wielu dziedzinach działalności człowieka, niezbędna w wykonywaniu wielu zawodów, służy rozwijaniu kwalifikacji i kompetencji intelektualnych. Wielu uczniów boryka się z problemami w przyswajaniu wiedzy matematycznej.

 • 58
 • 5285
 • 35
Rafael Santi

Rafael Santi - życiorys oraz największe osiągnięcia malarza.

 • 15
 • 32944
 • 4274
Historia filozofii średniowiecznej

Filozofia na dworze Karola Wielkiego. Jan Szkot Eriugena. Spory filozoficzne w XI i XII wieku: dialektycy i antydialektycy, powszechniki. Filozofia arabska i żydowska. Początki scholastyki. Filozofia XIII wieku.

 • 20
 • 14410
 • 1654
Średniowieczni doktorzy Kościoła

Doktorami Kościoła nazywa się tych świętych, którzy wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego. Tytuł doktora stosowany jest do świętych każdej epoki. Ich wpływ na doktrynę

 • 62
 • 4008
 • 120
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie