Religia

Św. Tomasz z Akwinu

6 lat temu

Zobacz slidy

Św. Tomasz z Akwinu - Slide 1
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 2
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 3
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 4
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 5
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 6
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 7
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 8
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 9
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 10
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 11
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 12
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 13
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 14
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 15
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 16
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 17
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 18
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 19
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 20
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 21
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 22
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 23
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 24
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 25
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 26
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 27
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 28
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 29
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 30
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 31
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 32
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 33
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 34
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 35
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 36
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 37
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 38
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 39
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 40
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 41
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 42
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 43
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 44
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 45
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 46
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 47
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 48
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 49
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 50
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 51
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 52
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 53
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 54
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 55
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 56
Św. Tomasz z Akwinu - Slide 57

Treść prezentacji

Slide 1

Św. Tomasz z Akwinu Historia filozofii średniowiecznej

Slide 2

Św. Tomasz z Akwinu (122425-1274) oblatura na Monte Cassino studia w Neapolu zakon dominikański sprzeciw rodziny studia w Paryżu i Kolonii u Alberta Wielkiego nauczanie w Paryżu powrót do Italii lektor teologii u Urbana IV, regens św. Sabiny II regensura paryska powrót do Neapolu śmierć w drodze na Sobór. 2

Slide 3

Dzieła Tomasza Podręczniki Suma filozoficzna Suma teologiczna Komentarze do Pisma Świętego do pism Arystotelesa Materiały dydaktyczne kwestie dyskutowane listy Opinie naukowe Teksty liturgiczne Boże Ciało 3

Slide 4

Dzieciństwo i młodość ROK 122425 ŻYCIE DZIEŁA narodziny w zamku Roccasecca rodziny hr. Aquino 123031 - oblatura w opactwie 1239 benedyktynów na Monte Cassino 1243 - studia na Uniwersytecie w Neapolu 1244 wstąpienie do dominikanów 1244 1245 uwięzienie w rodzinnym zamku De fallaciis ad quosdam nobilem artistat De propositionibus modalibus 4

Slide 5

5

Slide 6

- studia i początek kariery naukowej 1245 1248 studia na Uniwersytecie Paryskim 1248 1252 z Albertem Wielkim w Kolonii 1252 1256 jako sentencjariusz na Uniwersytecie Paryskim Scriptum super libros Sententiarum De ente et essentia De principiis naturae 1256 1259 pierwsza regensura na katedrze teologii Questiones de quodlibet (7-11) Komentarze do pism Boecjusza (De Trinitate, De hebdomadibus) Contra impugnantes Dei cultum et religionem De perfectione spiritualis vitae 1259 pobyt u dominikanów w Valenciennes Ratio studiorum OP Summa contra gentiles (początek) 6

Slide 7

Nowa metafizyka: De ente et essentia 7

Slide 8

Struktura bytu u Arystotelesa 8

Slide 9

Struktura bytu u Tomasza Czy jest ? istnienie AKT Czym jest ? istota MOŻNOŚĆ 9

Slide 10

Spór o zakony żebracze 10

Slide 11

prace teologiczne 1259 pobyt u dominikanów w Valenciennes Ratio studiorum OP Summa contra gentiles (początek) 1260 1261 w Neapolu Summa contra gentiles (kontynuacja) De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis Od 1261 papieski lektor teologii w Orvieto Komentarze do Pisma Świętego l264 litugia Corpus Christi Summa contra gentiles (koniec) Contra errores Graecorum De rationibus fidei 11

Slide 12

Summa filozoficzna filozofia Boga 12

Slide 13

Bóg nie jest bezpośrednio poznawany przez człowieka Bóg jest bytem duchowym (wyłącznie Istnieniem) Poznanie ludzkie jest zmysłowointelektualne Istnienie Boga musi zostać odkryte na drodze analizy intelektualnej skutków powodowanych przez Boga (stworzeń) 13

Slide 14

Przyczyny istnienia bytu Możliwości z niebytu z istoty samoistny od innego bytu ad 1. niebyt nie działa, bo go nie ma ad 2. pochodząc z istoty, istnienie musiałoby być do niej podobne (mieć charakter pryncypium tożsamościującego, a nie urealniającego) ad 3. Istnienie samoistne jest zarazem absolutne, nie mogłoby być zarazem zależne, a w bycie jednostkowym jest zależne od istoty ad. 3 pozostaje ta ewentualność i rodzi pytanie o charakter tego bytu 14

Slide 15

Bóg jako samoistny akt istnienia (Ipsum esse subsistens) Byt jednoelementowy Wyłącznie akt istnienia (jego istotą jest jego istnienie Tomasz z Akwinu) Jest tylko aktem nie ma w nimi możności (Arystoteles) Dzięki temu jest jeden, doskonały, absolutny 15

Slide 16

Dowód na istnienie Boga Demonstratio propter quia jedynym dowodem jest dowodzenie przyczyny sprawczej w ramach metafizyki bytu Jest dostępne dla każdego, kto pyta o przyczyny (dlaczego ?) 16

Slide 17

Poznawalność Boga w nauczaniu Kościoła Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła (Rz 1, 20) Jednego i prawdziwego Boga, Stwórcę i Pana naszego, można poznać ze stworzeń w sposób pewny przy pomocy naturalnego światła rozumu (Vaticanum I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, kan. 44) 17

Slide 18

Drogi św.Tomasza (Suma teologiczna I, 2, 3c t.1 O Bogu) SĄ ilustracją tezy, że rozum ludzki może o własnych siłach dojść do istnienia Boga zestawieniem dorzecznych sposobów wykazywania istnienia Boga, wybranymi z tradycji NIE SĄ Dowodami (demonstratio), lecz sposobami dochodzenia (via) Wyrazem filozofii Tomasza 18

Slide 19

Droga pierwsza z ruchu Pierwsza i najbardziej wyrazista jest ta droga, która pochodzi z dziedziny ruchu. Pewne jest bowiem i zmysłowo potwierdzone, że pewne rzeczy na tym świecie poruszają się. Wszystko zaś, co się porusza jest poruszane przez coś innego. (...) Poruszać bowiem coś, to przeprowadzać to z możności do aktu. Można zaś przeprowadzić coś z możności do aktu, tylko przez jakiś byt w akcie (...) Należy więc przyjąć, że każdy poruszający się jest poruszony przez coś innego. Jeżeli więc to, przez co rzecz porusza się też poruszałoby się - to należy przyjąć, że i ta rzecz została poruszona przez coś innego, a także, to coś innego zostało poruszone przez innego jeszcze poruszającego. Tego zaś ciągu nie można prowadzić w nieskończoność (...). Konieczne jest więc dojście do czegoś pierwszego poruszającego, przez co wszystko inne jest poruszane, i co wszyscy pojmują jako Boga (STh I, 2, 3c) 19

Slide 20

Droga pierwsza z ruchu Ruch, jako przejście z możności do aktu Byt w akcie przyczyną przechodzenia z możności do aktu Prowadzenie ciągu poruszających jest redukcją do absurdu Istnieje pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystoteles 20

Slide 21

Droga druga z przyczynowości sprawczej Druga droga bierze pod uwagę powód przyczyny sprawczej. ...) nie jest to bowiem możliwe, aby coś było przyczyną sprawczą samego siebie, ponieważ w takim wypadku bytowało by wcześniej od siebie samego, co właśnie jest niemożliwe. Nie jest też możliwe aby w porządku przyczyn sprawczych postępować w nieskończoność (.... Usuwając zaś przyczynę - usuwa się też i skutek. Jeśli więc nie byłoby pierwszej w porządku przyczyn sprawczych nie będzie też ostatniej ani pośredniej. (...) Konieczne jest więc przyjęcie jakiejś pierwszej przyczyny sprawczej, którą wszyscy nazywają Bogiem. 21

Slide 22

Droga druga z przyczynowości sprawczej Istotowy układ przyczyn i skutków Przyczyna wywołuje właściwy sobie skutek (Nie mówi, że sprawianie jest powodowaniem istnienia) Tomasz z Akwinu 22

Slide 23

Droga trzecia z konieczności i przygodności Trzecia droga jest wzięta z możliwości i konieczności a jest ona taka: Znajdujemy bowiem wśród rzeczy takie (...) mające możność istnieć i nie istnieć. Niemożliwe zaś jest, aby wszystkie takie rzeczy, były od zawsze, ponieważ to, co może istnieć niekiedy nie istnieje. Jeśli zatem wszystkie rzeczy mają możliwość nie istnieć, wtedy niegdyś nie istniała żadna rzecz. Ale jeżeli to jest prawdą, to także nic nie istnieje aktualnie, ponieważ to, co istnieje zaczyna istnieć przez przez coś, co już istnieje. (...) Nie wszystkie więc byty są możliwe, lecz należy przyjąć, że wśród rzeczy jest coś koniecznego.(...) Najwłaściwsze jest więc przyjęcie, czegoś, co jest konieczne samo przez się, nie mające przyczyny swojej konieczności skądinąd, lecz stanowiące przyczynę konieczności innych rzeczy to zaś wszyscy nazywają Bogiem. 23

Slide 24

Droga trzecia z konieczności i przygodności Konieczność i możliwość problematyka istnienia jako przypadłości (możliwe) Bóg jako istnienie samo z siebie (konieczne) Awicenna 24

Slide 25

Droga czwarta ze stopni doskonałości Czwarta droga wzięta jest ze stopni, które znajdują się w rzeczach. Istnieje bowiem w rzeczach coś bardziej lub mniej dobrego i prawdziwego, i szlachetnego i tak jest też z innymi tego rodzaju własnościami. Lecz bardziej i mniej orzeka się o różnych rzeczach według tego, że zbliżają się w różny sposób do czegoś, co najbardziej jest, tak jak bardziej ciepłe jest to, co zbliża się pod względem temperatury do największego możliwego ciepła. Istnieje zatem coś, co jest najprawdziwsze, najlepsze i najszlachetniejsze, a w konsekwencji coś, co jest najbardziej bytem. (...) Jest więc coś, co stanowi przyczynę istnienia wszystkich bytów i dobroci, i tego rodzaju doskonałości. I to nazywamy Bogiem. 25

Slide 26

Droga czwarta ze stopni doskonałości Doskonałość cząstkowa wskazująca na doskonałość absolutną Platon Gradyfikacja doskonałości (i całej rzeczywistości) Plotyn 26

Slide 27

Droga piąta z celowości ( z zarządzania rzeczami) Piątą drogę bierze się z zarządzania rzeczami. Widzimy bowiem, że te byty, którym brakuje poznania, mianowicie naturalne byty cielesne, działają dla celu, co staje się jasne na podstawie tego, że zawsze albo często działają w ten sposób, aby uzyskać to, co jest dla nich najlepsze. Stąd jasne jest, że nie przez przypadek, lecz z zamierzenia, zdążają one do celu. Te zaś byty, które nie mają poznania, nie dążą do celu inaczej, jak tylko skierowane przez coś poznającego i rozumiejącego (...). Jest więc coś rozumnego, przez co wszystkie rzeczy naturalne są zarządzane dla właściwego celu. I to nazywamy Bogiem. 27

Slide 28

Droga piąta z celowości (z zarządzania rzeczami) Problem Opatrzności Bożej, ujęty filozoficzne Celowość całej natury zgodna z Bożym planem św. Augustyn 28

Slide 29

Liturgia Bożego Ciała 29

Slide 30

Rzym Od 1265 organizacja Studium Generalnego OP u św. Sabiny w Rzymie Quaestione disputate de potentia Dei Expositio super Dionysium De divinis nominibus De regno 1266 Summa theologiae (pars I) Quaestiones disputate de malo 1266 1268 Quaestiones disp. de spiritualibus creaturis De forma absolutionis 30

Slide 31

Summa Theologiae od 1266 (Rzym) etap rzymski (filozofia i teologia Boga) etap paryski - filozofia człowieka etap neapolitanski teologia moralna, sakramentologia Budowa artykułu teza pytanie videtur non sed contra respondeo ad (obiectiones) mnemotechnika umysłowa 31

Slide 32

32

Slide 33

1269 1272 druga regensura w Paryżu De secreto De motu cordis De regimine Judeorum De sortibus De mixione elementorum Questio disp. de anima Quaestio disp. de virtutibus in communi Quaestio disp. de de caritate Quaestio disp. de correctione fraterna Questio disp. de spe Quaestio disp. de virtutibus cardinalibus Quaestio disp. de unione verbi incarnati Contra retrahentes De unitate intellectus contra averroistas De aeternitate mundi Summa theologiae (pars II) Questiones de quodlibet (1-6, 12) Expositio super librum De causis Quaestiones disputate de veritate Compendium theologiae De substantiis separatis Komentarze do pism Arystotelesa 33

Slide 34

Filozofia człowieka 34

Slide 35

3. Propozycja Tomasza z Akwinu Człowiekiem są pierwsze elementy strukturalne powodujące jego realność i identyczność: Człowiek to istnienie i istota istotę konstytuuje forma jako jej akt oraz możność niematerialna i materia możność niematerialna jest podmiotem własności duchowych materia stanowi podmiot własności fizycznych 35

Slide 36

Tomistycznie ujęta struktura człowieka Człowiek w aspekcie bytu Człowiek w aspekcie istoty istnienie jako akt powodujący to, że człowiek jest istota jako możność powodująca to, czym człowiek jest forma jako akt wyznacza jej stałą tożsamość możność -niematerialna i materialna (materia) podmiotuje przypadłości 36

Slide 37

Wewnętrzne pryncypia człowieka 1. AKT ISTNIENIA Stanowi pierwsze, wewnętrzne tworzywo bytu Urealnia i aktualizuje Przejawia się w postaci własności istnieniowych (transcendentalia, convertibilia) realność - oznacza że byt jest czymś rzeczywistym odrębność - wyznacza obszar bytu jedność - wskazuje na strukturę bytu prawda - oznacza otwartość bytu dobro - oznacza wybieralność bytu piękno - jest łącznym przejawianiem się wszystkich własności istnieniowych 37

Slide 38

Wewnętrzne pryncypia człowieka 2. ISTOTA Stanowi bytową możność człowieka urealniana i aktualizowana przez akt istnienia jej związek z aktem istnienia jest stały jest istotą tylko tego bytu posiada swoje istnienie - wiąże je z sobą i swoiście ogranicza Jest wewnętrznie skomponowana z aktu i możności (w aspekcie tego, czym byt jest dostrzegamy bowiem zarówno zmienność jak i stałość) 38

Slide 39

Wewnętrzne pryncypia człowieka 3. AKT FORMY Stanowi akt istotowy człowieka Identyfikuje Wyznacza stałą tożsamość Determinuje (określa) możność i poprzez to wyznacza: duchowość człowieka materialność człowieka poprzez nadanie części możności cechy rozciągłości szczegółowe podmioty działań ludzkich (władze) niektóre szczegółowe jakości i własności (np. urodę, zdolności, stałe cechy charakteru) 39

Slide 40

Wewnętrzne pryncypia człowieka 4. ISTOTOWA MOŻNOŚĆ Możność niematerialna Stanowi możność istotową człowieka Wyznacza duchowość (to, co niefizyczne) Poznawanie (intelekt) i decydowanie (wola) Możność materialna (materia) Stanowi możność istotową człowieka Wyznacza fizyczność człowieka jest podstawą ciała i wszystkich jego funkcji Problem warstwowej budowy ciała (materia, materia quantitate signata i mixio elementorum) 40

Slide 41

Problem duszy i ciała Temat bardziej platoński niż arystotelesowski Tradycja platońska: człowiek to dusza i ciało. Powstają problemy związku duszy z ciałem (okazjonalizm) poznanie i postępowanie relacji duszy do ciała (Platon, Plotyn, Augustyn, materializm) Tradycja arystotelesowska: człowiek to duchowo-cielesna jedność nie ma podstaw do radykalnego oddzielana duszy od ciała człowiek musi być traktowany integralnie 41

Slide 42

Zagadnienie śmierci i nieśmiertelności człowieka nieśmiertelność wynika z aktu istnienia; na fakt, że jest on wyjątkowy wskazuje wyjątkowa istota (jej forma wyznacza dwa typy możności) jednakże to akt istnienia jest pierwszym pryncypium bytu, powodem jego realności i aktem bytu - to w nim więc należy szukać przyczyny nieśmiertelności człowieka śmierć polega na utracie przypadłości fizycznych; uniemożliwia naturalne poznawanie i działanie 42

Slide 43

Spór o jedność formy substancjalnej 43

Slide 44

Filozofia poznania 44

Slide 45

Poznanie zmysłowe 45

Slide 46

Poznanie intelektualne 46

Slide 47

Postępowanie 47

Slide 48

Filozofia moralna 48

Slide 49

Struktura władz ludzkich Tytuł schematu Władze Władzeczłowieka człowieka poządanie poządanienaturalne naturalne władze władzezmysłowe zmysłowe poznawcze poznawcze zewznętrzene zewznętrzene władze władzeintelektualne intelektualne pożądawcze pożądawcze wewnętrzne wewnętrzne poznawcze poznawcze intelekt intelektczynny czynny pożądawcze pożądawcze intelekt intelektmożnościowy możnościowy wola wola 49

Slide 50

Struktura sprawności Sprawności Sprawności praktyczne praktyczne teoretyczbe teoretyczbe intelekt intelekt intelekt intelekt wola wola sprawność sprawnośćpierwszych pierwszychzasad zasadteoretycznych teoretycznych sprawność sprawnośćpierwszych pierwszychzasad zasadprakrycznych prakrycznych roztropność roztropność sprawność sprawnośćwiedzy wiedzy roztropność roztropność(recta (rectaratio ratioagibilium) agibilium) sprawiedliwość sprawiedliwość mądrość mądrość sztuka sztuka(recta (rectaratio ratiofactibilium) factibilium) umiarkowanie umiarkowanie męstwo męstwo 50

Slide 51

Cnoty kardynalne Roztropność Sprawiedliwość Cnoty społeczne Umiarkowanie Męstwo 51

Slide 52

- zaprzestanie pracy i śmieć Od 1272 katedra teologii na Uniwersytecie w Neapolu 6 XII 1273 zaprzestanie pracy 7 III 1274 śmierć w opactwie cystersów w Fossanova Summa theologiae (pars III) Kazania (wielki post 1273) 52

Slide 53

Wydarzenia po śmierci spór o zwłoki potępienia nauki 53

Slide 54

Spór o realną różnicę 54

Slide 55

Kanonizacja 55

Slide 56

Znaczenie Tomasza Nowa realistyczna metafizyka Esse akt istnienia podstawą realności każdego bytu Bóg Samoistne Istnienie Stworzenie jest powołaniem aktu istnienia każdego bytu Synteza całej dotychczasowej nauki wykorzystanie metafizyki i metodologii Arystotelesa ujęcia w metodologii arystotelesowskiej nauczania Ojców Kościoła 56

Slide 57

Tomizm 57

Dane:
  • Liczba slajdów: 57
  • Rozmiar: 2.74 MB
  • Ilość pobrań: 3082
  • Ilość wyświetleń: 22854
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie