Pozytywizm

Liczba slajdów:
45
Autor:
Izabela Nawłatyna
Rozmiar:
4.19 MB
Ilość pobrań:
7066
Ilość wyświetleń:
28406
Kategoria:
Pozytywizm - Slajd 44
Pozytywizm - Slajd 0
Pozytywizm - Slajd 1
Pozytywizm - Slajd 2
Pozytywizm - Slajd 3
Pozytywizm - Slajd 4
Pozytywizm - Slajd 5
Pozytywizm - Slajd 6
Pozytywizm - Slajd 7
Pozytywizm - Slajd 8
Pozytywizm - Slajd 9
Pozytywizm - Slajd 10
Pozytywizm - Slajd 11
Pozytywizm - Slajd 12
Pozytywizm - Slajd 13
Pozytywizm - Slajd 14
Pozytywizm - Slajd 15
Pozytywizm - Slajd 16
Pozytywizm - Slajd 17
Pozytywizm - Slajd 18
Pozytywizm - Slajd 19
Pozytywizm - Slajd 20
Pozytywizm - Slajd 21
Pozytywizm - Slajd 22
Pozytywizm - Slajd 23
Pozytywizm - Slajd 24
Pozytywizm - Slajd 25
Pozytywizm - Slajd 26
Pozytywizm - Slajd 27
Pozytywizm - Slajd 28
Pozytywizm - Slajd 29
Pozytywizm - Slajd 30
Pozytywizm - Slajd 31
Pozytywizm - Slajd 32
Pozytywizm - Slajd 33
Pozytywizm - Slajd 34
Pozytywizm - Slajd 35
Pozytywizm - Slajd 36
Pozytywizm - Slajd 37
Pozytywizm - Slajd 38
Pozytywizm - Slajd 39
Pozytywizm - Slajd 40
Pozytywizm - Slajd 41
Pozytywizm - Slajd 42
Pozytywizm - Slajd 43
Pozytywizm - Slajd 44
Pozytywizm - Slajd 0

Treść prezentacji

1
POZYTYWIZM
2
Główne założenia pozytywizmu w dużej mierze nawiązywały do światopoglądu, który narodził się w epoce oświecenia. Pozytywiści na nowo deklarowali powrót do realności, autentyczności, odrzucenie natchnienia, wartości niematerialnych i nieziemskich. Naturę chcą ukazywać w sposób rzeczywisty, odrzucają romantyczne ozdobniki, wykwintne słownictwo, patetyzm. Ich sztuka ma być wiarygodna, rzetelna a przede wszystkim realistyczna. Zrezygnowano z doniosłych, wielkich haseł, wątków, motywów, by zająć się tym, co doraźne, teraźniejsze, być może przyziemne, ale ważne dla społeczeństwa.
3
Architektura. W pozytywistycznej architekturze dominują tendencje synkretyczne, ale również artyści zaczynają wykorzystywać nowe materiały do swoich konstrukcji oraz wprowadzają nowatorskie rozwiązania w swoich projektów. Czołowym dokonaniem architektury dziewiętnastowiecznej jest górująca nad stolicą Francjiwieża Eiffla, wykonana ze stali.
4
Popularne stało się również tworzenie nowych stylów nawiązujących do już istniejących a obdarzanych przedrostkiem neo, jak neoarabski, neoindyjski, neochiński, neobizantyjski, neoromański, neorenesansowy i wreszcie najbardziej frapujący: neogotycki. W tym ostatnim został zaprojektowany i wybudowany chociażby budynek parlamentu Londynu ze słynną wieżą ozdobioną Big Benem (choć budowy neogotyckie dominowały jednak wśród budownictwa sakralnego).
5
6
Sztuki plastyczne W klasycznych przykładach sztuki malarskiej dominowało wykorzystywanie pejzażu realnego, choć nierzadko zdarzały się przykłady poetyzacji obrazu natury. Pojawiła się również dość powszechna tendencja do zamieszczania na obrazach wszystkich możliwych doznań wzrokowych, otrzymywanych poprzez różnorodną grę za pomocą światła, barw, kolorów i ich najróżniejszych odcieni, a także różnego cienia. Dominatorem w takim malarstwie był francuski artysta: C. Corot.
7
Jean-Baptiste Camille Corot - francuski malarz, przedstawiciel kierunku realistycznego. Malował pejzaże, sceny historyczne, portrety. Jedne z najsłynniejszych jego obrazów to:
8
El Lago de Pediluco
9
Most Świętego Bartłomieja
10
Kobieta w błękicie Kobieta z perłą
11
Orfeusz wyprowadzający Eurydykę z Hadesu
12
W drugiej połowie dziewiętnastego wieku w sztukach plastycznych przeważał już całkowity realizm, pokazywanie przyrody w sposób realistyczny, rzeczywisty, prawdopodobny. Zaczynają wkraczać na terytorium dzieł motywy zwykłe, pospolite, codzienne, jak to dzieje się w malarstwie: J. F. Milleta, którego uważano za malarza wieśniaków, ponieważ głównymi tematami jego obrazów są elementy egzystencji wieśniaków w swojej wsi, z swoimi typowymi obowiązkami. Jean-François Millet francuski malarz. W początkach swej twórczości najchętniej malował sceny z mitologii, a także portrety i pejzaże. Pod wpływem realizmu zaczął ożywiać swoje dzieła ludźmi pracującymi na świeżym powietrzu np. Kobiety zbierające kłosy (1857). Pochodził z chłopskiej rodziny, malował głównie wiejskie życie chłopów, ukazywał etos ich pracy.
13
Anioł Pański
14
Kobiety zbierające kłosy
15
Natomiast: H. Daumier pokazuje życie miasta, ludności miejskiejproletariatu. Inspirację czerpie z wyglądu ulic, przedmieść. Jest artystą głęboko zakorzenionym we swojej współczesności, teraźniejszości otaczających go problemach. Honore Daumier -francuski malarz, grafik, rysownik i rzeźbiarz. Jeden z wybitniejszych przedstawicieli realizmu XIX wieku. Autor sławnych karykatur i rysunków satyrycznych
16
Kolekcjoner rycin
17
Nędznicy
18
List Święta Magdalena na pustyni
19
Kolejnym reprezentatywnym przykładem malarstwa realistycznego było malarstwo G. Courbet, który decydując się na pokazywanie pracy oraz jednostek pracujących zdecydowanie wycofał się z ukazywania obrazów pięknych, sielankowych, powielania archetypów piękna, co było znamienne dla literatury klasycznej. Taka postawa była odbiciem nowego trendu w malarstwie, by pokazywać świat w sposób eksperymentalny, realistyczny, wręcz naturalistyczny. Charakterystycznymi motywami prezentowanymi w tym nowym nurcie był: nadmorski pejzaż ukazujący plażę, różnorodne pikniki odbywające się w miastach i na jego obrzeżach, samo miasto i jego gwarne ulice, przepełnione bary i kawiarnie, rodzina a także motyw śmierci, ale wyszydzonej, strywializowanej, obdartej z patosu i powagi.
20
Gustawe Courbet- wybitny francuski malarz. Buntując się przeciw zasadom akademizmu w sztuce, wprowadził do obrazu rzeczywistość widzianą na własny sposób, a nie zapożyczony lub zgodny z obowiązującym stylem epoki. Sięgał często po tematy uważane dotąd za niegodne artysty, unikał sztuczności pozy i gestu i malował to, co podpatrzone, a nie przemyślnie skomponowane.
21
potkanie (Dzień Dobry, panie Courbet)
22
Pogrzeb w Ornans
23
Kamieniarze
24
Pracownia (Atelier)
25
W drugiej połowie dziewiętnastego wieku spopularyzowało się również malarstwo ukazujące historyczne wydarzenia. Przed malarzami tego typu stawiano duże wymagania, gdyż oprócz umiejętności plastycznych musieli także wykazać się wiedzą historyczną. Do geniuszy tego nurtu zalicza się: Jana Matejkę, Henryka Rodakowskiego oraz Józefa Chełmońskiego.
26
Jan Alojzy Matejko
27
Wskrzeszenie Łazarza
28
Kazanie Skargi
29
Stańczyk
30
Polonia - Rok 1863
31
Józef Chełmoński
32
Odlot żurawi
33
Rankiem w puszczy
34
W ogródku
35
Wypłata robocizny
36
Henryk Rodakowski
37
Chłopka międląca len przy pomocy tarlicy Portret siostry w stroju ślubnym
38
Portret Adama Mickiewicza Głowa śmiejącej się dziewczyny
39
Śpiąca dziewczynka
40
Główne motywy sztuki pozytywistycznej: Realizm Naturalizm Pejzaże; sceny rodzajowe z życia niższych warstw społecznych; odwrócono się od rzeczy ulotnych, metafizycznych w kierunku zjawisk pewnych, niezaprzeczalnych, możliwych do udowodnienia, doświadczalnych empirycznie i rozumowo; niechęć do metafizyki, idealizmu; hołd złożony naukom ścisłym, faktom;
41
Realizm Koniec XIX wieku w sztuce wizualnej cechował się zaistnieniem nowego nurtu. Ówcześni malarze odrzucili znany z romantyzmu subiektywizm na rzecz realizmu, czyli dokładnego, obiektywnego przedstawiania obrazu otaczającego człowieka świata. Myśl pozytywistyczna w malarstwie rozwinęła się po roku 1850, kiedy to wprowadzono do jej elementy do programu nauczania w akademiach sztuki. Szczególną uwagę zwracano na fenomen światła, rozwój fotografii oraz wprowadzanie nowych technologii w architekturze. Celem realizmu nie było naśladowanie dawnych mistrzów malarstwa i ich wielkich dzieł, lecz prawdziwe i dokładne opisanie modeli, natury oraz życia takim, jakie ono jest, bez dodatkowych upiększeń . Sztuczność sztuki znana z epoki romantyzmu, a jeszcze wcześniej antyku, została jednogłośnie odrzucona. Inaczej niż to było w przeszłości, realiści składali hołd zwyczajności, codzienności. Nowym pomysłem na sztukę stało się przedstawianie przeciętnych ludzi wykonujących rutynowe czynności. Artyści starali się sportretować ich życie, wygląd, problemy, zwyczaje klasy średniej i niższej, trud bez zbędnych upiększeń
42
Naturalizm Metoda w literaturze i sztuce zmierzająca do wiernego, niemal fotograficznego naśladownictwa natury, mająca na celu ukazanie natury w pierwszej fazie rozwoju. Powstała we Francji w drugiej połowie XIX wieku. Głównym założeniem naturalizmu było wierne naśladowanie rzeczywistości oparte na dokładnej obserwacji bez zbędnej oceny, komentarza, selekcji i interpretacji. Często uwypuklano ciemne strony życia, wybierano przeciętny i brzydki temat lub model. Działalność artystyczna została ograniczona do biernego odtwarzania zjawisk.
43
Muzyka Muzyka drugiej połowy XIX wieku jest różnorodna i trudno ją ująć w jakieś ogólniejsze ramy. Z jednej strony tworzy bowiem swój dramat muzyczny Ryszard Wagner (Tristan i Izolda, cykl Pierścień Nibelunga). To stulecie opery. Powstają wówczas najwspanialsze dzieła Bizeta (Carmen), Verdiego (Aida). To muzyka monumentalna, wzniosła, eksponująca potęgę uczucia możemy powiedzieć, że zachowuje swój romantyczny charakter. Nic w tym dziwnego, ponieważ nie mamy jako takiego pozytywizmu czy realizmu w muzyce, zachowuje więc ona swoją ciągłość. Prawdziwą rewolucję przyniesie dopiero przełom wieku XIX i XX, kiedy kulturę muzyczną zainspiruje impresjonizm.
44
Podsumowanie Pozytywizm narodził się we Francji i stąd także pochodzili najsłynniejsi malarze tego okresu. Podstawowym założeniem tej epoki było odejście od norm klasycznych, a ukazanie sztuki żywej. Dzieła miały przedstawiać przede wszystkim życie ludzi, miały być naturalne i bardzo realistyczne. Odsunięto się od metaforycznego i metafizycznego przedstawiania rzeczywistości. Generalnie rzecz biorąc sztuka stała się bardziej powszechna, codzienna. Tematem dzieł stały się zwykłe ludzkie czynności wykonywane przez zwykłych ludzi.
45
Dziękuję za uwagę Izabela Nawłatyna

Mogą Cię zainteresować

Wojna jako świętość. Rola historii w „Potopie” - Slajd 1

Wojna jako świętość. Rola historii w „Potopie”

Wojna jako świętość. Rola historii w „Potopie”
ZEMSTA Aleksander Fredro - Slajd 1

ZEMSTA Aleksander Fredro

ZEMSTA Aleksander Fredro
Literatura wojny - Slajd 1

Literatura wojny

Literatura wojny
Renesans - Slajd 1

Renesans

Renesans

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?