Wyszukiwarka

<
Położenie narodu polskiego pod okupacją niemiecką i sowiecką

Położenie narodu polskiego pod okupacją niemiecką i sowiecką

 • 12
 • 557
 • 39
Powstanie Warszawskie

Przyczyny i przebieg powstania Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego strategicznym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych.

 • 26
 • 5587
 • 145
Polskie Państwo Podziemne

Powstanie polskiego rządu na emigracji Rząd polski z 1718 września 1939 r. wycofał się do Rumunii, gdzie, wbrew wszelkim umowom, został internowany. Ówczesny prezydent Ignacy Mościcki skorzystał z możliwości jakie dawała mu konstytucja kwietniowa i wyznaczył swego następcę na czas wojny. Nowym prezydentem został prezes Światowego Związku Polaków Władysław Raczkiewicz.

 • 18
 • 5067
 • 151
Historia matematyki

i Prehistoria Starożytny Wschód Chiny Mezopotamia Egipt Grecja Suwak logarytmiczny Mnożenie Dzielenie Dokładność Wielcy matematycy

 • 38
 • 6974
 • 103
Zamach majowy i rządy sanacji w latach 1926-35

Przygotowania do przejęcia władzy przez Piłsudskiego trwały już od końca 1925 roku. Ostatnia faza odegrała się w 1926 roku kiedy kruszyć zaczął się koalicyjny rząd Skrzyńskiego. Nocą z 11 na 12 maja 1926 roku generał Żeligowski oddał dowództwo nad oddziałem w Rembertowie Józefowi Piłsudskiemu. Rankiem armia ta wzmocniona jeszcze dodatkowymi posiłkami rozpoczęła marsz na Warszawę.

 • 35
 • 5959
 • 169
Państwa europejskie w poł. XIX wieku. Francja, W, Brytania i Włochy - cz. I

Francja w poł. XIX wieku W 1815 na tron francuski powraca dynastia Bourbonów w postaci Ludwika XVIII. Początek jego rządów nazywany jest tzw. białym terrorem, ponieważ nastąpiły prześladowania osób związanych z rewolucją oraz Napoleonem. Przeciwko działaniom represyjnym coraz silniej występować zaczęli zwolennicy republiki, liberalizmu i konstytucji.

 • 26
 • 4628
 • 45
Upadek Rzeczpospolitej - II i III rozbiór Polski

Konfederacja targowicka Przeciwko Konstytucji 3 maja zaprotestowali przywódcy stronnictwa hetmańskiego F.K. Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski. Udali się oni do carycy Katarzyny II do Petersburga aby uzyskać jej pomoc. W IV 1792 r. opracowany został akt konfederacji, która znosiła konstytucję i przywracała stary ustrój.

 • 18
 • 5575
 • 154
Wielka ewolucja Francuska

Francja w przededniu rewolucji. Przyczyny wybuchu. Państwo zadłużone jest to wynikiem rozrzutności dworu królewskiego oraz udziału w licznych a niepotrzebnych Francji wojnach, np. poparcie Amerykanów w walce o niepodległość, wojna siedmioletnia

 • 19
 • 5218
 • 91
Największe religie świata

Osiągnięcia Kościoła katolickiego płaszczyzna społeczno-kulturowa Życie monastyczne (np. benedyktyni, cystersi), zakony żebrzące (franciszkanie i dominikanie) Uniwersytety (od XII w., pierwszy w Bolonii ok. 1110 r.) i szkoły parafialne Szpitale (zwł. przy klasztorach) Kultura i sztuka przede wszystkim sakralna Architektura romańskie opactwa, gotyckie katedry, renesansowe

 • 29
 • 8300
 • 235
Wielka Rewolucja Francuska

Francja w przededniu rewolucji. Przyczyny wybuchu. Zadłużenie państwa (jest to wynikiem rozrzutności dworu królewskiego oraz udziału w licznych a niepotrzebnych Francji wojnach, np. poparcie Amerykanów w walce o niepodległość, wojna siedmioletnia 1756 - 63)

 • 35
 • 13972
 • 471
Zwalczanie terroryzmu

PRZEMOC JAKO UZEWNĘTRZNIENIE MROCZNEJ STRONY NATURY LUDZKIEJ. DLATEGO TAK ZWALCZANIU ISTOTNE PRZEMOCY, JEST W SKONCENTROWANIE KONSEKWENCJI SIĘ NA ZJAWISKA TERRORYZMU. CZYNNIK PSYCHOLOGICZNY SPOŁECZNYMI BIEDA, WZMACNIANY POCZUCIE UWARUNKOWANIAMI NIESPRAWIEDLIWOŚCI POLITYCZNO SPOŁECZNEJ.

 • 37
 • 7108
 • 279
Historia Polski - królowie elekcyjni

Rzeczpospolita za pierwszych władców elekcyjnych. Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza

 • 52
 • 845
 • 22
Tłuszcze i ich pochodne

Podział lipidów 1. Lipidy proste estry kwasów tłuszczowych i alkoholi lipidy właściwe - estry kwasów tłuszczowych i glicerolu (acyloglicerole) woski - estry kwasów tłuszczowych i alkoholi innych niż glicerol

 • 31
 • 5154
 • 60
Powstanie państw w Europie Północnej i Środkowo- Wschodniej

Tereny Europy Północnej i Środkowo- Wschodniej leżały daleko poza kręgami wpływów Cesarstwa Karola Wielkiego a jedynie W-py Brytyjskie należały do świata chrześcijańskiego. U pozostałych ludów powstanie państw i ich chrystianizacja przypada na okres IX i X wieku.

 • 35
 • 4992
 • 73
Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Kolonie angielskie w Ameryce W latach 1620 1732 na wschodnim wybrzeżu Ameryki Płn. powstało 13 angielskich kolonii. Zostały one założone albo przez kompanie handlowe, albo przez wyznawców różnych wyznań uciekających z Europy przed prześladowaniami. Osadnicy ci byli także różnych narodowości : Anglicy, Szkoci, Irlandczycy, Francuzi, Żydzi.

 • 18
 • 5680
 • 118
Sprawa polska w latach 1943-45

Powstanie KRN i PKWN Jeszcze w 1943 r. Przed zerwaniem stosunków polsko radzieckich (sprawa Katynia), Stalin przystąpił do tworzenia uzależnionych od ZSRR struktur politycznych. Ich zadaniem było przejmowanie władzy na ziemiach polskich wyzwolonych przez Armię Czerwoną. Pierwszym powołanym do życia organem był Związek Patriotów Polskich ZPP (1943) zdominowany przez polskich działaczy komunistycznych związanych z ZSRR.

 • 13
 • 5641
 • 100
Powstanie listopadowe

Sytuacja przed powstaniem Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równocześnie koronowany w Warszawie na króla polskiego, a nadana przez niego konstytucja, oddzielne wojsko, administracja, szkolnictwo gwarantowały pewną niezależność.

 • 26
 • 10777
 • 185
Rewolucje w Rosji w 1917r

Rosja w 1917 roku Klęski ponoszone podczas I wojny światowej spowodowały kryzys państwa rosyjskiego, tym potęgowany iż społeczeństwo na czele z różnymi frakcjami politycznymi domagało się zmian. Pierwsza z nich byli liberalni kadeci (KD konstytucyjni demokraci) oraz lewicujący eserowcy (SR socjaliści rewolucjoniści) Równie ważną rolę odgrywać zaczęli działacze wywodzący się z powstałej w 1912 r. Socjaldemokratycznej Partii Robotników Rosji mienszewicy i bolszewicy.

 • 37
 • 7965
 • 184
Powstanie listopadowe

Sytuacja przed wybuchem powstania, wybuch i rozwój powstania, wojna polsko-ruska, następstwa i znaczenie powstania listopadowego.

 • 26
 • 30285
 • 5412
Zaborcy Polski w 1 poł. XIX wieku

Prusy Porażki Prus w czasie nawałnicy Napoleońskiej w Europie, uświadomiły władzom pruskim, że konieczne jest przeprowadzenie gruntownych zmian. 1807 zniesiono poddaństwo chłopów a w 1811 rozpoczęto proces ich uwłaszczenia. Proces ten przeciągnął się do 1850 r, ponieważ chłopi za odszkodowaniem musieli przekazać dawnym właścicielom część uprawianych gruntów.

 • 13
 • 5216
 • 97
Zamki Jury Krakowsko Częstochowskiej

ZAMKI JURAJSKIE ORLE GNIAZDA Charakterystyczne ukształtowanie terenu Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej w historii niejednokrotnie było doceniane ze względu na swoje walory obronne. Proces budowy systemu fortyfikacji trwał już w czasach wczesnego średniowiecza. Wówczas na szczytach niedostępnych skalnych ostańców powstawały liczne drewniane grodziska, będące namiastką powstałego w średniowieczu systemu obrony zachodniej granicy Polski.

 • 13
 • 4234
 • 37
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie