Historia

Wielka ewolucja Francuska

5 lat temu

Zobacz slidy

Wielka ewolucja Francuska - Slide 1
Wielka ewolucja Francuska - Slide 2
Wielka ewolucja Francuska - Slide 3
Wielka ewolucja Francuska - Slide 4
Wielka ewolucja Francuska - Slide 5
Wielka ewolucja Francuska - Slide 6
Wielka ewolucja Francuska - Slide 7
Wielka ewolucja Francuska - Slide 8
Wielka ewolucja Francuska - Slide 9
Wielka ewolucja Francuska - Slide 10
Wielka ewolucja Francuska - Slide 11
Wielka ewolucja Francuska - Slide 12
Wielka ewolucja Francuska - Slide 13
Wielka ewolucja Francuska - Slide 14
Wielka ewolucja Francuska - Slide 15
Wielka ewolucja Francuska - Slide 16
Wielka ewolucja Francuska - Slide 17
Wielka ewolucja Francuska - Slide 18
Wielka ewolucja Francuska - Slide 19

Treść prezentacji

Slide 1

1. 2. 3. 4. Rewolucja Francuska 17891795 Francja w przededniu rewolucji. Przyczyny wybuchu. Etapy rewolucji. Przemiany ustrojowe we Francji w dobie rewolucji. Skutki rewolucji francuskiej

Slide 2

Francja w przededniu rewolucji. Przyczyny wybuchu. Państwo zadłużone jest to wynikiem rozrzutności dworu królewskiego oraz udziału w licznych a niepotrzebnych Francji wojnach, np. poparcie Amerykanów w walce o niepodległość, wojna siedmioletnia Kryzys gospodarczy Krajem rządzi wąska elita skupiona wokół dworu Nieudolna polityka króla, rządzącego w sposób absolutny Ciężar utrzymania państwa płacenie podatków, ciężary feudalne spoczywał na barkach stanu trzeciego chłopi, mieszczanie, burżuazja, 96 społeczeństwa, który nie miał wpływu na życie polityczne kraju; w obronie stanu trzeciego Emanuel Sieyes napisał broszurę: Co to jest stan trzeci?

Slide 3

Śniadanie z ostrygami [obraz z 1735 roku]. Luksus, w jakim żyła arystokracja pochłaniał ogromne sumy. W 1788 r oficjalne dochody państwa wynosiły 503 miliony liwrów, a wydatki 629 milionów. Stary ład jak nazywano ustrój Francji sprzed 1789 r, był systemem bardzo niesprawnym.

Slide 4

Obraz przedstawia trzy stany społeczeństwa francuskiego

Slide 5

Etapy rewolucji ETAP CHARAKTERYSTYKA DATA WYDARZENIE Prerewolucja Do 1789 Kryzys gospodarczy,nieurodzaje i drożyzna żywności, ogromny dług państwowy po wojnie z Anglią 22.II.1787 27.XII.1788 4.V.1789 17.VI.1789 9.VII.1789 Zgromadzenie Notablów, odrzucenie królewskich projektów opodatkowania warstw uprzywilejowanych. Ludwik XVI zezwala na zwołanie Stanów Generalnych. Otwarcie Stanów Generalnych, spór o sposób głosowania. Stan trzeci ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym. Zgr. Nar. Uznaje się za Konstytuantę.

Slide 6

Otwarcie stanów Generalnych w maju 1789 r. po lewej stronie siedzą przedstawiciele stanu pierwszego, w głębi stanu drugiego, na pierwszym planie trzeciego. Obraz z XIX w.

Slide 7

1789 rok. W kawiarniach i salonach całego kraju dyskutowano na temat reformy ustroju. Na zebraniach spisywano tzw. Kajety skarg, w których żądano zmian istniejącego systemu. O powszechności spisywania kajetów świadczy fakt, że do naszych czasów zachowało się ich około 60 tysięcy.

Slide 8

Etapy rewolucji ETAP CHARAKTERYSTYKA DATA Konstytuanta 1789-91 Obraduje konstytuanta Skłócona z królem, zamieszki w Paryżu, na prowincji rozruchy chłopskie. Rosnąca rola klubów politycznych, min. jakobinów i kordelierów. WYDARZENIE 14.VII.1789 17.VII.1789 4-5.VIII. 1789 26.VIII. 1789 2.XI.1789 12.VII.1790 14.IV.1791 17.VII.1791 3.IX.1791 Plotka, że wojsko ma wymordować ludność stolicy- tłum atakuje więzienie w Bastylii- początek rewolucji. Ugoda z królem, który przyjmuje trójkolorową kokardę Ogłoszenie równości obywateli wobec prawa, zniesienie większości obciążeń feudalnych. Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Konfiskata dóbr kościelnych Ustawa o duchowieństwie :zaostrzenie konfliktu z kościołem na tle wpływu państwa na kościół Ustawowy zakaz strajków i zrzeszania się robotników. Masakra na polu marsowym ludu żądającego wprowadzenia republiki po nieudanej ucieczce króla z Paryża. Uchwalenie konstytucji.

Slide 9

Karykatura z 1791 r ukazuje nowe położenie Ludwika XVI: król nadal panuje, ale jako więzień konstytucji.

Slide 10

Karykatura z 1792 r ukazuje emigrantów arystokratów, duchownych którzy ruszają do szturmu na konstytucyjną Francję, ukazaną jako twierdza wolności.

Slide 11

Etapy rewolucji ETAP CHARAKTERYSTYKA DATA WYDARZENIE 1.X.1791 Legislatywa 1791-92 Rządy żyrondystów-zwolenników republiki. W kraju chaos, utrata wartości asygnat państwowych, głód wśród biedoty 20.IV.17 92 15.VIII. 1792 10.VIII. 1792 Otwarcie Zgromadzenia Prawodawczego-Legislatywy, rosnące wpływy Dantona i Marata. Wypowiedzenie wojny Austrii, klęski nieprzygotowanej armii francuskiej na wszystkich frontach. Wezwanie do broni wszystkich obywateli. Zamieszki w Paryżu, aresztowanie króla z polecenia Legislatywy i jej ustąpienie (druga rewolucja).

Slide 12

Etapy rewolucji ETAP CHARAKTERYSTYKA DATA WYDARZENIE Konwent 1792-93 Żyrondyści starają się ograniczyć rewolucję, wzrost roli jakobinów, dalsze pogorszenie stanu gospodarki. IX.1792 21.IX.1792 21.I.1793 10.III.1793 6.IV.1793 Wybory do konwentu w atmosferze terroru i samosądów. Konwent znosi monarchię i ogłasza Francję republiką. Ścięcie Ludwika XVI, przeciwko Francji zawiązuje się pierwsza koalicja monarchii europejskich. Powstanie w Wandei najsilniejszy z ruchów chłopskich przeciwko przemianom rewolucyjnym. Utworzenie Komitetu Ocalenia Narodowego.

Slide 13

W czasie rewolucji francuskiej państwo nieustannie borykało się z problemami finansowymi. Próbując im się zaradzić władze wydawały Ludwik XVI próbował ratować ucieczka z Francji papierowe pieniądze, tzw. asygnaty. Traciły one nieustannie na złapano jednak,chaos osądzono, obywatela Kapet, wartości,go powiększając gospodarczy.jako Tu: asygnaty z 1797 roku. uznano winnym i zgilotynowano.

Slide 14

Etapy rewolucji ETAP CHARAKTERYSTYKA DATA 2.VI.1793 26.VI.179 3 1793-94 Rządy terroru jakobinów i próba przebudowania całego porządku społ. (walka z religią, kontrola rynku żywności). Załamanie gospodarcze. 17.IX.179 3 X.1793 12.X.1793 5.IV.1794 Dyktatura Jakobinów WYDARZENIE 8.VI.1794 26.VI.179 4 Przewrót jakobinów, aresztowanie 32 przywódców żyrondystów (6.VI.);czołowa rola Robespierrea. Uchwalenie nowej konstytucji (nie wprowadzona w życie). prawo o podejrzanych uprawomocnienie terroru. Zniszczenie wystroju katedry Notre Dame. Nakaz zburzenia Lyonu po stłumieniu w nim powstania. Stracenie Dantona inicjatywy Robesspierrea rozgrywki wew. zwycięskiego stronnictwa jakobinów. Inauguracja nowego kultu Istoty Najwyższej. Zwycięstwo Francuzów w bitwie pod Fleurus, przypieczętowanie opanowania Belgii i Holandii.

Slide 15

Kalendarz rewolucyjny 1794 r. Podzielono w nim rok na dwanaście 30dniowych miesięcy, które otrzymały nowe nazwy. Na przykład sierpień nazywał się miesiącem upałów. Każdy z miesięcy zamiast na tygodnie, dzielił się na dekady 10 dni.

Slide 16

Robiespierre, faktyczny przywódca republiki w latach 1793-94, kierował wielkim terrorem. Satyra z 1794 r ukazuje jak Robespierre, ściąwszy wszystkich Francuzów, gilotynuje kata.

Slide 17

Etapy rewolucji ETAP Koalicja Termidoriańska 1794-95 CHARAKTERYSTYKA Terror antyjakobiński, przywrócenie swobód gospodarczych i polit., zła sytuacja gospodarcza. DATA WYDARZENIE 27.VII.179 4 28.VII.179 4 56.IV.179 5 21.V.1795 22.VIII. 1795 Przwrót termidoriański, aresztowanie Robespierrea. Zgilotynowanie R. Wycofanie się Prus z wojny, rozpad pierwszej koalicji. Użycie (po raz pierwszy) wojska do stłumienia wystąpień ludu-sygnał do terroru wobec jakobinów. Uchwalenie trzeciej konstytucji.

Slide 18

Etapy rewolucji ETAP Dyrektoriat 1795-99 CHARAKTERYSTYKA Zawężenie praw wyborczych do najbogatszych, tolerancja religijna. Inflacja i fala spekulacji. Finanse państwa ratowane przez zwiększenie podatków i wojny zaborcze. DATA WYDARZENIE 28.X.1795 IIIVIII.1796 4.IX.1797 18.X.1797 4.II.1798 lato 1798 22.VIII. 1799 Ukonstytuowanie się Rady Starszych i Rady Pięciuset, władza wykonawcza w rękach 5 dyrektorów. Sukcesy Bonapartego we Włoszech: opanowanie Lombardii, wkroczenie do Państwa Kościelnego; kontrybucje, rabunki, wywóz dzieł sztuki do Francji. Złamanie rewolty rojalistów z pomocą gen. Bonapartego. Pokój z Austrią w Campo Formio. Ogłoszenie bankructwa przez skarb państwa: aygnaty emitowane wcześniej nie będą realizowane. Wyprawa Napoleona do Egiptu i zawiązanie przeciw Francji II koalicji, klęski na froncie. Bonaparte zostawia wojsko w Egipcie i wraca do Francji.

Slide 19

Skutki rewolucji Wprowadziła pojecie praw człowieka francuskiej Obaliła niesprawiedliwy i źle funkcjonujący stary ład W Europie po raz pierwszy wprowadzono w życie oświeceniowe idee trójpodziału władzy, suwerenności ludu, umowy społecznej, powstała pierwsza republika Podniesiono rękę na sacrum jakim we Francji od czasów średniowiecza!!! była władza królewska Wymyślono metody mordowania ludzi na skalę masową na ówczesne realia Skrystalizowały się ideologie polityczne: konserwatyzm, anarchizm, ideologia lewicowa Wywołała krwawe prześladowania, powodując emigrację z Francji ogromnej rzeszy arystokracji i duchowieństwa Faktycznie wprowadziła rządy arystokracji pieniądza Rewolucja dała szansę na karierę ludziom spoza dwóch pierwszych stanów Rewolucja utorowała drogę do władzy Napoleonowi Bonaparte

Dane:
  • Liczba slajdów: 19
  • Rozmiar: 1.26 MB
  • Ilość pobrań: 85
  • Ilość wyświetleń: 5035
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie