Wyszukiwarka

<
Zwalczanie terroryzmu

PRZEMOC JAKO UZEWNĘTRZNIENIE MROCZNEJ STRONY NATURY LUDZKIEJ. DLATEGO TAK ZWALCZANIU ISTOTNE PRZEMOCY, JEST W SKONCENTROWANIE KONSEKWENCJI SIĘ NA ZJAWISKA TERRORYZMU. CZYNNIK PSYCHOLOGICZNY SPOŁECZNYMI BIEDA, WZMACNIANY POCZUCIE UWARUNKOWANIAMI NIESPRAWIEDLIWOŚCI POLITYCZNO SPOŁECZNEJ.

 • 37
 • 6952
 • 274
Terroryzm i antyterrozym

Wymiar humanistyczny: emocjonalizm przeciw racjonalizmowi

 • 62
 • 4676
 • 65
Świat na przełomie XX i XXI wieku

Upadek systemu apartheidu w RPA, Afrykański Kongres Narodowy, wodny domowe, rozpad ZSRR i powstanie WPN, rewolucje.

 • 36
 • 16373
 • 1939
Poczet Królów Polskich

MIESZKO I ok. 960-992 Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski. Przodkiem jego miał być legendarny Piast, dlatego pierwszą dynastię panującą w Polsce nazywano później Piastami. Najstarszy kronikarz polski, Gall Anonim, zapisał imiona przodków Mieszka I, którzy rządzili plemieniem Polan. Byli to: Ziemomysł, ojciec Mieszka, Leszek (Latek), jego dziad i Siemowit, pradziad. Mieszko pojął za żonę księżniczkę czeską Dobrawę, a potem w 966 r. przyjął chrzest wraz z całym dworem.

 • 83
 • 9907
 • 193
Przyczyny łamania praw człowieka na świecie

Prawa człowieka 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka. W dokumencie tym znalazł się po raz pierwszy powszechnie akceptowany przez społeczność międzynarodową katalog uprawnień jednostki. Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka.

 • 20
 • 5430
 • 81
Początki idei światowego pokoju i bezpieczeństwa

PERSPEKTYWA HISTORYCZNA - początki badań; 1910- Carnegie Endowment for International Peace i World Peace Foundation - I Wojna Światowa, ład powojenny i Liga Narodów - II Wojna Światowa- ład zimnowojenny, badania nad pokojem w centrum zainteresowań, analiza wyścigu zbrojeń i jego kontrola polemologia vs irenologia

 • 86
 • 5265
 • 38
Unia Europejska

Unia Europejska to oparte na zasadzie wzajemności i solidarności porozumienie państw, które postanowiły wspólnie sprostać międzynarodowej konkurencji i razem pracować dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Unia nie jest super państwem i nie zagraża tożsamości narodowej. P

 • 82
 • 6461
 • 127
Stany nadzwyczajne w Polsce

Obowiązki obywateli w bezpieczeństwie i obronie narodowej (art. 82) wierność RP i troska o dobro wspólne (art. 84) przestrzeganie prawa (art. 85.1) obrona ojczyzny (art. 86) dbałość o stan środowiska i odpowiedzialność za spowodowanie jego pogorszenia

 • 70
 • 8395
 • 115
Stres

Czym jest stres, jak radzić sobie ze stresem, złe sposoby walki ze stresem.

 • 80
 • 34420
 • 7620
Geneza i przebieg I wojny światowej

Sytuacja polityczna świata w przededniu wybuchu I wojny światowej Tuż przed wybuchem I wojny światowej nastąpił gwałtowny wzrost napięcia pomiędzy państwami zrzeszonymi w dwóch blokach politycznych państwami centralnymi związanymi sojuszem Trójprzymierza a państwami Ententy (Trójporozumienia).

 • 21
 • 5867
 • 193
Konflikty międzynarodowe

Podział konfliktów międzynarodowych Spory o wody morskie dostęp do szelfu bądź o tereny połowowe (Morze Ochockie) Spory o dostęp do wody pitnej na terenach suchych np. o wzgórza Golan między Syrią a Izraelem Spory o terytorium pakistańsko indyjski o Kaszmir, chińsko tajwański o Tajwan, grecko turecki o Cypr, armeńsko azerbejdżański o Górny Karabach,

 • 63
 • 11161
 • 152
Konflikt w Afganistanie

AFGANISTAN- KRAJ WIECZNEGO KONFLIKTU. Afgańczycy opowiadają, że gdy Bóg tworzył świat, zostały mu w ręku różne pomieszane skrawki. Rzucił je więc na ziemię i tak powstał Afganistan.

 • 14
 • 13078
 • 1468
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci

Polski ruch niepodległościowy o charakterze antykomunistycznym. Wyklęci sprzeciwiali się sowietyzacji i komunizacji Polski, tworzyli organizacje konspiracyjne, a także oddziały partyzanckie. Cechowała ich postawa największego oddania Ojczyźnie

 • 25
 • 6022
 • 141
Współczesne Ideologie

IDEOLOGIA TO ZBIÓR POGLĄDÓW, IDEI I PRZEKONAŃ OPISUJĄCYCH RZECZYWISTOŚĆ. Mianem ideologii określa się każdy zbiór uporządkowanych poglądów: Religijnych Politycznych Prawnych Przyrodniczych Artystycznych Filozoficznych

 • 15
 • 5186
 • 95
Polska po II wojnie światowej - 1946 - 89

Nowa Polska PO II wojnie światowej Polska zajmowała obszar 312 tys. km a jej granice zostały znacznie przesunięte na zachód. Wschodnia granica przebiegała wzdłuż linii Curzona. Poza granicami pozostały: Wileńszczyzna, Polesie, Wołyń, Podole i dwa wielkie miasta Lwów oraz Wilno.

 • 59
 • 18041
 • 572
Poczet królów Polski

KRÓLOWIE ELEKCYJNI STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI (1764 1795) Kandydat Familii do tronu polskiego Wielki reformator i mecenas sztuki 1765 powołał Szkołę Rycerską Reformy sejmu konwokacyjnego i króla zaniepokoiły Rosję, która wywołała sprawę przywrócenia pełnych praw innowiercom. Podzieliła ona Polaków konfederacje przeciwko innowiercom i reformom.

 • 39
 • 6731
 • 125
Broń jądrowa

Broń jądrowa, dawniej zwana bronią atomową, broń A, jeden z rodzajów broni masowej zagłady, o działaniu wybuchowym o wielkiej sile, wykorzystująca energię powstającą podczas reakcji łańcuchowej rozszczepiania jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, m.in. uranu lub plutonu

 • 29
 • 13269
 • 1083
Współczesne konflikty zbrojne

współczesne konflikty konflikty współczesne zbrojne zbrojne falklandy 1982 panama 1989 operacja dunaj słowenia 1991 operacja magistrala jugosławia 1999 w cieniu andów...

 • 22
 • 5301
 • 50
Wojny w świecie greckim. Wojna grecko - perska. Wojna peloponeska

WYPRAWA PERSKA 490 R. P.N.E. W 490 r. p.n.e. doszło do pierwszej wyprawy Persów na tereny Grecji Właściwej. Została ona zorganizowana przez władcę perskiego Dariusza. Najważniejszą i najsłynniejszą bitwa tej kampanii był bitwa pod Maratonem (490 r .p.n.e.) siły greckie to 10 tys. Ateńczyków ( pod wodzą Militiadesa) i 900 - set Platejczyków znacząca przewaga Persów ( ok.20 tys. pod wodzą Datysa).

 • 23
 • 6935
 • 148
Mali wojownicy, dzieci żołnierze

Definicja dziecka żołnierza Sposoby rekrutacji dzieci do oddziałów zbrojnych Proces szkolenia małych żołnierzy Uwarunkowania zjawiska Obowiązki dzieci żołnierzy Angażowanie dziewczynek w konflikty zbrojne

 • 90
 • 4472
 • 67
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

Polska w wyniku trzech rozbiorów straciła niepodległoś ć. W 1772 roku straciła część ziem, w 1793 kolejne tereny, natomiast w 1795 zniknęła z mapy Europy, na

 • 16
 • 6853
 • 69
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie