Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka

Liczba slajdów:
82
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
7.04 MB
Ilość pobrań:
17
Ilość wyświetleń:
977
Kategoria:
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 81
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 0
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 1
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 2
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 3
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 4
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 5
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 6
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 7
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 8
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 9
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 10
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 11
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 12
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 13
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 14
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 15
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 16
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 17
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 18
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 19
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 20
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 21
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 22
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 23
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 24
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 25
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 26
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 27
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 28
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 29
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 30
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 31
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 32
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 33
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 34
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 35
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 36
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 37
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 38
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 39
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 40
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 41
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 42
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 43
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 44
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 45
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 46
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 47
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 48
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 49
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 50
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 51
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 52
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 53
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 54
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 55
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 56
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 57
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 58
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 59
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 60
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 61
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 62
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 63
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 64
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 65
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 66
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 67
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 68
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 69
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 70
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 71
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 72
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 73
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 74
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 75
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 76
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 77
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 78
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 79
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 80
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 81
Państwa zwierzęce - palearktyka i nearktyka - Slajd 0

Treść prezentacji

1
PAŃSTWA ZWIERZĘCE PALEARKTYKA I NEARKTYKA
2
PAŃSTWO ZWIERZĘCE (KRÓLESTWO ZWIERZĘCE) to stosowany w zoogeografii podział na obszary kuli ziemskiej, wyróżnione pod względem występowania określonych gatunków zwierząt. W XIX wieku wielcy badacze tacy jak Sclater, Darwin, Wallace i Lydekker podzielili świat na krainy zoogeograficzne według stopnia pokrewieństwa ich faun.
3
Rozwój fauny Eurazji Afryki i Ameryki Północnej odbywał się w ścisłej współzależności i przy obfitej wymianie pomiędzy tymi lądami KRÓLESTWO ARKTOGEA Kraina palearktyczna Kraina nearktyczna Kraina etiopska Kraina orientalna
4
Fauny Ameryki Południowej i Australii rozwijały się bardzo odmiennymi drogami i są tak swoiste, że dla podkreślenia tego wydzielono je w osobne królestwa. KRÓLESTWO NEOGEA Kraina neotropikalna KRÓLESTWO NOTOGEA Kraina australijska
5
System Sclatera i Wallacea kraina palearktyczna kraina etiopska kraina orientalna kraina nearktyczna kraina australijska kraina neotropikalna
6
7
8
Obecnie klasyfikacja ta uległa nieznacznej modyfikacji i wyróżnia się następujące krainy zoogeograficzne: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kraina antarktyczna kraina australijska kraina etiopska kraina madagaskarska kraina orientalna kraina nearktyczna kraina neotropikalna kraina palearktyczna
9
KRAINA PALEARKTYCZNA (Palearktyka)
10
OBEJMUJE: cały kontynent europejski, Wyspy Kanaryjskie, Azory, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka, Afrykę powyżej zwrotnika Raka, Półwysep Arabski poza pasem przybrzeżnym zaliczanym do krainy etiopskiej, Wyspy Japońskie, Azję Mniejszą i te regiony Azji, które leżą na północ od Himalajów. Jest największą powierzchniowo krainą zoogeograficzną.
11
KLIMAT zimny, umiarkowany, podzwrotnikowy.
12
STREFY KLIMATYCZNO ROŚLINNE Ułożone równoleżnikowo: tundra, tajga, lasy liściaste, zarośla wiecznie zielone, stepy, pustynie.
13
ENDEMITY: ŚLEPCE:
14
SELEWINKI:
15
PŁOCHACZE:
16
W obrębie stref Palearktyki istnieją różnice między wschodem a zachodem : Jeleń europejski: jeleń maral (wschodnia Syberia), iziubr (Mandżuria i Kraj Ussuryjski), -rodzaj Elaphurus, -rodzaj Pseudaxis.
17
Sarna europejska: sarna syberyjska (Syberia), Niedźwiedź brunatny: niedźwiedź himalajski (Daleki Wschód i Azja Środkowa), Żbik europejski: żbik mandżurski itd..
18
ZASTĘPSTWA MAŁOSPOKREWNIONE (zamieszkujące podobne środowiska) (mieszkaniec gór Europy) antylopa goral (Azja Centralna i Wschodnia), piżmowiec, W górach żyje dużo owiec i kóz: koziorożec alpejski, Kaukazu i gór środkowoazjatyckich, muflon (z Korsyki i Sardynii), owca grzywiasta (z Afryki), Kozica
19
FAUNA STREFA OKOŁOBIEGUNOWA: -niedźwiedź polarny, -lis polarny, -renifer, -zając bielak, -leming, -sowa śnieżna, -pardwa górska;
20
ZAJĄC BIELAK: okresowo zmienia ubarwienie, palce stóp są długie i gęsto owłosione a dzięki możliwości szerokiego rozpościerania ich mogą pełnić rolę rakiet śnieżnych, ratuje się przed drapieżnikami ucieczką, nie kopie nor w ziemi, na żer wychodzi zwykle nocą.
21
występuje na Półwyspie Skandynawskim, na Syberii, w Mongolii i Mandżurii, a także w Alpach, Irlandii oraz w północno-wschodniej części Polski.
22
PARDWA GÓRSKA: zamieszkuje północną część Półwyspu Skandynawskiego, Szkocję i Islandię, jako relikt izolowane populacje w Alpach i Pirenejach. ptak osiadły, biotop - urwiska powyżej granicy lasu, na dalekiej północy, w tundrze, na obszarach holarktycznych.
23
STREFA UMIARKOWANA: ssaki kopytne: -żubr, -jeleń, sarna, daniel, -piżmowiec, -muflon, -wielbłądy itp.; drapieżne: -niedźwiedź brunatny, -irbis; ssaki z rodziny łasicowatych; wiele gatunków gryzoni.
24
WIELBŁĄD: odporność na długotrwały brak wody, gęsta sierść ułatwia regulowanie temperatury ciała, powierzchnia dróg nosowych wchłania parę wodną z wydychanego powietrza.
25
PIŻMOWIEC: żyje w górskich lasach Azji, bezrogi, samce mają w górnej szczęce długie kły wystające na zewnątrz, na brzuchu występuje gruczoł wydzielający piżmo.
26
IRBIS: żyje w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej oraz środkowej Azji. Zamieszkuje stepy, lasy i góry do 6 000 m n.p.m. w lecie i ok. 600 m n.p.m. w zimie. aktywny w ciągu dnia oraz o zmierzchu, poza okresem godowym żyje samotnie, w poszukiwaniu zdobyczy przemierza terytorium łowieckie po stałych ścieżkach, w klasyfikacji zajmuje miejsce pośrednie między małymi, a dużymi kotami,
27
PRZYBYSZE Z KRAINY ETIOPSKIEJ
28
ADAKS: rodzina krętorogich, zaliczany do antylop. pierwotnie występował na całej Saharze: od Mauretanii, Maroka i Algierii, aż do Sudanu, obecnie należy do najrzadszych antylop, spłaszczone racice, ułatwiają mu chodzenie po piasku, prowadzi nocny tryb życia, wędruje w kierunkach zależnych od nieregularnych deszczy, po których pojawia się roślinność.
29
ORYKS: rodzaj antylop z podrodziny antylop końskich bardzo płochliwy i nadzwyczaj szybki, znakomicie przystosowany do życia w warunkach półpustynnych.
30
GEPARD: jako jedyny kot nie może chować pazurów, preferuje biotopy typu otwartego, takie jak półpustynie i sawanny, poluje polegając raczej na swoim wzroku i szybkości niż z ukrycia, jest najszybszym zwierzęciem lądowym, jedyny wielki kot, który nie ryczy a wydaje inne dźwięki. Potrafi ćwierkać, szczekać, syczeć, mruczeć, miauczeć i rechotać.
31
występują przede wszystkim w Afryce, ale w przeszłości zamieszkiwały powszechnie także północne Indie i płaskowyż irański stosunkowo licznie, ale tylko na obszarach parków narodowych i rezerwatów, można je spotkać w niewielkich populacjach na południowych obrzeżach Sahary, a także w izolowanej lokalizacji w Iranie.
32
LAMPART: (pantera, leopard, rysiec) czwarty pod względem wielkości kot świata (po tygrysie, lwie i jaguarze), dość liczny w swoim naturalnym środowisku, na grzbiecie i bokach ma ciemne plamy o wielkości grochu albo orzecha układające się w rozetki (bez plamek w środku ), żyjący w lasach jest mniejszy od tych, które żyją na sawannach, koty zamieszkujące tereny otwarte mają jaśniejsze i rzadziej rozmieszczone cętki, polują w nocy, a za dnia odpoczywają, są samotnikami.
33
występuje w całej Afryce (z wyjątkiem pustyń) w południowej i wschodniej Azji. zamieszkuje wilgotne, zwarte lasy i suchą sawannę, tereny górzyste i równiny.
34
HIENA PRĘGOWANA: występuje w Afryce: Egipt, Sudan, Etiopia, Tanzania, Kenia, a także w zachodniej i środkowej Azji na Zakaukaziu, w Azerbejdżanie i wschodniej Gruzji, pożywienie to głównie padlina, biotop: stepy, zarośla, pustynie, zwłaszcza kamieniste. W górach dochodzi do 2500 m n.p.m.
35
ICHNEUMON: (mangusta egipska, szczur faraona) zamieszkuje Półwysep Pirenejski oraz Afrykę, tryb życia głównie nocny. żyje w wykopanych przez siebie norach, parami lub w grupach rodzinnych, często atakuje jadowite węże. Sprowadzono go w tym celu m.in. do Włoch. w starożytnym Egipcie była czczona jako zwierzę święte
36
MAGOT: żyje w Afryce Północnej, niewielka kolonia jest sztucznie utrzymywana na Gibraltarze. Jako jedyna małpa występuje w Europie, występowanie: Skaliste okolice, wzgórza i lasy liściaste i iglaste do wysokość 2000 m n.p.m. silna małpa, brak ogona, tworzą duże grupy z wieloma samcami.
37
JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI: jest gryzoniem z rodziny jeżozwierzy. jego zasięg obejmuje obszar od Sycylii, Albanii i północnej Grecji przez Afrykę Północną do Tanzanii i północnego Konga.
38
PRZYBYSZE Z KRAINY ORIENTALNEJ
39
TYGRYS SYBERYJSKI: największy z podgatunków tygrysa, jako jedyny tygrys posiada w pachwinach i na brzuchu ok. 5 cm warstwę tłuszczu, (narażony na niskie temp.), zimowa sierść jest żółtawa, a letnia rudopomarańczowa, zamieszkuje górskie, gęste lasy iglaste i mieszane w pobliżu rzek i potoków. (tygrys amurski)
40
100 lat temu występował na dużym obszarze od rzeki Huang He na południu do Kamczatki na północy i od Bajkału na wschodzie po Morze Japońskie na zachodzie. obecnie zamieszkuje Kraj Nadmorski i Kraj Chabarowski na wschodnich krańcach Rosji, na granicy rosyjsko-chińskiej, w dolnym biegu Amuru.
41
MAKAK JAPOŃSKI: żyje na Wyspach Japońskich, oprócz Hokkaido. ulubionym siedliskiem makaków jest las tropikalny, liściasty i iglasty, zwierzę znane jest ze swych zdolności uczenia się, występuje w japońskiej mitologii, literaturze i sztuce.
42
PANTERA MGLISTA: zamieszkuje górskie lasy do wysokości 2500 metrów n.p.m., od Nepalu do południowo-wschodnich Chin, poprzez Tajwan i Sumatrę, Mieszka głównie w koronach drzew, przeskakując z gałęzi na gałąź, gatunek aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy. (pantera szara)
43
PANDA WIELKA: zamieszkuje lasy bambusowe na wysokości 1600-3500 m n.p.m. (zimą schodzi do 800 m n.p.m.), jest spokrewniona z niedźwiedziami, kończyny przednie pandy wyposażone są w szósty palec, ruchliwy i przeciwstawny do pozostałych, zwykle żyją samotnie, zwierze stopochodne.
44
PANDA MAŁA: Występuje w południowych Chinach, w Indiach, Nepalu i Birmie, Prowadzi nocny tryb życia i jest zwierzęciem wszystkożernym, ma częściowo wysuwalne pazury, co ułatwia jej wspinaczkę, Żyje w parach lub małych grupach rodzinnych, jest terytorialna i znakuje swój teren wydzielinami specjalnych gruczołów i moczem.
45
-brak przedstawicieli workowatych, -szczerbaczy, -mało gadów, -płazy głównie ogoniaste, -prawie zupełny brak naczelnych, -brak papug i innych ptaków tropikalnych.
46
KRAINA NEARKTYCZNA (Nearktyka)
47
OBEJMUJE: północną część Meksyku, Amerykę Północną Grenlandię. Inne otaczające wyspy Ze względu na duże podobieństwo do Palearktyki bywa czasem łączona z nią w jedną krainę HOLARKTYCZNĄ.
48
KLIMAT Od podbiegunowego do subtropikalnego STREFY KLIMATYCZNO ROŚLINNE Fauna przypomina w ogólnym zakresie palearktyczną, zwłaszcza na obszarach porośniętych tundrą i tajgą.
49
FAUNA Zestawienie fauny jest analogiczne do tego, które obserwuje się w Palearktyce. Na północy wyraźne ugrupowanie zwierząt o rozmieszczeniu wokółbiegunowym. Na południu można stwierdzić coraz silniejszą domieszkę elementów przenikających z sąsiedniej krainy (neotropikalnej).
50
ODPOWIEDNIKI PALEARKTYKI: renifer karibu wilk i łoś odpowiednie podgatunki maral, iziubr jeleń wapiti żubr bizon niedźwiedź brunatny, himalajski grizzly, baribal, alaskański kolos borsuk borsuk amerykański itd..
51
ENDEMITY: PIŻMOWÓŁ:
52
SKUNKS:
53
KOZIOŁ ŚNIEŻNY:
54
WIDŁORÓG:
55
SEWEL:
56
BRAK: Wiwer, Hien, Świń, Jeżozwierzy, Myszy, Antylop, Słoni, Wielbłądowatych i koni.
57
NIEDŹWIEDŹ GRIZZLY: zamieszkuje Amerykę Północną w jej zachodniej części, występuje również w Górach Skalistych, jest podgatunkiem niedźwiedzia brunatnego, wszystkożerny.
58
NIEDŹWIEDŹ CZARNY: (Baribal) najbardziej rozpowszechniony w Ameryce Północnej (od północnej Kanady do Florydy i Meksyku), znakomicie wspinają się na drzewa, zapada w lekki sen zimowy.
59
60
BIZON: największy obecnie ssak Ameryki Północnej, Występowanie: prerie oraz rzadkie, prześwietlone lasy Ameryki Północnej, w warunkach naturalnych żył w olbrzymich stadach.
61
INDYK: biotop - skraje lasów lub lasy z terenami otwartymi, zamieszkuje w kilku podgatunkach Amerykę Północną, w zależności od pory roku naga skóra zmienia kolor od niebieskiego i czerwonego po niemal biały.
62
PRZYBYSZE Z KRAINY NEOTROPIKALNEJ
63
SZOP PRACZ: występuje w Ameryce Północnej, Introdukowany w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce, Przydomek pracz pochodzi od zachowania tych zwierząt w europejskich ogrodach zoologicznych, które przed spożyciem pokarmu płukały go długo w wodzie; w naturze to zachowanie nie występuje.
64
OPOS: (Dydelf północny) występuje od Argentyny, poprzez Boliwię, Meksyk aż do Wielkich Jezior na południu Kanady, prowadzi głównie naziemny i nocny tryb życia, dzień spędza w szczelinach skalnych lub pustych pniach drzew, żyje samotnie z wyjątkiem okresu rozmnażania.
65
PEKARI: występuje na południowym zachodzie Ameryki Północnej i na całym obszarze Ameryki Środkowej i Południowej, ciało krępe, podobne do świni, cechą odróżniającą od pozostałych świniokształtnych jest położony w pobliżu nasady ogona gruczoł grzbietowy, wszystkożerne, poszukują pokarmu pod ziemią, żyją w stadach.
66
PUMA: (kuguar, lew górski) zamieszkuje Amerykę od Kanady po Patagonię, jest największym przedstawicielem małych kotów, młode pokryte są cętkami, a na ogonie mają czarne pierścienie.
67
JAGUAR: zamieszkuje tereny trawiaste i tropikalne lasy Ameryki Południowej i Środkowej, pustynie południowej Ameryki Północnej, jest największym kotem Ameryki, największy i najpotężniejszy kot półkuli zachodniej, posiada najmocniejszą strukturę szczęk ze wszystkich kotowatych i drugą najpotężniejszą lądowego ssaka, poluje przede wszystkim na ziemi, najczęściej w nocy.
68
PANCERNIK: rodzina ssaków łożyskowych zaliczanych do rzędu szczerbaków, zamieszkują otwarte tereny Ameryki Południowej, a pancernik długoogonowy dotarł do środkowych Stanów Zjednoczonych, pancerz okrywa niemal całe ciało z wyjątkiem spodniej części tułowia i wewnętrznych stron kończyn, głównie mięsożerne, kopią nory, żyją zwykle samotnie, niektóre w parach lub małych grupach.
69
KOLIBER: zamieszkujące Amerykę, głównie w strefie międzyzwrotnikowej, najmniejsze ptaki świata, bardzo szybki metabolizm, nocą zwalniany, co pozwala im przenocować bez pożywienia, większość piór rozszczepia światło na barwy podstawowe, co nadaje ptakom barwny wygląd (czarny i brązowy barwnik), przez większą część roku prowadzą samotniczy tryb życia, terytorializm u samców, latają z prędkością do 120 kmh
70
KONDOR: występuje w Ameryce od południowej Kanady po Patagonię, rozpiętość skrzydeł do 310 cm, większość gatunków (poza kondorem królewskim) ciemno upierzona, głowa naga, często z różnorodnymi wytworami skórnymi.
71
INNE PTACTWO: Fauna bardzo odmienna od palearktycznej W Nearktyce żyje 69 rodzin ptaków (46 rodzin jest wspólnych z Europą) Brak bażantów, dropi, sępów Starego Świata W Europie jest 10 gatunków dzięciołów, w Nearktyce 23
72
HELODERMA SUSPECTUM: występowanie: Północno-zachodni Meksyk i południowozachodnie USA, jedyna jadowita jaszczurka na świecie, samotnik, aktywna w nocy, mięsożerna.
73
GATUNKI WSPÓLNE
74
NIEDŹWIEDŹ POLARNY: jest drapieżnikiem szczytowym w zasięgu swojego występowania, przystosował się do życia na lądzie, morzu i lodzie, krótki ogon i małe uszy, opływowy kształt, sztywne włosy na poduszkach łap, nie zmieniają latem swojego futra na ciemniejsze. pojedyncze włosy są przezroczyste (kamuflaż), od września zapadają w sen zimowy w gawrze, samotniczy tryb życia i pokonują duże obszary terenu.
75
wokół bieguna północnego, na lodach Morza Arktycznego i wokół niego, występowanie jest ograniczone przez dostępność lodu morskiego.
76
LIS POLARNY: zwierzęta terytorialne, występuje w ubarwieniu letnim brązowo-szarym, a zimą śnieżnobiałym lub stalowoniebieskim, (spotyka się też lisy czarne przez cały rok), przez zimę do wiosny często podążają za niedźwiedziami polarnymi, nory lęgowe kopie w ziemi, na zboczach, pomiędzy kamieniami.
77
zarówno nad morzem, w dolinach, jak i wysoko na grzbietach górskich
78
RENIFER: zamieszkuje arktyczną tundrę i lasotundrę w Eurazji i Ameryce Północnej. Dla podgatunków północnoamerykańskich stosuje się nazwę karibu, gęste uwłosienie, szeroko rozstawione racie, u obu płci występuje okazałe poroże, nieco mniejsze u samic, większość roku spędzają na wędrówkach, zimą schodzą na południe do zalesionych okolic, na wiosnę wracają do tundry.
79
SOWA ŚNIEŻNA: przy ciężkiej zimie przelatują na południe, gniazdo na ziemi, w płytkim zagłębieniu, pisklętami zajmują się obydwoje rodzice.
80
gniazduje w tundrze Eurazji i Ameryki Północnej, zimuje na całym Półwyspie Skandynawskim, środkowej Azji oraz tajdze i północnej części Wielkich Równin Ameryki Północnej. w Polsce nielicznie zimują najczęściej młode osobniki, głównie na północy kraju
81
NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY: ŁOŚ:
82

Mogą Cię zainteresować

Budowa i skład atmosfery - Slajd 1

Budowa i skład atmosfery

Budowa i skład atmosfery
W kopalni - Slajd 1

W kopalni

W kopalni
Zagłębie Ruhry - Slajd 1

Zagłębie Ruhry

Zagłębie Ruhry
Ochrona przyrody w Polsce oraz zagrożenia związen z jej niszczeniem - Slajd 1

Ochrona przyrody w Polsce oraz zagrożenia związen z jej niszczeniem

Ochrona przyrody w Polsce oraz zagrożenia związen z jej niszczeniem

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?