Wyszukiwarka

<
Sklejanie elementów optycznych

Cele klejenia jednorodność układu optycznego, eliminacja zjawiska częściowego odbicia (dopasowanie współczynnika załamania kleju do współczynnika załamania elementów optycznych, np. soczewki), łączenie elementów optycznych z oprawami, obudowami itp.

 • 32
 • 4128
 • 15
Średniowiecze

Epoka ta trwała ponad 1000 lat. Obejmowała czasy od upadku cesarstwa rzymskiego (476r.) do odkrycia Ameryki przez Kolumba (1492r.). W tym okresie narodziła się kultura współczesnej Europy.

 • 13
 • 5218
 • 94
Słowenia

Słowenia, historia Słowenii, demografia, udział Słowenii w organizacjach międzynarodowych, ustrój polityczny, podróż po Słowenii.

 • 15
 • 16498
 • 2354
Starożytność, kultury, teatr

Kultura starożytnych państw takich jak Grecja, Rzym czy Mezopotamia. Teatr grecki - budowa sceny, podział sztuki, postacie występujące w sztuce.

 • 17
 • 44879
 • 7808
Stres

Czym jest stres, jak radzić sobie ze stresem, złe sposoby walki ze stresem.

 • 80
 • 34032
 • 7610
Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy - opis, powierzchnia, dane statystyczne, fauna i flora.

 • 22
 • 24566
 • 3552
Stale węglowe

Stal - definicja, klasyfikacja stali, klasy jakości stali niestopowych.

 • 16
 • 11828
 • 1103
Święty Paweł

Życie, podróże misyjne oraz męczeńska śmierć Świętego Pawła.

 • 26
 • 15965
 • 3981
Styl romański

Podstawowe informacje na temat stylu romańskiego, elementy architektoniczne, romantyzm w Polsce i Europie, przykłady budowli w stylu romańskim.

 • 30
 • 22991
 • 3473
Stany Zjednoczone

O USA Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang.: United States, United States of America, U. S., USA) państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

 • 24
 • 10207
 • 803
Św. Katarzyna ze Sieny

Kim była i co zrobiła dla kościołażyciorys!! Katarzyna Benicasaurodziła się 25 marca 1347 roku w Sienie. Przyszła na świat jako przedostatnie dziecko z 25, które urodziła jej matka Mona Lopa oraz jako bliźniczka. Jej siostra Janina zaraz po porodzie zmarła.

 • 10
 • 9468
 • 1167
Sztuka secesyjna

RAMY CZASOWE EPOKI Historycy literatury za początek epoki uznają kilka dat. Wszystkie one mają charakter umowny. 1890 rok- do głosu dochodzi nowe pokolenie twórców 1891 rok- wydanie pierwszego tomu Poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera.

 • 37
 • 4878
 • 45
Św. Siostra Faustyna Kowalska

Św. Siostra Faustyna Kowalska Znana na całym świecie apostołka Miłosierdzia Bożego, zaliczana do grona wybitnych mistyków Kościoła urodziła się 25 sierpnia 1905 r., w Głogowcu (woj. Łódzkie), w biednej, katolickiej rodzinie chłopskiej, jako trzecie z dziesięciorga dzieci. Na chrzcie, który odbył się w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena.

 • 38
 • 8705
 • 152
Średniowieczni doktorzy Kościoła

Doktorami Kościoła nazywa się tych świętych, którzy wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego. Tytuł doktora stosowany jest do świętych każdej epoki. Ich wpływ na doktrynę

 • 62
 • 3582
 • 115
Staroruska architektura sakralna

Christianizacja czasoprzestrzeni Przyjęcie przez Ruś chrześcijaństwa (988 r.) jako religii państwowej stało się impulsem do chrystianizacji przestrzeni publicznej i prywatnej. Obok władzy świeckiej powstają ośrodki administracji cerkiewnej (Kijów staje się siedzibą metropolii), powstają klasztory (szerzej o nich niżej). Na zlecenie Włodzimierza Wielkiego i jego następców bizantyjscy architekci zaczęli wznosić w Kijowie i in.

 • 47
 • 3585
 • 19
Sakrament małżeństwa

Ku jedności małżeńskiej modlitwa za współmałżonka i z nim (zwłaszcza dziękczynna) oraz dialog małżeński sakrament pokuty i pojednania częste uczestnictwo w Eucharystii rekolekcje małżeńskie modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne samowychowanie (praca nad sobą) dążenie do świętości (naśladowanie Boga w miłości) grupa wsparcia (np. wspólnota) kompetentne poradnictwo

 • 33
 • 6847
 • 178
Stworzenie świata oraz dzieje bohaterów biblijnych

Abraham Abram razem z ojcem Terachem, żoną Saraj i bratankiem Lotem mieszkał początkowo w Ur chaldejskim[1]. Później zamieszkiwał w krainie Charan, w celu dotarcia do Kanaanu [2]. Stary Testament nie podaje przyczyny opuszczenia Ur. Przyczyną mogła być niespokojna sytuacja po upadku III dynastii z Ur wywołana konfliktami pomiędzy autochtonami i amoryckmi imigrantami. Deuterokanoniczna Księga Judy podaje powody religijne: odmowę kultu lokalnych bóstw [3], podobną wersję podaj

 • 11
 • 5698
 • 182
Schematy dla zmysłów

Zmysły ludzkie powstały w toku ewolucji i ich pierwotną funkcją było podniesienie szans na przetrwanie gatunku. Obecnie wiele z nich zostało przytłumionych, a ich dawne role i funkcje uległy zmianie. Warto bliżej przyjrzeć się ludzkim zmysłom, dzięki którym mamy zdolność odbierania bodźców zewnętrznych.

 • 135
 • 7460
 • 86
Sztuka a geometria chaosu

O ile nie posiadamy dowodów, że jest inaczej, oczekujemy niezmienności rzeczy. Bez zaufania w stabilność świata nie moglibyśmy przetrwać. Nasze zmysły nie poradziłyby sobie z zadaniem tworzenia w każdej chwili na nowo mapy otoczenia. ( ) Cały nasz aparat zmysłów nastrojony jest w zasadzie na monitorowanie nieoczekiwanych zmian.

 • 45
 • 4509
 • 56
Szereg napięciowy metali

Szereg napięciowy metali (inaczej szereg elektrochemiczny, szereg aktywności metali) to zestawienie pierwiastków chemicznych o własnościach metalicznych, według ich potencjału standardowego E0. Punktem odniesienia dla tego zestawienia jest elektroda wodorowa, której potencjał standardowy przyjmuje się umownie za zero.

 • 18
 • 10435
 • 116
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie