Zajęcia Artystyczne

Sztuka a geometria chaosu

6 lat temu

Zobacz slidy

Sztuka a geometria chaosu - Slide 1
Sztuka a geometria chaosu - Slide 2
Sztuka a geometria chaosu - Slide 3
Sztuka a geometria chaosu - Slide 4
Sztuka a geometria chaosu - Slide 5
Sztuka a geometria chaosu - Slide 6
Sztuka a geometria chaosu - Slide 7
Sztuka a geometria chaosu - Slide 8
Sztuka a geometria chaosu - Slide 9
Sztuka a geometria chaosu - Slide 10
Sztuka a geometria chaosu - Slide 11
Sztuka a geometria chaosu - Slide 12
Sztuka a geometria chaosu - Slide 13
Sztuka a geometria chaosu - Slide 14
Sztuka a geometria chaosu - Slide 15
Sztuka a geometria chaosu - Slide 16
Sztuka a geometria chaosu - Slide 17
Sztuka a geometria chaosu - Slide 18
Sztuka a geometria chaosu - Slide 19
Sztuka a geometria chaosu - Slide 20
Sztuka a geometria chaosu - Slide 21
Sztuka a geometria chaosu - Slide 22
Sztuka a geometria chaosu - Slide 23
Sztuka a geometria chaosu - Slide 24
Sztuka a geometria chaosu - Slide 25
Sztuka a geometria chaosu - Slide 26
Sztuka a geometria chaosu - Slide 27
Sztuka a geometria chaosu - Slide 28
Sztuka a geometria chaosu - Slide 29
Sztuka a geometria chaosu - Slide 30
Sztuka a geometria chaosu - Slide 31
Sztuka a geometria chaosu - Slide 32
Sztuka a geometria chaosu - Slide 33
Sztuka a geometria chaosu - Slide 34
Sztuka a geometria chaosu - Slide 35
Sztuka a geometria chaosu - Slide 36
Sztuka a geometria chaosu - Slide 37
Sztuka a geometria chaosu - Slide 38
Sztuka a geometria chaosu - Slide 39
Sztuka a geometria chaosu - Slide 40
Sztuka a geometria chaosu - Slide 41
Sztuka a geometria chaosu - Slide 42
Sztuka a geometria chaosu - Slide 43
Sztuka a geometria chaosu - Slide 44
Sztuka a geometria chaosu - Slide 45

Treść prezentacji

Slide 1

Matematyka sztuki

Slide 2

Geometryzacja sztuki może być wyrazem potrzeby ładu, która jest właściwa człowiekowi. Grzegorz Sztabiński

Slide 4

O ile nie posiadamy dowodów, że jest inaczej, oczekujemy niezmienności rzeczy. Bez zaufania w stabilność świata nie moglibyśmy przetrwać. Nasze zmysły nie poradziłyby sobie z zadaniem tworzenia w każdej chwili na nowo mapy otoczenia. ( ) Cały nasz aparat zmysłów nastrojony jest w zasadzie na monitorowanie nieoczekiwanych zmian. Ciągłość przestaje być po jakimś czasie rejestrowana, co jest prawdą na płaszczyźnie zarówno fizjologicznej jak i psychologicznej. Fiksując oko na danym układzie, co jest obecnie możliwe do zarejestrowania dzięki urządzeniu nakładanemu na gałkę oczną, stwierdzimy, że percept zaniknie z powodu nieustannych drgań. Wszelkie doznania zmysłowe, obrazy czy dźwięki o charakterze ciągłym znajdą się poniżej progu uwagi. E. H. Gombrich Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej; UNIVERSITAS; Kraków 2009; str. 107

Slide 5

Habituacja (przywykanie) jest zjawiskiem neurologicznym. Występuje w układzie nerwowym w odpowiedzi na wielokrotne powtarzanie się tego samego bodźca (obojętnego), nie niosącego żadnej istotnej informacji (zmiany). Odpowiedź układu na kolejne bodźce jest wówczas coraz mniejsza. Efekt ten można zaobserwować w przypadku wszystkich zmysłów człowieka, na przykład: - Zmysł dotyku: Należy się położyć bez ruchu, tak aby żadna część ciała, nie była przyciśnięta do niczego zbyt mocno. Po kilkunastu minutach w bezruchu nie odczuwamy już żadnego dotyku, choć wciąż odczuwamy wrażenia temperatury (te receptory mają dłuższy czas habituacji). Innym przykładem z dnia codziennego jest przyzwyczajenie się do ubrań i nieodczuwanie ich obecności. - Zmysł słuchu: Czytając książkę w pociągu, po chwili przestajemy postrzegać stukot kół - Zmysł wzroku: Należy jak najdłużej wpatrywać się w jeden punkt bez mrugnięcia. W okolicy nie może być silnych źródeł światła (za bardzo męczą wzrok). Po pewnym czasie na siatkówce zostanie utrwalony negatywowy obraz tego, co widać. Obraz ten coraz bardziej nakłada się na obraz wpadający do oka, aż powstaje jednolita szarość. Dość trudno otrzymać ten efekt, gdyż oko szybko się męczy, a każde mrugnięcie zmienia bodźce oddziaływające na siatkówkę, przeszkadzając w uzyskaniu efektu habituacji. Habituacja jest wykorzystywana przy polowaniu przez niektóre ptaki drapieżne, u których mimowolne ruchy oczu nie występują. Dzięki temu ich oczy podczas szybowania wysoko ponad terenem łownym podlegają habituacji i tym samym pokazują wyłącznie wszelkie ruchy zwierząt na ziemi - nieruchome obiekty przy szybowaniu na dużej wysokości praktycznie nie zmieniają swego wyglądu, więc siatkówka do nich przywyka.

Slide 11

DEFINICJA FRAKTALI fraktale nie są określane wzorem, lecz zależnością rekurencyjną; są samopodobne; ich wymiar nie jest, lub nie musi być liczbą całkowitą. Benoit Mandelbrot Fractal Geometry of Nature 1977

Slide 20

Gra w chaos

Slide 21

SZTUKA FRAKTALNA Salvador Dali, Twarz wojny, 1940

Slide 27

EKSPRESJONIZM ABSTRAKCYJNY Ekspresjonizm abstrakcyjny ( tzw. szkoła nowojorska ) to ruch artystyczny kształtujący się w malarstwie amerykańskim w latach 40 XX wieku pod wpływem nowoczesnego malarstwa europejskiego. Uznawany za pierwszy czysto amerykański ruch o światowym znaczeniu.W sensie technicznym ekspresjonizm abstrakcyjny wywodzi się z surrealizmu, z naciskiem kładzionym na spontaniczny, automatyczny czy wręcz podświadomy akt twórczy. Ruch łączył w sobie głębię emocjonalną i pragnienie samowyrażenia się ekspresjonistów z antyfiguratywną estetyką europejskich szkół abstrakcyjnych, takich jak kubizm, bauhaus czy futuryzm. Był postrzegany jako nurt buntowniczy, anarchistyczny, wysoce idiosynkratyczny, a nawet według niektórych, wręcz nihilistyczny.Termin stosuje się do określenia różnorodnych w praktyce stylów wielu artystów działających w Nowym Jorku.

Slide 28

Action-painting Oparty na przypadkowości i spontanicznym działaniu, za pierwszoplanowy uważa akt twórczy. Odwołuje się do podświadomości artysty, odruchowego działania jako jedynie autentycznego sposobu tworzenia.

Slide 29

Willem de Kooning

Slide 31

Color-field painting W color field painting najistotniejszym elementem jest kolor. Uwaga twórcy skupia się na przekazaniu barwy, rozciągniętej na dużej powierzchni malarskiej, jako nośnika emocji. Proces twórczy podlega tutaj ścisłej kontroli.

Slide 32

Mark Rothko

Slide 33

Barnett Newman

Slide 34

Mimo niejednorodności wewnątrz ruchu, jego reprezentantów cechowały pewne podobieństwa. Było to zamiłowanie do dużych płócien, nacisk na płaskość, podejście całościowe traktujące wszystkie fragmenty płótna z równą uwagą, bez skupiania się na części centralnej z pominięciem krawędzi.Ekspresjonizm abstrakcyjny, jako pierwszy oryginalnie amerykański nurt w sztuce, ukazał światu żywotność i kreatywność Ameryki lat po II wojnie światowej. Zwrócił też uwagę na jej potrzebę i umiejętność rozwoju w sensie estetycznym, niezależnie od europejskich standardów.Kanadyjski artysta, Jean Paul Riopelle wprowadził ekspresjonizm abstrakcyjny w Paryżu w latach 50. W latach 60. ruch utracił swe znaczenie, stanowiąc inspirację dla takich nurtów artystycznych jak pop-art i minimalizm, jednak część przedstawicieli abstrakcyjnego ekspresjonizmu tworzyła nadal w podobnym stylu. .

Slide 36

Jackson Pollock, Number 14, 1951

Slide 37

kson Pollock, Blue Poles: Number 11, 1952

Slide 40

Termin zbieg okoliczności jest tu pomocny, ponieważ wskazuje, że zaskoczenie bierze się z połączenia dwóch wydarzeń lub ich konfiguracji. Ponieważ w przypadku rzucania farby przez artystę zaangażowanych jest wiele zmiennych lepkość rozpuszczalnika, odległość od płótna, kierunek i siła rzutu mamy słuszność, oczekując rezultatu przypadkowego, czyli losowego. Odkrycie prawa decydującego o określonej konfiguracji uznalibyśmy za wielce zaskakujące, niezależnie od tego, czy jego struktura opisana byłaby w kategoriach znaczenia, czy w terminach geometrii.

Slide 41

Wymiar fraktalny to wymiar samopodobieństwa będący stosunkiem logarytmu z ilości (N) samopodobnych elementów do logarytmu z ich odwróconej skali (s): log( N ) 1    log     s   

Dane:
  • Liczba slajdów: 45
  • Rozmiar: 8.10 MB
  • Ilość pobrań: 65
  • Ilość wyświetleń: 4894
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie