Zagrożenia w czasie pokoju

Liczba slajdów:
40
Autor:
Kamil Dąbrowski
Rozmiar:
4.76 MB
Ilość pobrań:
1326
Ilość wyświetleń:
8748
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 39
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 0
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 1
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 2
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 3
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 4
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 5
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 6
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 7
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 8
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 9
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 10
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 11
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 12
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 13
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 14
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 15
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 16
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 17
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 18
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 19
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 20
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 21
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 22
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 23
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 24
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 25
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 26
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 27
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 28
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 29
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 30
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 31
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 32
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 33
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 34
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 35
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 36
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 37
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 38
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 39
Zagrożenia w czasie pokoju - Slajd 0

Treść prezentacji

1
ZAGROŻENIA  W CZASIE  POKOJU mgr Kamil Dąbrowski Lublin, 2012
2
Czym jest zagrożenie? niekorzystna sytuacja,  niesprzyjające czynniki,  powodujące zachwianie naturalnego  porządku, niepozwalające normalnie funkcjonować, wprowadzające chaos w miejsce harmonii. 
3
Zagrożenia w czasie pokoju  dzielimy na: Zagrożenia NATURALNE Zagrożenia EKOLOGICZNE Zagrożenia  CYWILIZACYJNE
4
ZAGROŻENIA  NATURALNE zwane też klęskami żywiołowymi lub kataklizmami, to trudne do przewidzenia co do czasu i miejsca zjawiska przyrody naruszające normalne życie niebezpieczne dla ludzi i ich mienia.
5
 POWODZIE Wywoływane są przez nadmierne opady.  Gdy występują one w górnym biegu rzeki, przez całą  jej długość przemieszcza się fala powodziowa,  zalewając nadrzeczne tereny.  W niektórych rejonach wylewy rzek są  rzeczą powszednią. Doskonałym tego  przykładem jest Egipt, gdzie rolnictwo  opierało się na cyklicznych wylewach  Nilu.
6
 OPADY  ATMOSFERYCZNE: DESZCZ opad atmosferyczny dosięgający powierzchni Ziemi w postaci kropel wody o średnicy większej od 0,5 mm.
7
MŻAWKA opad atmosferyczny w postaci gęsto padających drobnych kropelek wody o średnicy poniżej 0,5 mm.
8
KRUPY opad atmosferyczny, zawsze o charakterze przelotnym, w postaci kulistych, nieprzezroczystych ziarenek lodowych o średnicy od 1 do 15 mm, całkowicie porowatych (krupy śnieżne) lub z porowatym jądrem i lodową otoczką (krupy lodowe). Krupy nie są przezroczyste, odbijają się od gruntu.
9
GRAD opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami) o średnicy od 5 mm do 50 mm.
10
MGŁA krople wody (lub kryształy lodu) zawieszone w powietrzu
11
 SUSZE długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą.
12
 POŻARY Pożary są bardzo częstym zjawiskiem na suchych  terenach, gdzie wysoka temperatura i duże  nasłonecznienie powoduje samozapalanie się  wysuszonej ściółki. Czasem pożar wywołuje piorun,  uderzając w drzewo. Wiatr potrafi rozprzestrzenić  ogień nawet na duże odległości.  Australijskie eukaliptusy wydzielają łatwopalny olejek,  który ułatwia rozprzestrzenianie się ognia. Niektóre  drzewa australijskie są przystosowane do pożarów  ogień  jest im potrzebny by wydać owoce i nasiona.
13
 WIATRY HURAGANOWE CYKLON układ wiatrów powstających wokół ośrodka niskiego ciśnienia,  tworzących się w strefie frontów atmosferycznych. Charakterystyczny  dla cyklonu na półkuli północnej jest wir powietrza w stronę odwrotną  do ruchu wskazówek zegara, na półkuli południowej  zgodny z tym  ruchem. W centrum wiru znajduje się miejsce ciszy, tzw. oko cyklonu.  Silnym wiatrom towarzyszą ulewne deszcze. Cyklon nawiedzający zwrotnikowe i  podzwrotnikowe szerokości geograficzne określa się mianem tajfunu lub tornada.
14
TAJFUNY, HURAGANY Tajfun to lokalna nazwa cyklonów tropikalnych używana we wschodniej i  południowowschodniej Azji. W tajfunach występuje tzw. oko cyklonu, w którym  panuje bezwzględny spokój, nie pada deszcz i nie ma wiatru. Miejsce znajdujące się  w oku cyklonu jest przez ok. 1 godzinę odcięte od sztormu. Tajfun jest odpowiednikiem huraganu, określenia stosowanego dla  identycznych zjawisk nad akwenami Oceanu Atlantyckiego. Tajfuny występują najczęściej w porze letniej, a także jesienią. Wiatry wewnątrz  tajfunu mogą osiągać ogromne prędkości (do ok. 300 kmh). Samo zjawisko  przemieszcza się po powierzchni Ziemi znaczniej wolniej, mniej więcej od 10 do 20  razy wolniej. Tajfuny niosą też ze sobą obfite opady deszczu. Bardzo często powodują  poważne straty.
15
TORNADO
16
 TRZĘSIENIA  ZIEMI Gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku. Uwalniająca się przy tym energia w około 20-30 rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi w postaci niszczących fal
17
TSUNAMI Zwane też falą samotną, są ogromną  falą oceaniczną, wywołaną  podwodnym trzęsieniem Ziemi lub  wybuchem wulkanu. Fala przybiera  coraz większe rozmiary w miarę  zbliżania się do brzegu, dlatego jest  tak bardzo niebezpieczna.
18
 LAWINY Gwałtowna utrata stabilności i przemieszczanie się: spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, glebygruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny (ruch jednego typu materiału z reguły powoduje ruch innego typu materiału znajdującego się na zboczu).
19
 OSUNIĘCIA GRUNTU Osunięcie ziemi niszczy port rzeczny w Brazylii  http:www.liveleak.comview?if7e1289061245 http:www.mos.gov.plartykul3477najczestszepytania12838najczestsze pytania.html
20
 ERUPCJE WULKANÓW Zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego (magmy, materiałów piroklastycznych, substancji lotnych: gazów, par).
21
EPIDEMIA To szybkie rozprzestrzenianie się ostrych chorób zakaźnych wśród ludzi. Epidemia (z gr. epi: nawiedzający  demos: ludzi, ang. epidemic)  występowanie w  określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych  zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Epidemie o  niewielkiej liczbie przypadków zachorowań ograniczone do określonego obszaru i  czasu określa się terminem ognisko epidemiczne (ang. outbreak). Wśród zwierząt epizootia. Wśród roślin epifitia. Masowe epidemie chorób zakaźnych wg lat: 165180  epidemia ospy prawdziwej w Imperium Rzymskim 13471352  epidemia dżumy w Europie (tzw. Czarna śmierć) zabija 13 ludności  Kontynentu 1665  epidemia dżumy w Londynie 1707  epidemia dżumy w państwach biorących udział w wojnie północnej 1800  wielka epidemia żółtej gorączki w Hiszpanii i Afryce Północnej. 1831  epidemia cholery na Śląsku 1918  pandemia grypy zabiła 50 milionów ludzi (tzw. grypa hiszpanka) 1963  epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu
22
ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE :
23
 DZIURA OZONOWA Zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną wartość stężenia granicznego, które określa pojawienie się dziury ozonowej. W przypadku Antarktyki graniczna wartość stężenia O3 określająca naturalny stan ozonosfery i dziurę ozonową wynosi 220 DU.
24
 EFEKT CIEPLARNIANY Zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.
25
 KWAŚNE DESZCZE Opady atmosferyczne, o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.
26
 ZANIECZYSZCZENIA: WÓD POWIETRZA GLEBY
27
Zanieczyszczenia Wód Zanieczyszczenia wód Woda to jeden z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na  Ziemi. Przez zanieczyszczenie wód rozumiemy niekorzystne zmiany  właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych spowodowane  wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych, organicznych,  radioaktywnych, które uniemożliwiają wykorzystanie wody do picia i celów  gospodarczych.  Zanieczyszczenia wód dzieli się na: v Naturalne, pochodzące z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych  i podziemnych v Sztuczne, związane z działalnością człowieka: a)biologiczne, spowodowane obecnością drobnoustrojów patogennych np.  bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pierwotniaków i ich toksyn b) chemiczne, odnoszą do zmian składu chemicznego i odczynu pH. Należą do  nich oleje, benzyna, smary, ropa, detergenty, pestycydy, nawozy, węglowodory  aromatyczne, sole metali ciężkich, silne kwasy, zasady, fenole i krezole.
28
Zanieczyszczenia powietrza Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów.  Składa się z azotu (78), tlenu (21), gazów szlachetnych, dwutlenku węgla  (0,03) oraz pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i  mineralnego. Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się:   Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, powstałe na skutek  wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów,  procesów rozkładu materii organicznej,   Zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego związane z  działalnością człowieka. Główne antropogeniczne źródła emisji zanieczyszczeń w Polsce to:  Zakłady produkuj ące energię elektryczną i cieplną,  Zakłady przemysłowe  Pojazdy mechaniczne  Obiekty przemysłowe zlokalizowane poza granicami Polski
29
Zanieczyszczanie gleby Gleba to biologicznie czynna powierzchnia ziemi, powstała z utworu  geologicznego, zwanego skała, macierzystą., w wyniku wietrzenia  fizycznego, chemicznego i biologicznego. Gleba jest głównym elementem środowiska przyrodniczego. Na lądzie gleba  i przyziemna część atmosfery tworzą naturalne siedlisko roślin, zwierząt i  człowieka. Gleba jest ośrodkiem życia i spełnia wiele istotnych funkcji w  ogólnym procesie życia na Ziemi, m.in. produkcyjną, retencyjną, sanitarną. Poza funkcją produkcyjną gleba tworzy ogromnych rozmiarów naturalny  zbiornik retencyjny zasobów wodnych.  Wody opadowe gromadzone w glebie są niezbędne dla życia roślin. Dzięki  żyjącym w glebie drobnoustrojom spełnia ona również ważną funkcję  sanitarną i uczestniczy w niezbędnym dla ciągłości życia na Ziemi procesie  rozkładu (mineralizacji) martwych resztek organicznych, wpływając w ten  sposób na obieg pierwiastków w środowisku. Dzięki właściwościom  sorpcyjnym gleba spełnia funkcję naturalnego filtra; pochłania m.in.  związki toksyczne.
30
FORMY DEGRADACJI GLEB  CZYNNIKI DEGRADACJI GLEB Zakwaszenie gleb i zniekształcenie ich właściwości chemicznych  Zanieczyszczenie atmosfery powodujące przenikanie do gleby  kwaśnych substancji, Koncentracja nawożenia mineralnego i malejące nawożenie  organiczne Składowanie kwaśnych i kwasotwórczych odpadów Niedostateczne wapnowanie gruntów Wymywanie wapna z gleby Mechaniczne zniekształcenie gruntów oraz niszczenie gleby i szaty  roślinnej  Techniczna zabudowa przestrzeni Składowanie odpadów  Górnictwo odkrywkowe, zapadliska, wypiętrzenia na terenach  górniczych
31
ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE:
32
 KATASTROFY BUDOWLANE
33
 KATASTROFY  KOMUNIKACYJNE
34
 KATASTROFY PRZEMYSŁOWE
35
ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE :
36
 TERRORYZM
37
 PRZESTĘPCZOŚĆ
38
 SEKTY Sekta (od łac. secta kierunek, droga, postępowanie, zasady, stronnictwo, nauka, od sequi iść za kimś, postępować, towarzyszyć albo łac. seco, secare odcinać, odrąbywać, odcinać się od czegoś) grupa społeczna stanowiąca odłam wśród wyznawców jakiejś religii. Na gruncie religioznawstwa termin sekta nie ma, w przeciwieństwie do sytuacji z języka potocznego, zabarwienia pejoratywnego.
39
 CHOROBY CYWILIZACYJNE Globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Nie ma dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną.
40
Dziękuję za uwagę

Mogą Cię zainteresować

Stres - Slajd 1

Stres

Stres
Ochrona przeciwpożarowa - Slajd 1

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa
Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia życia - Slajd 1

Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia życia

Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia życia
Zagrożenia - Slajd 1

Zagrożenia

Zagrożenia

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?