Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci

Liczba slajdów:
25
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
8.01 MB
Ilość pobrań:
62
Ilość wyświetleń:
2262
Kategoria:
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 24
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 0
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 1
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 2
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 3
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 4
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 5
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 6
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 7
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 8
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 9
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 10
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 11
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 12
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 13
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 14
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 15
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 16
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 17
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 18
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 19
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 20
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 21
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 22
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 23
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 24
Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Polski ruch niepodległościowy o charakterze antykomunistycznym. Wyklęci sprzeciwiali się sowietyzacji i komunizacji Polski, tworzyli organizacje konspiracyjne, a także oddziały partyzanckie. Cechowała ich postawa największego oddania Ojczyźnie
2
Już w roku 1943 w związku z niemieckimi klęskami na wschodnim froncie dowództwo Armii Krajowej rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji przez ZSRR. Powstała organizacja NIE, łącząca struktury cywilne i wojskowe, mające na celu samoobronę i podtrzymywanie morale polskiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę Zachodu z ZSRR. Wobec wkraczającej Armii Czerwonej Narodowe Siły Zbrojne, a następnie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe były gotowe do ofiarnej walki w obronie suwerenności.
3
NIE kadrowa organizacja wojskowa, której zadaniem było kontynuowanie walki o niepodległość Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej. Nazwa może być tłumaczona na dwa sposoby NIE jako skrót od słowa ,,Niepodległość lub jako symbol sprzeciwu wobec ZSRR. Komendantem Głównym NIE został generał Leopold Okulicki. Gen. Leopold Okulicki
4
5
Po rozwiązaniu NIE w jej miejsce 7 maja 1945 rozkazem generała Władysława Andersa powstała nowa organizacja antykomunistyczna - Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. Na jej czele stanął płk. Jan Rzepecki, który na swego następcę, w wypadku aresztowania, wyznaczył płk dypl. Janusza Bokszczanina. Delegatura istniała do 6 sierpnia 1945, kiedy została rozwiązana rozkazem płk. Rzepeckiego. W jej miejsce 2 września tego roku, powołano do życia polityczną, w założeniu organizację - Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji ,,Wolność i Niezawisłość.
6
Płk. Jan Rzepecki
7
Sylwetki Żołnierzy Wyklętych Henryk Flamme - ,,Grot Zygmunt Szendzielarz Łupaszka Zdzisław Badocha Żelazny Hieronim Dekutowski Zapora Józef Kuraś Ogień Władysław Łukasiuk Młot Mieczysław Dziemieszkiewicz Rój Danuta Siedzikówna Inka Łukasz Ciepliński ,,Pług
8
9
Henryk Flamme
10
Major Kawalerii WP i AK, walczył w Wileńskiej Brygadzie AK, po wojnie walczył w oddziałach leśnych oraz prowadził akcję propagandową przeciw komunistom. Organizował tzw. patrole dywersyjne, które wspierały pozyskiwanie środków oraz w lutym 1946 powołał do życia 6. Brygadę Wileńską, która była zorganizowanym oddziałem zbrojnym. Został aresztowany w czerwcu 1948 , a zmarł w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.
11
12
W czerwcu 1942 rozpoczął działalność konspiracyjną w szeregach AK na Wileńszczyźnie. Został członkiem 23. Ośrodka Dywersyjnego Ignalino-Nowe Święciany. Przed majem 1943 objął dowództwo jednego z patroli 23. OD. Po wpadce i dekonspiracji od maja 1944 r. był żołnierzem plutonu sierż. Mieczysława Kitkiewicza ps. Kitka w 5. Wileńskiej Brygadzie AK służył pod dowództwem mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko. Uczestniczył w walkach o wyzwolenie Wilna w ramach operacji Ostra Brama. W 1946 roku został ranny w czasie obławy MO i UB, , przez co ukrywał się później w majątku Czernin. Zginął zraniony odłamkiem granatu podczas obławy
13
14
Pochodzący z Tarnobrzega Zapora w czasie II wojny światowej walczył w szeregach AK, a po wojnie brał udział w konspiracji antysowieckiej na Podkarpaciu. Specjalizował się głownie w walkach UB oraz atakach na posterunki MO. Szykanowany oraz poszukiwany przez władzę ludową, został zdradzony przez swojego zastępcę i złapany jesienią 1947, wyrok śmierci został dokonany 7 marca 1949 roku.
15
Słynny partyzant na Podhalu. W czasie II wojny światowej walczył razem z Rosjanami przeciw Hitlerowcom. Po zakończeniu wojny początkowo współpracował z Rosjanami, tworząc placówkę MO w rodzinnym Nowym Targu. Widząc jednak później rządy nowej władzy, zdecydował o powrocie do lasu. Walczył aktywnie z UB, NKWD i MO. W wyniku starć z ludźmi Ognia zginęło łącznie ponad 120 funkcjonariuszy władzy ludowej. On sam zmarł w szpitalu po zaciętej walce w czasie obławy na jego oddział.
16
17
Dowódca drużyny z 8 kompanii IX Ośrodka Sarnaki Górki Obwodu AK Siedlce. Urodził się 16 II 1906 r. we wsi Tokary pow. Siedlce w rodzinie chłopskiej, jako najstarszy z czworga dzieci Marcina i Marianny (z domu Swentkowskiej). W wojnie obronnej 1939 r. Łukasiuk nie brał udziału, gdyż ze względu na swe kalectwo był zwolniony ze służby wojskowej. Natomiast od pierwszych miesięcy okupacji uczestniczył w konspiracyjnej pracy niepodległościowej. Najpoważniejszym przedsięwzięciem organizacyjnym w którym uczestniczyła drużyna Młota, była akcja V polegająca na zbieraniu elementów niemieckich rakiet V-1 i V-2. Brał też udział w realizacji Akcji Burza. Zginął 27 VI 1949 r. na kolonii wsi Czaje Wólka, jak można sądzić w wyniku nieporozumienia, z ręki swego podkomendnego Czesława
18
Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się 25 stycznia 1925 roku w Zagrobach. Wiosną 1945 r. został wcielony do 1. zapasowego pułku piechoty ludowe wojsko w Warszawie, skąd zbiegł i przedostał się na teren powiatu Ciechanów, gdzie działał jego brat Roman. W 1948 został awansowany do stopnia starszego sierżanta. Na polecenie dowódcy kompanii Mariana Koźniewskiego Waltera, wobec masowych aresztowań dokonywanych przez UB w Ciechanowie, stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, którego został dowódcą. Do śmierci Dziemieszkiewicza przyczyniła się kobieta, którą kochał. UB przetrzymujące jej rodziców, szantażem zmusiło ją do wydania Roja. Żołnierz zginął w trakcie próby przedarcia się z podwładnym Bronisławem Gniazdowskim, ps. Mazur, przez obławę 270 żołnierzy z I Brygady
19
20
Sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK, po wojnie współpracowała z ppor. Żelaznym w konspiracji. Została złapana w Gdańsku w 1946 podczas wykonywania zadań dla partyzantów. Pomimo okrutnego traktowania w więzieniu , licznych brutalnych przesłuchań oraz poniżania nie poddała się i nie poszła na współpracę z UB. Wyrok śmierci został na niej wykonany 28 sierpnia 1946 roku. Jej ostatnie słowa to: Niech żyje Polska! Niech żyję Łupaszko!.
21
22
23
24
Powojenne podziemie niepodległościowe było głównym przeciwnikiem władz komunistycznych i obcego wojska w pierwszych powojennych latach. To między innymi za jego sprawą kolejne etapy wprowadzania w Polsce stalinowskiego ładu odsunięte zostały w czasie, a w kilka lat po śmierci Stalina ostatecznie zaniechane. To z powodu konieczności złamania najpierw zbrojnego oporu Żołnierzy Wyklętych kolektywizacja w Polsce rozpoczęła się dopiero po 1948 r., a zdecydowana rozprawa z Kościołem katolickim przesunięta została dopiero na początek lat 50.
25
PAMIĘĆ W 2011 roku ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada w dniu 1 marca. Pierwszy dzień marca jest dniem symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych; tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Mogą Cię zainteresować

Starożytny - Slajd 1

Starożytny

Starożytny
II Rozbiór Polski - Slajd 1

II Rozbiór Polski

II Rozbiór Polski
Rządy sanacji 1926-1939 - Slajd 1

Rządy sanacji 1926-1939

Rządy sanacji 1926-1939
Grecja – okres archaiczny - Slajd 1

Grecja – okres archaiczny

Grecja – okres archaiczny

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?