Wychowanie do życia w rodzinie

Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze

6 lat temu

Zobacz slidy

Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 1
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 2
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 3
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 4
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 5
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 6
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 7
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 8
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 9
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 10
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 11
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 12
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 13
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 14
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 15
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 16
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 17
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 18
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 19
Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze - Slide 20

Treść prezentacji

Slide 1

Rodzina Podstawowe środowisko wychowawcze

Slide 2

Definicja rodziny

Slide 3

M. Ziemska określa rodzinę jako: ...małą, naturalną grupę społeczną, składającą się z małżonków i ich dzieci, stanowiącą ciągłość względnie trwałą, lecz jednocześnie podlegającą dynamicznym przekształceniom, związanym głównie z biegiem życia wchodzących w jej skład jednostek.

Slide 4

Z. Tyszka dokonując przeglądu z zakresu socjologii rodziny przytacza wypowiedź J. Sirjamki, który mówi, że rodzina: ...jest instytucją ogólnoludzką, spotykaną we wszystkich epokach i kulturach. Do jej uniwersalnych i wszędzie spotykanych zadań należy: zaspokajanie popędu seksualnego, zaspokajanie elementarnych, materialnych potrzeb życiowych oraz rodzenie i wychowywanie dzieci

Slide 5

Funkcje rodziny

Slide 6

Funkcje rodziny: 1. Materialno ekonomiczna: Podfunkcja produkcyjna Zarobkowa Gospodarcza Usługowo konsumpcyjna 2. Opiekuńczo zabezpieczająca 3. Prokreacyjna 4. Seksualna 5. Legalizacyjno kontrolna 6. Stratyfikacyjna 7.Socjalizacyjna 8.Kulturalna 9. Religijna 10. Rekreacyjno towarzyska 11. Emocjonalno ekspresyjna

Slide 7

Poszczególne funkcje rodziny są podstawą określania więzi w rodzinie oraz określenia więzi rodziny z otoczeniem społecznym.

Slide 8

Prawidłowo ukształtowana rodzina jest dla nominalnej jednostki tzw. Grupą odniesienia, z którą świadomie i mocno identyfikuje się ona jako członek i reprezentant, współtworzy i przyjmuje kultywowane w niej postawy, obyczaje, wzory zachowania i postępowania.

Slide 9

Rodzina dwupokoleniowa

Slide 10

Reguły i nakazy życia rodzinnego stają się regułami i nakazami jej członka. Wywiera więc wpływ na życie wewnątrzrodzinne a także zewnątrzrodzinne zachowanie oraz postępowanie każdego należącego do niej osobnika.

Slide 11

Rodzina wielopokoleniowa

Slide 12

Rodzina dysfunkcjonalna

Slide 13

Czynniki prowadzone do dysfunkcjonalności rodziny: Bezrobocie Bezdomność Bieda Mediatyzacja rodziny Zjawiska destrukcyjna np. alkoholizm Zjawiska patologiczne np. przemoc Dezorganizacja struktury wewnętrznej rodziny np. separacja, rozwód

Slide 14

rozwód alkoholizm

Slide 15

Rodzina wspólczesna

Slide 16

Wzrost opieki medycznej Powszechna praca zawodowa kobiet i mężatek Zmniejszenie liczby małżeństw z przyczyn ekonomicznych Rozpowszechniła się kontrola urodzeń i zmniejszyły się rozmiary rodzin Większy procent rodzin dwupokoleniowych kosztem rodzin dużych Zanika zróżnicowanie zadań członków rodziny z tytułu płci Zmniejsza się autorytet oraz zakres władzy męża i ojca w rodzinie przy jednoczesnym wzroście pozycji społecznej żony i matki oraz dzieci

Slide 17

Wzrost indywidualizmu i wolności osobistej członków rodziny Narasta osłabienie bezpośredniej więzi rodzinnej Wzrasta liczba rozwodów Młodzież uwalnia się spod arbitralnej władzy rodziców osłabiając tym samym ich pozycję władzy w rodzinie Upowszechnia się pozamałżeńskie i przedmałżeńskie kontakty seksualne Toleruje się seksualne związki homogeniczne

Slide 19

Kierunki przemian rodziny Od rodziny dużej do rodziny małej Od rodziny produkcyjnej do nieprodukcyjnej Od rodziny patriarchalnej do egalitarnej Od rodziny zinstytucjonalizowanej do podporządkowanej treściom humanistycznym Od rodziny ,,otwartej do ,,zamkniętej

Slide 20

bibliografia http:www.szkolnictwo.plindex.php?idP U7247 Zbigniew Tyszka Prezentacje przygotowały: Marta Kubiak Joanna Kubiak WSZ KDE pedagogika II rok gr.C

Dane:
  • Liczba slajdów: 20
  • Rozmiar: 1.02 MB
  • Ilość pobrań: 1024
  • Ilość wyświetleń: 12596
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie