Prezentacje z biologii

Opracowania tematów z zakresu przyrody, schematy, rysunki, opisy komórek, tkanek, organizmów z zakresu szkoły podstawowej oraz liceum.

Pogoda i jej składniki

Pogoda Jest to ogół zjawisk atmosferycznych zachodzących w danej chwili i miejscu w dolnych warstwach atmosfery (głównie troposfery).

 • 77
 • 6680
 • 33
Składniki powietrza

Karol Olszewski (1846 - 1915), polski chemik i fizyk Powietrze, azot i tlen po raz pierwszy skroplili dwaj polscy uczeni, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Zygmunt F. Wróblewski i Karol Olszewski . Ich współpraca doprowadziła do osiągnięcia wyniku o światowym znaczeniu.

 • 16
 • 4462
 • 91
Recykling - sortownie odpadów

Do sortowni dostarczane są odpady zmieszane oraz odpady surowcowe pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów u źródla

 • 20
 • 4360
 • 37
Sposoby odżywiania się organizmów

Proces fotosyntezy- przemiana chemiczna- możliwa jest tylko dzięki zielonemu barwnikowi w organizmie roślin i nazywamy go chlorofilem. Umożliwia on korzystanie z energii słonecznej.

 • 15
 • 4475
 • 36
Ssaki

Skomplikowany behawior (silnie rozwinięte mózgowie i narządy zmysłów - węch, słuch, wzrok)

 • 26
 • 4995
 • 65
Stawonogi

Budowa zewnętrzna i powłoka ciała segmentacja heteronomiczna- zróżnicowanie metamerów, które po zgrupowaniu dają tzw tagmy: głowę, tułów i odwłok (u niektórych tagmy łączą się tworząc głowotułów jak u skorupiaków, pająków lub jednolity niepodzielny korpus jak u kosarzy)

 • 44
 • 7749
 • 115
Strunowce

Charakterystyczne cechy strunowców: - przynajmniej w okresie życia zarodkowego posiadają strunę grzbietową pełniącą rolę szkieletu osiowego

 • 19
 • 5579
 • 70
Sukcesje roślin

Sukcesja pierwotna - gdy rośliny kolonizują obszar dotychczas jałowy.

 • 19
 • 5110
 • 25
Świat ssaków

Ssaki żyją w różnych środowiskach, w wielu strefach klimatycznych. Występują w górach, na pustyniach, w lasach oraz w wodzie i pod powierzchnią ziemi.

 • 23
 • 5012
 • 67
Systematyka organizmów żywych

Królestwo Monera Obejmuje jednokomórkowe organizmy bez jądra komórkowego. Występują we wszystkich środowiskach, nawet w gorących źródłach.

 • 25
 • 4491
 • 65
Szkarłupnie

Budowa: - ciało stanowi tarcza centralna, a u niektórych także 5 ramion

 • 14
 • 4388
 • 39
Szkarłupnie

Gromada: Jeżowce Pojawiły się we wczesnej jurze Są wyposażone w układ ambulakralny i wapienny pancerz pokryty miękkimi tkankami Otwór gębowy na spodzie ciała.

 • 24
 • 6163
 • 84
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie