Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw

Liczba slajdów:
24
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
3.93 MB
Ilość pobrań:
1424
Ilość wyświetleń:
9237
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 23
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 0
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 1
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 2
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 3
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 4
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 5
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 6
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 7
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 8
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 9
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 10
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 11
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 12
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 13
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 14
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 15
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 16
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 17
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 18
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 19
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 20
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 21
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 22
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 23
Struktura społeczna i formy organizacji społeczeństw - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Struktura społeczna. Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństw.
2
Koncepcje struktury społecznej Struktura społeczna to wewnętrzna budowa społeczeństwa, czyli jego części składowe oraz wzajemnie powiązania między nimi. Kategorie stosunków zachodzących w strukturach społecznych (wg. S. Ossowskiego): Wzajemne zależności wynikające ze społecznego podziału pracy i funkcji, Stosunki zależności jednostronnych wynikających z grupowych przywilejów i dyskryminacji, Stosunki hierarchii i gradacji.
3
Czynniki wpływające na kształt struktury społecznej
4
Czynniki wpływające na kształt struktury społecznej
5
Teorie Klasowe Karol Marks (1818 1883) Wszelkie zbiorowości wyróżnione na podstawie miejsca, jakie zajmują w strukturze stosunków ekonomicznych, przede wszystkim stosunków własności środków produkcji i roli, jaką grają w procesie wytwarzania dóbr materialnych niezbędnych dla istnienia społeczeństwa.
6
Teorie Klasowe Max Weber (1864 1920) Klasa społeczna zespół ludzi o podobnych szansach życiowych (podobne możliwości dostępu do dóbr); podstawą wyróżnienia klas jest posiadanie własności lub jej brak.
7
Struktura Wyróżnia się 3 klasy społeczne: klasowa -Klasę wyższą dyrektorzy korporacji, właściciele przedsiębiorstw, kadry kierownicze; -Klasę średnią - drobni przedsiębiorcy, średnia kadra kierownicza; charakteryzuje ją średni poziom życia; trzon społeczeństwa demokratycznego ze względu na liczebność; -Klasę niższą osoby słabo wykształcone; wykonujące pracę nie wymagającą dużych kwalifikacji zawodowych; Klasy społeczne nie są tworami zamkniętymi, charakterystyczna jest ruchliwość społeczna: -Awans społeczny -Degradacja społeczna
8
Warstwa społeczna Warstwa społeczna zbiorowość, która wyróżnia się na podstawie jakiegoś kryterium (lub kilku kryteriów) będącego podstawą ocen społecznych i tworzenia dystansu pomiędzy ludźmi a więc podziałów utrwalonych w społecznej świadomości.
9
Warstwa społeczna Warstwy społeczne wyróżnia się najczęściej ze względu na:
10
Struktura zawodowa Podział społeczeństwa ze względu na wykonywany zawód. We współczesnych społeczeństwach jest odbiciem znaczenia, jakie mają w nich różne zawody. O hierarchii prestiżu zawodu decydują: wynagrodzenie, społeczna przydatność, wykształcenie.
11
Struktura demograficzna Podział społeczeństwa według kryteriów demograficznych. PRZYKŁAD: -kryterium wieku (pozwala na określenie zatrudnienia, sieci szkół itp.) - wiek produkcyjny i poprodukcyjny - wiek przedszkolny i szkolny - kryterium płci.
12
Wiek produkcyjny ludność wykonująca pracę przynoszącą dochód oraz bezrobotni; przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku produkcyjnym znajdują się: mężczyźni pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, kobiety pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Wiek produkcyjny dzielony jest dalej na: wiek mobilny - 1844 lata mężczyźni i kobiety, wiek niemobilny - 4564 lata mężczyźni i 45 59 lat kobiety.
13
Wiek poprodukcyjny przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku poprodukcyjnym znajdują się: mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej.
14
Ruchliwość Społeczna Kryteria podziału i typy ruchliwości społecznej:
15
Przyczyny zmian społecznych - - Zmiany środowiska naturalnego (pociągają zmiany w gospodarce, a te z kolei w społeczeństwie) Zmiany wartości kulturowych ( np. poziom wykształcenia); Postęp technologiczny; Zmiany demograficzne nierówności społeczne działalność jednostek, instytucji i ruchów społecznych
16
1. Historyczne formy organizacji społeczeństw. Społeczeństwo pierwotne liczyły kilka tysięcy osób; gospodarka zbieracko łowiecka oraz prymitywna hodowla; Struktura społeczna nie była zbyt rozbudowana. O kształcie struktury społecznej decydowały płeć, wiek i pokrewieństwo (grupy plemienne); Kultura miała charakter przedpiśmienny. Obecnie: Indianie Ameryki Południowej, plemiona w Afryce, Aborygeni w Australii.
17
2. Społeczeństwa feudalne społeczeństwa te posiadały charakter zhierarchizowany (struktura stanowa) w związku z tym ruchliwość społeczna była bardzo ograniczona. Gospodarka oparta na hodowli zwierząt i uprawie roli najliczniejsza ludność chłopi; Podstawowa forma osadnictwa grody, podgrodzia, wioski i folwarki. Miasta funkcjonowały jako rynki zbytu i centra kulturalne. Obecnie : brak (w historii Europa i niektóre kraje azjatyckie)
18
3. Społeczeństwo industrialne jego powstanie miało silny związek z rozwojem przemysłu, który stał się podstawa gospodarki w XIX wieku. Społeczeństwo zostało podzielone na klasy i warstwy społeczne, na których czele stała burżuazja i robotnicy. Dynamiczny rozwój miast i upadek wsi jako siły produkcyjnej. Wzrost ruchliwości społecznej oraz powstanie ruchliwości migracyjnej. Powstanie kultury masowej Przykłady: kraje Europy Zachodniej w końcu XIX i na pocz. XIX wieku;
19
Współczesne formy organizacji społeczeństw 1. Społeczeństwo postindustrialne (A. Touraine, D. Bell) rozwój spowodowany komputeryzacja i robotyzacją produkcji. Nowa dominująca klasę społeczna tworzą wykwalifikowani specjaliści inżynierowie i menadżerowie. Rozwój sektora usług. Powstanie ponadnarodowych korporacji. Rozwój aglomeracji miejskich. Dominacja kultury masowej.
20
2. Społeczeństwo globalne obejmuje obecnie wszystkich mieszkańców Ziemi tworząc wspólnotę globalna wioska. Rozwój tego społeczeństwa spowodował rozwój telekomunikacji, które zatarły granice państwowe i przyczyniły się do ruchliwości ludzi na duże odległości w bardzo krótkim czasie. Powstanie ponadnarodowych korporacji, w których związki z krajem macierzystym są bardzo luźne. Postępujący proces globalizacji.
21
3. Społeczeństwo informacyjne podstawową rolę odgrywa informacja oraz instytucje i firmy z nich korzystające i przetwarzające je. Rozwój nowego sektora usług zwłaszcza telekomunikacji. Powszechny dostęp do informacji, dzięki Internetowi.
22
4. Społeczeństwo masowe - jego rozwój spowodowało silne zurbanizowanie i szybki wzrost demograficzny; Zanik wyższych wartości, wzrost hedonizmu i konsumpcjonizmu. Społeczeństwa staja się konformistyczne. Kultura ma charakter masowy, bezrefleksyjny i manipulacyjny (dzięki reklamom) Zanik elit, wzrost przeciętniactwa w społecznościach.
23
5. Społeczeństwo konsumpcyjne jego rozwój jest związani ze wzrostem zamożności społeczeństw. Najważniejszym elementem stratyfikacji społeczeństw konsumpcja. Kult indywidualizmu Ogromna rola mediów i reklam.
24
6. Społeczeństwo otwarte Teoria powstała w oparciu o teorie H. Bergsona i K. Poppera Duży zakres swobód politycznych i obywatelskich; poszanowanie prawa Duża swoboda dokonywania wyborów Podstawowe zasady- pluralizm, tolerancja i szacunek dla odmienności; Przeciwieństwem społeczeństwa otwartego jest społeczeństwo zamknięte , w którym jednostki są podporządkowane państwu, a wszelkie działania są ograniczone zakazami i nakazami.

Mogą Cię zainteresować

Sieć osadnicza Polski - Slajd 1

Sieć osadnicza Polski

Sieć osadnicza Polski
Uprawnienia prezydenta - Slajd 1

Uprawnienia prezydenta

Uprawnienia prezydenta
Zbiorowości i grupy społeczne - Slajd 1

Zbiorowości i grupy społeczne

Zbiorowości i grupy społeczne
Dzieci ulicy w Ameryce Południowej - Slajd 1

Dzieci ulicy w Ameryce Południowej

Dzieci ulicy w Ameryce Południowej

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?