Unia Europejska

Liczba slajdów:
82
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
9.24 MB
Ilość pobrań:
47
Ilość wyświetleń:
1159
Unia Europejska - Slajd 81
Unia Europejska - Slajd 0
Unia Europejska - Slajd 1
Unia Europejska - Slajd 2
Unia Europejska - Slajd 3
Unia Europejska - Slajd 4
Unia Europejska - Slajd 5
Unia Europejska - Slajd 6
Unia Europejska - Slajd 7
Unia Europejska - Slajd 8
Unia Europejska - Slajd 9
Unia Europejska - Slajd 10
Unia Europejska - Slajd 11
Unia Europejska - Slajd 12
Unia Europejska - Slajd 13
Unia Europejska - Slajd 14
Unia Europejska - Slajd 15
Unia Europejska - Slajd 16
Unia Europejska - Slajd 17
Unia Europejska - Slajd 18
Unia Europejska - Slajd 19
Unia Europejska - Slajd 20
Unia Europejska - Slajd 21
Unia Europejska - Slajd 22
Unia Europejska - Slajd 23
Unia Europejska - Slajd 24
Unia Europejska - Slajd 25
Unia Europejska - Slajd 26
Unia Europejska - Slajd 27
Unia Europejska - Slajd 28
Unia Europejska - Slajd 29
Unia Europejska - Slajd 30
Unia Europejska - Slajd 31
Unia Europejska - Slajd 32
Unia Europejska - Slajd 33
Unia Europejska - Slajd 34
Unia Europejska - Slajd 35
Unia Europejska - Slajd 36
Unia Europejska - Slajd 37
Unia Europejska - Slajd 38
Unia Europejska - Slajd 39
Unia Europejska - Slajd 40
Unia Europejska - Slajd 41
Unia Europejska - Slajd 42
Unia Europejska - Slajd 43
Unia Europejska - Slajd 44
Unia Europejska - Slajd 45
Unia Europejska - Slajd 46
Unia Europejska - Slajd 47
Unia Europejska - Slajd 48
Unia Europejska - Slajd 49
Unia Europejska - Slajd 50
Unia Europejska - Slajd 51
Unia Europejska - Slajd 52
Unia Europejska - Slajd 53
Unia Europejska - Slajd 54
Unia Europejska - Slajd 55
Unia Europejska - Slajd 56
Unia Europejska - Slajd 57
Unia Europejska - Slajd 58
Unia Europejska - Slajd 59
Unia Europejska - Slajd 60
Unia Europejska - Slajd 61
Unia Europejska - Slajd 62
Unia Europejska - Slajd 63
Unia Europejska - Slajd 64
Unia Europejska - Slajd 65
Unia Europejska - Slajd 66
Unia Europejska - Slajd 67
Unia Europejska - Slajd 68
Unia Europejska - Slajd 69
Unia Europejska - Slajd 70
Unia Europejska - Slajd 71
Unia Europejska - Slajd 72
Unia Europejska - Slajd 73
Unia Europejska - Slajd 74
Unia Europejska - Slajd 75
Unia Europejska - Slajd 76
Unia Europejska - Slajd 77
Unia Europejska - Slajd 78
Unia Europejska - Slajd 79
Unia Europejska - Slajd 80
Unia Europejska - Slajd 81
Unia Europejska - Slajd 0

Treść prezentacji

1
1
2
Slajd 3-Co to jest Unia Europejska? Slajd 4-Dlaczego Polska chce przystąpić do Unii Europejskiej? Slajdy od 5 do 20 -Członkowie Unii Europejskiej Slajd 21-Polityka Unii Europejskiej Slajdy od 22 do 27 -Organizacje Unii Europejskiej Slajdy od 28 do 33 - Instytucje Unii Europejskiej Slajdy od 34 do 39 -Dokumenty Slajdy od 40 do 43 -Pomoc dla krajów Unii Europejskiej Slajdy od 44 do 49 -Polityka Unii Europejskiej Slajdy od 50 do 59 -Waluta Unii Europejskiej- EURO Slajdy od 60 do 64-Edukacja Europejska Slajd 65-Europol Slajd 66 do 70 -Album zdjęć Slajdy od 71 do 77 -Sytuacja Polski Slajdy od 78 do 80 -Mapy,plansze,tabele Slajd 81-Symbole Unii Europejskiej 2
3
Unia Europejska to oparte na zasadzie wzajemności i solidarności porozumienie państw, które postanowiły wspólnie sprostać międzynarodowej konkurencji i razem pracować dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Unia nie jest super państwem i nie zagraża tożsamości narodowej. Państwa- członkowie Unii, w imię wspólnego dobra, bezpieczeństwa i postępu cywilizacyjnego, zgadzają się na ograniczenia wynikające z konieczności międzynarodowej współpracy. Unia Europejska ma powierzchnię 3235,0 tysięcy kilometrów kwadratowych, natomiast ludność wynosi 371 485 tysięcy. 3
4
Dzięki akcesji staniemy się członkiem wspólnego rynku Unii. Członkostwo w Unii zapewnia szybszy rozwój na skutek napływu inwestycji i nowych technologii. Jako członek europejskiej wspólnoty będziemy bezpieczniejsi. 4
5
5
6
Pierwszym krokiem zmierzającym do jedności Europy były traktaty podpisane w Rzymie m. in. przez Belgię. LUDNOŚĆ- 10131 tysięcy POWIERZCHNIA- 30,5 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Bruksela 6
7
Pierwszym krokiem zmierzającym do jedności Europy były traktaty podpisane w Rzymie m. in. przez Francję. LUDNOŚĆ- 58 027 tysięcy POWIERZCHNIA-551,7 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Paryż 7
8
Pierwszym krokiem zmierzającym do jedności Europy były traktaty podpisane w Rzymie m. in. przez Holandię. LUDNOŚĆ-15 423 tysięcy POWIERZCHNIA-41,9 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Amsterdam 8
9
Pierwszym krokiem zmierzającym do jedności Europy były traktaty podpisane w Rzymie m. in. przez Niemcy. LUDNOŚĆ-81 553 tysięcy POWIERZCHNIA-356,7 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Berlin 9
10
Pierwszym krokiem zmierzającym do jedności Europy były traktaty podpisane w Rzymie m. in. przez Włochy. LUDNOŚĆ-57 248 tysięcy POWIERZCHNIA-301,3 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Rzym 10
11
Pierwszym krokiem zmierzającym do jedności Europy były traktaty podpisane w Rzymie m. in. przez Luksemburg. LUSNOŚĆ-407 tysięcy POWIERZCHNIA-2,6 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Luksemburg 11
12
Do Wspólnoty Europejskiej zaczęły przyłączać się nowe kraje, jednym z nich była Wielka Brytania, która przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej w 1973 roku. LUDNOŚĆ-58 276 tysięcy POWIERZCHNIA-244,1 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Londyn 12
13
Do Wspólnoty Europejskiej zaczęły przyłączać się nowe kraje, jednym z nich była Irlandia, która przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej w 1973 roku. LUDNOŚĆ-3 577 tysięcy POWIERZCHNIA-70,0 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Dublin 13
14
Do Wspólnoty Europejskiej zaczęły przyłączać się nowe kraje, jednym z nich była Dania, która przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej w 1973 roku. LUDNOŚĆ-5 216 tysięcy POWIERZCHNIA-43,1 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Kopenhaga 14
15
Do Wspólnoty Europejskiej zaczęły przyłączać się nowe kraje, jednym z nich była Grecja, która przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej w 1981 roku. LUDNOŚĆ-10 442 tysięcy POWIERZCHNIA-132,0 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Ateny 15
16
Do Wspólnoty Europejskiej zaczęły przyłączać się nowe kraje, jednym z nich była Hiszpania, która przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej w 1986 roku. LUDNOŚĆ-39 170 tysięcy POWIERZCHNIA-504,8 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Madryt 16
17
Do Wspólnoty Europejskiej zaczęły przyłączać się nowe kraje, jednym z nich była Portugalia, która przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej w 1986 roku. LUDNOŚĆ-9 912 tysięcy POWIERZCHNIA-92,0 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Lizbona 17
18
W 1993 roku, na mocy traktatu z Maastricht (w Holandii), Wspólna Europa przekształciła się w Unię Europejską (UE), do której w 1995 roku zostały przyjęte następne trzy kraje w tym m. in. Szwecja. LUDNOŚĆ-8 816 tysięcy POWIERZCHNIA-450,0 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Sztokholm 18
19
W 1993 roku, na mocy traktatu z Maastricht (w Holandii), Wspólna Europa przekształciła się w Unię Europejską (UE), do której w 1995 roku zostały przyjęte następne trzy kraje w tym m. in. Finlandia. LUDNOŚĆ-5 099 tysięcy POWIERZCHNIA-338,1 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Helsinki 19
20
W 1993 roku, na mocy traktatu z Maastricht (w Holandii), Wspólna Europa przekształciła się w Unię Europejską (UE), do której w 1995 roku zostały przyjęte następne trzy kraje w tym m. in. Austria. LUDNOŚĆ- 8 040 tysiące POWIERZCHNIA- 83,9 tysięcy kilometrów kwadratowych STOLICA-Wiedeń 20
21
Polityka Unii opiera się na trzech filarach: 1. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Unia Gospodarcza 2. Wspólna polityka zagraniczna i wspólne bezpieczeństwo 3. Wymiar sprawiedliwości i współpraca w zakresie praw wewnętrznych 21
22
22
23
Nieformalna grupa czterech państw Europy Środkowowschodniej: Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Nazwa ta funkcjonuje od 15 lutego 1991 roku spotkania w północno-węgierskim mieście Wyszehradzie prezydenta Czechosłowacji Vaclava Havla, Polski -Lecha Wałęsy i Węgier -Arpada Goencza. 23
24
Powołana 25 czerwca 1945 roku w San Francisco, na mocy Karty Narodów Zjednoczonych organizacja, oparta na zasadzie równości suwerennej wszystkich miłujących pokój państw, wielkich czy małych, a mającej za cel utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 24
25
Organizacja międzyrządowa powstała na mocy Traktatu Waszyngtońskiego, podpisanego 14 kwietnia 1949 roku. Zasadniczym powodem powstania NATO było poczucie zagrożenia państw zachodu, wynikające z agresywnej polityki prowadzonej przez Związek Radziecki po zakończeniu II wojny światowej. 25
26
Organizacja powstała w Londynie 5 maja 1949 roku. Początkowo w kręgu jej zainteresowań znajdowała się odbudowa kontynentu ze zniszczeń wojennych, obrona słabych demokracji, problemy gospodarcze. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Rada Europy zaczęła być postrzegana jako strażnik praworządności i demokracji w Europie. 26
27
Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej powstała w 1975 roku. Zajmuje się badaniami przestrzeni kosmicznej, monitorowaniem kuli ziemskiej i zachodzących na Ziemi procesów. Siedziba agencji mieści się w Paryżu. 27
28
28
29
Jest to organ wykonawczy UE, składający się z 20 komisarzy. Większość z nich to politycy z 15 państw członkowskich. Kadencja Komisji trwa 5 lat. Komisja proponuje akty ustawodawcze, wydaje samodzielne akty prawne, czuwa nad przestrzeganiem prawa, zarządza budżetem i funduszami strukturalnymi. W Komisji pracuje 16 tysięcy ludzi. Jedna piąta personelu zajmuje się tłumaczeniami na 11 języków, obowiązujących w Unii. 29
30
Są to spotkania szefów państw i rządów krajów członkowskich UE. Oprócz nich w dyskusjach uczestniczy przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska wytycza kierunki polityki UE, ustala priorytety polityki i rozwiązuje problemy sporne. 30
31
Są to spotkania ministrów poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich UE. Rada pełni funkcję organu decyzyjnego i prawodawczego UE. Przewodniczą jej kolejno wszystkie państwa członkowskie, każde przez pół roku. 31
32
Jest to największy wielonarodowy parlament na świecie. Składa się z 626 deputowanych, reprezentujących 370 milionów obywateli Unii. Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy wykonawczej. Jego uprawnienia są stopniowo powiększane. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Comiesięczne sesje plenarne odbywają się w Strasburgu. 32
33
Jest to organ orzekający UE. Dokonuje wykładni prawa europejskiego i interpretacji traktatów. Składa się z 15 sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie na sześcioletnią kadencję. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu. Od 1954 roku Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył ponad 9 tysięcy spraw i wydał około 4 tysiące orzeczeń. 33
34
34
35
Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg stworzyły wspólny rynek węgla, stali, rudy żelaza i złomu oraz określiły jednakowe warunki dostępu do tych produktów. Połączono ważne dla obronności sektory węgla i stali. Miało to przyczynić się do umocnienia pokoju, poprzez uzależnienie przemysłu Francji i RFN. 35
36
Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg zaplanowały utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Traktat przewidywał zniesienie opłat celnych, barier w przepływie osób, usług i kapitału między krajami członkowskimi. Podjęto działania w ustanowieniu Wspólnej Polityki Rolnej i transportowej. Utworzono Europejski Bank Inwestycyjny (EB I). W 1968 roku zniesiono cła w handlu i ustanowiono wspólną taryfę dla państw trzecich. Te same państwa zawarły również traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej - zwany Euratomem. Traktat ten dotyczył współpracy w ramach energetyki jądrowej. 36
37
Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy zobowiązały się do utworzenia jednolitego rynku europejskiego do dnia 31 grudnia 1992 roku. Wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego, zastąpiono zasadę jednomyślności w Radzie Ministrów zasadą kwalifikowanej większości głosów. Stworzono ramy dla Europejskiej Współpracy Politycznej. 37
38
Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy zgodziły się na tworzenie Unii Europejskiej, zaplanowały wprowadzenie Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenie wspólnej waluty. Państwa członkowskie zobowiązały się do współpracy w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości. 38
39
Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy ustaliły wzmocnienie federacyjnego charakteru Unii Europejskiej. Przewidziano wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego, powołanie przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej. Wzmocniono kompetencje Brukseli w zakresie polityki wizowej, migracyjnej i azylowej oraz współpracę policji i wymiaru sprawiedliwości. 39
40
40
41
Fundusze strukturalne, mają na celu realizację polityki strukturalnej Unii Europejskiej, zmierzającą do wyrównywania różnic między regionami. W skład funduszy strukturalnych wchodzą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa 41
42
Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90 proc. średniej dla wszystkich państw członkowskich. Z funduszu obecnie korzystają Grecja, Portugalia, Hiszpania i Irlandia. Irlandia 42
43
Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej, finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych, skierowane do określonych środowisk i grup społecznych jedynie państw członkowskich Unii Europejskiej. 43
44
44
45
Wspólna polityka rolna była pierwszą zaplanowaną i realizowaną polityką Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Od dziesięcioleci wydatki na rolnictwo pochłaniały blisko połowę środków budżetowych Wspólnoty. W unijnym rolnictwie pracuje 5 proc. ludności czynnej zawodowo, a użytki rolne w krajach Piętnastki stanowią średnio jedną czwartą terytorium. 45
46
Unia Europejska jest czwartym producentem ryb na świecie. Wyprzedzają ją Chiny, Japonia i kraje WNP. Na unijną politykę w zakresie rybołówstwa przeznaczano w ostatnich latach niewiele ponad 0,5 proc. budżetu UE. Jakość, waga, prezentacja i pakowanie ryb badane są przez rozmaite agendy Komisji Europejskiej. Ceny skupu unijnych ryb ustala Rada Ministrów. 46
47
Na obszarze Unii Europejskiej istnieje ponad 200 regionów, o różnej gęstości zaludnienia, warunkach geograficznych czy wskaźnikach ekonomicznych. Są wśród nich najbogatsze miasta świata takie jak Londyn, Bruksela czy Paryż. A również takie jak grecki Epir, w których dochód nie przekracza połowy dochodu UE. W najbliższych latach realizacja założeń polityki regionalnej pochłonie 13 wydatków z unijnego budżetu. 47
48
W jedenastu państwach UE (Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech), do których wkrótce dołączy Grecja obowiązuje wspólna waluta - euro. O stabilność cen w tych krajach dba Europejski Bank Centralny. 1 stycznia 2002 roku euro wejdzie do obiegu powszechnego. Zastąpi ono 12 miliardów banknotów i 70 miliardów monet narodowych. 48
49
Rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa powstrzymywany był przez rozbieżne interesy narodowe państw Wspólnoty. Podstawy dla szeroko rozumianej unii politycznej dał traktat z Maastricht. Polityka obronna UE, prowadzona kiedyś w oparciu o UZE, obecnie rozwijana jest wewnątrz Unii. W przyszłości Unia chce być gotowa do samodzielnych akcji antykryzysowych. 49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
Pomysły wprowadzenia wspólnej waluty pojawiły się pod koniec lat sześćdziesiątych. Wiązało się to z rozpadem istniejącego od 1944 roku systemu sztywnych kursów walutowych z Bretton Woods. Dominującą pozycję w tym systemie zajmował przez ponad 20 lat dolar amerykański. 55
56
Kolejną inicjatywą, zmierzającą do powstania wspólnej waluty było w 1979 roku powołanie Europejskiego Systemu Walutowego z inicjatywy Brytyjczyka Roya Jenkinsa. Pomysł Jenkinsa popierali: ówczesny prezydent Francji Valery Giscard dEstaing i kanclerz Niemiec Helmut Schmidt. ESW wprowadzał zasady stabilizowania kursów walut (ERM - Mechanizm Kursów Walutowych) i finansowania deficytów płatniczych EWG 56
57
Opracowany przez Komitet Delorsa (od nazwiska ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacquesa Delorsa) Jednolity Akt Europejski (1986) zakładał stworzenie jednolitego rynku dla dóbr, kapitału, siły roboczej i usług, poprzez usunięcie wszelkich barier w przepływie tych dóbr między krajami członkowskimi do roku 1992. 57
58
W oparciu o propozycje zgłoszone w raporcie Delorsa, w 1992 roku podpisany został w Maastricht traktat o Unii Europejskiej. Uwzględniał on reformę polityczną i ekonomiczną - dał podstawę prawną do ustanowienia instytucji, koniecznych do stworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej, jak np. Europejski System Banków Centralnych. Traktat zarysował ostateczny plan przejścia do Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia wspólnej waluty w 1999 roku. 58
59
W rok później powołano Europejski Instytut Walutowy, którego celem było zbudowanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych z Europejskim Bankiem Centralnym we Frankfurcie. Państwa Unii Europejskiej przygotowując się do wprowadzenia wspólnej waluty obniżyły poziom inflacji i zredukowały deficyt publiczny. W grudniu 1995 roku na szczycie w Madrycie zaakceptowano plan wprowadzenia euro. 59
60
60
61
Pomysł zorganizowania studiów europejskich zrodził się w czasie tworzenia pierwszych instytucji integrujących Europę. Instytucje te rozrastały się i potrzebowały fachowej kadry administracyjnej i zarządzającej. Studia te, w pierwszym okresie rozwijały się w dwóch kierunkach: Pierwszy (popierany przez Amerykanów) miał przede wszystkim dostarczyć encyklopedycznej wiedzy o Europie. Były to więc studia interdyscyplinarne, gdzie - obok omawiania prawa i zagadnień gospodarczych - wiele uwagi poświęcano nauce ję zyków, historii, literaturze i sztuce. Drugi kierunek - zapoczątkowany przez utworzone w 1950 r. College dEurope w Brugii (którego jedyną filią jest istniejące od 1992 roku Europejskie Kolegium w Natolinie) - miał charakter zdecydowanie bardziej integracyjny. Skupiano się w nich na zagadnieniach dotyczących prawa (w tym zwłaszcza prawa europejskiego), administracji i gospodarki europejskiej, a problematykę historii najnowszej i zagadnień społecznych traktowano w sposób uzupełniający. 61
62
Problematyka europeistyczna znaczące zainteresowanie wzbudziła w Polsce po roku 1989, wtedy też zaczęła być wykładana ex cathedra. Obecnie większość uczelni prywatnych oferuje studia (magisterskie, licencjackie i podyplomowe) lub specjalizacje o tematyce europejskiej. 62
63
Zainteresowani procesem integracji europejskiej mogą uczestniczyć w licznych kursach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez m. in. jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, Regionalne Centra Informacji Europejskiej. 63
64
W Polsce problematyka europeistyczna znaczące zainteresowanie wzbudziła po roku 1989, wtedy też zaczęła być wykładana ex cathedra. Obecnie większość uczelni oferuje studia (magisterskie, licencjackie i podyplomowe) lub specjalizacje o tematyce europejskiej. Zainteresowani procesem integracji europejskiej mogą też korzystać z grantów. 64
65
Jest urzędem policyjnym o ponadnarodowym charakterze. Jego celem jest pomoc państwom członkowskim w zapobieganiu i zwalczaniu groźnych form przestępczości, a zwłaszcza: handlu narkotykami nielegalnego handlu materiałami nuklearnymi i radioaktywnymi handlu ludźmi seksualnego wykorzystywania dzieci kradzieży samochodów akcji terrorystycznych EUROPOL tworzy także bazę komputerową (TECS) pozwalającą na budowanie i przetwarzanie danych. Sprawność operacyjną system osiągnie w 2001 roku. Siedziba Europolu mieści się w Hadze. 65
66
66
67
28.02.2002 Delegaci rządów i parlamentów 15 państw Unii Europejskiej i 13 krajów kandydujących oraz instytucji UE zapoczątkowali prace Konwentu Europejskiego w sprawie nowej reformy Unii. Przewodniczącym konwentu jest Valery Giscard d Estaing. 105-osobowy konwent ma zaproponować sposoby pogłębienia integracji. Konwent ma obradować około roku, spotykając się co miesiąc w Brukseli. Jego propozycje posłużą następnie jako punkt wyjścia do uzgodnienia nowej reformy Unii przedstawicielom rządów państw członkowskich, którzy podejmą ostateczne decyzje w tej sprawie na forum tzw. konferencji międzyrządowej. 19.09.1946 Winston Churchill zgłasza w Zurychu propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. 14.12.2001 - 15.12.2001 Szczyt Unii Europejskiej w Laeken pod Brukselą zamieścił w dokumencie końcowym listę 10 krajów kandydujących do UE, w tym Polskę, które mają szansę na członkostwo w 2004 roku. Pozostałe wymienione państwa to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Do zapisu wprowadzono dodatkowy warunek, że prócz tempa negocjacji liczy się również dalszy postęp w reformach.Zgromadzeni w Laeken pod Brukselą przywódcy państw i rządów Unii Europejskiej przyjęli również, jako część dokumentu końcowego szczytu, proponowaną przez Belgię Deklarację z Laeken. Jest ona poświęcona przyszłości Europy i reformie instytucji unijnych w związku z planowanym rozszerzeniem Unii. W dokumencie nie wskazano osoby, która miałaby przewodniczyć specjalnej konwencji mającej zająć się reformą instytucjonalną Unii Europejskiej. 67
68
01.01.1986 Poszerzenie Wspólnot o Hiszpanię i Portugalię . 03.10.1990 Zjednoczenie Niemiec. 09.05.1950 Przedstawienie przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana propozycji oddania pod wspólną kontrolę francuskiej i niemieckiej produkcji węgla i stali - surowców kluczowych dla powojennego przemysłu. Miało to - wedle Schumana przyczynić się do rozwoju gospodarczego państw zniszczonych w czasie II wojny światowej i uniemożliwić wykorzystanie przemysłu ciężkiego do wyścigu zbrojeń. 68
69
02.10.1997 Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego . Sposób głosowania w Radzie, liczbę komisarzy i parlamentarzystów uzależniono od poszerzenia Unii Europejskiej. Wzmocniono kontrolę polityczną Parlamentu Europejskiego nad Komisją. Wzrosła rola Trybunału Sprawiedliwości. W dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wyposażono Unię w nowy instrument działania wspólne strategie, określające cele w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Do traktatu włączono również przyjęty w Maastricht protokół socjalny. 01.01.1995 Poszerzenie Unii Europejskiej o kraje EFTA, nie będące dotychczas członkami Unii: o Austrię, Finlandię i Szwecję. W przeprowadzonym wcześniej referendum Norwegowie opowiedzieli się przeciw integracji. 07.12.2000-11.12.2000 Obradujący w Nicei przez cztery dni szefowie państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie reformy instytucji UE. Przywódcy Piętnastki uznali, że od daty wejścia w życie Traktatu z Nicei Unia będzie w stanie powitać nowe państwa, gdy tylko wykażą zdolność do sprostania obowiązkom, wynikającym z członkostwa. Zatwierdzono reformę Rady Ministrów (powiększonej w przyszłości o 12 panstw), Parlamentu Europejskiego i Komisji. Proklamowana została Karta Praw Podstawowych - zbiór praw człowieka i swobód obywatelskich. 69
70
25.03.1957 Podpisanie Traktatów Rzymskich , ustanawiających EWG i Euratom. Celem EWG jest utworzenie wspólnego rynku europejskiego, a celem Euroatomu zapewnienie kontroli i współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii atomowej. Pierwszym przewodniczącym Komisji EWG zostaje Walter Hallstein, a Euratomu - Louis Armand. 01.01.1973 Poszerzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię . 10-11.12.1999 Zebrani w Helsinkach szefowie państw i rządów zapowiadają podjęcie negocjacji akcesyjnych z Rumunią, Słowacją, Litwą, Łotwą, Bułgarią, Maltą i Turcją. Na szczycie obecna była również polska delegacja z premierem Jerzym Buzkiem i ministrem spraw zagranicznych Bronisławem Geremkiem. 70
71
71
72
EWG zawarła z Polską umowę o współpracy handlowej i gospodarczej już w 1989 r. Jej podpisanie zakończyło trwający od 1975 r. okres relacji handlowych między Polską a Wspólnotami Europejskimi nie regulowanych umową. Na początku lat 90. kraje Europy Środkowej wyraziły chęć zacieśnienia więzów gospodarczych ze Wspólnotami. W maju 1990 r. rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył oficjalną propozycję rozpoczęcia negocjacji stowarzyszeniowych. Najważniejszą kwestią sporną był fakt określenia kwestii przyszłego członkostwa Polski we Wspólnotach jako ostatecznego celu stowarzyszenia, jako że strona wspólnotowa sprzeciwiała się podjęciu takiego zobowiązania. Właściwe negocjacje nad układem stowarzyszeniowym rozpoczęły się 22 XII 1990 r. W negocjacjach dosyć szybko udało się zawrzeć kompromis w kwestiach politycznych, najtrudniej było uzyskać koncesje handlowe. Bój toczył się o stopień faktycznej asymetrii między zobowiązaniami obu stron, zwł. w sektorach wrażliwych, takich jak przepływ siły roboczej, handel tekstyliami, stalą i artykułami rolnymi. 72
73
16 XII 1991 r. podpisano Układ europejski , ustanawiający stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi oraz ich krajami członkowskimi. Wszedł on w życie 1 II 1994 r., jednak już od 1 III 1992 r. zaczęła obowiązywać jego część handlowa w formie tzw. Umowy przejściowej. W preambule układu, dzięki staraniom polskich negocjatorów, zawarto jednostronny zapis mówiący o tym, że ostatecznym celem Polski jest członkostwo we Wspólnotach. W Układzie europejskim obie strony umowy zobowiązały się do stopniowego wprowadzania strefy wolnego handlu. Zawarto w nim również wiele przepisów dotyczących przepływu usług, pracowników, kapitału, zakładania przedsiębiorstw, zbliżania reguł konkurencji, harmonizacji polskiego prawa z prawem wspólnotowym, jak również współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. 73
74
We wrześniu 1992 r. Polska, Czechosłowacja i Węgry w Memorandum państw Grupy Wyszehradzkiej wyraźnie określiły, że ich celem jest wejście do Wspólnot według tzw. formuły iberyjskiej, co oznaczałoby szybkie uzyskanie członkostwa przy zapewnieniu niezbędnych okresów przejściowych. W Memorandum państwa te po raz pierwszy wspomniały, iż rozszerzenie mogłoby nastąpić w 2000 r. Dopiero w wyniku dyplomatycznych zabiegów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz ewolucji stanowisk krajów członkowskich Wspólnot, Rada Europejska w czasie spotkania w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. jednoznacznie potwierdziła, że również jej celem jest rozszerzenie Unii na Wschód. Zgodnie z postanowieniami kopenhaskimi państwa kandydujące zostały zobowiązane przed przystąpieniem do UE do spełnienia pewnych warunków: zbudowania stabilnej demokracji oraz sprawnej gospodarki rynkowej będącej w stanie sprostać wewnątrzunijnej konkurencji, a także osiągnięcia zdolności do wywiązywania się z zobowiązań członkowskich, w tym szczególnie w zakresie realizacji celów unii politycznej, ekonomicznej i monetarnej. 74
75
W dniu 8 IV 1994 r. rząd polski złożył oficjalny wniosek o członkostwo w UE. W grudniu tego roku został uczyniony kolejny krok na drodze do integracji Polski ze strukturami Unii. Na szczycie Rady Europejskiej w Essen szefowie rządów państw członkowskich podjęli decyzję o zainicjowaniu strategii przedczłonkowskiej. Tworzyła ona ramy instytucjonalne dla współpracy między obu stronami, czyli tzw. dialogu strukturalnego, oznaczającego regularne spotkania premierów lub przedstawicieli rządów krajów stowarzyszonych z (odpowiednio) członkami Rady Europejskiej lub Rady UE. Kolejnym ważnym krokiem na drodze integracji państw stowarzyszonych z UE było przyjęcie przez Radę Europejską, w czerwcu 1995 r. w Cannes, tzw. Białej księgi, będącej elementem strategii przedczłonkowskiej. Unia wskazała w niej główne akty prawne przyjęte przez Wspólnoty w każdym z sektorów rynku wewnętrznego oraz zasugerowała kolejność ich transpozycji do prawodawstwa wewnętrznego państw stowarzyszonych. 75
76
Na szczycie Rady Europejskiej w Madrycie w grudniu 1995 r. państwa Unii zobowiązały się do podjęcia rozmów negocjacyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej w sześć miesięcy po zakończeniu zaplanowanej na 1996 r. Konferencji Międzyrządowej. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przygotowanie opinii (avis) o krajach stowarzyszonych. Na ich podstawie miała być podjęta decyzja, z którymi państwami zostaną rozpoczęte negocjacje. W kwietniu 1996 r. Polska otrzymała kwestionariusz z pytaniami, który miał stać się podstawą dla opinii przygotowywanej przez Komisję. 26 VII 1996 r. strona polska przedstawiła szczegółowe odpowiedzi na pytania Komisji. Chociaż zmiany wprowadzone przez Traktat amsterdamski, przyjęty w czerwcu 1997 r. na zakończenie Konferencji Międzyrządowej, nie były zbyt znaczne, to jednak zgodnie z postanowieniami podjętymi w Madrycie pozwoliły na rozpoczęcie przygotowań do negocjacji akcesyjnych z państwami stowarzyszonymi. W lipcu 1997 r. Komisja Europejska opublikowała opinie o krajach stowarzyszonych, sugerując Radzie Europejskiej podjęcie negocjacji akcesyjnych z pięcioma najbardziej zaawansowanymi gospodarczo i politycznie państwami regionu Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią i Estonią. 76
77
Na szczycie w Luksemburgu w grudniu 1997 r. Rada Europejska podjęła decyzję o przedstawieniu Partnerstwa przedakcesyjnego dla każdego z państw kandydujących. Określa ono krótko- i średnioterminowe priorytety w dostosowywaniu się do unijnego porządku prawnego, a także środki pomocy mające wspierać ich realizację. Na szczycie w Luksemburgu podjęto również decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Oficjalnie wszystkie państwa kandydujące 31 III 1998 r. rozpoczęły proces negocjacji jednocześnie. Przegląd dostosowania ich porządku prawnego do prawa unijnego, tzw. screening, objął dziesięć państw Europy Środkowo-Wschodniej, z tym że w przypadku Bułgarii, Rumunii, Łotwy, Litwy i Słowacji screening polegać miał na wyjaśnieniu przez Komisję istoty zobowiązań składających się na unijny porządek prawny, natomiast bardziej zaawansowana piątka, czyli Polska, Czechy, Węgry, Estonia i Słowenia przystąpiły do właściwych negocjacji akcesyjnych w siedmiu relatywnie najmniej kontrowersyjnych dziedzinach unijnego dorobku prawnego. 77
78
Kraje należące do Unii Europejskiej oraz siedziby poszczególnych instytucji Europejskich 78
79
GŁÓWNE ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ W 1994 roku wszystkie organy i instytucje Unii Europejskiej zatrudniały 27 000 pracowników, w tym ponad 3 000 tłumaczy. 79
80
PKB w cenach rynkowych za 1998 rok 80
81
Flaga Unii Europejskiej: dwanaście gwiazd w miejscu godzina na tarczy zegara na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest niezmienna. Pomysłodawcami flagi są: hiszpański dyplomata: Salvadore de Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz. Hymn: Jest to muzyczna aranżacja Herberta von Karajana Ody do radości z IV części IX symfonii Ludwiga nam Beethovena. Taki sam hymn ma Rada Europy Wspólna waluta (Euro) Paszport europejski: w kolorze burgundzkiego wina, z napisem Unia Europejska pod nazwą państwa wydającego dokument. Ma taki sam status prawny jak dokumenty wydawane przez kraje członkowskie i może być używany podczas podróży po całym świcie. Święto Unii Europejskiej przypada na 9 maja 81
82
82

Mogą Cię zainteresować

Czy naprawdę jesteśmy inni? zróżnicowanie antropologiczne ludności świata - Slajd 1

Czy naprawdę jesteśmy inni? zróżnicowanie antropologiczne ludności świata

Czy naprawdę jesteśmy inni? zróżnicowanie antropologiczne ludności świata
Polscy nobliści - Slajd 1

Polscy nobliści

Polscy nobliści
Zabytki Olsztyna - Slajd 1

Zabytki Olsztyna

Zabytki Olsztyna
Męskość i ojcostwo w XIX i XX w. - Slajd 1

Męskość i ojcostwo w XIX i XX w.

Męskość i ojcostwo w XIX i XX w.

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?