Wyszukiwarka

<
Geneza i przebieg I wojny światowej

Sytuacja polityczna świata w przededniu wybuchu I wojny światowej Tuż przed wybuchem I wojny światowej nastąpił gwałtowny wzrost napięcia pomiędzy państwami zrzeszonymi w dwóch blokach politycznych państwami centralnymi związanymi sojuszem Trójprzymierza a państwami Ententy (Trójporozumienia).

 • 21
 • 5633
 • 178
System wersalsko waszyngtoński

Skutki geopolityczne I wojny światowej Rozpad monarchii austro węgierskiej Upadek cesarstwa w Niemczech i powstanie republiki Upadek europejskich dynastii Hohenzollernów, Romanowów, Habsburgów Rewolucja bolszewicka w Rosji Nowy podział kolonii w Afryce i Azji Powstanie lub odrodzenie nowych państw w Europie: Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia

 • 8
 • 8290
 • 710
Działania wojenne w latach 1944-45. Otwarcie II frontu

Ku klęsce. II front Od początku 1944 roku w Europie trwała ofensywa Armii Czerwonej, a tymczasem Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przygotowywały otwarcie II frontu. Podczas burzliwych rozmów podczas konferencji w Teheranie zrezygnowano z działań na Bałkanach a otwarcie II frontu zaplanowano we Francji. Jako miejsce desantowe wybrano wybrzeża Normandii.

 • 20
 • 4538
 • 70
II Wojna Światowa w Afryce

Wybuch wojny, początek kampanii wschodnioafrykańskiej, operacja Torch, II bitwa pod El Alamein, walki w Tunezji, skutki działań zbrojnych w Afryce.

 • 16
 • 23287
 • 3509
Polska po II wojnie światowej - 1946 - 89

Nowa Polska PO II wojnie światowej Polska zajmowała obszar 312 tys. km a jej granice zostały znacznie przesunięte na zachód. Wschodnia granica przebiegała wzdłuż linii Curzona. Poza granicami pozostały: Wileńszczyzna, Polesie, Wołyń, Podole i dwa wielkie miasta Lwów oraz Wilno.

 • 59
 • 17437
 • 530
Migracje ludności

Klasyczny model migracji - pomimo pewnych limitów ilościowych, migrantów generalnie zachęca się do przyjazdu, gwarantuje się im obywatelstwo. Ta kategoria dotyczy tak zwanych narodów imigrantów, a więc USA, Kanada , Australia

 • 44
 • 5944
 • 117
Zagrożenia

Zjawiska naturalne i działalność człowieka nie zawsze pozytywnie wpływają na nasze bezpieczeństwo. Destrukcyjne działania sił przyrody człowiek może jedynie ograniczać. A co z naszą własną działalnością? Musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę w każdym momencie życia grożą nam rozmaite niebezpieczeństwa. Na szczęście świadomość zagrożeń i wiedza o sposobach ich unikania zwiększają nasze bezpieczeństwo.

 • 34
 • 4947
 • 59
Powstanie Warszawskie 1944

Powstanie Warszawskie 1944 roku a w tym walki na Mokotowie są jedną z największych tragedii w dziejach naszego narodu i w dziejach całego świata. Są jednak faktem historycznym świeżym i bolesnym, który ciężko ocenić obiektywnie. Jednakże staniemy na wysokości zadania, aby je wam przybliżyć gdyż jest to w dziejach ojczystych również wypadek wielki i wstrząsający.

 • 65
 • 16331
 • 347
Współczesne konflikty zbrojne

Wbrew powszechnym oczekiwaniom po zakończeniu II wojny światowej nie ustały konflikty zbrojne. Do dnia dzisiejszego wyliczono, że po 1945 r. miało miejsce około 2,5 tys. większych konfliktów zarówno międzypaństwowych - czyli działania zbrojne podejmowane przez jedno państwo przeciwko drugiemu, jak i konfliktów wewnętrznych, które były inspirowane z zewnątrz, a często prowadziły do wojen domowych.

 • 8
 • 5217
 • 151
Gospodarka II RP

Periodyzacja 1. 2. 3. 4. 5. okres gospodarki wojennej do 1921 okres odbudowy i walki z kryzysem do 1923 okres reformy walutowej i stabilizacji gospodarki do 1925 okres koniunktury gospodarczej do 1929 okres kryzysu gospodarczego do 1935

 • 20
 • 4962
 • 152
Narodziny nowożytnego świata

Aztekowie nie znali żelaza, byli rolnikami, hodowali drób, zajmowali się tkactwem, jubilerstwem, matematyką (podstawą była liczba 20, nie znali zera). Map a Wśród wielu bóstw szczególnie czcili Tenochititlán boga powietrza i ziemi stolica Quatzalcoatla Inkowie stolicą było Cuzco, władcą absolutnym Inka, stworzyli w Andach imperium.

 • 25
 • 5735
 • 52
Problem Globalizacji

Termin globalizacji, etapy procesu globalizacji, koncepcje globalizacji, klasyczne ujęcia globalizacji, nierówności społeczne.

 • 13
 • 25287
 • 5682
Globalizacja

GLOBALIZACJA Ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się jednego świata, światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego

 • 11
 • 5172
 • 90
Broń jądrowa

Broń jądrowa, dawniej zwana bronią atomową, broń A, jeden z rodzajów broni masowej zagłady, o działaniu wybuchowym o wielkiej sile, wykorzystująca energię powstającą podczas reakcji łańcuchowej rozszczepiania jąder atomów izotopów ciężkich pierwiastków, m.in. uranu lub plutonu

 • 29
 • 13138
 • 1079
Problemy współczesnego świata

Demografia świata Raport ONZ z 2005 roku podaje liczbę 6,478 mld mieszkańców Ziemi zamieszkujących wszystkie kontynenty; Opracowane pod koniec XX w. prognozy wzrostu liczby ludności przewidują, że w połowie XXII w. liczba mieszkańców Ziemi zbliży się do 12 mld.

 • 39
 • 7211
 • 165
Problemy współczesnego świata

Przyrost demograficzny oznacza odmłodzenie społeczeństw. Można przypuszczać, że już w wkrótce kolejne państwa, zawłaszcza afrykańskie, zaczną przekraczać 50 próg osób poniżej 15 roku życia

 • 39
 • 5464
 • 238
Międzynarodowe obroty czynnikami produkcji

Korzyści z wywozu czynników produkcji Uzyskanie wyższej stopy zysku: 1. migracja siły roboczej ma miejsce, gdy występuje różnica w poziomie płacy między krajem a zagranicą, wywóz kapitału zaś wtedy, gdy zastosowany za granicą przynosi większy zysk niż w kraju.

 • 66
 • 3655
 • 28
Początki idei światowego pokoju i bezpieczeństwa

PERSPEKTYWA HISTORYCZNA - początki badań; 1910- Carnegie Endowment for International Peace i World Peace Foundation - I Wojna Światowa, ład powojenny i Liga Narodów - II Wojna Światowa- ład zimnowojenny, badania nad pokojem w centrum zainteresowań, analiza wyścigu zbrojeń i jego kontrola polemologia vs irenologia

 • 86
 • 5204
 • 38
Konflikty międzynarodowe

Podział konfliktów międzynarodowych Spory o wody morskie dostęp do szelfu bądź o tereny połowowe (Morze Ochockie) Spory o dostęp do wody pitnej na terenach suchych np. o wzgórza Golan między Syrią a Izraelem Spory o terytorium pakistańsko indyjski o Kaszmir, chińsko tajwański o Tajwan, grecko turecki o Cypr, armeńsko azerbejdżański o Górny Karabach,

 • 63
 • 10983
 • 145
Pierwsze lata II Rzeczpospolitej

Pierwsze lata II Rzeczpospolitej Geneza odzyskania niepodległości 1. Upadek państw zaborczych Kryzys i wojna domowa w Rosji Klęska w wojnie światowej Niemiec i Austro-Węgier 2. Uznanie potrzeby powstania niepodległego państwa polskiego przez zwycięskie państwa ententy 3. Powstanie polskich ośrodków politycznych i wojskowych w kraju i na emigracji

 • 33
 • 4633
 • 70
Rola korporacji międzynarodowych

Korporacja Spółka kapitałowa, której działalność obejmuje wiele krajów. Jej właścicielem jest kapitał ( udziałowcy spółek akcyjnych i spółek z o.o.). Często przekształcają się w konglomeraty, czyli organizacje gospodarcze działające na zasadach holdingu Holding przedsiębiorstwo o charakterze spółki akcyjnej, powołane w celu zarządzania innymi przedsiębiorstwami.

 • 24
 • 5265
 • 86
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie