Historia

Narodziny nowożytnego świata

6 lat temu

Zobacz slidy

Narodziny nowożytnego świata - Slide 1
Narodziny nowożytnego świata - Slide 2
Narodziny nowożytnego świata - Slide 3
Narodziny nowożytnego świata - Slide 4
Narodziny nowożytnego świata - Slide 5
Narodziny nowożytnego świata - Slide 6
Narodziny nowożytnego świata - Slide 7
Narodziny nowożytnego świata - Slide 8
Narodziny nowożytnego świata - Slide 9
Narodziny nowożytnego świata - Slide 10
Narodziny nowożytnego świata - Slide 11
Narodziny nowożytnego świata - Slide 12
Narodziny nowożytnego świata - Slide 13
Narodziny nowożytnego świata - Slide 14
Narodziny nowożytnego świata - Slide 15
Narodziny nowożytnego świata - Slide 16
Narodziny nowożytnego świata - Slide 17
Narodziny nowożytnego świata - Slide 18
Narodziny nowożytnego świata - Slide 19
Narodziny nowożytnego świata - Slide 20
Narodziny nowożytnego świata - Slide 21
Narodziny nowożytnego świata - Slide 22
Narodziny nowożytnego świata - Slide 23
Narodziny nowożytnego świata - Slide 24
Narodziny nowożytnego świata - Slide 25

Treść prezentacji

Slide 1

HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa II. Utrwalenie wiadomości i umiejętności Rozdział IV Narodziny nowożytnego świata Marek Drwięga Wersja: 1.0nns14 Wszelkie prawa zastrzeżone

Slide 2

NOWOŻYTNOŚĆ http:realizedworth.comwpcontentuploads201301question-mark.jpg Gdy klikniesz , to przełączysz się na slajd Spis treści. Będziesz mogłamógł przechodzić do każdego tematu niezależnie. Gdy klikniesz inne miejsce, to przejdziesz do następnego slajdu. Prehistoria Starożytność Średniowiecze Wybuch I wojny światowej 1914 r. Adresy stron internetowych, z których pobrano materiały znajdują się w Spisie treści Odkrycie Ameryki 1492 r. Upadek Rzymu - 476 r. Wynalezienie pisma ok.. 4000 lat p.n.e. Pojawienie się człowieka ok. 4 mln lat temu Gdy klikniesz , to przejdziesz do slajdu zgodnego z podpisem (Mapa, Powrót ...). Nowożytność Współczesność

Slide 3

CYWILIZCJE AMERYKI Map Najstarszą cywilizację Ameryki Środkowej stworzyli w II tysiącleciu p.n.e. a Olmekowie. Z czasem ich miejsce zajęli Majowie i Aztekowie a w Ameryce Południowej rozwinęli się Inkowie. Majowie Grecy Ameryki posiadali bardzo dokładny kalendarz, pismo hieroglificzne, którym uwiecznili osiągnięcia z matematyki (z liczbą zero), religii i astrologii. Zachowały się ich dzieła malarski i architektoniczne. Podzieleni byli na miasta-państwa. Kalendarz Świątynia Słońca i pałac w Palenque Nie mieli metalowych narzędzi, koła, nie hodowali zwierząt pociągowych ani jucznych. Uprawiali kukurydzę.

Slide 4

Aztekowie nie znali żelaza, byli rolnikami, hodowali drób, zajmowali się tkactwem, jubilerstwem, matematyką (podstawą była liczba 20, nie znali zera). Map a Wśród wielu bóstw szczególnie czcili Tenochititlán boga powietrza i ziemi stolica Quatzalcoatla Inkowie stolicą było Cuzco, władcą absolutnym Inka, stworzyli w Andach imperium. Uprawiali kukurydzę i ziemniaki, nawadniali pola, stosowali nawozy, hodowali juczne zwierzęta. Mieli kalendarz, zajmowali się astronomią, medycyną, używali znaków dymno-świetlnych. W architekturze przewyższali XV-wieczną Europę. Kipu pismo węzełkowe Most na inkaski Miasto Machu

Slide 5

http:upload.wikimedia.orgwikipediacommonsthumb880Amerykaprzedkolumbijska.PNG544px-Amerykaprzedkolumbijska.PNG Olmekow ie Powrót do Cywilizacj e Ameryki Aztekowi Majowi e Inkowi Powrót do Aztekowie i

Slide 6

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Ferdynand Magellan Aby zakupić taniej przyprawy i pachnidła (z Indii i Chin) oraz zdobyć bogactwo, sławę i przeżyć przygody hiszpańscy i portugalscy żeglarze wyruszali w XV w. na wyprawy geograficzne. Pomagały im w tym nowe okręty (karawele i karaki), kompasy, busole, astrolabia Szerzej: http:www.krynka.gminalukow.plprac20geogrodkrycia20geoODKRYCIA20GEOGRAFICZNE.htm i upowszechniane siatki kartograficzne. Statki wyprawy Kolumba: karawele Nina i Pinta, karaka Santa Maria. Map Vasco ada Gama Krzysztof Kolumb

Slide 7

A I wyprawa Krzysztofa Kolumba 1492 r. Odkrycie Ameryki Antyl e http:bi.gazeta.plim810500m10500468,HIST5.jpg Granica stref wpływów Hiszpanii i Portugalii (traktat z Tordesillas) Powrót Gospodarka w B wyprawa Ferdynanda Magellana 15191522 r. Pierwsza dookoła świata C wyprawa Vasco da Gamy. Dotarcie do Indii w 1498 r. D wyprawa Bartłomieja Diaza. - Złoty trójkąt Dotarcie w 1488 r. do dochodowy najdalejhandel wysuniętego na na południe zakątka nowych szlakach Afryki kupieckich Powrót Wielkie

Slide 8

SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ Na odkryte ziemie Ameryki zaczęli przybywać konkwistadorzy będący przede wszystkim zdobywcami. Ferdynand Cortez - opanował państwo Azteków, uwięził władcę Montezumę II. Francisco Pizarro opanował państwo Inków. Władcę Atahualpę kazał zamordować. Na nowych ziemiach, zamienionych w kolonie, europejczycy zakładali miasta z uniwersytetami i klasztorami oraz plantacje, gdzie uprawiano bawełnę, trzcinęwydobywano cukrową, pszenicę, ryż, winną W kopalniach złoto, srebro i innelatorośl a także hodowano bydło. surowce mineralne. Z kolonii przywożono nieznane dotąd przyprawy, zwierzęta i rośliny: Tytoń KakaoTabaka Pizarro i Atahualpa Cortez i Montezuma II

Slide 9

Europejczycy na podbite ziemie przywlekli choroby, które powodowały epidemie, cześć mieszkańców zabito, inni uciekali w góry i do dżungli, kolejnych zmieniono wNa niewolników. miejsce tubylców sprowadzano czarnych niewolników z Afryki. Europeizując niszczono kultury Indian. Podbici stawali się chrześcijanami mówiącymi po hiszpańsku i portugalsku. Wielu duchownych chroniło Indian przed działaniami kolonistów. Kolumb witany przez Bartolomé de Las Casas uczestniczył w brutalnym podboju Antyli. Po 10-ciu latach stał się gorącym obrońcą Indian. Wstąpił do

Slide 10

GOSPODARKA W EPOCE KOLONIALNEJ Szlaki handlowe prowadzące do Azji przez Morze Śródziemne i Półwysep Bałkański zastąpiono podróżami przez Atlantyk i Ocean Indyjski. cennymi Na obładowane towarami statki napadali korsarze. Do rywalizacji o kolonie, Pojawiły się kompanie w II poł. XVI w., włączyli handlowe, które się Holendrzy, Francuzi z czasem i Brytyjczycy. zmonopolizowały wymianę towarową W Europie natomiast głównie na Europy z koloniami. Wyspach Brytyjskich nastąpiło grodzenie pól. Na tych obszarach wypasano owce a wełnę sprzedawano do miejskich warsztatów. Bezrobotni ze wsi przenosili się do miast stając się biedotą, pracownikami, Map a

Slide 11

W nowych realiach politycznych zmieniała się też gospodarka. Kupcy i najbogatsi rzemieślnicy starali się zmniejszyć koszty produkcji a zwiększyć zyski. Pojawiły się nowe formy gospodarowania lub Nakładczy system, chałupnictwo, produkcja gotowych wyrobów lub udoskonalano starsze. półfabrykatów we własnym pomieszczeniu i własnymi narzędziami wytwórcy (chałupnika) dla nakładcy, który jest organizatorem, dostawcą surowców i pośrednikiem między producentem a rynkiem zbytu; rodzaj rozproszonej manufaktury... http:encyklopedia.pwn.plhaslo3945483nakladczy-system.html Manufaktura [łac.], przedfabryczne przedsiębiorstwo przemysłowe stosujące podział pracy przy ręcznej produkcji [...] przekształciły się w fabryki. http:encyklopedia.pwn.plhaslo3937391manufaktura.html Kapitalizm [łac.], system społeczno-gospodarczy oparty na własności Produkcja prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów... http:encyklopedia.pwn.plhaslo3920039kapitalizm.html papieru Kolonie eksportowały Szwedzki surowce i produkty rolne banknot natomiast Europa z XVII w. produkty rzemieślnicze i manufakturowe. Dla usprawnienia wymiany towarowej zakładano banki a środkami płatniczymi stały się banknoty i weksle.

Slide 12

KULTURA ODRODZONEJ EUROPY Map a Wzbogaceni, dzięki rzemiosłu i handlowi, Włosi stawali się mecenasami nauki, sztuki, literatury, architektury... . Wzorujący się na odkrytych rzymskich i greckich dziełach artyści powodowali odrodzenie inaczej renesans kultury starożytnej. Modna była nauka, kładziono nacisk na staranne wykształcenie oraz rozwijanie umiejętności z różnych dziedzin. Najważniejsze uniwersytety znajdowały się w Padwie, Bolonii, Paryżu, Oxfordzie, Cambridge i Salamance. Do czytania dzieł religijnych i starożytnych niezbędna była znajomość łaciny i greki. Intensywnie rozwijały się: matematyka, fizyka i astronomia. Starożytne maksymy przywoływane w Renesansie: Carpe diem Horacy (Chwytaj dzień) Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz Odrodzenie rozprzestrzeniało się po całej Europie. W centrum zainteresowania znalazł się człowiek. Popierających takie myślenie nazywano humanistami (humanus ludzki). Renesansowe stroje

Slide 13

http:jaszczur.czn.uj.edu.plpluginfile.php3800modbookchapter10924obrazy5Rys2.jpg Powró

Slide 14

Pierwotna prasa Ludzie Renesansu i ichOkoło 1445 r.drukarska wymyślił ruchome dzieła: Jan czcionki, które umożliwiły Gutenberg Szerzej: http:kwasnicki.prawo.uni.wroc.plplikiRybotycka20o20Jan20Gutenberg.pdf drukowanie książek. Opracował teorię heliocentryczną Mikołaj Kopernik Ziemia krąży wokół Słońca. Wydał książkę O obrotach sfer niebieskich. fizyki, Galileusz Prace z zakresu astronomii, filozofii, naukoznawstwa... twierdził, że Biblia wskazuje drogę do zbawienia, nauki przyrodnicze zaś opisują m.in. ruch ciał Szerzej: http:www.rumburak.friko.plARTYKULYhistorialudziegalileusz.php niebieskich. Początkowo Giordano duchowny; filozof, Bruno obrońca teorii Kopernika; uwięziony przez inkwizycję Okładka i spalony na stosie. książki Kopernik

Slide 15

Leonardo di ser Malarz, architekt, rzeźbiarz, konstruktor, poeta, badacz Piero da Vinci anatomii... Michał Anioł Malarz, architekt, (Michelangelo rzeźbiarz... di Lodovico Buonarroti Simoni) Malarz, architekt... Pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki Głosił, że człowiekduchowny... z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy. Rafael Santi Erazm z Rotterdamu FreskiDokończył budowę w Kaplicy Bazyliki św. Szkoła Madonna Piotra, Dama Madonna Ostatnia Szerzej: http:malarzerenesansowi.cba.plhistoriamalarstwarenesansowego.html Sykstyński zaprojektował ateńsk ze z Sykstyńsk Mona Mojżesz Wieczerz Architektur a

Slide 16

Powró Temat t nadobowiązkowy Donato Bramant Tempietto Filippo Brunelleschi kopuła katedry Santa Marie del Fiore we Florencji Michał Anioł kopuła Bazyliki św. Piotra Pałac Dożów w Wenecji (częściowo gotycki) Szerzej: http:www.historiasztuki.com.plstrony003-01-00-HISTORIA-ARCHITEKTURY.html

Slide 17

NOWE WYZNANIA W EUROPIE Narodził się luteranizm a między zainteresowanymi wybuchały wojny (wystąpienie szlachty Kryzys w Kościele katolickim w XV i XVI w.: przeciwko katolickiemu cesarzowi Karolowi V, powstanie chłopskie z - symonia kupowanie stanowisk 1524 r. pod wodza Tomasza kościelnych, Münzera, w 1529 r. książęta - nepotyzm powierzanie stanowisk zaprotestowali przeciwko krewnym i znajomym, potępianiu Lutra (stąd - sprzedaż odpustów, protestanci)... - gromadzenie majątków przez duchownych Marcin Luter w 1517 r. na drzwiach Map i zajmowanie się polityką... przybił katedry w Wittenberdze a (legenda!) kartę z 95 tezami dotyczącymi problemów religijnych. Tak rozpoczęła się Papież wykluczył reformatora z reformacja. Kościoła, a zagrożonemu uwięzieniem schronienia udzielił w Wartburgu książę Fryderyk Mądry, gdzie Luter przetłumaczył na niemiecki Biblię. Wojny religijne zakończono podpisaniem pokoju w Augsburgu w 1555 r. przyjmując zasadę czyj kraj,

Slide 18

Zwolennicy luteranizmu pojawili się w wielu krajach europejskich. Wszyscy protestanci odrzucali kult świętych i Matki Boskiej Map oraz zwierzchnictwo papieża i biskupów. W miejsce parafii a powstały Łączyło zbory. ich: uznanie autorytetu Pisma Świętego, sakramentu chrztu, eucharystii i wiara w Trójcę Świętą. Jan Kalwin w 1536 r. wydał pracę Nauka religii chrześcijańskiej. Narodził się . Nauki Kalwina: - predestynacja (przeznaczenie, Bóg z góry określił kogo zbawi a kogo potępi), - surowe zasady (wstrzemięźliwość, uczciwość, skromność... - duchowni wiernych, Henryk VIII wybierani ponieważprzez papież nie wyraził - ... na jego rozwód król w 1534 r. zniósł zgody zwierzchnictwo papieża i ogłosił się głową Kościoła anglikańskiego. Nie zmienił zasad wiary, ale konfiskując dobra kościelne wypełnił pustki w skarbcu państwa. Unitarianizm (arianizm) wyznanie nie uznające Trójcy Świętej, popierające równość, dzielenie się dobrami, przeciwne przemocy... Szerzej: http:biografie.eu.interiowo.plbiografiejankalwin.html

Slide 19

http:static2.opracowania.plimages185371podziaC582religijnyeuropynaprzeC582omiexviixviiwieku.jpg Tryden Powrót t Kontrreformacj a Skutki reformacji: - zburzenie dotychczasowego porządku społecznego, - powstania chłopskie, - krwawe wojny religijne (np. we Francji w noc świętego Bartłomieja zamordowano kilka tysięcy hugenotów (kalwinów), - Holendrzy uwolnili się spod władzy Hiszpanów, - kościoły zamieniano na zbory, - od Kościoła katolickiego odeszła 13 wiernych, - Biblię tłumaczono na języki narodowe, - nastąpił szybszy rozwój kultury i literatury narodowej, - chwalono przedsiębiorczość Powrót Powrót i oszczędność... reformacja w luteraniz

Slide 20

KONTRREFORMACJA (REFORMA KATOLICKA) Map Szerzącą się reformację Kościół chciał zahamować wyrokami inkwizycji a (surowy sąd kościelny) jednak spowodowało to większy wzrost niechęci do katolicyzmu. Gdy działania inkwizycji okazały się nieefektywne, wówczas (1545-1563 r.) podjęto reformy Kościoła na soborze powszechnym (zjazd biskupów) w Trydencie: - Potępiono nauki reformatorów i uznano ich za heretyków. - Dzieła innowierców wciągnięto do indeksu ksiąg zakazanych. - Ujednolicono liturgię. - Potwierdzono znaczenie siedmiu sakramentów. - Na nowo sformułowano zasady katolicyzmu. - Biskupom i proboszczom nakazano przebywać w swoich placówkach. - Zdecydowano, że każdy biskup ma administrować tylko jedną diecezją, wizytować parafie, zakładać seminaria duchowne i kolegia (szkoły średnie). - Zdecydowano o reformie szkół parafialnych, druku modlitewników i katechizmów. - Szczególną rolę powierzono Towarzystwu Jezusowemu (jezuitom) założonemu przez Ignacego Loyolę (kandydaci inteligentni, wykształceni i z silną osobowością, bezwzględnie posłuszni Kościołowi, kaznodzieje, twórcy szkół, misjonarze, spowiednicy władców...

Slide 21

Zmiany w Kościele -katolickim: Założono zakony pijarów i misjonarzy lazarystów. - Ustanowiono urząd nuncjuszy reprezentujących papieża w poszczególnych państwach. - Powołano kongregacje usprawniające i porządkujące funkcjonowanie Kościoła. - Rozwijano różne nauki (archeologia po odkryciu rzymskich katakumb podziemnych chrześcijańskich cmentarzy; badania astronomiczne zaś pozwoliły zreformować kalendarz, który nazwano gregoriańskim (za papieża Grzegorza XIII w 1582 r.). - Rozwijano sztuki aby przyciągnąć wiernych kościoły miały być bogate, interesujące i piękne (w przeciwieństwie do ubogich świątyń protestanckich). Pojawił się barok.pokoju augsburskiego z 1555 r., napięcia W Rzeszy Niemieckiej, pomimo narastały. W 1618 r. wybuchła wojna trzydziestoletnia, którą zakończył Świątyni pokój westfalski z 1648 r. Utrzymano rozbicie polityczne i religijna Rzeszy, e W ale ograniczono możliwości narzucania religii poddanym przez władców. wojnie tej walczyła Unia Protestancka (niemieccy protestanci, Holandia, Dania Szwecja, katolicka Francja, islamska Turcja) z Ligą Katolicką (niemieccy katolicy, Hiszpania i Rzeczpospolita). Grafika Wieszanie Jacquesa Callota z 1632 r. z cyklu Okropności wojny

Slide 22

Wystrój Bazyliki św. Piotra w Rzymie Powró t Wnętrze Il Gesù - Kościoła Najświętszego Imienia Jezusa w Rzymie (jezuitów) Wnętrze protestanckiego kościoła św. Odolfa w Assendelft w Holandii

Slide 23

SPIS TREŚCI Treści slajdów przygotowano w oparciu o podręcznik, z którego korzystają uczniowie w szkole - Śladami przeszłości. Podręcznik do historii do klasy drugiej gimnazjum, S. Roszak, Wydawnictwo Era Sp. z o.o., Warszawa 2010 Nowożytność (przedział czasowy). Adresy Koniec Cywilizacje Ameryki (Olmekowie, Majowie, Aztekowie stron pobranych i Inkowie). z Internetu Wielkie odkrycia geograficzne (przyczyny wypraw, nowości w żegludze, Bartłomiej Diaz, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, złoty trójkąt, traktat z Tordesillas) Skutki wielkich odkryć (konkwistadorzy: Ferdynand Cortez i Francisco Pizarro, tworzenie kolonii, nowe rośliny, niewolnictwo, śmierć w koloniach). Gospodarka w epoce kolonialnej (szlaki handlowe, korsarze, kompanie handlowe, grodzenie pól, system nakładczy, manufaktura, kapitalizm, banki, banknoty, weksle). Kultura odrodzonej Europy (mecenas, Odrodzenie, Renesans, uniwersytety, humanizm, Jan Gutenberg, Mikołaj Kopernik, Galileusz, Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, Michał Anioł Rafael Santi, Erazm z Rotterdamu, ). Nowe wyznania w Europie (symonia, nepotyzm, odpust, 1517 r., Marcin Luter, 95 tez, Wittenberga, luteranizm, Fryderyk Mądry, Karol V, 1524 r., Tomasz Münzer, 1555 r., Augsburg, zbory, Jan Kalwin, kalwinizm, predestynacja, Henryk VIII, anglikanizm, arianizm, skutki reformacji) Kontrreformacja (reforma katolicka) (inkwizycja, sobór w Trydencie, jezuici, Ignacy Loyola, nuncjusz, kongregacja, kalendarz gregoriański, barok, wojna trzydziestoletnia, 1648 r., pokój westfalski ).

Slide 24

Adresy materiałów pobranych z Internetu Slajd 3. Cywilizacje Ameryki: www.zycie.cawp-contentuploads201206kalendarz-majowie2012.gif http:monumentalloss.comwp-contentuploads201307palenque7.jpg Slajd 4. Aztekowie i Inkowie: http:blog.ricksteves.comwp-contentuploads201101Tenochtitlan.jpg http:upload.wikimedia.orgwikipediacommons335QuetzalcoatlEhecatl.jpg http:cdn.wanderingtrader.comwp-contentuploads201207Machu-Picchu-Peru.jpg http:img3.photographersdirect.comimg11059wmpd2886431.jpg http:bzmot.geoblog.plgallery2296medium8de82c3b9ae2.jpg http: http:www.pacific-tall-ships.comBigshipimagesNipisancombo1.jpg http:www.krynka.gminalukow.plprac20geogrodkrycia20geoODKRYCIA20GEOGRAFICZNEplikiimage008.jpg http:www.krynka.gminalukow.plprac20geogrodkrycia20geoODKRYCIA20GEOGRAFICZNEplikiimage007.jpg http:www.heritage-history.combooksobermagellanfront1.gif Slajd 6. Wielkie odkrycia geograficzne: Slajdy: 8 i 9. Skutki wielkich odkryć: http:www.cba.gov.pldokumentyzalaczniki11-3079g.jpg http:www.adonde.comhistoriaimages1532capturaatahualpa.jpg https:www.premier.gov.plstaticfilesstyleswidth798publicimageswydarzeniakukurydzagmo996520kompresja.jpg http:polki.plwe-dwojepai22227266bb127266.jpg http:www.niam.plrimagescrop470150filesimagesARTICLEBACKUPARTICLE29474430556129818321398537382090310.jpg http:4.bp.blogspot.com-o7a7Cz4E7JoUD4MTuAjMNIAAAAAAAACBk7iA14PEnFQs1600pomidory.jpg http:www.zeberka.plimgmaj257.jpg http:bialczynski.files.wordpress.com20091011-male-dziecko-w-dyni.jpg?w326h355 http:iberoameryka.files.wordpress.com201310kakao-und-schokolade.jpg http:s.v3.tvp.plimagesbcbuidbcb2ee34080e34501c3545c79910db7b1347564835270width640play0pos4gs0.jpg http:dominicana.blox.plresourcecolumbuscolonkolumb6.jpg https:encrypted-tbn1.gstatic.comimages?qtbn:ANd9GcSOQ4skpYY9fnVzNQyvzHRvZLvX8MjQoPe2tzfAKyOQoR11jS Slajdy: 10 i 11. Gospodarka w epoce kolonialnej: http:picture.yatego.comimages490876ae9cde65.5Pirat-kqhkmpfender-pirat-mit-degen---top-deko-2-10m-gro.jpg http:histmag.orggrafikaarticles2kolonizacjatrojkathandlu.jpg http:mojeksiazki.republika.plpapiernia.gif http:ecsmedia.plckapitalizm-i-wolnosc-b-iext22379033.jpg http:historiagospodarcza.plwp-contentuploads201107credit-300x248.jpg Slajd 12. Kultura Odrodzenia w Europie: http:img844.imageshack.usimg8443650menka.jpg http:img341.imageshack.usimg341189renwojjjjj.jpg Slajdy: 14 i 15. Ludzie Renesansu i ich dzieła: http:www.gim9wloc.republika.pltechgrafwyn04.jpg http:pl.static.z-dn.netfilesd1c7d21a6518860eccb791192ddb8711329.jpg http:www.rumburak.friko.plimggalileusz2.jpg http:aarticles.netuploadsposts2010-09128344084116140686.jpeg http:www.artrenewal.orgartwork1861861971monalisa-large.jpg http:wkrainieczarow.files.wordpress.com2011121-ostatnia-wieczerza.jpg?w300h164 http:gim1.sosnowiec.plldvdamazlasiczka2.jpg http:lh5.ggpht.com0ytO43J4FoSi2x6a9SRqIAAAAAAAACNMLIJs0r3d42AMichaC58220AnioC582,20MojC5BCesz.jpg

Slide 25

Adresy materiałów pobranych z Internetu Slajdy: 15 i 16. Ludzie Renesansu i ich dzieła: http:malarzerenesansowi.cba.plimagesMadonnaSykstynska.jpg http:mm.salon24.pl.s3.amazonaws.comc9b9c9b940f9b5cf47d8b9f2eefc02c19d5b,2,0.jpg https:encrypted-tbn0.gstatic.comimages?qtbn:ANd9GcSHA5vpH2tV7n-5ZvoHlkOmX0lquuXv1IpVTzSXEpALKL8Uzax http:www.stuardtclarkesrome.comtempietto1.jpg http:s3.flog.plmediafoto3199989kopula-bazyliki-sw-piotra.jpg http:mojewycieczki.orgwlochy9plikiimage012.jpg http:zatrzymacchwilenatysiacelat.blox.plresource800pxWenecjaPalacDozow1.jpg Slajdy: 17 i 18. Nowe wyznania w Europie: http:tanielinielotnicze.blox.plresourceluter.jpg http:www.cieszyn.plfilesDSC0658a.jpg http:biografie.eu.interiowo.plbiografieimgjankalwin.jpg https:encrypted-tbn1.gstatic.comimages?qtbn:ANd9GcTJJdufYUlBBAxrKgJiEHFTkBu2Uh88Nk51GqUcaAgBYqNmLcg http:biografie.eu.interiowo.plbiografieimghenrykviii.jpg Slajdy: 20, 21 i 22: Kontrreformacja (reforma katolicka) http:image.ceneo.pldataproducts1276713i-swiety-ignacy-loyola-zolnierz-jezusa.jpg http:images.arcadja.comcoloriobruno-trentocittC3A0delconsigliopiazzadOM2f0300106832012061756744.jpg http:3.bp.blogspot.com-eSaaZryLtMUIQEiyO6VBIAAAAAAAACiMtE2mVjU6SJQs400Index.jpg http:archeowiesci.plwpcontentuploads201110Wieszanie-600x264.jpg http:histmag.orggrafikaLukaszWojnatrzydziestoletniamin250x353.jpg http:www.fineart-china.comupload1file-adminimagesnew24Giovanni20Paolo20Pannini-363569.jpg http:www.wga.huartssaenredapieter1assende.jpg http:upload.wikimedia.orgwikipediacommonsthumbff0Rome-EgliseGesu-Int C3A9rieur.jpg450px-Rome-EgliseGesu-IntC3A9rieur.jpg Powrót

Dane:
  • Liczba slajdów: 25
  • Rozmiar: 6.41 MB
  • Ilość pobrań: 55
  • Ilość wyświetleń: 5971
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie