Ból

Liczba slajdów:
54
Autor:
Nieznany
Rozmiar:
4.19 MB
Ilość pobrań:
2685
Ilość wyświetleń:
19283
Kategoria:
Ból - Slajd 53
Ból - Slajd 0
Ból - Slajd 1
Ból - Slajd 2
Ból - Slajd 3
Ból - Slajd 4
Ból - Slajd 5
Ból - Slajd 6
Ból - Slajd 7
Ból - Slajd 8
Ból - Slajd 9
Ból - Slajd 10
Ból - Slajd 11
Ból - Slajd 12
Ból - Slajd 13
Ból - Slajd 14
Ból - Slajd 15
Ból - Slajd 16
Ból - Slajd 17
Ból - Slajd 18
Ból - Slajd 19
Ból - Slajd 20
Ból - Slajd 21
Ból - Slajd 22
Ból - Slajd 23
Ból - Slajd 24
Ból - Slajd 25
Ból - Slajd 26
Ból - Slajd 27
Ból - Slajd 28
Ból - Slajd 29
Ból - Slajd 30
Ból - Slajd 31
Ból - Slajd 32
Ból - Slajd 33
Ból - Slajd 34
Ból - Slajd 35
Ból - Slajd 36
Ból - Slajd 37
Ból - Slajd 38
Ból - Slajd 39
Ból - Slajd 40
Ból - Slajd 41
Ból - Slajd 42
Ból - Slajd 43
Ból - Slajd 44
Ból - Slajd 45
Ból - Slajd 46
Ból - Slajd 47
Ból - Slajd 48
Ból - Slajd 49
Ból - Slajd 50
Ból - Slajd 51
Ból - Slajd 52
Ból - Slajd 53
Ból - Slajd 0

Treść prezentacji

1
La Sagrada Familia Cathedral, Barcelona, Spain
2
...ból można określić jako czuciowe i emocjonalne nieprzyjemne doznanie, które jest związane z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki... Komitet Taksonomii Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu
3
główny mechanizm obrony organizmu, gdyż aktywuje odruchy w celu uniknięcia lub usunięcia bodźca uszkadzającego
4
rodzaje bólu - ból receptorowy ból fizjologiczny: obciążenia psychofizyczne (stres wysiłek) występowanie fakultatywne ostrzega przed uszkodzeniem tkanki (niedotlenienie, zakwaszenie, uszkodzenie mechaniczne)
5
rodzaje bólu - ból receptorowy ból traumatyczny obligatoryjny ból uszkodzeniowy uszkodzenie tkanki ból zapalny szkody biologiczne informacja o miejscu uszkodzenia informuje o etapach procesu gojenia jednoczesny z reakcją stresową piekący ból- serotoninowy, histaminowy, POMC analgezja -END PGE2 obniżony próg czułości temperatury aktywacja osi HPA działanie przeciwzapalne
6
rodzaje bólu - ból niereceptorowy ból neuropatyczny uszkodzenie układu nerwowego - ucisk, guz, uraz, neuropatie - cukrzyca obwodowy nerwów ośrodkowy niedokrwienie: zawał zator pień mózgu zwojów wzgórze rdzenia półkule mózgu zaburzenia procesów hamowania
7
percepcja bólu receptory (nocyceptory) wolne zakończenie neuronu (ból) włos naskórek skóra ciałko Meissnera (dotyk) ciałko Ruffiniego (ciepło) ciałko Krausego (zimno) ciałko Paciniego (dotyk) nerw
8
percepcja bólu receptory (nocyceptory) typ receptora lokalizacja rodzaj bodźca A szybkie, ból ostry skóra, tkanka podskórna mechaniczne, C wolne, ból piekący skóra, tkanka podskórna, mięśnie, stawy, trzewia mięśnie, stawy termiczne (gorąco, zimno) mechaniczne ( A ), termiczne (44,5C), chemiczne
9
pobudzenie nocyceptora A i C bodźce mechaniczne Na Na Na Na Na Na receptor potencjał receptorowy siła bodźca impulsy nerwowe kodowanie analogowe kodowanie cyfrowe amplituda potencjału częstość impulsów
10
pobudzenie nocyceptora A i C bodźce termiczne Ca kationowy nieselktywny kanał bramkowany termicznie Ca Ca Ca możliwa rola bradykininy Na
11
pobudzenie nocyceptora A i C - protonowrażliwe kanały jonowe H Ca H Ca cAMP Ca H Ca H możliwa rola bradykininy Na
12
pobudzenie nocyceptorów obwodowa sensytyzacja miejsce uszkodzenia tkanki pobudzenie nocyceptorów bradykinina H PGE2 K histamina serotonina substancja P substancja P komórka tuczna Typ C kalikreiny kininogen zwój korzenia grzbietowego naczynie krwionośne kininy rdzeń kręgowy
13
substancja P wzrost przepuszczalności kapilar obrzęk uwalnianie: bradykininy i serotoniny płytki krwi histamina mastocyty cytokiny (TNF i IL 1) makrofagi pierwotna hiperalgezja błędne koło bólowe rozszerzenie kapilar zaczerwienienie
14
ból zapaleniowy - pobudzenie nocyceptora C - bradykinina bradykinina kalikreina pro arg pro gly arg phe ser pro phe kininogen B2 Ca PLC Ca IP3 DAG P PKC Na
15
ból zapaleniowy - pobudzenie nocyceptora C prostaglandyna E2 COOH PGE2 O COX kwas arachidonowy H COOH HO H H OH EP2 CA Na cAMP Non-selective channels P P PKA TetrodoToXinResistant TetrodoToXinSensitive Na Na
16
ból zapaleniowy - pobudzenie nocyceptora C histamina mastocyt H N histamina N NH 2 H N N 2 H N H1 N H2 NH NH2 CA PLC ATP Na DAG cAMP IP3 Non-selective channels P Na P PKA Na PKC Ca Ca
17
swoiste drogi przewodzenia bólu neurony czuciowe IV rzędu kora czuciowa zakręt zaśrodkowy neurony czuciowe III rzędu droga rdzeniowo -wzgórzowa boczna (A ) droga rdzeniowo -wzgórzowa przyśrodkowa (C) układ limbiczny A C jądro brzuszne tylno-boczne wzgórza jądro śródblaszkowe wzgórza istota szara okołowodociągowa śródmózgowia twór siatkowaty i jądro szwu wielkie A pęczek boczny neurony czuciowe I rzędu jądra mostu przyolbryzmiokomórokwe i olbryzmiokomórkowe neurony czuciowe II rzędu
18
swoiste drogi przewodzenia bólu jądro brzuszne tylno-boczne wzgórza droga rdzeniowo -siatkowa i rdzeniowo śródmózgowiowa jądro śródblaszkowe wzgórza istota szara okołowodociągowa śródmózgowia głównie C twór siatkowaty i jądro szwu wielkie jądra mostu przyolbryzmiokomórokwe i olbryzmiokomórkowe C pęczek przyśrodkowy neurony czuciowe I rzędu neurony czuciowe II rzędu substancja P glutaminian asparaginian
19
drogi przewodzenia bólu - nieswoiste wtórna kora czuciowa pierwotna kora czuciowa jądro brzusznetylne wzgórza most (jądra okołowielkokomórowe) rdzeń przedłużony istota szara okołowodociagowa sródmózgowia drogi wieloneuronalne impulsacja do całej kory czucie bólu podatne na narkozę
20
odruch cofania
21
układ bramkujący hamowanie bólu neuron aferentny z innego pola recepcyjnego allodynia zmiana na substancję P do ośrodka czuciowego w innym segmencie rdzenia kręgowego A drogi hamujące ból Bóle neuropatyczne A i C - - substancja P glutaminian neuron enkefalinergiczny neuron czuciowy II rzędu
22
drogi hamowania bólu jądro śródblaszkowe wzgórza jądro brzuszne tylno-boczne wzgórza twór siatkowaty i jądro szwu wielkie jądra mostu przyolbrzymiokomórokwe i olbrzymiokomórkowe kora czuciowa 5 HT GABA NE; 5 HT 5 HT GLU; SP; 5 HT kora czołowa A NE; 5 HT 5 HT3 1A podwzgórze AP, PVN, Arc 5 HT1A 2A istota szara okołowodociągowa śródmózgowia neurony czuciowe I rzędu układ bramkujący neurony czuciowe II rzędu
23
Neurotransmitery - noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina pęcherzyk synaptyczny wolne transmitery MAO (rozkłada) transporter amin katecholowych Inhibitory wychwytu zwrotnego NA i 5HT TROJPIERŚCIENIOWE Amitryptylina Imipramina Dosulepna Lofepramina Ca2 Na metylotransferaza katecholowa (rozkłada) SELEKTYWNE INHIBITORY WYCHWYTU 5HT Fluoksetyna Citalopram receptory adrenergiczne 1 2, dopaminy D1 D2 serotoniny 5HT4,6,7 5HT1 cAMP podtyp receptora pobudzenie hamowanie Ca2 Na
24
kora czuciowa zakręt zaśrodkowy twór siatkowaty i jądro szwu wielkie jądra mostu: przyolbrzymiokomórokwe i olbrzymiokomórkowe droga rdzeniowo -wzgórzowa układ limbiczny głównie A A C jądro brzuszne tylnoboczne wzgórza istota szara okołowodociągowa śródmózgowia kora czołowa głównie C drogi hamujące ból A jądro śródblaszkowe wzgórza C pęczek przyśrodkowy A pęczek boczny neurony czuciowe I rzędu droga rdzeniowo -siatkowa i rdzeniowo śródmózgowiowa układ bramkujący neurony czuciowe II rzędu
25
Drogi hamowania bólu - pełen obraz
26
Claude Monet, Maki w pobliżu Argenteuil 1873
27
Struktura opiatów
28
Struktura opioidów opioid struktura Met enkefalina Tyr-Gly-Gly-Phe-Met Leu enkefalina Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu Dynorfina A: Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Lys-TrpAsp-Asn-Gln β-endorfina Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-ThrPro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-LysAsn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu Endomorfina-1 Tyr-Pro-Trp-Phe (mózg) Endomorfina-2 Tyr-Pro-Phe-Phe (rdzeń kręgowy) Orfanina FQ nocyceptyna Phe-Gly-Gly-Phe-Thr-Gly-Ala-Arg-Lys-Ser-Ala-ArgLys-Ala-Asn-Gln
29
Prohormon endorfiny ekson 1 ekson 2 ekson 3 GEN mRNA AAA... peptyd sygnalny pre-POMC POMC H2 N COOH 16K JP ACTH -LPH -END (1-31) AC- 3 -MSH -MSH CLIP -LPH AC- 1 -MSH -END (1-27) -MSH -END obszary nie kodujące obszary kodujące -END
30
Prohormon dynorfiny ekson 1 ekson 2 ekson 3 ekson 4 GEN mRNA AAA... peptyd sygnalny pre-PDYN PDYN H2 N COOH -NE DYNA DYNB -NE - -neoendorfina obszary nie kodujące DYNA - dynorfina1-17 obszary kodujące DYNB - rimorfina
31
Prohormon enkefalin ekson 1 ekson 2 ekson 3 gen mRNA AAA. Peptyd sygnalny prePENK PENK COOH H2N ME ME ME OCT ME LE HEP ME - metenkefalina OCT metenkefalina Arg-Gly-Leu Obszary kodujące Obszary niekodujące LE - leuenkefalina HEP metenkefalina Arg-Phe
32
analgezja opioidowa twór siatkowaty i jądro szwu wielkie jądra mostu: przyolbrzymiokomórokwe i olbrzymiokomórkowe ENK, DYN EM 1 Układ limbiczny ENK, DYN EM 1 OR DYN EM 1 END END EM 1 OR END EM 1 OR -NTS opioidy A istota szara okołowodociągowa śródmózgowia ENK DYN EM 2 OR układ bramkujący Dynorfina DYN Endorfina END Enkefalina ENK Endomorfina EM 1, 2 Orfanina OR
33
Receptory opioidowe Endorfina Enkfalina Endomorfina morfina Enkfalina Endorfina OrphanOpioid receptor like Dynorfina OrphaninFQ nocyceptyna
34
Receptory opioidowe K receptor białko Gi cAMP Zmiana ekspresji genów Ca2
35
mechanizm działania opioidów hamowanie neuronów hamujących presynaptyczne postsynaptyczne pobudzenie spadek uwalniania neurotransmiterów hiperpolaryzacja zmniejszenie wywołanej aktywności
36
analgezja opioidowa twór siatkowaty i jądro szwu wielkie IV warstwa kory , jądra mostu: przyolbrzymiokomórokwe i olbrzymiokomórkowe , , , , or , or A istota szara okołowodociągowa śródmózgowia , receptory opioidowe , , układ bramkujący - dynorfina - endorfina, enkefalina, endomorfina MORFINA - enkefalina, endorfina or - orfanina
37
Receptory opioidowe orphan Zahamowanie uwalniania NE i 5HT Ośrodkowe działanie pronocyceptywne Analgezja rdzeniowa i nadrdzeniowa Depresja oddechowa Euforia Zwężenie źrenicy Pobudzenie (małą dawką) Katatonia (dużą dawką) zahamowanie uwalniania NE Sztywność mięśni Działanie antydiuretyczne Analgezja nadrdzeniowa Depresja oddechowa Euforia Bradykardia Pobudzenie (małą dawką) Katatonia (dużą dawką) zahamowanie uwalniania ACh Analgezja rdzeniowa Depresja oddechowa Zwężenie źrenicy Uspokojenie (sedacja) zahamowanie uwalniania DOP Działanie diuretyczne
38
Tolerancja opioidów Desensytyzacja receptorów białko Gi receptor białko Gi fosforylacja Recyrkulacja internalizacja defosforylacja lizosom Down regulation Ubikwitynizacja (białko 76 aminkwasów)
39
Uzależnienie od opioidów receptor białko Gi cAMP Zmiana ekspresji genów
40
Uzależnienie od opioidów
41
Opioidowe leki przeciwbólowe leczenie tępego, słabo umiejscowionego bólu trzewnego UMIARKOWANE SŁABE Kodeina (metylmorfian) słabe powinowactwo do receptorów opioidowych, doustnie - dobre wchłanianie, lek przeciwkaszlowy i przeciwbiegunkowy, działania niepożądane zaparcia, wymioty, uspokojenie SILNE Morfina działanie ośrodkowe analgezja, euforia, uspokojenie, depresja oddechowa, depresja ośrodka naczynioruchowego (hipotensja ortostatyczna), zwężenie źrenic Dekstropropoksyfen połowę siły działania kodeiny, często w połączeniach z kwasem acetylosalicylowym lub paracetamolem Heroina (diamorfina) szybsze działąnie i większe uspokojenie niż po morfinie, małe dawki nadtwardówkowo do kontroli silnego bólu istota szara okołowodociągowa neuron enkefalinergiczny Fenazocyna niezwykle silne działanie Dekstromoramid krótki czas dziaąłnia (2-4 h) doustnie krótko przed zabiegiem Fentanyl podczas operacji, leczenie przewlekłego ustabilizowanego bólu Metadon długi czas działania i słabiej uspokaja niż morfina, leczenie podtrzymujące u osób uzależnionych, zapobiega działaniom euforyzującym - j. wielkie szwu - Nocyceptory C i A Petidina - szybki i krótki czas działąnia (3h) , poważne interakcje z inhibitorami MAO, powodując majaczenia, gorączka, drgawki, depresja działa Buprenorfina częściowy agonista podjęzykowo, czas działania dłuższy niż morfina (6-8h), rzadka depresja oddechowa, trudnoodwracalna naloksonem - Neuron przekaźnikowy miejscowe interneurony opioidowe
42
C C OH O OH 2 arachidonyloglicerol (2AG) C C OH N Anandamid CH3 OH CH3 CH3 O 9 tetrahzdroknabinol (THC)
43
Mechanizm działania kanabinoidów GABA glu receptor CB1 receptor GABA kanały wapniowe receptor glu
44
Mechanizm działania kanabinoidów GABA blokowanie uwalniania GABA glu receptor CB1 kanały wapniowe 2 - AG Ca2 Receptor GABA receptor glu
45
46
47
farmakoterapia bólu leki opioidowe ból pooperacyjny i urazowy (morfina, kodeina) arbitralna dawka w razie bólu podaj minimalna skuteczna dawka utrzymanie wlew leki nieopioidowe NLPZ niesteroidowe leki przeciwzapalne (ketonal, diclofenak) - COX inhibicja syntezy PGE2 progu pobudliwości Paracetamol inhibicja NOS ( PGE2; SP) serotoniny
48
farmakoterapia bólu leki znieczulenia miejscowego - LZM przerwanie przewodnictwa nerwowego poprzez zablokowanie kanałów sodowych w nerwach amino-estry - kokaina amino-amidy - lidokaina koanalgetyki aktywacja endogennych układów antynocyceptywnych zapobieganie sensytyzacji agoniści receptorów adrenergicznych (klonidyna) inhibitory esterazy cholinowej (neostygmina) antagoniści NMDA w OUN (ketamina)
49
ból ostry łączenie stosowania wyżej wymienionych leków ból urazowy pooperacyjny
50
techniki znieczulenia blokady obwodowego układu nerwowego znieczulenie nasiękowe ostrzykiwanie brzegów rany (np. żylaki) znieczulenie nerwów i splotów (np. cięcia cesarskie, złamania) znieczulenie śródopłucnowe (np. operacje w w obrębie klatki piersiowej) znieczulenie dootrzewnowe centralne blokady nerwowe analgezja zewnątrzoponowa analgezja podpajęczynówkowa
51
ból przewlekły ból trwający dłużej niż 3 miesiące
52
terapia bólu przewlekłego blokady układu nerwowego zablokowanie przewodnictwa w nerwach, korzeniach i zwojach prognostyczna ocena skuteczności planowanej metody odnerwienia przyzwyczajenie pacjenta do doznań terapeutyczna
53
analgezja A C dawniej przecięcie dróg przewodzenia bólu przecięcie dróg przewodzenia bólu A lobotomia, talamotomia A pęczek boczny przecięcie korzeni grzbietowych radikotomia włókien bólowych rizotomia chordotomia
54
blokady neurolityczne i zabiegi neurodestrukcyjne nieskuteczność metod farmakologicznych Neurolizy środki chemiczne (alkohol, fenol, glicerol) roztwory hipo- i hiperosmotyczne Leczenie chirurgiczne termolezja prądem elektrycznym krioanalgezja neurolezja

Mogą Cię zainteresować

Witaminy - Slajd 1

Witaminy

Witaminy
Woda w przyrodzie - Slajd 1

Woda w przyrodzie

Woda w przyrodzie
Fotosynteza jako przykład anabolizmu organizmów samożywnych - Slajd 1

Fotosynteza jako przykład anabolizmu organizmów samożywnych

Fotosynteza jako przykład anabolizmu organizmów samożywnych
Woda zdrowia doda, wiem co piję - Slajd 1

Woda zdrowia doda, wiem co piję

Woda zdrowia doda, wiem co piję

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?