Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie

Liczba slajdów:
47
Autor:
Karolina Dyrda
Rozmiar:
4.32 MB
Ilość pobrań:
23
Ilość wyświetleń:
1575
Kategoria:
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 46
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 0
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 1
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 2
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 3
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 4
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 5
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 6
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 7
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 8
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 9
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 10
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 11
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 12
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 13
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 14
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 15
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 16
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 17
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 18
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 19
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 20
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 21
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 22
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 23
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 24
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 25
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 26
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 27
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 28
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 29
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 30
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 31
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 32
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 33
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 34
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 35
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 36
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 37
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 38
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 39
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 40
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 41
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 42
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 43
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 44
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 45
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 46
Zespół Aspergera - przyczyny, objawy, funkcjonowanie - Slajd 0

Treść prezentacji

1
ZESPÓŁ ASPERGERA - przyczyny, objawy, funkcjonowanie Opracowała : Karolina Dyrda
2
Wprowadzenie W 1944 r. psychiatra Hans Asperger pochodzący z Austrii opisał dziwne zachowania kilkorga dzieci przebywających w jego klinice. Dzieci te, według niego były do siebie podobne pod kątem pewnych wzorców zachowania i wyglądu. Artykuł Lorny Wing opublikowany w 1981 roku opisywał dzieci, przypominające według niej te, które opisał wcześniej Asperger.
3
Wprowadzenie przypadki opisane przez Kannera w 1943r. przypadki opisane przez Aspergera w 1944r. ZA jako jednostka chorobowa we wstępnej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO z 1990r. Opracowała: Joanna Grochowska
4
ZAAutyzm Jakościowe nieprawidłowości w zakresie: rozwoju społecznego, zwłaszcza do uczestnictwa w naprzemiennych interakcjach społecznych, komunikacji (słownej i bezsłownej), zachowań, aktywności i zainteresowań (od 5 do 15 badanej populacji HFA i ZA, w normie intelektualnej nie wykazuje żadnych szczególnych zainteresowań za: A. Rynkiewicz Zespół Aspergera)
5
Autystyczne spektrum (ASD) AUTYZM DZIECIĘCY Głęboki poziom zaburzeń ZESPÓŁ ASPERGERA Niski poziom zaburzeń
6
Diagnoza a funkcjonowanie językowe Zaburzenia języka Zaburzenia funkcjonowania poznawczego Ograniczenia w myśleniu werbalnym (meta-myślenie)
7
Różnice w diagnozowaniu Zespołu Aspergera i autyzmu dziecięcego Różnica w diagnostyce obu zespołów odnosi się również do wieku diagnozowanych dzieci średni wiek diagnozy dzieci z zespołem Aspergera wynosi osiem lat autyzm dziecięcy wykrywany jest około trzeciego roku życia.
8
Diagnoza różnicowa i współwystępowanie zaburzenia zachowania, ADHDADD, dysleksja (trudności z nauką oraz płynnym pisaniem i czytaniem pojedynczych wyrazów) dysgrafia (mało staranne, nieczytelne pismo), zaburzenia psychiczne (depresje, nerwice, zaburzenia obsesyjnokompulsywne, zaburzenia lękowe), zaburzenia osobowości, inne.
9
Inne kryteria diagnostyczne Szwedzki badacz Christopher Gillberg zajmujący się Zespołem Aspergera na podstawie kryteriów diagnostycznych DSM IV oraz własnych obserwacji dzieci z tym zaburzeniem, określił sześć kryteriów diagnostycznych.
10
Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera wg Christophera Gillberga 1. Zaburzenia w sferze relacji społecznych (skrajny egocentryzm) (przynajmniej dwa z następujących): niezdolność do interakcji z rówieśnikami brak chęci do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami; słabe rozumienie sygnałów społecznych niewłaściwe społeczne i emocjonalne zachowania
11
Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera wg Christophera Gillberga 2. Całkowicie pochłaniające wąskie zainteresowania (przynajmniej jedno z następujących): wykluczenie innych działań powtarzające się zaangażowanie w daną aktywność więcej odtwarzania niż działań celowych 3. Narzucanie codziennych zajęć i zainteresowań (przynajmniej jedno z następujących): sobie, w różnych aspektach życia innym
12
Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera 4. Zaburzenia mowy i języka (przynajmniej trzy z następujących): opóźniony rozwój powierzchownie doskonały, ekspresyjny język formalny, pedantyczny język dziwna prozodia, osobliwe cechy głosu upośledzenie rozumienia, obejmujące błędną interpretację znaczeń dosłownych i ukrytych
13
Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera 5. Zaburzenia komunikacji niewerbalnej (przynajmniej jedno z następujących): ograniczona gestykulacja niezdarna lub niezręczna mowa ciała ograniczona mimika twarzy niewłaściwa ekspresja osobliwe, chłodne spojrzenie 6. Niezdarność ruchowa.
14
Sławne osoby z ZA Albert Einstein Izaak Newton Eric Satie
15
INNE SŁAWNE OSOBY POSIADAJACE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA: ANDY WARHOL ARTUR SCHOPENHAUER CHARLES DE GAULLE
16
INNE SŁAWNE OSOBY POSIADAJACE CECHY ZESPOŁU ASPERGERA: ARCHIMEDES MICHAŁ ANIOŁ CHARLES DARWIN
17
18
Problemy charakterystyczne dla osób z zespołem Aspergera - Deficyty w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych - Problemy w zakresie rozwoju czynności poznawczych: zaburzenia w zakresie teorii umysłu zaburzenia w zakresie centralnej koherencji - Zaburzenia funkcji wykonawczych
19
Integracja sensoryczna organizacja wszystkich odbieranych bodźców proces, w którym mózg człowieka otrzymując informacje ze zmysłów dokonuje ich: rozpoznania, segregowania, interpretacji, integruje je ze sobą i z poprzednimi doświadczeniami, i na tej podstawie tworzy odpowiednią reakcję (celowe, efektywne działanie)
20
Czy więc są zaburzenia sensoryczne? są to zaburzenia odbioru i integracji bodźców sensorycznych (zmysłowych) w mózgu powstają gdy informacje pochodzące z różnych zmysłów nie łączą się w jasną i spójną całość
21
Dotyczą następujących zmysłów: równowaga układ przedsionkowy w uchu wewnętrznym, rejestruje ruch i zmiany pozycji głowy, związany z siłą grawitacji propriocepcja (czucie głębokie: dotyk, nacisk, ból, temperatura) receptory w mięśniach, ścięgnach i stawach, dają nam poczucie pozycji ciała dotyk (czucie powierzchniowe) - receptory w skórze, błonie śluzowej jamy ustnej i nosa słuch - receptory w uchu wewnętrznym w narządzie Cortiego wzrok - receptory w siatkówce oka smak - receptory w błonie śluzowej języka, gardła, krtani węch - receptory w błonie śluzowej nosa i w jamie ustnej
22
Model poziomów integracji sensorycznej wg Violet F.Maas (na podstawie J.Ayres) Poziom I: Rozwój percepcji wrażeń: dotykowych, proprioceptywnych, przedsionkowych, wzrokowych i słuchowych Poziom II: Planowanie ruchu, duża motoryka Integracja dwóch stron ciała Poziom III: Bardziej precyzyjnaróżnicująca percepcja wrażeń dotykowych, wzrokowych, Planowanie-mała motoryka, Rozwój lateralizacji kinestetycznych i percepcji przestrzeni Poziom IV: Czytanie, pisanie, liczenie, myślenie koncepcyjne
23
PROFIL SENSORYCZNY Osoby z ZAHFA wykazują: przeciążenia sensoryczne na dotyk, dźwięk, światło, smak lub zapach, chwilowe niedosłyszenia lub niedowidzenia, osłabioną wrażliwość lub nadwrażliwość ciała na ból lub temperaturę zniekształcenia głębokości obrazu obrazy mogą wydawać się bliżej lub dalej niż są w rzeczywistości, mogą być także postrzegane jakby się poruszały, trudność z przekazywaniem informacji za pomocą kilku zmysłów jednocześnie, współtowarzyszące wrażenia uczuciowe, tak zwane synestezje, na przykład widzenie różnych kolorów lub odczuwanie różnych zapachów w reakcji na różne dźwięki muzyki Za: Agnieszka Rynkiewicz Zespół Aspergera (Harrison, Hare, 2004)
24
Występowanie zaburzeń w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych powoduje: - dysfunkcje w rozwoju poznawczym, - motorycznym - oraz w zachowaniu dziecka.
25
czynności poznawcze
26
teoria umysłu
27
28
Teoria umysłu 1. rozpoznawanie i rozróżnianie własnych stanów umysłowych (emocjonalnych i motywacyjnych) - wiedza kiedy i o czym się myśli, czego się pragnie, do czego się zmierza. - umiejętność określenia czynników, które wpływają na motywację (np. czyjeś krytyczne oceny czy uwagi), na myślenie (np. brak lub posiadanie jakiś informacji) i na działanie (np. posiadane umiejętności), 2. obserwacja własnej aktywności umysłowej , 3. wnioskowanie o analogicznych stanach umysłowych występujących u innych ludzi w określonych okolicznościach (na podstawie obserwacji zachowań oraz wiedzy o ludzkim umyśle), 4. przewidywanie zachowania ludzi w określonych okolicznościach (na podstawie obserwacji zachowań oraz wiedzy o ludzkim umyśle). Opracowanie: Małgorzata Młynarska Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym
29
Simon Baron-Cohen (ur. 1958) brytyjski psychopatolog, profesor na Wydziale Psychiatrii i Psychologii Eksperymentalnej Uniewrsytetu w Cambridge.
30
The essential difference (Istotna różnica) Hipersystematyzacyjna teoria autyzmu Zaburzenia ze spektrum autyzmu są stanem nierównowagi między dwoma rodzajami inteligencji: empatyzacji (potrzebnej do rozumienia ludzi) i systematyzacji (potrzebnej do klasyfikowania przedmiotów)
31
The essential difference (Istotna różnica) Autyzm skrajnie męski sposób patrzenia na rzeczywistość, w przeciwieństwie do kobiecego (więcej zdolności empatycznych) Inne spojrzenie na autyzm jako na odmienny styl myślenia
32
Badania prof. Simona Barona Cohena Badania: podwyższony poziom testosteronu w okresie płodowym powoduje zaburzenia ze spektrum autyzmu Nie wiadomo co jest przyczyną podwyższonego poziomu testosteronu Badania wskazują, że odpowiadają za to czynniki genetyczne i środowiskowe Testosteron może wpływać na mózg, zmieniając układ połączeń między neuronami i neuroprzekaźniki
33
Badania prof. Simona Barona Cohena Badacze określali stężenie testosteronu, badając próbki wód płodowych po urodzeniu przyglądano się nadal rozwojowi dzieci W wieku 18 i 46 miesięcy, przebadano je testami na zaburzenia autystyczne (jak często dziecko spogląda na twarz matki, jak rozbudowany jest jego słownik) Udało się wykazać istnienie związku między zachowaniem malucha na tak wczesnych etapach rozwoju a stężeniem testosteronu w okresie prenatalnym
34
Badania prof. Simona Barona Cohena Badania powtórzono w wieku 8 lat matki wypełniały kwestionariusz AQ Barona Cohena Korelacja nie jest idealna ale wynik okazał się istotny statystycznie Planowane jest rozszerzenie zakresu badań
35
centralna koherencja
36
Zaburzenia w zakresie centralnej koherencji o niezdolność do zrozumienia głównej idei zadania; o postrzeganie wszystkich szczegółów jako równie ważnych; o przewaga pamięci odtwórczej (słuchowej, wzrokowej) nad pamięcią deklaratywną; o uczenie się schematyczne, bez wychwytywania sensu; o Opracowała: Joanna Grochowska
37
Zaburzenia w zakresie centralnej koherencji o preferowanie uczenia się sekwencjami, krok po o kroku, często tracąc z oczu sens całości zadania; trudności z nowymi sytuacjami i nauką; powolne przetwarzanie informacji; sztywny sposób myślenia; interpretowanie dosłowne; skupianie się na nieistotnym detalu. o Opracowała: Joanna Grochowska o o o o
38
39
Zaburzenia w zakresie centralnej koherencji
40
41
Zaburzenia funkcji wykonawczych o Trudności z planowaniem; o Niezdolność do przełączania się między zadaniami; o Niezdolność do generowania nowych pomysłów; o Nieumiejętność inicjowania i podtrzymywania działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu; o Nieumiejętność elastycznego dostosowywania się do charakteru zadania, utrzymania koncentracji na zadaniu i pobudzenia poznawczego potrzebnego do jego wykonania Autyzm i zespół Aspergera J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska
42
Zespół Aspergera zaburzenie pojawia się we wczesnym dzieciństwie pierwsze objawy zaobserwować można już w pierwszym roku życia pełna gama zachowań ujawnia się do 36 miesiąca życia
43
Przyczyny Zespołu Aspergera Przyczyny powstawania Zespołu Aspergera jaki i autyzmu nie są dokładnie znane Wiadomo, że istotą tych zaburzeń są dysfunkcje mózgowe, jednak mechanizm ich powstawania nie został jednoznacznie określony Głównym nurtem poszukiwań są teorie biologiczne i poznawcze
44
Przyczyny Zespołu Aspergera Teorie biologiczne Przyczyny genetyczne Uszkodzenie układu nerwowego Urazy okołoporodowe
45
Inne przyczyny na podłożu biologicznym zmiana w sposobie myślenia o zaburzeniach ze spektrum autystycznego aktualnie rozpatruje się te problemy nie jako chorobę zlokalizowaną w mózgu ale jako zaburzenie całego ustroju podatność genetyczna i czynniki środowiskowe, które hamują i zaburzają rozwój dzieci do dodatkowych czynników będących przyczyną zaburzeń należą: zaburzenia metaboliczne, przede wszystkim nietolerancja glutenu i kazeiny oraz niedobory metaboliczne i niedobory substancji odżywczych zespół nieszczelnego jelita szczepienia w okresie niemowlęcym infekcje w okresie niemowlęcym i kuracje antybiotykowe alergie i obniżona odporność zmiany biochemiczne nieefektywne usuwanie substancji toksycznych
46
Mogłabym opowiedzieć Ci dużo więcej, ale zamiast tego,
47
dziękuję k.dyrdasynapsis.waw.pl

Mogą Cię zainteresować

Tętno i ciśnienie krwi - Slajd 1

Tętno i ciśnienie krwi

Tętno i ciśnienie krwi
Dookoła świata – śladami najstarszych cywilizacji - Slajd 1

Dookoła świata – śladami najstarszych cywilizacji

Dookoła świata – śladami najstarszych cywilizacji
Budowa i funkcje krwi człowieka - Slajd 1

Budowa i funkcje krwi człowieka

Budowa i funkcje krwi człowieka
Recykling - Slajd 1

Recykling

Recykling

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?