Historia

Wielkie odkrycia geometryczne

6 lat temu

Zobacz slidy

Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 1
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 2
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 3
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 4
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 5
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 6
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 7
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 8
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 9
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 10
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 11
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 12
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 13
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 14
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 15
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 16
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 17
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 18
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 19
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 20
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 21
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 22
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 23
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 24
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 25
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 26
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 27
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 28
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 29
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 30
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 31
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 32
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 33
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 34
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 35
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 36
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 37
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 38
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 39
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 40
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 41
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 42
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 43
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 44
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 45
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 46
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 47
Wielkie odkrycia geometryczne - Slide 48

Treść prezentacji

Slide 1

NARODZINY NOWOŻYTNEGO ŚWIATA POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZALNYM 2013

Slide 2

Cywilizacje prekolumbijskie Przed przybyciem Europejczyków w Ameryce miejscowa ludność stworzyła wielkie cywilizacje: - Majowie - Aztekowie - Inkowie

Slide 3

Cywilizacje prekolumbijskie Majowie stworzyli swoje miasta państwa w Ameryce Środkowej. Choć nie znali koła, a narzędzia wytwarzali z kamienia, stworzyli własny kalendarz, pismo i mieli rozległą wiedzę matematyczną (liczba 0) są zwani Grekami Ameryki.

Slide 4

Cywilizacje prekolumbijskie Aztekowie żyjący na terenie dzisiejszego Meksyku, też znali pismo, kalendarz oraz posiadali rozległą wiedzę matematyczną. Stolicą ich państwa było miasto Tenochtitlan, a zwyczaje Azteków bardzo okrutne (składanie ofiar przez wyrywanie serc jeńcom)

Slide 5

Cywilizacje prekolumbijskie Inkowie mieszkali w wysokich Andach na terenie Ameryki Płd. Stolicą ich państwa było Cuzco, a władca nosił tytuł Inka. Uprawiali kukurydzę i ziemniaki, hodowali lamy i alpaki. Obok: Machu Picchu (święte miasto Inków)

Slide 6

Cywilizacje prekolumbijskie Inkowie także mieli własny kalendarz, prowadzili obserwacje astronomiczne, posiadali ogromną wiedzę medyczną (gł. chirurgia). Stworzyli też specyficzne pismo węzełkowe zwane kipu.

Slide 7

Cywilizacje prekolumbijskie Inkowie zbudowali wspaniałą sieć dróg i wiszących mostów w Andach (szybka komunikacja i poczta). Obok: Współczesna ludność inkaska.

Slide 8

Przyczyny wielkich odkryć: ciekawość świata i chęć zdobycia sławy oraz bogactwa; chęć podbicia lądów w imię szerzenia chrześcijaństwa; obowiązująca w Europie zasada dziedziczenia (majątek dla najstarszego); legendy o bogactwie Lewantu (Wschodu);

Slide 9

Przyczyny wielkich odkryć: szukanie zajęcia przez rycerstwo w Hiszpanii i Portugalii po zakończeniu wojen z Arabami; niekorzystne warunki handlu z państwami Wschodu po ekspansji Turków na ziemie Bizancjum (przecięcie szlaków handlowych); poszukiwanie bezpiecznej drogi do Indii; rozwój kartografii i żeglarstwa;

Slide 10

Postęp w kartografii i technice żeglowania Karawela nowy typ okrętu żaglowego w XV XVI wieku o wysokich burtach, na którym dokonano wiele odkrywczych wypraw morskich.

Slide 11

Postęp w kartografii i technice żeglowania Busola (kompas)urządzenie nawigacyjne, które dzięki igle magnetycznej wskazuje kierunki świata i umożliwia swobodne żeglowanie na otwartym morzu.

Slide 12

Postęp w kartografii i technice żeglowania Astrolabium urządzenie nawigacyjne, służące do określania odległości na północ i południe od równika na podstawie położenia Słońca. Pozwala na orientacje okrętu na otwartym morzu.

Slide 13

WIELCY ODKRYWCY I ICH ODKRYCIA Henryk Żeglarz (Portugalia) Bartłomiej Diaz (Portugalia) Vasco da Gama (Portugalia) Krzysztof Kolumb (Hiszpania) Ferdynand Magellan i Jan Sebastian del Cano (Hiszpania)

Slide 14

HENRYK ŻEGLARZ - Syn króla Portugalii, który organizował wyprawy odkrywcze w latach 1419 - 1460. Odkryto wówczas: Azory, Maderę, Wyspy Kanaryjskie Wyspy Zielonego Przylądka.

Slide 15

BARTŁOMIEJ DIAZ Portugalski żeglarz, który płynąc wzdłuż wybrzeża Afryki dopłynął w 1488 r. do najdalej wysuniętego na południe jego krańca. Nazwano go Przylądkiem Dobrej Nadziei.

Slide 16

VASCO DA GAMA Portugalski żeglarz, który płynąc na wschód wokół Afryki dopłynął w 1498 roku do Indii.

Slide 17

KRZYSZTOF KOLUMB Włoch, pochodził z Genui, w służbie króla Hiszpanii zamierzał płynąć do Indii, a przypadkowo odkrył Amerykę w 1492 r., choć nie był nawet tego świadomy. I wyprawa liczyła 3 okręty, w tym Santa Maria. Razem odbył 4 wyprawy do Ameryki.

Slide 18

I wyprawa Kolumba (1492)

Slide 19

FERDYNAND MAGELLAN Portugalski żeglarz w służbie króla Hiszpanii odbył w latach 1519 1522 pierwszą podróż dookoła świata. Płynął na czele 5 okrętów i ok. 250 żeglarzy. Zginął na Filipinach, a jego wyprawę dokończył Juan Sebastian Elcano i 1 okręt Victoria.

Slide 20

Skutki wielkich odkryć: do Europy przywożono z Nowego Świata m.in. pomidory, ziemniaki, paprykę, kukurydzę, kakao, tytoń); wzrosła pozycja i bogactwo 2 państw posiadających kolonie Hiszpanii i Portugalii (Anglia i Francja zajęły się korsarstwem);

Slide 21

Skutki wielkich odkryć: potwierdzono tezę, że Ziemia jest okrągła; powstały nowe szlaki handlowe (tzw. złoty trójkąt: Europa Afryka Ameryka) rozwój handlu niewolnikami; do Europy napłynęły duże ilości złota i srebra z kolonii, co wywołało rewolucję cen;

Slide 22

Skutki wielkich odkryć: zniszczenie kultur i religii ludów prekolumbijskich przez konkwistadorów , zagłada ludów tubylczych (mordowanie, zmuszanie do pracy niewolniczej): - podbój państwa AztekówFerdynand Cortez - podbój państwa Inków Francisco Pizarro

Slide 23

Konkwistadorzy: Ferdynand Cortez Francisco Pizarro

Slide 24

Gospodarka w epoce kolonialnej rozwój handlu dalekomorskiego (powstanie kompanii handlowych); powstanie faktorii w Afryce i Azji dla wymiany z tubylcami; podział Europy na rzece Łabie (rolniczy wschód, dominacja handlu i rzemiosła na zachodzie);

Slide 25

Gospodarka w epoce kolonialnej proces grodzenia w Anglii (hodowla owiec na wełnę); powstanie pierwszych manufaktur (zakłady, gdzie produkowano ręcznie); praca nakładcza (podział pracy przy wytwarzaniu jednego przedmiotu); powstanie banków i weksli;

Slide 26

Renesans - odrodzenie Odrodzenie (renesans) to okres w dziejach kultury, który rozumiano jako odrodzenie się kultury starożytnej. Renesans narodził się we Włoszech w XIV w., a w pozostałych krajach Europy obejmował XV XVI w. Obok: Florencja miasto renesansu.

Slide 27

Renesans - odrodzenie Mecenas - bogaty człowiek , np. władca, kupiec, który sprawuje opiekę nad artystami, w zamian za pieniądze i poparcie ci wychwalają go w swoich dziełach. Dzięki temu, że we Włoszech było wielu mecenasów rozwijała się tam kultura i sztuka.

Slide 28

Renesans - odrodzenie Humanizm pogląd stawiający w centrum zainteresowania człowieka. Humanistów interesowało wszystko co miała związek z jego życiem, począwszy od ciała, a skończywszy na duszy (Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce).

Slide 29

Renesans - odrodzenie Wynalazek druku Jan Gutenberg (ok. 1445). Książka stała się tańsza, a przez co bardziej dostępna, łatwiej głosiła nowe idee. Wybitnym myślicielem odrodzenia był Erazm z Rotterdamu.

Slide 30

Wszechstronni artyści odrodzenia Człowiek odrodzenia tak do dziś określa się ludzi wszechstronnie uzdolnionych. Leonardo da Vinci Michał Anioł Buonarotti Rafael Santi - to malarze, rzeźbiarze, architekci, konstruktorzy itd. Obok: autoportret Leonarda da Vinci.

Slide 31

Leonardo da Vinci Mona Lisa Dama z łasiczką

Slide 32

Leonardo da Vinci fresk Ostatnia wieczerza

Slide 33

Leonardo da Vinci projekty szkice anatomiczne

Slide 34

Michał Anioł Dawid Mojżesz

Slide 35

Michał Anioł Pieta kopuła Bazyliki św. Piotra

Slide 36

Michał Anioł freski w Kaplicy Sykstyńskiej Sąd ostateczny Stworzenie Adama

Slide 37

Rafael Santi Madonna Szkoła Ateńska

Slide 38

REFORMACJA Reformacja to wielki ruch religijny i społeczny w Kościele katolickim w XVI w. dążący do jego naprawy, zakończył się jednak rozpadem Kościoła i powstaniem wyznań protestanckich.

Slide 39

PRZYCZYNY REFORMACJI: sprzedawanie przez Kościół odpustów; symonia, czyli kupowanie godności kościelnych; nepotyzm, czyli obsadzanie ważnych stanowisk w Kościele krewnymi i znajomymi; nadmierne dążenie duchownych do zdobycia bogactwa; zbyt duże zaangażowanie Kościoła w działalność polityczną;

Slide 40

LUTERANIZM W 1517 r. niemiecki zakonnik Marcin Luter wystąpił m.in. przeciw sprzedaży odpustów (ogłosił 95 tez). Luter głosił uznanie Biblii za jedyne źródło wiary, chciał zlikwidować klasztory i celibat. Papież wykluczył go z Kościoła (klątwa).

Slide 41

LUTERANIZM Luteranizm przyjmowano m.in. w Niemczech i Skandynawii. W Niemczech wybuchły wojny religijne (zakończone pokojem w Augsubugu 1555: czyj kraj, tego religia). Obok: Zbór protestancki.

Slide 42

KALWINIZM W 1536 r. reformator religijny Jan Kalwin ogłosił własną doktrynę (działał w Genewie). Podstawą kalwinizmu była nauka o predestynacji (przeznaczeniu). Kalwinizm wzywał do przestrzegania surowych zasad, działał jednak demokratycznie.

Slide 43

ANGLIKANIZM Anglikanizm powstał w 1534 r., gdy król Anglii Henryk VIII zerwał z papiestwem i ogłosił się głową Kościoła w Anglii. Powodem odłączenia się od Rzymu była niechęć papieża do unieważnienia małżeństwa króla Anglii.

Slide 44

ARIANIZM Arianizm był nietypowym wyznaniem. Arianie (unitarianie) nie uznawali Trójcy Świętej, nie wierzyli w boskość Jezusa. Mieli bardzo postępowe poglądy: nie brali udziału w wojnach, dzielili się majątkiem z ubogimi itp. Obok: Faust Socyn teolog ariański

Slide 45

SKUTKI REFORMACJI odejście od Kościoła katolickiego 13 wiernych; rozwój kultury i literatury w językach narodowych; wojny religijne (nietolerancja wyznaniowa) np. noc św. Bartłomieja we Francji (1572) wymordowanie hugenotów;

Slide 46

KONTRREFORMACJA Aby zapobiec dalszemu odpływowi wiernych do wyznań protestanckich, a jednocześnie uzdrowić sytuacje w Kościele katolickim zaczęto przeprowadzać reformy wewnętrzne (zwołano sobór trydencki: 1545 1563). Te działania to kontrreformacja.

Slide 47

KONTRREFORMACJA odnowiono inkwizycję; stworzono indeks ksiąg zakazanych; ustalono jednakową liturgię i 7 sakramentów; wzmocniono dyscyplinę wśród duchownych; zaczęto zakładać seminaria duchowne, katolickie szkoły średnie i parafialne; wiernych miał przyciągnąć przepych świątyń barokowych;

Slide 48

KONTRREFORMACJA Jezuici zakon założony przez Ignacego Loyolę, słynący z bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Wspomagali Kościół w walce z reformacją. Jezuici: - głosili kazania - wyjeżdżali na misje - zakładali szkoły - wpływali na rządzących - polemizowali z protestantami

Dane:
  • Liczba slajdów: 48
  • Rozmiar: 4.50 MB
  • Ilość pobrań: 98
  • Ilość wyświetleń: 7075
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie