Religia

Chrześcijaństwo

6 lat temu

Zobacz slidy

Chrześcijaństwo - Slide 1
Chrześcijaństwo - Slide 2
Chrześcijaństwo - Slide 3
Chrześcijaństwo - Slide 4
Chrześcijaństwo - Slide 5
Chrześcijaństwo - Slide 6
Chrześcijaństwo - Slide 7
Chrześcijaństwo - Slide 8
Chrześcijaństwo - Slide 9
Chrześcijaństwo - Slide 10

Treść prezentacji

Slide 1

Chrze ś cijańs two

Slide 2

Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) monoteistyczna religia objawiona, określana niekiedy jako chrystianizm. Jest oparta na nauczaniu Jezusa Chrystusa przekazanym w ewangeliach kanonicznych oraz treści pism religijnych składających się na Biblię. Chrześcijaństwo narodziło się w I wieku n.e. w Palestynie.

Slide 3

PRAWOSŁAWIE Prawosławie doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej). Najbardziej widoczną cechą Prawosławia jest jego bogate życie liturgiczne i jego wierność tradycji apostolskiej. Prawosławni chrześcijanie wierzą w to, że ich Kościół chroni tradycję i jest kontynuacją Kościoła starożytnego, w przeciwieństwie do innych odłamów chrześcijańskich, które odeszły od wspólnej tradycji Kościoła w pierwszych 10-ciu stuleciach. Dzisiaj Kościół prawosławny liczy około 300 milionów chrześcijan, którzy wierzą i praktykują tak jak zdefiniowano to na pierwszych 7-miu Soborach Powszechnych.

Slide 4

CERKIEW PRAWOSŁAWNA Cerkiew prawosławna, Kościół prawosławny trzecia co do wielkości wspólnota wyznaniowa і druga co do wielkości chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, zrzeszająca blisko 300 milionów chrześcijan, głosząca zasady wiary i życia określane mianem prawosławia. Według doktryny prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem.

Slide 5

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY Kościół Prawosławny posiada wspólną dokrynę wraz z kościołem rzymskim, aż do chwili, gdy katolicy dodali do Wyznania Wiary słowo fifique czyli pochodzenia Duca Świętego od Ojca i Syna. Ta zmiana, używana za herezję, sprawiła, że Kościół prawosławny ewoluował naizależnie od Rzymu i papiestwa. Każdy Kościół prawosławny jest niezależny i kierowany przez biskura zwanego patriarchą. Księżmi (popami) mogą być także mężczyźni żonaci spośród kapłanów stanu wolnego. Ważne miejsce w liturgii zajmuje śpiew. Pieśniom nie towarzyszy żaden instrument. Kościół prawosławny, chociaż obecny w wielu regionach świata, najwięcej wiernych skupia we wschodnej części basenu Morza Śródziemnego, zwłszcza w Grecji, oraz w Europie Wschodnej.

Slide 6

KATOLICYZM Katolicyzm Jedno z najliczniejszych wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu. Też ogół zasad wiary i życia religijnego, do których odwołuje się Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi, pozostającymi z nim w pełnej jedności. Katolicyzm ukształtował się z pierwotnego chrześcijaństwa. Cezury jego podziału na katolicyzm w formie starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej stanowią daty: przełom II i III wieku proces strukturyzacji wspólnoty chrześcijańskiej, 692 rok zerwanie na synodzie trullańskim jedności kościołów wschodnich z rzymskim, XVI wiek reformacja.

Slide 7

Protestantyzm PROTESTANTYZM JEDNA Z GŁÓWNYCH GAŁĘZI CHRZEŚCIJAŃSTWA, OBOK KATOLICYZMU I PRAWOSŁAWIA, NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ WSPÓLNOTY RELIGIJNE POWSTAŁE NA SKUTEK RUCHÓW REFORMACYJNYCH WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO ROZPOCZĘTYCH WYSTĄPIENIEM MARCINA LUTRA W XVI WIEKU ORAZ RUCHÓW PRZEBUDZENIOWYCH W ŁONIE MACIERZYSTYCH WYZNAŃ PROTESTANCKICH W KOLEJNYCH STULECIACH. W ŁONIE KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH WYRÓŻNIĆ MOŻNA KILKA WIODĄCYCH WYZNAŃ, Z CZEGO GŁÓWNE TO: LUTERANIZM, EWANGELICYZM REFORMOWANY (W TYM PREZBITERIANIZM I KONGREGACJONALIZM), ANGLIKANIZM (JEŚLI ZALICZYMY GO DO PROTESTANTYZMU), BAPTYZM, METODYZM, ADWENTYZM I PENTEKOSTALIZM.

Slide 8

Restoracjonizm

Slide 9

RESTORACJONIZM Restoracjonizm w sensie ogólnym, wiara w konieczność powrotu do pierwotnego, biblijnego modelu Kościoła oraz do czystej wiary chrześcijańskiej z I wieku naszej ery. W bardziej szczegółowym sensie, termin ten obejmuje te wyznania chrześcijańskie, które postawiły sobie za cel przywrócenie apostolskiego modelu chrześcijaństwa (w wierze i organizacji kościelnej) oraz oczyszczenie go z późniejszych, katolickich (i ewentualnie protestanckich) naleciałości ze szczególnym naciskiem na usunięcie pogańskich wpływów i ludzkich nauk. Dotyczy to głównie wyznań chrześcijańskich, mających swój początek w drugim wielkim przebudzeniu na początku XIX wieku. Należy zwrócić uwagę, że każde wyznanie wpisujące się w ten nurt posiada inną wizję tzw. apostolskiego modelu chrześcijaństwa. Stąd w obrębie tego nurtu istnieje silne zróżnicowanie doktrynalne, zaś różne ruchy restoracjonistyczne bardzo często są niezależne od siebie nawzajem.

Slide 10

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ Koniec

Dane:
  • Liczba slajdów: 10
  • Rozmiar: 1.71 MB
  • Ilość pobrań: 1878
  • Ilość wyświetleń: 14467
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie