Prezentacji z historii

Opracowania tematów, definicje, opisy epok, wydarzenia w Polsce, Europie i na świecie, dzieje człowieka i narodów z zakresu szkoły podstawowej, średniej i liceum.

Zjednoczenie Niemiec

3 etapy walk o zjednoczenie a) b) c) Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego o utworzeniu Związku Niemieckiego pod zwierzchnictwem Austrii Walki podczas tzw. Wiosny Ludów i działania Parlamentu frankfurckiego Walki w latach 1860 -1871

 • 12
 • 6966
 • 170
Zjednoczenie Włoch

Po 1849 roku na krótko zamarł ruch zjednoczeniowy we Włoszech. Tymczasem, dzięki reformom wewnętrznym, na czoło państewek włoskich wysunęły się państwa północne - Piemont i Toskania. Sytuacja na Płw. Apenińskim do 1850 roku była bardzo skomplikowana, gdyż wielkimi wpływami cieszyła się Austria (Lombardia i Wenecja), w Rzymie stacjonował garnizon francuski, a jedynym niepodległym państwem było Królestwo Sardynii, na którego czele sta król Wiktor Emanuel II z dynastii Sabaudzkiej.

 • 12
 • 6087
 • 186
ZSRR i blok wschodni w 2 poł. XX wieku

XX Zjazd KPZR Po śmierci Stalina w 1953 r. walka o władzę rozgorzała pomiędzy Ławrentijem Berią a Nikitą Chruszczowem najwyższymi członkami KPZR. Ostateczne starcie wygrał Nikita Chruszczow, który umocniwszy władzę od 1955 r. rozpoczął proces destalinizacji ZSRR.

 • 18
 • 7370
 • 320
Socjaldemokracja

Początki socjaldemokracji wiążą się z podziałem, jaki nastąpił pod koniec XIX wieku w międzynarodowym ruchu robotniczym na nurt rewolucyjny i reformistyczny.

 • 20
 • 5474
 • 96
Konflikty na świecie po 1945

Konflikt izraelsko - palestyński 06.1967 Wojna sześciodniowa w jej wyniku Izrael zajął zachodni brzeg Jordanu i Strefę Gazy, Egipt utracił Synaj, Jordania zachodni brzeg Jordanu 6-28.10.1973 Wojna Jom Kippur - atak Egiptu i Syrii, który został zatrzymany na wzgórzach Golan. Egipt wdarł się na Synaj, gdzie doszło do bitwy. Izraela ze wsparciem USA przeszedł do kontrofensywy, odzyskał utracone ziemie i wdarł się do Egiptu.

 • 12
 • 11479
 • 626
Imperium Aleksandra Wielkiego

Prezentacja o Aleksandrze Wielkim. Jego imperium, bitwy i podboje.

 • 12
 • 167
 • 21
Wojownicy i podboje Aleksandra Wielkiego

Prezentacja wojownicy i podboje Aleksandra Wielkiego. Starożytna Macedonia, armia oraz wielkie bitwy.

 • 18
 • 225
 • 11
Reformy doby rozbiorów

Reformy sejmu konwokacyjnego z 1764. Sejm Czaplica z 1766. Konfederacja barska.

 • 11
 • 137
 • 6
Historia Polski - królowie elekcyjni

Rzeczpospolita za pierwszych władców elekcyjnych. Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza

 • 52
 • 279
 • 5
Maria Skłodowska Curie - polska noblistka

Prezentacja Maria Skłodowska Curie to jedna z najwybitniejszych kobiet w historii polskiej nauki Urodziła się w II połowie XIX wieku.

 • 25
 • 327
 • 4
Położenie narodu polskiego pod okupacją niemiecką i sowiecką

Położenie narodu polskiego pod okupacją niemiecką i sowiecką

 • 12
 • 131
 • 13
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie