11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

Liczba slajdów:
16
Autor:
Agnieszka Dąbrowska
Rozmiar:
6.44 MB
Ilość pobrań:
15
Ilość wyświetleń:
828
Kategoria:
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 15
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 0
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 1
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 2
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 3
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 4
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 5
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 6
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 7
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 8
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 9
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 10
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 11
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 12
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 13
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 14
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 15
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości - Slajd 0

Treść prezentacji

1
Starym Ojców naszych szlakiem Przez krew idziem w słońca wschody Z dawną pieśnią z dawnym znakiem Na śmiertelne idziem
2
Polska w wyniku trzech rozbiorów straciła niepodległoś ć. W 1772 roku straciła część ziem, w 1793 kolejne tereny, natomiast w 1795 zniknęła z mapy Europy, na
3
.. Jednak Polacy, którzy po trzecim rozbiorze w 1795 roku utracili swe państwo. 123 lata zaborów był to okres, w którym Polacy udowodnili, że zasługują na swoje państwo. Nigdy nie zrezygnowali z prób odzyskania niepodległości. Przez ten czas nasi rodacy niejednokrotnie chwytali za broń, próbując wywalczyć niepodległość..
4
Początkowo Polacy swoje nadzieje wiązali z Napoleońską Francją. Niestety okres ten przyniósł jedynie utworzenie w 1807 roku Księstwa Warszawskiego, które zostało w 1815 roku zlikwidowane mocą decyzji Kongresu Wiedeńskiego.
5
W kolejnych latach, Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości organizując powstania narodowowyzwoleńcze, takie jak: Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29. na 30. listopada 1830 roku, na terenie królestwa Polskiego i w guberni zachodniej (ziemie zabrane). Poseł województwa płockiego, uczestnik powstania i zarazem Członek Rządu Narodowego - Stanisław Barzykowski powiedział, że w dniu zrywu narodowego : zaczynaliśmy walkę nierówną i pełna niebezpieczeństwa, walkę rozpaczy, może nawet konieczności, ale nie nadziei i zwycięstwa. Kto wie czyli w księgach przeznaczenia nie
6
Było to największe polskie powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskimi trwało do jesieni 1864. Spowodowane zostało narastającym terrorem jaki państwo rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy, poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i austriackiego. Powstanie styczniowe zostało zakończone militarną klęską Polaków.
7
Powstanie Krakowskie 1846 r. jest jedynym polskim zrywem narodowo-wyzwoleńczym wymierzonym przeciwko trzem okupantom jednocześnie: Rosji, Prusom, Austrii. Nie tylko w zamierzeniach ale również w praktyce i formalnie ponieważ były to tzw. państwa opiekuńcze Rzeczypospolitej Krakowskiej. Do powstańczych walk, starć i wystąpień zbrojnych doszło na terenie Krakowa i Galicji, Wielkopolski oraz Królestwa Kongresowego a więc we wszystkich trzech Zaborach.
8
czy wielkopolskie w 1848 oraz inne. Próby te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci zrzucenia jarzma zaborów, ale sprawiały, że sprawa polska była cały czas obecna na arenie międzynarodowej. Zrywy te powodowały, że młode pokolenie, urodzone nie znające smaku niepodległości przez cały ten okres nie zapomniało o sprawie polskiej. Sprawa walki o Polskę, jak też jej późniejsza wizja obecna była w programach ugrupowań Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym oraz w rodzących się w II połowie XIX wieku ruchach politycznych. O niepodległość walczyli również poeci i pisarze z Adamem Mickiewiczem naHymn czele. Również kompozytorzy do miłości ojczyznytacy jak Fryderyk Chopin czy Ignacy Paderewski. Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i
9
Istotną rolę odegrała również młodzież szkolna, która buntując się przeciwko nauce religii w języku niemieckim zorganizowała strajk dzieci we WrzEśni w 1901r. Kolejny strajk szkolny, miał miejsce w 1906 r., ogarnął głównie Poznańskie. Przybrał on masowy charakter i był największym tego typu wystąpieniem w Europie. My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, lecz Vater unser nie rozumiemy i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
10
Przewaga militarna naszych zaborców była zbyt duża, by podejmowane przez Polaków próby przyniosły niepodległość. Na skuteczną walkę o nią musiano czekać do chwili, kiedy to pojawiły się sprzyjające okoliczności międzynarodowe. Powstanie dwóch wrogich sobie obozów militarnych Trójprzymierza i Trójporozumienia postawiło przeciwko sobie naszych zaborców. Rywalizacja pomiędzy tymi blokami, jak też skomplikowana sytuacja polityczna na świecie, stała się przyczyną wybuchu I wojny światowej.
11
W okresie poprzedzającym jej wybuch wśród Polaków ukształtowały się dwie główne orientacje polityczne. Prorosyjska skupiono wokół Romana Dmowskiego oraz proaustriacka, której przedstawicielem był Józef Piłsudski. Pierwsza z orientacji zakładała walkę u boku państw Entanty, widząc największego wroga w Niemczech. Druga natomiast zakładała walkę u boku Austro - Węgier, widząc największe zagrożenie dla Polaków w Rosji. W początkowym okresie pierwszej wojny światowej, sprawa polska nie była poruszana w zdecydowany sposób na arenie międzynarodowej. Walczące strony były przekonane, że konflikt szybko się skończy i nie ma potrzeby zabiegania o poparcie Polaków. Sytuacja zmieniła się w 1916 roku, kiedy to przedłużające się działania zbrojne spowodowały znaczne straty w siłach walczących stron. Wtedy to zaczęto zabiegać o polskiego rekruta. Wyrazami tych dążeń był tzw. manifest
12
Symbolem odzyskania niepodległości przez Polskę było przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego i przekazanie mu przez Radę Regencyjną władzy 11 listopada 1918 roku. Jednakże odzyskiwanie niepodległości nie ograniczyło się do jednego, konkretnego wydarzenia. Był to proces na który złożyło się szereg wydarzeń. Przełom w tym procesie nastąpił w październiku i listopadzie 1918 roku, kiedy to Polacy zaczęli odzyskiwać niepodległość najpierw w Galicji, następnie w Królestwie Polskim. Później w końcu roku 1918 powstanie wielkopolskie wyswobodziło część ziem zaboru pruskiego.
13
Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance Siwy strzelca strój, siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój Gdzie szabelka Twa ze stali, Twa ze stali, Przecież idziem w bój, przecież idziem w bój? Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój Gdzie Twój mundur generalski, generalski, Złotem zszywany, złotem zszywany? Hej, hej, komendancie, Wodzu kochany! Masz wierniejszych niż stal chłodna, niż stal chłodna Młodych strzelców rój, młodych strzelców rój Hej, hej, komendancie, Miły wodzu mój Nad lampasy i czerwienie i czerwienie Wolisz strzelca strój, wolisz strzelca strój Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój!
14
Na Śląsku bój o wolność trwał jeszcze parę lat i trzeba było trzech powstań śląskich, by część tej dzielnicy Polacy mogli przyłączyć do swojego państwa. Dla budowy niepodległego państwa ważna była odpowiedzialność elit politycznych. Z jednej strony środowisk związanych z Romanem Dmowskim i działającym w Paryżu Komitetem Narodowym Polskim, a z drugiej Józefem Piłsudskim, powiązanych z nim środowisk Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionów. Obie te siły polityczne, mimo zupełnie odmiennego wyobrażenia sobie walki o niepodległość oraz przyszłego państwa, potrafiły się w tych dnia wznieść ponad podziały polityczne i wspólnie walczyć o Polskę. Dobitnym tego przykładem było utworzenie rządu koalicyjnego Ignacego Paderewskiego w styczniu 1919 roku. Wśród świętujących odzyskanie niepodległości byli
15
W 1918 roku, po ponad stu latach udało się odbudować niepodległą Polskę. Państwo nie idealne, mające swoje problemy, ale wolne i w pełni suwerenne. Dzieło to było zasługą całego narodu, który nie pozwolił się zrusyfikować, czy zgermanizować, i pomimo kolejnych klęsk powstańczych chwytał za broń przypominając światu o tym, że jeszcze Polska nie zginęła, a kiedy pojawiła się szansa na skuteczną walkę o niepodległość potrafił ją wykorzystać.
16
Wykonała: Agnieszka Dąbrowska IV EB

Mogą Cię zainteresować

Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego - Slajd 1

Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego

Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego
Powstanie listopadowe Wiosna Ludów - Slajd 1

Powstanie listopadowe Wiosna Ludów

Powstanie listopadowe Wiosna Ludów
ZSRR i blok wschodni w 2 poł. XX wieku - Slajd 1

ZSRR i blok wschodni w 2 poł. XX wieku

ZSRR i blok wschodni w 2 poł. XX wieku
Historia pisma - Slajd 1

Historia pisma

Historia pisma

O stronie

Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe. Prezentacje podzielone są na kategorię aby łatwiej było Ci odnaleźć to czego szukasz. Nazwy kategorii odpowiadają nazwą przedmiotów szkolnych. Dzięki nam zapomnisz czym jest pracochłonne przygotowywanie prezentacji i ściągniesz "gotowca".

Ostanio dodane

2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Używamy plików cookies, aby dostosować zawartość strony do Twoich preferencji i oczekiwań oraz zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania strony www. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Co to są ciasteczka?