Prezentacji z historii

Opracowania tematów, definicje, opisy epok, wydarzenia w Polsce, Europie i na świecie, dzieje człowieka i narodów z zakresu szkoły podstawowej, średniej i liceum.

Arabowie i świat islamu

Prezentacja zawiera opis narodzin Islamu. Opisuje jakich rzeczy uczył Mahomet. Przedstawia także podstawowe nauki Islamu.

 • 22
 • 31448
 • 6230
Kultura Imperium Rzymskiego

Kultura Imperium Rzymskiego - prawo, literatura i sztuka. Pismo i tradycja. Architektura.

 • 57
 • 21233
 • 3277
Odbudowa i zjednoczenie Królestwa Polskiego

Tendencje zjednoczeniowe w XIII wieku. Kult św. Stanisława. Próby zjednoczenia kraju w XIII wieku. Wacław II na tronie Polski.

 • 14
 • 14532
 • 1776
Anglia w XVII wieku

Anglia w XVII wieku czyli kto i jak rządził w tym czasie w Anglii.

 • 15
 • 16537
 • 2244
Zabytki greckiej muzyki

Zabytki greckiej muzyki czyli co i kiedy tworzyli starożytni grecy. Pean Limeniosa i Pean Atenajosa ze skarbca Ateńczyków w Delfach.

 • 16
 • 10323
 • 1094
Różne typy żródeł historycznych

Różne typy źródeł historycznych czyli w jaki sposób historycy poznają historię. Podział źródeł historycznych oraz liczne ilustracje przedstawiające różne źródła historyczne.

 • 29
 • 17616
 • 2022
Społeczność i gospodarka w Polsce dzielnicowej

Społeczność i gospodarka w Polsce dzielnicowej czyli jak funkcjonowała Polska w czasie rozbicia dzielnicowego.

 • 32
 • 13904
 • 1845
Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego

Kryzys i upadek cesarstwa Rzymskiego omówiony bardzo szczegółowo bo aż na 25 slajdach.

 • 25
 • 20201
 • 3012
Osadnictwo we wczesnym średniowieczu w rejonie środkowego nadorza

Osadnictwo wczesnosłowiańskie, terytoria plemienne Dziadoszan i Bobrzan, ceramika.

 • 12
 • 10406
 • 823
Druga Szkoła Franciszkańska

Druga Szkoła Franciszkańska, historia filozofii średniowiecznej: Henryk z Gandawy, Jan Duns Szkot, Wilhelm Okham.

 • 33
 • 10498
 • 932
Historia filozofii średniowiecznej

Filozofia na dworze Karola Wielkiego. Jan Szkot Eriugena. Spory filozoficzne w XI i XII wieku: dialektycy i antydialektycy, powszechniki. Filozofia arabska i żydowska. Początki scholastyki. Filozofia XIII wieku.

 • 20
 • 13992
 • 1640
Jednostka i indywidualizm w kulturze Europy

Średniowiecze jako życie we wspólnocie, jak traktowano życie w samotności, indywidualizm w portrecie, znaki indywidualizmu w wieku XIX.

 • 16
 • 10222
 • 832
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie