Prezentacje z biologii

Opracowania tematów z zakresu przyrody, schematy, rysunki, opisy komórek, tkanek, organizmów z zakresu szkoły podstawowej oraz liceum.

Ruch to zdrowie

Człowiek żyje życiem całego swojego ciała, wszystkimi jego elementami, warstwami, jego zdrowie zależy od zdrowia jego organizmu.

 • 36
 • 4787
 • 41
Układ mięśniowy

1. Funkcje układu mięśniowego: Organizm człowieka buduje około 600 mięśni. Stanowią one prawie połowę ciężaru ciała. Do najważniejszych funkcji mięśni należą: przemieszczanie kości, co powoduje wykonywanie ruchów (czynny układ ruchu człowieka), budowanie narządów wewnętrznych i wykonywanie przez nie

 • 20
 • 5318
 • 51
Komórki roślinne i zwierzęce

Co to jest komórka? Rodzaje komórek Komórka Roślinna Podział komórek roślinnych Budowa komórki roślinnej Mitochondrium Aparat Golgiego Chloroplasty Komórka Zwierzęca Budowa komórki zwierzęcej Jądro komórkowe Cytoplazma Rybosomy

 • 48
 • 9137
 • 144
Komórka - budowa i funkcje

NAJPROSTSZĄ PREBIOLOGICZNĄ FORMĄ ORGANIZACJI MATERII SĄ WIRUSY. CECHY WŁAŚCIWE STRUKTUROM ŻYWYM UJAWNIAJĄ ONE DOPIERO PO WNIKNIĘCIU DO KOMÓREK ROŚLINNYCH LUB ZWIERZĘCYCH. BUDOWĘ TYPOWEGO WIRUSA PRZEDSTAWIONO NA PONIŻSZYM PRZEŹROCZU.

 • 181
 • 13736
 • 130
Komórki i tkanki w organizmie człowieka

Struktury komórkowe : Jądro komórkowe Rybosomy Błona komórkowa Mitochondrium Aparat Goldiego Lizosom Siateczka śródplazmatyczna Cytoplazma Komórka zwierzęca Tkanki człowieka: Tkanka nabłonkowa Tkanka łączna Tkanka mięśniowa Tkanka nerwowa

 • 34
 • 4525
 • 79
Jak zbudowane są komórki organizmów?

Komórkowa teoria budowy organizmów Na początku XIX wieku Theodor Schwann i Matthias Schleiden sformułowali teorię komórkowej budowy organizmów: 1. Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek. 2. Komórka jest podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalna każdego organizmu. Teoria ta dała podstawy do rozwoju współczesnej biologii.

 • 44
 • 6067
 • 39
Co to są drobnoustroje?

Drobnoustroje Drobnoustroje, inaczej: mikroorganizmy, potocznie: mikroby, czy zarazki Jednokomórkowe organizmy (wirusy i bakterie) Niewidoczne gołym okiem Można je znaleźć dosłownie WSZĘDZIE na ziemi Ogólnie dzielą się na 3 grupy organizmów, tj.: bakterie wirusy grzyby

 • 10
 • 4968
 • 25
Komórka roślinna

A) Ściana komórkowa B) Plasmodesma C) Błona komórkowa D) Chloroplast E) Błona tylakoidu F) Mitochondrium G) Lizosom H) Aparat Golgiego I) Wakuola J) Retikulum endop lazmatyczne gładkie K) Retikulum endoplazmatyczne szorstkie L) Jądro M) Błona jądrowa N) Otwór w błonie jądr

 • 15
 • 5575
 • 24
Komórki glejowe

I. Trochę historii i trochę liczb Historia badań: 1836 r. Jan Purkinje publikuje obserwacje komórek kory móżdżku 1856 r. Rudolf Virchow uważał, że substancja wypełniająca miejsce między neuronami to tkanka łączna. Nadał jej nazwę Nervenkitt . Dieters opisał kom. geljową brak aksonu 1873 r. Camillo Golgi teoria o służebnej roli komórek glejowych Lata 20-ste i 30-ste XX w. Del Rio-Hortega prace badawcze i klasyfikacja mikrogleju i oligodendrocytów

 • 24
 • 4437
 • 96
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice

Komórki prokaryotyczne zamiast jądra maja nukleoid, który nie jest wyraźnie odgraniczony od cytoplazmy. W obrąbie nukleoidu znajduje się genofor złożony z pojedynczej cząsteczki DNA. W W komórkach komórkach eukaryotycznych eukaryotycznych znajduje znajduje się się prawdziwe prawdziwe jądro jądro komórkowe, komórkowe, oddzielone oddzielone od od cytoplazmy cytoplazmy

 • 15
 • 4384
 • 24
Krew - budowa i funkcje

TKANKI ZWIERZĘCE: Tkanka nabłonkowa Tkanka łączna Tkanka łączna właściwa Tkanka łączna oporowa Tkanka łączna płynna Osocze Krew Tkanka mięśniowa Tkanka nerwowa i glejowa Krew jest tkanką łączną płynną

 • 16
 • 5354
 • 37
Układ nerwowy

Do układu nerwowego obwodowego zalicza się: nerwy czaszkowe (12 par) i nerwy rdzeniowe (31 par) wraz ze zwojami, splotami i nerwami układu autonomicznego, zwanego też układem wegetatywnym.

 • 46
 • 5270
 • 54
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie