Biologia

Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice

6 lat temu

Zobacz slidy

Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 1
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 2
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 3
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 4
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 5
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 6
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 7
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 8
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 9
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 10
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 11
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 12
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 13
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 14
Komórki Prokaryotyczne i Eukaryotyczne - Budowa i Różnice - Slide 15

Treść prezentacji

Slide 1

KOMÓRKI PROKARYOTYCZNE  I  EUKARYOTYCZNE  BUDOWA  I  RÓŻNICE

Slide 2

Komórki prokaryotyczne zamiast jądra maja nukleoid, który nie jest wyraźnie odgraniczony od cytoplazmy. W obrąbie nukleoidu znajduje się genofor złożony z pojedynczej cząsteczki DNA. W W komórkach komórkach eukaryotycznych eukaryotycznych znajduje znajduje się się prawdziwe prawdziwe jądro jądro komórkowe, komórkowe, oddzielone oddzielone od od cytoplazmy cytoplazmy podwójna podwójna błona błona białkowo białkowo -- lipidową lipidową ii zawierajęce zawierajęce charakterystyczną charakterystyczną dla dla gatunku gatunku liczbę liczbę cząsteczek cząsteczek DNA, DNA, które które są są materiałem materiałem genetycznym genetycznym komórki. komórki.

Slide 3

Komórki Prokaryota nie mają również mitochondriów, a ich role pełnią mniej skomplikowane mezosomy. Poza tym w komórkach prokaryotycznych nie występuje: siateczka śródplazmatyczna, lizosomy, pereksysomy, aparat Golgiego i chloroplasty, a rybosomy prokaryotyczne różnią się trochę budową od rybosomów komórek eukryotycznych. Wnętrze komórki prokaryotycznej jest wypełniony cytoplazmą, w której znajduje się nukleoid oraz pływają rybosomy i plazmidy. Podział komórki Prokaryota jest dużo prostszy od mitozy, którą przechodzą tylko komórki eukaryotyczne.

Slide 4

Porównanie komórek

Slide 5

Budowa komórki prokaryotycznej 1) 2) 3) 4) 5) 6) rzęska, otoczka, ściana komórkowa, błona cytoplazmatyczna, mezosom, Nukleoid ekwiwalent jądra komórkowego 7) ciałka chromatoforowe, 8) substancje zapasowe, 9) cytoplazma, 10)rybosomy.

Slide 6

Do organizmów prokaryotycznych zaliczamy bakterie i sinice. Wszystkie inne organizmy rośliny i zwierzęta łącznie z człowiekiem, należą do królestwa Eukaryota.

Slide 7

Budowa komórki eukaryotycznej roślinnej A) A) ściana ściana komórkowa, komórkowa, B) B) plasmodesma, plasmodesma, C) C) błona błona komórkowa, komórkowa, D) D) chloroplast, chloroplast, E) E) błona błona tylakoidu, tylakoidu, F) F) mitochondrium, mitochondrium, G) G) lizosom, lizosom, H) H) aparat aparat Golgiego, Golgiego, I)I) wakuola, wakuola, J) J) retikulum retikulum endoplazmatyczne endoplazmatyczne gładkie, gładkie, K) K) retikulum retikulum endoplazmatyczne endoplazmatyczne szorstkie, szorstkie, L) L) jądro, jądro, M) M) błona błona jądrowa, jądrowa, N) N) otwór otwór w w błonie błonie jądrowej, jądrowej, O) O) jąderko jąderko

Slide 8

Cechy charakterystyczne komórki roślinnej: W komórce roślinnej w odróżnieniu od komórek zwierzęcych występuje ściana komórkowa i plastydy

Slide 9

Ściana komórkowa Budowa: U roślin zbudowana jest z jednorodnej substancji podstawowej (matriks) utworzonej z wielocukrów niecelulozowych (pektyn,hemiceluloz) i z celulozy tworzącej włóknisty szkielet ; składa się ze ściany pierwotnej i ściany wtórnej oraz może ulegać chemicznym modyfikacjom np. drewnieniu, mineralizacji Funkcje: Chroni komórkę przed uszkodzeniami mechanicznymi; nadaje komórce kształt; zabezpiecza przed nadmierną utratą wody.

Slide 10

Plastydy Chloroplasty Budowa: Są otoczone podwójną błoną lipidowobiałkową, wnętrze ich wypełnia bezbarwna substancja podstawowa, tzw. Stroma, przeniknięta lamellarnym systemem błon, tworzących pęcherzyki nazywane tylkoidami; rozróżnia się tylkoidy stromy i tylkoidy gran; tylkoidy gran zawierają zielony barwnik chlorofil; zawieraj pozajądrowy DNA Funkcje: Biorą udział w procesie fotosyntezy; nadają zieloną barwę liściom, łodygom

Slide 11

Chromoplasty Budowa: Otoczone są podwójną błoną lipidowo-bialkową; brak lamellarnego systemu błon; zawierają barwniki karotenoidowe, np. żółty ksantofil oraz pomarańczowy karoten; zawierają pozajądrowy DNA Funkcje: Nadają żółtą barwę np. ziarnom zbóż, kwiatom słonecznika, jaskra, narcyza; nadają pomarańczowo-czerwoną barwę owocom, np. Pomidora, róży, jarzębiny, korzeniom marchwi Leukoplasty Budowa: Otoczone są podwójną bloną lipidowo-białkową; brak lamellarnego systemu błon nie zawierają barwników; zawierają pozajądrowy DNA Funkcje: Mają zdolność syntezy oraz magazynowania: tłuszczów (tzw. Elajoplasty), białek (aleuroplasty), skrobi (amyloplasty)

Slide 12

W komórkach roślinnych występują też wakuole Wakuola Budowa: Wydzielony obszar cytoplazmy otoczony pojedynczą błoną lipidowo - białkową (zwana u roślin tonoplastem); zawiera tzw. Sok wakuolaryny, będący wodnym roztworem rożnych związków chemicznych wakuola Funkcje: Jest zbiornikiem wydalin, wydzielin i substancji zapasowych; jest osmoregulatorem komórki; utrzymuje komórki roślinne w stanie turgoru (napięcia błony)

Slide 13

Budowa komórki Eukaryotycznej zwierzęcej W komórkach zwierzęcych brak jest ściany komórkowej i plastydów

Slide 14

Wici rzęski mogą występować w komórkach zarówno u organizmów prokaryotycznych ( bakterie) i eukaryotycznych (pierwotniaki) Wici rzęski Budowa: Mikrostruktura (92 rureczki) podobnie jak u centrioli wić Funkcje: Poruszając się (rzęski zwykle wahadłowo, wiciwirowo) napędzają komórkę; niektóre spełniają funkcje receptorów

Slide 15

Opracowanie: Maria Niemiec

Dane:
 • Liczba slajdów: 15
 • Rozmiar: 1.78 MB
 • Ilość pobrań: 32
 • Ilość wyświetleń: 4568
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie