Biologia

Układ nerwowy

6 lat temu

Zobacz slidy

Układ nerwowy - Slide 1
Układ nerwowy - Slide 2
Układ nerwowy - Slide 3
Układ nerwowy - Slide 4
Układ nerwowy - Slide 5
Układ nerwowy - Slide 6
Układ nerwowy - Slide 7
Układ nerwowy - Slide 8
Układ nerwowy - Slide 9
Układ nerwowy - Slide 10
Układ nerwowy - Slide 11
Układ nerwowy - Slide 12
Układ nerwowy - Slide 13
Układ nerwowy - Slide 14
Układ nerwowy - Slide 15
Układ nerwowy - Slide 16
Układ nerwowy - Slide 17
Układ nerwowy - Slide 18
Układ nerwowy - Slide 19
Układ nerwowy - Slide 20
Układ nerwowy - Slide 21
Układ nerwowy - Slide 22
Układ nerwowy - Slide 23
Układ nerwowy - Slide 24
Układ nerwowy - Slide 25
Układ nerwowy - Slide 26
Układ nerwowy - Slide 27
Układ nerwowy - Slide 28
Układ nerwowy - Slide 29
Układ nerwowy - Slide 30
Układ nerwowy - Slide 31
Układ nerwowy - Slide 32
Układ nerwowy - Slide 33
Układ nerwowy - Slide 34
Układ nerwowy - Slide 35
Układ nerwowy - Slide 36
Układ nerwowy - Slide 37
Układ nerwowy - Slide 38
Układ nerwowy - Slide 39
Układ nerwowy - Slide 40
Układ nerwowy - Slide 41
Układ nerwowy - Slide 42
Układ nerwowy - Slide 43
Układ nerwowy - Slide 44
Układ nerwowy - Slide 45
Układ nerwowy - Slide 46

Treść prezentacji

Slide 1

Układ nerwowy

Slide 2

Układ nerwowy dzielimy na: Ośrodkowy Obwodowy

Slide 3

Układ nerwowy ośrodkowy to: mózgowie, na które składają się: mózg, móżdżek, pień mózgu i rdzeń kręgowy.

Slide 4

Do układu nerwowego obwodowego zalicza się: nerwy czaszkowe (12 par) i nerwy rdzeniowe (31 par) wraz ze zwojami, splotami i nerwami układu autonomicznego, zwanego też układem wegetatywnym.

Slide 5

Kolor czerwony ośrodkowy układ nerwowy Kolor niebieski obwodowy układ nerwowy

Slide 6

Poszczególne nerwy czaszkowe: I - nerwy węchowe II - nerw wzrokowy III - nerw okoruchowy IV - nerw bloczkowy V - nerw trójdzielny VI - nerw odwodzący VII - nerw twarzowy VIII - nerw przedsionkowo-ślimakowy IX - nerw językowo-gardłowy X - nerw błędny XI - nerw dodatkowy XII - nerw podjęzykowy

Slide 8

Komórka nerwowa (neuron)

Slide 9

W obrębie komórki nerwowej wyróżnia się ciało komórki dwa rodzaje wypustek: wypustkę długą (akson) i liczne wypustki krótkie (dendryty).

Slide 10

Aksony: przenoszą informacje z ciała komórki do innych komórek nerwowych lub narządów wykonawczych (efektorów)

Slide 11

Dendryty: przekazują pobudzenia do ciała komórki nerwowej

Slide 12

Neurony różnią się między sobą: wielkością, kształtem, liczbą wypustek.

Slide 13

RDZEŃ KRĘGOWY Rdzeń kręgowy odgrywa dwie role: przetwarzanie informacji nerwowych, drogi przewodzącej bodźce nerwowe do i od mózgu.

Slide 14

Rdzeń kręgowy

Slide 15

Rdzeń kręgowy-odcinki

Slide 16

Rdzeń w kanale kręgowym

Slide 17

Rdzeń kręgowy w oponie twardej

Slide 19

Rdzeń kręgowy: Na przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego widoczne są skupiska komórek nerwowych (istota szara), które zajmują centralną część rdzenia. Istota szara ułożona jest w kształcie litery H, tworząc rogi tylne (grzbietowe) i rogi przednie (brzuszne).

Slide 20

Przekrój poprzeczny rdzenia kręgowego

Slide 21

Rogi grzbietowe dochodzą do nich korzenie grzbietowe, które pośredniczą w przekazywaniu pobudzeń czuciowych

Slide 22

Rogi przednie: zgrupowane są tu neurony ruchowe, których wypustki unerwiają komórki mięśniowe.

Slide 23

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY

Slide 24

Rdzeń przedłużony stanowi: skupienie ośrodków nerwowych dla wielu czynności odruchowych, które są związane z odchodzącymi od niego nerwami czaszkowymi. do odruchów odbywających się przy udziale rdzenia przedłużonego należą takie czynność jak: ssanie, żucie, połykanie, wymioty, kichanie, kaszel, mruganie powiek, ruchy oddechowe, regulacja czynności serca, rozszerzanie naczyń krwionośnych, wydzielanie potu a także regulowanie przemiany materii.

Slide 25

Mózgowie kresomózgowie

Slide 26

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Mózgowie to: Mózg (kresomózgowie, międzymózgowie), Pień mózgu i móżdżek.

Slide 27

Opona twarda

Slide 28

Opona twarda

Slide 29

Mózgowie

Slide 30

Mózgowie - podstawa

Slide 31

Rezonans magnetyczny

Slide 32

Rezonans magnetyczny

Slide 33

Kora mózgu (istota szara): Jest świadomą częścią mózgu Jest punktem wyjścia wielu nieświadomych zachowań Miejscem gromadzenia wszystkich świadomych wrażeń zmysłowych

Slide 34

W korze mózgowej można wyróżnić cztery płaty zewnętrze które pełnią funkcje: - płat czołowy intelekt i kontrola ruchu, - płat skroniowy - percepcja i interpretacja dźwięku, - płat ciemieniowy ogólna percepcja czuciowa i jego interpretacja, - płat potyliczny odbiór bodźców wzrokowych i ich interpretacja.

Slide 35

Ciało modzelowate Przekazuje informacje pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu

Slide 36

Kresomózgowie (dwie półkule) Połączone są spoidłem wielkim zwanym inaczej ciałem modzelowatym

Slide 37

Komory boczne

Slide 38

Komory mózgowia

Slide 39

Komory mózgowia Układ komorowy (łac. systema ventricularis) - zbiór czterech przestrzeni wewnątrz mózgowia, w których wytwarzany jest płyn mózgowo-rdzeniowy i z których następnie wydostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej, gdzie krąży, otaczając cały ośrodkowy układ nerwowy. Płyn ten wytwarzany jest z osocza krwi przez splot naczyniówkowy. Wyróżnia się: dwie komory boczne (ventriculi laterales) komorę III (ventriculus tertius) komorę IV (ventriculus quartus)

Slide 40

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY Jest to ciecz wypełniająca komory mózgu oraz przestrzenie podpajęczynówkowe mózgowia i rdzenia kręgowego. Objętość płynu u człowieka dorosłego wynosi 100-250 ml. Płyn jest: przejrzysty, bezbarwny,

Slide 41

MÓŻDŻEK Jest zbudowany z dwóch półkul połączonych robakiem, z zewnątrz pokrytych korą móżdżku. Móżdżek leży z tyłu pnia mózgu i jest połączony z większą częścią mózgu i rdzeniem kręgowym przez konary móżdżku , którymi biedną drogi afferentne (dośrodkowe) i efferentne (odśrodkowe). Móżdżek ma decydujące znaczenie w kontroli ruchu.

Slide 42

Móżdżek

Slide 43

Móżdżek

Slide 44

UKŁAD NERWOWY AUTONOMICZNY Układ nerwowy autonomiczny (bez udziału świadomości) kontroluje czynności narządów wewnętrznych. Składa się z dwóch przeciwstawnych części: współczulnej (sympatycznej) i przywspółczulnej (parasympatycznej).

Slide 45

w ciągu dnia, dominuje jego część współczulna - z apogeum w godzinach popołudniowych. w nocy kontrolę nad pracą narządów przejmuje układ przywspółczulny

Slide 46

Ukł. autonomiczny

Dane:
  • Liczba slajdów: 46
  • Rozmiar: 1.35 MB
  • Ilość pobrań: 64
  • Ilość wyświetleń: 5659
Mogą Cię zainteresować
Czegoś brakuje?

Brakuje prezentacji,
której potrzebujesz?

Nie znalazłeść potrzebnej prezentacji multimedialnej? Wypełnij formularz a my zrobimy to za Ciebie i poinformujemy mailowo. Wszystko w mniej niż 24 godziny!

Znajdziemy prezentację
za Ciebie